Pályázati felhívás civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére az I. pontban megjelölt szervezetek részére.
I. Pályázók köre
Önkormányzati támogatást kaphatnak a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett, süttői székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet süttői szervezettel is rendelkező, valamint nem süttői székhelyű, de tevékenységét Süttőn is folytató
a) egyesületek,
b) alapítványok
c) közalapítványok
d) egyéb szervezetek,
e) egyházak
amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/ alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

II. A pályázat útján támogatható tevékenységek köre

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, rendezvények támogatása
c) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációs elősegítő civil programok támogatása,
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása
e) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása
f) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása
g) civil szervezetek működési költségeinek támogatása

III. A támogatás forrása
Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletében biztosított keretösszeg terhére.
IV. Egyéb feltételek
A pályázat kizárólag akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha a támogatást kérő az I.-II. pontban foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelel.
Hiányos vagy nem az V. pontnak megfelelően benyújtott pályázat nem terjeszthető a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület nem adhat támogatást a mulasztástól számított két éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette, a támogatást nem fizette vissza.
Az elszámolás és a pályázati eljárás feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot papír alapon az 1. sz melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban igényelhető.
A pályázat kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott feltételeknek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. február 26.
A beérkezett pályázatokat Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el és a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket.

Süttő, 2016. február 4.

Czermann János
polgármester

 

pályázati űrlap innen letölthető:

20160324_civil_palyazat_1_melleklet