Állás

Süttő Község Polgármesteri Hivatala

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011.évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Süttő Község Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony tartama:

Határozott idejű 2018.08.14-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2543 Süttő Templom tér 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Beérkező számlák nyilvántartása, kimenő számlák elkészítése, nyilvántartása, bankszámlán történő forgalom lebonyolítása, munkaügyi feladatok ellátása, KIRA rendszer használata, nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, munkaügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény, juttatások: 

A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok,
 • A pályázat nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Józó Antal nyújt, a 33/474 360-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Süttő Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2543 Süttő, Templom tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Süttő Község Jegyzője. Komárom Esztergom megye, 2543 Süttő, Templom tér 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.február 15.

A pályázati kírás további közzétételének helye, ideje:

Süttő Község Önkormányzatának hirdetőtáblája 2017. január 24.

 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS!

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS!

Ha Ön, illetőleg hozzátartozója életkora, betegsége, szociális helyzete miatt kiszolgáltatottá válik, akkor krízis esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a legkönnyebben elérhető mód a segítség elérésére.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek,illetve pszichiátria betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociális rászorult

 • az egyedül élő 65 év feletti személy
 • az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy
 • a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosa fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja szoláltatás folyamatos biztosítását.

 

 

Polgármesteri Hivatal

Kultúra napja 2017

Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű. Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.

/Kodály Zoltán/

 


A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását Szatmárcsekén (a kéziraton ennyi áll: Cseke, 1823. január 22.), így e jeles eseményre emlékezve 1989 óta e napon tartjuk a magyar kultúra napját.