Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde

/Tausendschön Zweisprechinger Kindergarten, Kinderkrippe/
2543 Süttő Rákóczi Ferenc út 64. |  tel/fax.: (+36-33) 474 468) | Óvodavezető:  Kiss-Baranyai Magdolna
ovoda@sutto.huHelyzetkép, az óvoda sajátosságai

A gyermekek azt tanulják, amit tanítunk nekik.
Ha mi merünk, szeretünk repülni, ők is ezt teszik!

1948-tól működik Süttőn óvoda egy csoporttal. Jelenlegi formáját költözése után, átépítésekkel, hozzáépítéssel nyerte el.
2002. szeptemberétől az óvoda 3 csoportos.

A szülők részéről a 80-as évek közepén jelentkezett a jogos igény a kisebbségi nyelv intézményes keretek közötti elsajátítására. A kisebbségi nyelv visszaszerzése legeffektívebben ebben az életkorban történhet. Minél kisebb egy gyermek, annál könnyebben tanul egy másik nyelvet, hangképző szervei még formálhatók. Az ebben az életkorban elsajátított nagyszámú fonéma megkönnyíti a gyermekek számára a későbbiekben más nyelvek elsajátítását.
A törvény adta változásoknak köszönhetően, 2006 őszén, megfogalmazódott az a gondolat, hogy mivel egyre több szülő igényelné gyermeke 2 éves korától a bölcsődei ellátást, alakítsuk át óvodánkat többcélú intézménnyé.
Mivel minden oldalon pozitív visszhangot kapott az elgondolás, ezt már a tettek követték, és az óvoda, valamint a Fenntartó összefogásával, intézményünk 2007. szeptemberében megnyithatta kapuit 12, 2 éves bölcsődés gyermek előtt. Melyre mindannyian méltán büszkék vagyunk!

Intézményünkben törekszünk:
– a családokkal való szoros együttműködésre, bensőséges kapcsolat kialakítására, megtartására,
– az érzelmi nevelés, értékőrzés,- közvetítés dominanciájára, a szülőkkel való bölcs kompromisszum megőrzésére,
– a kulturális és civilizációs értékek ill. normák átadására,
– nemzetiségi óvoda lévén, a nevelésben résztvevő gyermekek esetén, a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok ellátására,
– valamint az identitástudat megőrzésére.

Arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk során a gyermekek komplex személyiségfejlesztésben részesüljenek, nyugodt, optimális személyi ill. tárgyi feltételek biztosítása mellett.
Nevelőgárdánkat jellemzi:
– az egységes nevelési elveket valló, egy közös célért küzdő, innovációra fogékonyság,
– a folyamatos továbbfejlődési igény,
– jól koordinált, eredményes, szakmai nívóra törekvés.
Nevelőmunkánk tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget, a gyermek meg nem ismétlődő egyediségét.
Fenntartónk: Süttő Község Önkormányzata
ovodafejlesztes_sutto_450

Polgármesteri Hivatal

2543 Süttő, Templom tér 9. | telefon: (+36-33) 474-360 | titkarsag@sutto.hu
Hétfő: 8-16 | Kedd: nincs ügyfélfogadás | Szerda: 8-16 | Csütörtök: 8-16 | Péntek: 8-12

Jegyző: Dr. Józó Antal | (+36-33) 474-360/2-es mellék | jegyzo@sutto.hu
Adóügyi előadó: 
Styeczné Padányi Mónika | (+36-33) 474-360/7- es mellék | ado@sutto.hu
Pénzügyi előadó: Sándor Ilona és Dudás Katalin| (+36-33) 474-360/5-ös mellék | penzugy@sutto.hu
Igazgatási előadó:Lukóczki Zoltánné | (+36-33) 474-360/4-es mellék | titkarsag@sutto.hu
Szociális és gyámügyi előadó: Drágán Jánosné | (+36-33) 474-360/3-as mellék | szocpol@sutto.hu

1 4 5 6