Egyházi hírek

 

Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt, például, hogy péntekenként 14 éven felüli katolikus­ként tartózkodunk a húseledel fogyasztásától.

 

Idejében végezzük el szentgyónásunkat! Készületünket segítik a hátul elhelyezett a lelki tükrök. Használjuk azokat! Nagyszerű alkal­munk lesz a szentgyónásra egy hét múlva,  Péliföldszentkereszten, a kö­zös keresztúton.

 

Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábat­lanon a Szentmiséhez kapcsolva, Süttőn pedig 18 órától.

 

Ma zárul a korábbi évek hagyománya szerinti tartósélelmi­szer-gyűjtés. Kérjük, hogy adományaikat legkésőbb holnapig juttassák el a plébániára. Az adományokat a karitász munkatár­sak osztják szét a rászoruló családoknak. Tavaly ily módon Lábatlanon 125 kg élelemmel 31 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 21 családnak segítettünk.

 

Jövő vasárnap a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűj­tünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. Közben gondolnunk kell azokra testvéreinkre, akiket hazájukban üldöznek Krisztushoz tartozásukért, vagy éppen valódi menekültként a befogadó-táborokban érik őket támadások más, szintén elvándorolt emberek részéről. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra mintegy 55,000 Ft-ot továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

 

Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóhatóság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról.

 

Ma, azaz március 26-án, délután 4 órakor ökumenikus imádságra vár­juk a testvére­ket a piszkei plébánia-templomba. Az alkalom után a plébánián szeretnénk vendégül látni református testvéreinket.

 

Örömmel láttam a testvéreket Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Szentmisén, és a faültetésen. Most szombaton Piszkén és Lábatlanon cselekszünk hasonlóképpen: a kálváriát,  a templomkerteteket szeretnénk szebbé tenni, egy-két fával gyarapítani. Találkozó a Piszkén, a templomkertben 10 órakor.

 

Jövő vasárnap kerül sor a hagyományos keresztútra, Péliföldszentkereszten. A li­turgia 15 órakor kezdődik, de már előtte is lehető­ségünk nyílik szentgyónásunk el­végzésére. Süttő, Piszke és Lábatlan közösségei a 3. állomásról gondoskodnak, részben annak díszítésével, részben felolvasással, részben a fakereszt vitelével. A 2.állomásnál kell átvenni a keresztet, bevárni a saját közösséget, és úgy vonulni a 3. állomásig. Aki a felolvasásban szívesen segédkezik, kérem a  Szent áldozat után jelezze a SZEDECSben.

 

A héten várom a testvérek áprilisi imaszándékait.

 

Vigyázat! A piszkei templom-kert feljárati lépcsője, burkolata tönkrement, ezért annak hely­reállításáig megközelíteni és használni tilos és balesetveszélyes! Be- és kijárni ezen idő alatt a templomkert szedecs felőli oldalán, a kiskapun át le­hetséges.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

27. Hétfő  II. RÁKÓCZI FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1676    
28. Kedd Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Szerda KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1885
30. Csütörtök  SZENT QUIRINUS (KERÉNY)
31. Péntek SZABÓ LŐRINC SZÜLETÉSNAPJA – 1900
01. Szombat ZSIGMONDY RICHÁRD – *1865;   (KÉMIAI NOBEL-DÍJ: 1925)
02. Vasárnap ANDERSEN SZ.NAPJA – A MESEÍRÁS NAPJA – A GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJA

 

A 13. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 27. Hétfő 17 óra Szentmise, majd adoratio előtt
18 óra Fehi-Bóra
Piszke 28. Kedd 08 óra Szentmise: + Végh Károly, N:+Lovász Anna és +Családtagok
Süttő 15 óra Temetés, majd Szentmise: +Árva Ferenc
Süttő 30. Csütörtök 15 óra Szentmise, majd temetés: +Baracsi György
Este nincs Szentmise
Lábatlan 31. Péntek 17 óra Szentmise, keresztút, majd adoratio Előtt
Lábatlan 01. Szombat 10 óra Kertrendezés – faültetés
18 óra Szentmise
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Schór és a Harkai Család +Tagjaiért
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után
15 óra Közös keresztút Péliföldszentkereszten

 

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.