Egyházi hírek

 Hitoktatás Megkezdem az arra készséges gyere­kek felkészítését az első Szentgyónásra. Imádkozzunk értük.

 

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

A »Hangolódjunk Isten mosolyára« egyházzenei sorozat következő alkalma ma délután lesz a piszkei templomban, 16 órai kezdettel. Vegyünk részt minél nagyobb számban és fogadjuk a »Lábatlani Borostyán Baráti Kör« ajándékát, akik az évszázadok zenei és irodalmi kincseiből egy csokorra valót nyújtanak át nekünk ezen a májusi délutánon.

 

Házasság Hirdetem, hogy Nádasi Tamás feleségül kívánja venni Rekeny Klaudia hajadont. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

 

Változás Jövő szombaton 20-án Lábatlanon kivételesen 19 órakor kezdődik a Szentmise.

Túloldalon olvashatjuk a májusi imaszándékokat.

 

Litániák rendje – 2017 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

Jótékonyság  A személyi jövedelem-adónk 2×1%-nak felajánlásával sokat tehetünk. Ne feledjük, hogy akkor is nekünk kell rendelkezni az adófelajánlásról, ha az adóbevallást a munkahelyünk, vagy maga az adóhatóság készíti el.

Azt is tartsuk szem előtt, hogy az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadóval«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plébániáink anyagi fennmaradását.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

15. Hétfő ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN

FARKAS GÁBOR, A BP-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Kedd A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJA

MATOLCSY MIKLÓS, a magyar gyógyszerészeti bibliográfia összeállítója. SZN – 1869

17. Szerda AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA

SÜTŐ ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1927

18. Csütörtök KORÁNYI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1866
19. Péntek Szent Romuald apát
20. Szombat A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA
21. Vasárnap Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A ZENE ÜNNEPE

 

Szentatya 2017., májusi imaszándéka:  Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai tanúságtételét tegyék az Irgalmas Jézust utánozva

Plébániai imaszándékok 2017., május: – Keresztségre, szentgyónásra és szentáldozásra készülő gyerekekért, felnőttekért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Szűz Mária, a világ Királynője védelmezze segítse munkájukban a misszionáriusokat. – A zarándokokért, hogy útjukról épségben hazatérve szeretteiknek is átadják a a belső lelki békét, amit megtapasztaltak. – Az érettségi és más vizsgákra készülőkért, diplomázókért, hogy mind a vizsgán, mind az életben helyt tudjanak állni. – Édesanyákért, és elhunyt édesanyákért, nagymamákért. Gné K.J.: Gyermekáldásra váró családokért! – Keresztelendőkért. –  Hogy Húsvét fénye beragyogja a keresztény családokat. – Államvizsgára készülőkért.

Süttő: SZ.Lné E.: Isten segítse és a Szűz Anya járjon közben az elvált szülők gyermekeiért, hogy vigaszt találjanak és gyógyulást lelki sérüléseikből. – Egyetemi felvételre, államvizsgára készülőkért. – Házasságra készülőkért.

 

A 20. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 15. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia előtt
 
Piszke 16. Kedd 08 óra Szentmise: +Horváth Dénes évf., majd litánia  
 
Süttő 18. Csütörtök –- Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 19. Péntek 15 óra Temetés Előtt
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia  
 
Lábatlan 20. Szombat 19 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.