A település bemutatkozik, köszöntjük!

A 700 éves Süttő valamennyi polgára nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt községünk honlapján. Megtisztelő számunkra, hogy a világhálón barangolva figyelmet szentel a Duna és a Gerecse ölelésében
fekvő településünknek.

A Gerecsében természeti kincsként előforduló mészkő bányászata és megmunkálása évszázadok óta meghatározó a falu történetében. Az országot járva több helyen találkozhatunk olyan műemlékkel (Parlament, Esztergomi bazilika, Szegedi dóm, Mátyás templom, Visegrádi palota stb.), melynek díszítő elemei mind-mind a süttői kőfaragók keze nyomát dicsérik. Ennek méltó bemutatása kötelessége a késői utódoknak.

Ezentúl várja a kedves látogatót az országosan is ritka 420 éves Rákóczi-hárs, a Gerecse
vadregényes tája és a vén Duna festői látványa.
Viszontlátásra!

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.06.17.

 1. Megköszönöm a testvérek érdeklődését, imádságát. Továbbra is imádkozzunk egymásért, hogy helytállva, Krisztus örömére hangolódva végezzük munkánkat. Külön köszönet a liturgikus munkatársaknak a szolgálataikért! Az elmaradt miseszándékokat megbeszélés alapján pótolni fogjuk. Kérem keressenek a testvérek, hogy alkalmas időpontot találhassunk.

 

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!

 

 1. Főpásztorunk megbízásából a Helynök Úr kinevezte a testvérek választása és a plébános javaslata alapján az új Képviselő Testületi tagjait. Ünnepélyes eskütételükre július 1-én kerül sor, Süttőn a 8 órai, Piszkén a ¾ 10 órai Szentmisén. Miközben imádkozunk értük, külön köszönjük a leköszönő tagok eddigi áldozatos munkáját, lehetőségeikhez képest végzett szolgálatát.

 

 1. Dicséret a hittan tanévben végzett szolgálatokért. Az elismerő okleveleket a mai Szentmise végén szeretném odaadni. A szülők és gyermekek nevében is – bár remélem, ez a múlt vasárnap megtörtént – megköszönöm hitoktatóink áldozatos munkáját, szeretetét.

 

 1. A héten szombaton Süttőn kert-karbantartásra hívjuk a testvéreket, 9 órára.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

18. Hétfő Korányi Sándor szn.– 1866
19. Kedd Szent Romuald apát
20. Szerda A menekültek világnapja
21. Csütörtök Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe
22. Péntek Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Szombat Olimpiai nap
24. Vasárnap Keresztelő Szent János születése

 

A 25. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 18. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 19. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 20. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 21. Csütörtök 18 óra Szentmise  
0
Lábatlan 22. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 23. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 24. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Édesanya, +Szülők, +Testvérek, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Emlékezzünk együtt

Emlékezzünk együtt!

 

 

    TALÁLKOZZUNK

 

 1. június 4-én (hétfő) 18 órakor!

 

    Program:

 

18 órakor ünnepi szentmise a Szent Lipót templomban.

 

Ezt követően emlékezés, koszorúzás, gyertyagyújtás

 

       a hálás utódok által 2014-ben felújított Országzászlónál!

  (rossz idő esetén a Közösségi Udvarházban)

Az ünnepség során fellép a Dunamocsi Vadvirág Énekkar és a Süttői Hársfa Dalkör

 

              Süttő Község Önkormányzata

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.27.

 1. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’ Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége.
 2. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért! Várom a testvérek imaszándékait.
 3. Testületi Választás Még a mai Szentmisék után adhatjuk le szavazatunkat az új képviselő testület tagjaira. Hátul, a szavazatszámláló testvérektől vehetjük át a szavazó lapokat. A szavazás módját azokon olvashatjuk.
 4. Égi édesanyánkat még a héten is közösen köszönthetjük. Épülvén a litániákon rendszeresen imádkozók buzgóságán serkenjünk fel, és ha májusban még nem jöttünk volna, szánjuk rá az időt a templomi, közös köszöntőre, a lentebbi táblázat szerint!
 5. Közös szentségimádást hirdettek világszerte Úrnapja előtti szombaton 17 órától. A múlt héten jelzett körülmények okán előtte való pénteken, június 1-én, Lábatlanon, délután 5 órától lesz csendes Szentségimádás, majd utána lesz Szentmise.
 6. Jövő vasárnap Úrnapja. Köszönettel fogadjuk a felajánlásokat az oltárok díszítéséhez, illetve a körmeneten a szórandó virágszirmokhoz. A Szentmisére és a körmenetre a legutóbbi elsőáldozókat különösen is várjuk, miután elvégezték szentgyónásukat. A süttői körmenet miatt jövő vasárnap Piszkén a Szentmise félórával később, ¼ 11-kor kezdődik.
 7. Június 4-én emlékezünk a Trianoni békediktátum áldozataira, kérve a megbékélés, és a kiengesztelődés ajándékát is. Jövő vasárnap Piszkén, a Szentmise után az országzászlónál csendesen, illetve hétfőn Süttőn a templomban, majd az országzászlónál emlékezünk.
 8. Köszönet mindenkinek, aki segített Süttőn a kertek szépítésében. Egyúttal a téves hirdetés miatt elnézést kérek. Az imádságokat és az érdeklődést szintén köszönöm!

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

28. Hétfő Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864
29. Kedd Arányi Lajos szn. – 1812 – <orvosokért>  Cholnoky László szn.– 1899 – <gyógyszerészekért>
30. Szerda Szent István király ereklyéinek átvitele,

ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Csütörtök Dohánymentes világnap
01. Péntek Szent Jusztinusz vértanú
02. Szombat Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erazmus vértanú (†303)
03. Vasárnap Lwanga szent Károly és társai vértanúk,

Békésy György szn.– 1899; Orvosi-Élettani Nobel-díj: 1961

 

A 22. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio  
 
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise: +Végh Károly, N:+Lovász Anna, +Családtagok, majd litánia  
 
Süttő 30. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 31. Csütörtök 18 óra Szentmise  
0
Lábatlan 01. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 02. Szombat 18 óra Szentmise: +Eszter, férje:+László  
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Czechner Rezső, N:+Szám Ida, +Hozzátartozók, körmenet  
Piszke ¼  11 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.20.

 1. Ma véget ér a húsvéti idő. Megköszönjük a sok lelki ajándékot, amelyet ezen ötven nap alatt kaptunk. A harangszóra ismét az »Úr angyala« imádságot végezzük.
 2. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’ Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége. – Buzdítson minket Pázmány Péter egyik beszéd-részlete: »Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem, hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra.« (Prédikációk, Nagyszombat, 1695, 419-426)
 3. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!
 4. A Csíksomlyói búcsú szónoka ismét felhívta figyelmünket a lelki örökbefogadás szép lehetőségére. Bővebben a http://parazskozpont.hu/lelki_orokbefogadas címen olvashatunk erről, de a plébános is évek óta tart a táskájában ismertetőt, és bármikor kész, hogy ígéretünket előtte tegyük meg. Az ígéret 9 hónapos elkötelezettséget jelent egy megfogant életért, napi, rövid imádságos szolgálatot.
 5. Testületi Választás A Szentmise után hátul, a szavazatszámláló testvérektől vehetjük át a szavazó lapokat. A szavazás módját azokon olvashatjuk.
 6. Közös szentségimádást hirdettek világszerte Úrnapja előtti szombaton 17 órától. Sajátos módon Lábatlanon e napon a körmenetre készülünk, míg Süttőn »nemzetiségi nap« lesz, éppen a templom téren, vélhetően kevesebb elmélkedéssel és igen nagy zajterheléssel, amely nem segítené a Szentségi Jézus előtti elmélyült imádságot. (Kicsiny esélyt látok rá, hogy a téren összegyűlt népség betérjen, és elcsendesedjen ez órára.) Éppen ezért előtte való pénteken, június 1-én, Lábatlanon, délután 5 órától lesz csendes Szentségimádás, majd utána lesz Szentmise.
 7. A héten pénteken Süttőn kérjük a segítséget a kertek szépítéséhez, fűnyíráshoz.
 8. Úrnapja közeledtével köszönettel fogadjuk a felajánlásokat az Úrnapi oltárok díszítéséhez, illetve a körmeneten a szórandó virágszirmokhoz, melyeket már most gyűjthetünk. A Szentmisére és körmenetre a legutóbbi elsőáldozókat különösen is várjuk, miután elvégezték szentgyónásukat. Szomorú lenne tudomásul venni, hogy lelkesedés még egy fél esztendőt sem tartott…
 9. Még két napunk van, hogy az adónk 2*1%-nak felajánlá­sával jót cselekedjünk (május 22-ig), illetve erre másokat buzdítsunk. Néhány szempont ezzel kapcsolatban most is megemlítek, hogy másokkal is megismertethessük:

a/ A rendelkezés az adózónak nem kerül semmibe, de ha nem rendelkezünk, úgy adónk ezen része is a teljes költ­ségvetést támogatja. b/ A rendelkezés akkor is fontos, ha a fizetendő adó a kedvezmények miatt csekély, vagy éppen nulla Ft, mert a felajánlók száma az adott egyház támogatottságáról nyújt képet az állam felé.

c/ Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza. d/ Az egyik százalékot a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai szám: 0011, a másikat valamely alapítványnak például “Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására” Adószám: 19151214-1-11 javára ajánlhatjuk fel.

e/ Az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

21. Hétfő Magallán Szent Kristóf
22. Kedd Szent Rita ||| A biológiai sokszínűség nemzetközi napja

Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994

23. Szerda Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Csütörtök Szűz Mária, a keresztények segítsége ||| Az európai nemzeti parkok napja

A budapesti Rókus kórház megnyitása – 1798

25. Péntek Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Szombat Néri Szent Fülöp áldozópap
27. Vasárnap Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
21. Hétfő Egyházmegyei nap Máriaremetén  
 
Piszke 22. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 23. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 24. Csütörtök 18 óra Szentmise:+Dr. Holdampf Róbert, N:+Hollós Cecília, +Szüleik  
0
Süttő 25. Péntek 15 óra Temetés: +Schmidt Frigyes, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 26. Szombat 11 óra Temetés: +Szabó István, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Dr. Bombitz József, N:+Irma, +Szüleik, +Testvéreik

– Emma keresztelője

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise – Bettina és Balázs keresztelője utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.13.

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »leg­szebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!

 

Testületi Választás A hátul elhelyezett lapon láthatjuk a jelölteket. Aki valamilyen akadályról tud a jelöltek kap­csán, az espereshez címzett, de a plébá­noshoz benyújtott levélben emelhet kifogást. A jelöltek a szedecsben aláírá­sukkal május 13-ig nyilatkozhatnak arról, hogy elfogadják-e a jelölést.

 

– Még egy  hetünk van, hogy az adónk 2*1%-nak felajánlá­sával jót cselekedjünk (május 22-ig), illetve erre másokat buzdítsunk. Néhány szempont ezzel kapcsolatban:

a/ A rendelkezés az adózónak nem kerül semmibe, de ha nem rendelkezünk, úgy adónk ezen része is a teljes költ­ségvetést támogatja.

b/ A rendelkezés akkor is fontos, ha a fizetendő adó a kedvezmények miatt csekély, vagy éppen nulla Ft, mert a felajánlók száma az adott egyház támogatottságáról nyújt képet az állam felé.

c/ Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza. d/ Az egyik százalékot a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai szám: 0011, a másikat valamely alapítványnak például “Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására” Adószám: 19151214-1-11 javára ajánlhatjuk fel.

e/ Az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

14. Hétfő Zsigmondy Vilmos szn. – 1821 bányamérnök, magyarországi geotermikus kutatások kezdeményezője.
15. Kedd Czimeg János Az első szegedi bányamérnök, feltaláló és városrendező szn.  1823
16. Szerda Nepomuki Szent János ||| A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja
17. Csütörtök Boldog Scheffler János püspök, vértanú ||| Dsida Jenő szn – 1907  költő.
18. Péntek Szent I. János pápa ||| id. Bókay János szn. – 1822 gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű gyermekgyógyászat egyetemi oktatásának magyarországi bevezetője.
19. Szombat Schodits Lajos szn. – 1872 építész, tanár
20. Vasárnap Pünkösd –  A Szentlélek kiáradása ||| Sienai Szent Bernardin

 

A testületi választás menetrendje

Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

A hónapra jelzett új szándék: Lábatlan:  Gné K.J.: Érettségizőkért és vizsgázókért! – Elhunyt nagyszülőkért. –  Gyermeket váró édesanyáért és családjáért. – Az Egyházközség új testületi tagjaiért.
 

A 20. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 14. Hétfő 10 óra Szentmise az idősek otthonában  
 
Piszke 15. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 16. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 17. Csütörtök 18 óra Szentmise  
0
Lábatlan 18. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 19. Szombat 18 óra Szentmise a Főpásztor szándékára  
 
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Csöngei István; +Pachl József és + Családtagjai, – Imre keresztelője  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

1 2 3 21