A település bemutatkozik, köszöntjük!

A 700 éves Süttő valamennyi polgára nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt községünk honlapján. Megtisztelő számunkra, hogy a világhálón barangolva figyelmet szentel a Duna és a Gerecse ölelésében
fekvő településünknek.

A Gerecsében természeti kincsként előforduló mészkő bányászata és megmunkálása évszázadok óta meghatározó a falu történetében. Az országot járva több helyen találkozhatunk olyan műemlékkel (Parlament, Esztergomi bazilika, Szegedi dóm, Mátyás templom, Visegrádi palota stb.), melynek díszítő elemei mind-mind a süttői kőfaragók keze nyomát dicsérik. Ennek méltó bemutatása kötelessége a késői utódoknak.

Ezentúl várja a kedves látogatót az országosan is ritka 420 éves Rákóczi-hárs, a Gerecse
vadregényes tája és a vén Duna festői látványa.
Viszontlátásra!

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.12.10.

 1. Épített örökségünk védelméért, élelmiszer-gyártókért, a hazai zenei élet felvirágzásáért, az élet peremére szorultakért is imádkozzunk a héten! Megemléke­zünk még a héten név-, születés­napjukat, házassági évfordulóju­kat ünneplőkről.

 

 1. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a ko­szorúk használatánál, soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

11. Szent Damazusz pápa,
12. PICK MÁRK (*1843) – élelmiszer-gyártókért

TÓTH JÁNOS, építész, festő (*1899) szakíró, a Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója, tervezője. – épített örökségünk védelméért

13. SZENT LÚCIA

OBERMAYER ERNŐ, paprikanemesítő mezőgazdász, akadémikus (*1888)

– a hazai mezőgazdaság magas színvonalának megőrzéséért

14.  KERESZTES SZENT JÁNOS

Sopron napja, a hűség napja – hazánkért

15. BOLYAI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1802 –  a hazai matematikusokért
16. KODÁLY ZOLTÁN (*1882) ||| KÓS KÁROLY  (*1883)
17. SZENT LÁZÁR – a koldusokért és az élet peremére szorultakért

TORKOS JUSTUS JÁNOS (* 1699) orvos és kémikus, az első magyar gyógyszerész-árszabvány összeállítója.

 

Az 50. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Piszke 12. Kedd 6 óra Szentmise: +Szülők, +Testvérek  
 
Süttő 13. Szerda 6 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért  
 
Süttő 14. Csütörtök 6 óra Szentmise  
 
Lábatlan 15. Péntek 18 óra Szentmise: +Miczákné – Szexer Szerénke ob. (tem. dec 8.), majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Lábatlan 16. Szombat 18 óra Szentmise: Főpásztor szándékára  
í
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Kunfalvi és a Holdampf család + Tagjaiért  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

Közelegő alkalmak

 

December 12. Kedd 18 óra Nyergesújfalu – dr. Török Csaba atya katekézise
13. Szerda 6 óra Piszke – Luca-napi búzaültetés
17-20. Vasárnap- szerda  

Szentmisék

 

kapcsán

 

 

Sütemény-gyűjtés a kispapok javára
24-25. vasárnap -hétfő »Betlehemi láng« osztása
26. Kedd Helyi Borok megáldása
31. Vasárnap Családok megáldása

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)           és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.12.03.

 1. Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkese­déssel kezdjük hitünk titkainak ünneplését! E lendületben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának felelevenítése, az adventi hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeállított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a https://drive.google.com/file/d/0B82yysrFb9C1U3hwcy1JT09ndW8/view világhálós címről.

 

 1. Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről – például jövő vasárnap a munkatársak lelki délutánján -, vagy, akik akadályoztatva vannak, legalább az alapos lelki­ismeret vizsgálatról és a bűnbánat felindításáról.

 

 1. Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sincsenek kizárva.

Külön gondunk legyen a hét hete (vagy éppen több éve) első Szentáldozáshoz járult gyermekekre. Buzdítsuk őket is, hogy még adventben végezzék el szentgyónásukat!

 

 1. Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, üdvösségünk szent titka! Válasz: Üdvözíts bennünket vi­lág Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket!

 

 1. A bányászokért és a veszélyes munkahelyeken dolgozókért, az orvosokért és az építészekért is imádkozzunk a héten! Megemléke­zünk még a héten név-, születés­napjukat, házassági évfordulóju­kat ünneplőkről. Alább olvashatjuk a testvérek által küldött decemberi ima­szándékokat! Köszönet mindenkinek, aki küldi, és aki e szándékokra imádkozik!

 

Szentatya 2017., decemberi imaszándéka:  Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generációk nevelésében.

Plébániai imaszándékok 2017., december:  – A képviselő testület tagjaiért és a munkatársakért, hogy lobogjon bennük az Úr iránt való szeretet, és továbbra is tudjanak helytállni az evangéliumról való tanúságtétel nehéz feladatában, támogatva a plébános munkáját.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: –   Azért, hogy mi, az Egyház tagjai a betlehemi pásztorok lelkületével tudjunk hinni, és hitünk ne rendüljön meg semmi külső tényezőtől. – A kis Jézus megszületése erősítse a szeretetünket! – Azért, hogy a Szent Család legyen példakép minden édesanya, édesapa, és kisgyermekek számára az összetartásban. – Azért, hogy ne csak az ajándékozás örömeiben legyünk boldogok! Gné K.J.: Hogy az új egyházi esztendő megújulást hozzon plébánia-közösségeinkben! – Műtétre váró betegekért. – Hogy karácsony békéje az ünnepek elteltével is megmaradjon családjainkban. – Azokért, akik a karácsonyt szolgálatban, ügyeletben töltik, másokat szolgálva.. B.I.: A közlekedési balesetek áldozatainak lelki üdvéért (december 2. a szajoli baleset 23. évf.) – Az ünnepi készülődés ne az e világi örömök, a fogyasztás hajszolása, a karácsony misztériumának és értékeinek kiüresítése legyen. – A “tékozló ifjakért”. – Plébánia közösségeink eucharisztikus megújulásáért.

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

Pestszentlőrinc: Tné H.K.: Földi életből váratlanul távozott Édesapáért és családjáért, plébánia-közösségéért.

 

 

 1. A plébániai munkatársak adventi találkozójára mához egy hétre, advent 2. va­sárnapján, december 10-én 15 órától kerül sor Péliföldszentkereszten.

 

 

 1. A szeretetszolgálat országos céljaira 7,020, 21,450, illetve 21,750 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból. Ma Piszkén, jövő héten Süttőn segíthetjük a helyi karitász csoportot, ha az adventi vásáron felkeressük a sátrukat.

 

 1. Köszönet az adventi koszorú-kötésben gyerekeket segítők buzgóságáért, templomaink adventi díszbe öltöztetéséért, a hó- és csúszásmentesítés fáradságos munkájáért. A karácsonyi díszítésre szánt adományokat a szokott dobozba/perselybe helyezhetjük el. Szükség esetén köszönettel vesszük a segítő kezeket. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a koszorúk használatánál, soha ne hagyjuk a gyertyákat égve felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 1. Török Csaba atya előadása kivételesen nem az első, hanem a második kedden, december 15-én lesz Nyergesújfalun.

 

 1. A rendelt naptárak megérkeztek, Szentmise után átvehetőek.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

04.           Bányásznap
05. A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FEJLŐDÉS ÖNKÉNTESEINEK VILÁGNAPJA
06. SZENT MIKLÓS ||| GOLDMARK PÉTER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1906
07. SZENT AMBRUS ||| A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉS NAPJA
08. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA  ||| HILD JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1789 – építészekért
09. A LABDARÚGÁS VILÁGNAPJA
10. KORÁNYI FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1827 – orvosokért

PATAI IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1894 – elektro-mérnökökért

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Piszke 05. Kedd 6 óra Szentmise  
 
Süttő 06. Szerda 6 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért  
 
Süttő 07. Csütörtök 6 óra Szentmise  
 
Lábatlan 08. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise: +Szeifert László és Szülei: +László és +Piroska; apósa:+Németh József és N:+Viktória;+Nagyszülők  
í
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann Árpád  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)           és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Mézeskalács Csodák Versenye

SÜSS -DEKORÁLJ –NYERJ

A Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet idei évben is meghirdeti a

MÉZESKALÁCS CSODÁK VERSENYÉT

A karácsonyi készülődés elengedhetetlen része a mézeskalács sütés. Ha úgy érzi, szívesen megmutatná másoknak is saját készítésű alkotását jelentkezzen. A versenyre bármilyen mézeskalácsból készült alkotással (házikó, adventi koszorú, dísz stb.) lehet nevezni.

Akik szeretnének részt venni a versenyen 2017. december 8-ig adhatják le műveiket a Polgármesteri Hivatalban egy nevezőlap kíséretében.
Az elkészített mézeskalácsok 2017. december 10-én az Áprily téren megrendezésre kerülő Adventi vásáron kerülnek kiállításra.

A gyerekek által készített alkotásokat idei évben külön díjazzuk!!!

Eredményt az Adventi vásárra látogatók szavazatai alapján hirdetünk. A legtöbb szavazatot kapott mű készítőjének nyereménye egy 2 fő részére szóló vacsora a Márvány Étteremben

Bővebb információ a sakke.sutto@gmail.com e-mail címen kérhető.

Tegyük még emlékezetesebbé az idei adventet!

Dr Sághy Antal Környezetvédelmi és
Kulturális Egylet

Falumikulás

FALUMIKULÁS

Kedves Szülők!

2017. december 5-én délután ismét útra kel a Falumikulás, hogy a gyerekek részére eljuttassa a várva várt ajándékokat.
Mikulásunk az előre leegyeztetett címeken személyesen felkeresi a gyerekeket és a krampuszok közreműködésével átadja a szülők által összeállított, részünkre előzetesen eljuttatott csomagokat.
Versért, énekért külön ajándékkal kedveskedünk.

Kérem aki szeretné, hogy hozzájuk is ellátogassunk, az 2017. december 1-ig jelezze sakke.sutto@gmail.com e-mail címen, vagy a 30/4788803, 70/3921693 telefonszámok egyikén.

Akik nem szeretnék, hogy otthonukban keressük fel gyermeküket, de örülnének, ha a csomagot a Mikulástól vehetnék át azokat este 6 órára várjuk a Közösségi Udvarházba.
A csomagokat ez esetben is előzetesen el kell juttatni részünkre.

Várjuk a jelentkezéseket!!!

Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi
és Kulturális Egylet

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.11.26.

 1. Palesztina népéért, a gyermekgyógyászokért, a modern kori rabszolgaság áldozataiért is imádkozzunk a héten! Megemléke­zünk még a héten név-, születésnapjukat, házassági évfordulóju­kat ünneplőkről.
 2. Lelki megújulásra hívunk mindenkit ma, azaz november 26-án délután 4 órakor. Ftdő Szőcs László atya jön Piszkére, hogy alkalmat adjon a bűnbocsánat szentségének vé­telére.
 3. Örömmel vesszük a felajánlást, ha valakinek a piszkei, vagy a lábatlani templomainkba szánt fája van.
 4. A »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományát felele­venítendő, Süttőn hétfőnként, Piszkén péntekenként a plébánián találkozunk egy rövid órára, melyben imádság és beszélgetés fog­laltatik. A hét többi napján az adott kép vándorol a családok kö­zött. A lényeg, hogy amikor új helyre érkezik, ott a képet hozó és az azt fogadó család együtt imádkoz­zék. Akik részt vennének ebben, kérem iratkozzanak föl a hátul el­helyezett lapon.
 5. Adventi koszorú-készítésre várjuk a hittanosokat, szombaton délelőtt 10 órára a süttői plébánia-házba. Részvételi szándékukat hitoktatóinknál jelezzék!
 6. A plébániai munkatársak adventi találkozójára advent 2. vasárnapján, december 10-én 15 órától kerül sor Péliföldszentkereszten.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

27. PILINSZKY JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1921 – íróinkért

VÉRADÓK NAPJA – áldozatkészségért

28. Marchiai Szent Jakab, áldozópap
29. A PALESZTIN SZOLIDARITÁS NEMZETKÖZI NAPJA
30. SZENT ANDRÁS APOSTOL

HEIM PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1876 – gyermekgyógyászatban dolgozókért

01.              A magyar rádiózás napja
02. A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
03. XAVÉRI SZENT FERENC||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja

 

A 48. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 28. Kedd 8 óra Szentmise: +Családtagok utána
 
Süttő 29. Szerda 7 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért  
 
30. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 01. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 02. Szombat 10 óra Adventi-koszorú készítés  
Lábatlan 18 óra Szentmise: A Gazdag és a Siklósi +Szülők; +László; +Károly  
í
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: Pro populo (Plébánia-közösségeinkért)  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)            és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.11.19.

 1. A magyar közoktatásért, Vietnam népéért, a hat hete első­áldozáshoz járultakért és (keresztszüleikért!), a házasságra ké­szülőkért is imádkozzunk! Hiva­tásokért e héten is a szokott időkben az Eucharisztia előtt fo­hászkodunk! Megemlékezünk még a héten név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről, és csatlakozunk a jubiláns házaspárok hálaadásához az együtt töltött öt és öt-többszörös évekért!

 

 1. Gyűjtés Ma a rászorulókra gondolunk, és felajánláskor a Ka­tolikus Szeretetszolgálat munkáját támogatjuk adománya­inkkal. Tavaly mintegy 52 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból, a testvérek jóvoltából. A Szeretetszolgálat munká­járól a https://www.karitasz.hu világhálós címen tájékozódha­tunk, olvasván a »kandalló program«-tól, a »lak6« akción át az évi több száz tonna élelmiszer-segélyig, a »vetőmag program«-tól  az »iskolakez­dési akció«-n át az »Egymillió csillag« programig.

Itt köszönöm a karitász-munkatársak áldozatos munkáját, akik a rászorulók rend­szeres látogatásával, sokféle szolgálattal bizonyítják, jó az Isten hozzánk. Dicsé­retes, ha csatlakozunk a helyi karitászcsoporthoz, melyre nemcsak az idősebb testvéreknek, hanem a fiata­loknak is van lehetőségük, akár közszolgálatként is.

A Szent Antal perselybe helyezett ado­mányainkkal, melynek összege 2016-ban 32,900 illetve 43,710 Forint volt, egész évben a helyi Karitász-csoportok jótékonyságát támogat­hatjuk, csakúgy, mint az adventi vásárral, ha megláto­gatjuk a sátrukat.

 1. NEKed!-Veled! Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként a hé­ten, november 25-én, szombaton este 5-6 óráig Szentségimádást tartunk Lá­batlanon, a Szent István király templomban, ezzel csatlakozva a Kárpát-medence-, sőt világszerte ebben az órában imádkozókhoz. A cél, hogy legalább 20,000-en legyünk, akik különböző templomokban, de egy időben »lélekben és igaz­ságban« imádjuk az Urat.

 

A szervezők kérik, hogy jelezzük előre, hányan leszünk itt biztosan, ezért kérem, hogy iratkozzunk föl a hátul el­helyezett lapon, vagy, ha az könnyebbnek látszik, közvetlenül regisztráljunk a https://www.krisztuskiraly.iec2020.hu/#/ honlapon. Itt, a térképen megkeressük a Lábatlan Szent István király templomot, és a »csatlako­zom« kapcsolóval regisztráljuk magunkat. Természetesen enélkül is szeretettel várunk mindenkit, de jó, ha másokat is tudunk lelkesíteni, és jelezni, nekünk fon­tos Krisztus ügye, és az Eucharisztiában való jelenléte.

További hasznos olvasni-, nézni- és hallgatnivalók is vannak a http://www.iec2020.hu oldalon.

 

Másnap, azaz november 26-án délután 4 órakor ismét Ftdő Szőcs László atya jön Piszkére, hogy alkalmat adjon a bűnbocsánat szentségének vé­telére.

 

 1. Teremtés-védelem November 4. péntekje a »Ne vásárolj semmit« kezdemé­nyezés akciónapja. Figyelemfelhívás, ha e napon a vásárlástól való távolmaradás­sal, vagy épp csak a szükséges dolgok vásárlásával jelezzük, a fogyasztói szem­lélet zsákutca, az igazi javak a kereskedelemben nem kaphatóak.

 

 1. Készülődve Urunk születése ünnepére, örömmel vesszük a felajánlást, ha valakinek van templomainkba szánt fája.

Ugyancsak a készület része, hogy advent három hetében – idén a negyedik hét mindössze egy nap lesz – a »Szállást keres a Szentcsalád« régi hagyományát is szeretnénk feleleveníteni. Süttőn hétfőnként, Piszkén péntekenként a plébánián találkozunk egy rövid órácskára, melyben rövid imádság és beszélgetés foglalta­tik. A hét többi napján az adott kép vándorol a családok között. A lényeg, hogy amikor új helyre érkezik, ott a képet hozó és az azt fogadó család együtt imádkoz­zék. Az egyik változatot a http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000005.HTM világhálós oldalon ol­vashatunk. Akik szívesen részt vennének ebben, kérem iratkozzanak föl a hátul el­helyezett lapon.

 1. Visszatekintve a múlt vasárnapi búcsúi Szentmisére és a »Forrásunk szépsége« délutáni zenei áhítatra, előadásra, köszönetet írok az előkészítésben résztvevő, és az alkalmat megtisztelő testvéreknek, különösen is a szomszédos településről érkezőknek. Itt ajánlom figyelmükbe az akkori előadónkkal, Dr. Kovács Zoltán atyával készült beszélgetést, amely a http://www.magyarkurir.hu világhálós oldalon olvasható.

 

 1. Előre jelzem, hogy idén advent 2. vasárnapján, december 10-én 15 órától kerül sor a plébániai munkatársak találkozójára Péliföldszentkereszten.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

20.                 IFJÚ ZENEBARÁTOK VILÁGNAPJA
21. SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA  – A TELEVÍZIÓ VILÁGNAPJA
22. SZENT CECÍLIA – A MAGYAR KÖZOKTATÁS NAPJA
23. SZENT KELEMEN PÁPA
24. Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért

november negyedik péntekje    „Ne vásárolj semmit” nap

25. ALEXANDRIAI SZENT KATALIN –  A házasságra készülő fiatal lányokért
26. BABITS MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1883 – költőinkért

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 20. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise: +Családtagok utána
 
Süttő 22. Szerda 7 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért  
 
23. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 24. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Felnőtt-hittan (Fehi-Bóra)  
 
Lábatlan 25. Szombat 17 óra Kárpát-medencei Szentségimádás alatta
18 óra Szentmise: +Varga János (10. évf.)  
í
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Tóth István, és N:+Mezei Margit  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
16 óra Gyóntatás: Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

 

 

1 2 3 17