Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.09.24.

  Szentírás vasárnapján, az elmúlt évek gyakorlata szerint megáldom a testvérek által elhozott Bibliákat. Újból figyelmükbe ajánlom az okoseszközre letölthető alkalmazást, amelyről a plakátokon is olvasha­tunk, ileltve a https://www.evangelium365.hu oldalon.

 

   Hála az Úrnak és sokak munkájának, hogy méltósággal ünnepelhet­tük a Piszkei Plébánia 90 éves fennállását. Köszönet a liturgia, a kiál­lítás előkészítéséért, felajánlásokért!

   Zarándoklat Miként azt a plakátokon is olvashatjuk, a fatimai jele­nések centenáriumát ünnepelendő a Szűz Anya Soroksáron épült templomába várnak minden katolikust október 13-án, pénteken. E napon a szomszédos plébániák szervezésében indított busszal is eljut­hatunk oda, mert van még szabad hely. Érdeklődni a +36 20/823 1676-os számú távbeszélőn lehet.

  Másnap, október 14-én, szombaton a hagyományos őszi zarándok­latra indulunk Máriabesnyőre. Erre a hátul elhelyezett lapon jelentkezhetünk.

 

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  orvosainkért, ten­gerészekért, a hazai oktatásért, helyi elöljáróinkért, idősekért. Imádkozzunk azokért a gyerekekért is, akik arra készülnek, hogy találkozzanak a Szentségi Jézussal.  Az elmúlt évek hagyománya szerint felajánlhatunk értük imádságokat, önmegtagadásokat is. A hátul elhelyezett cédulákat magunkkal víve, majd elvégzés után a gyűjtőládába helyezve fejezzük ki, mennyire fontosak ők számunkra. Az »ima-dobozt« az elsőáldozási Szentmisén visszük az oltárhoz.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

25. Hétfő SÜSS NÁNDOR (*1848. szept. 25.) műszerész, a magyar finommechanikai ipar megalapítója.
26. Kedd  SZENT KOZMA ÉS SZENT DAMJÁN – orvosokért és gyógyszerészekért

Tengerészeti világnap – tengerészekért

RISZDORFER ÖDÖN SZÜLETÉSNAPJA – 1893 – fényképészekért

27. Szerda PÁLI SZENT VINCE szerzetes – az irgalmas szeretet gyakorlóiért

Turisztikai világnap – természetjárókért

KERPELY ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1866 – kohászokért

28. Csütörtök Szent Vencel Vértanú,

Ruiz Szent Lőrinc és társai, Fülöp-szigeteki vértanúk – a Fülöp-szigeteki népekért

ORMÁNDY MIKLÓS piarista szerzetes SZÜLETÉSNAPJA – 1846 – a hazai oktatásért

29. Péntek Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael Főangyalok

A PÁKOZDI CSATA – 1848 – Hazánkért

BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1899 –  magyar feltalálókért

30. Szombat SZENT JEROMOS – Szentírás elterjedéséért

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NAPJA MAGYARORSZÁGON – helyi elöljárókért

– BENEDEK ELEK SZÜLETÉSNAPJA – 1859; A NÉPMESE NAPJA – A felnövekvő nemzedékért

01. Vasárnap                 A zene világnapja – zenészekért;  Az idősek világnapja – idősekért

LISIEUX-I SZENT TERÉZ – missziókért

 

A 39. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 25. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 26. Kedd 8 óra Szentmise:+Gellért, élő és + Családtagok  
 
Piszke 27. Szerda 16 óra Temetés: +Torda Elemérné – Gráf Ilona, majd Szentmise  
 
Piszke 28. Csütörtök 13 óra Temetés: +Szakay Tiborné – Gabriella  
Süttő 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 29. Péntek 18 óra Szentmise: A Bednár és a Pekár család élő és +Tagjaiért, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 30. Szombat 18 óra Szentmise: +Szakay Tiborné – Gabriella ob.  
 
Süttő 01. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾10 óra Szentmise  

 

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

 

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.09.17.

 Jövő vasárnap Szentírás vasárnapján, az elmúlt évek gyakorlata szerint megáldom a testvérek által elhozott Bibliákat.

 

  Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  a rokkantakért, íróinkért, gyermekgyógyászainkért, kertészeinkért.

  Jubileum A héten, 23-án, szombaton 10 órakor, püspöki látogatás keretében ke­rül sor a Piszkei Plébánia 90 éves fennállásának megünneplésére, egyben a felújított or­gona megáldására. A Szentmisét követően rövid orgona-koncertre kerül sor, majd az iskola aulájában kiállítás nyílik plébániánk elmúlt 90 évét tükrözendő. Aki szívesen hozzájárulna e kiállításhoz tárgyi emlékekkel, (régi imakönyv, plébániánkhoz, itt szolgált atyákhoz köthető emléklapok, fényképek keresztelésről, elsőáldozásról, bérmálkozásról, esküvőről), névvel és címmel ellátva, az ismert helyeken csütörtökig fogadjuk szeretettel. A kiállítást aznap elbontjuk, tehát e tárgyakat még szombaton visszakaphatjuk.

A kiállítás megnyitója és köszöntő szavak után fehér asztal mellett örülhetünk egymás társaságának. A készület okán pénteken Piszkén elmarad a Fehi-Bóra.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

18. Hétfő A ROKKANTAK NAPJA
19. Kedd VÁNDOR JÓZSEF vegyészmérnök SZN – 1897

Szent Januáriusz püspök, vértanú,

20. Szerda BENYOVSZKY MÓRIC híres világutazó SZN – 1741 |||TAMÁSI ÁRON író SZN – 1897

Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk

21. Csütörtök Gróf SZÉCHENYI ISTVÁN SZN – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Péntek

SZENT MÓR és TÁRSAI vértanúk

MÁNDI ANDOR  mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisváltós mozdonyt SZN – 1891 |||AUTÓMENTES VILÁGNAP

23. Szombat Pietrelcinai Szt. Pio Szerzetes
24. Vasárnap SCHÖPF-MEREI ÁGOSTON gyermekgyógyász SZN – 1804BERECZKI MÁTÉ, “A HAZAI GYÜMÖLCSÉSZET ATYJA” SZÜLETÉSNAPJA – 1824 Szent Gellért vt.

 

A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 18. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 19. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 21. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 22. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 23. Szombat 10 óra Ünnepi Szentmise és megemlékezés plébániánk 90 évéről  
Lábatlan 18 óra Szentmise, Szentírások megáldása  
 
Süttő 24. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád, Szentírások megáldása  
Piszke ¾10 óra Szentmise, Szentírások megáldása  

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

 

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.09.10.

 

  Jótékonyság Az iskolakezdéshez továbbra is hozzájárulhatunk a 1356-os szám hí­vásával, mellyel a Karitász országos akcióját támogatjuk hívásonként 500 Ft-tal. Ebből részesül néhány család községeinkben is, idén jelesül Lá­batlanon -5- családot tudtunk segíteni a Katolikus Kari­tász országos akció­ja részeként, mintegy 50,000 Ft értékben.

 

  Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért.

Hivatkozva a múlt heti hirdetésre továbbra is kérem a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Újonnan is csatlakozhatunk e kezdeményezéshez.

 

 Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy mind a földi tudományokban, mind emberségben, mind pedig a keresztény életben előre halad­junk. A nyár végén meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, kü­lönösen mulasztásainktól. Végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!

A felnőtteknek is fontos a hitismeretek frissítése, gyarapítása. Idén is a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra.

  Gratulálunk az elért eredményhez! A nyári rejtvényeket megoldva Berei Adriennt illeti dicséret, illetve Báthory Kristófot. Rajtuk kívül ketten oldottak meg egy-egy rejtvényt. A fabatkák gyűjtésében is leginkább, gyakorlatilag egyedül Adrienn jeleskedett.

  Jubileum Két hét múlva, 23-án, szombaton 10 órakor, püspöki látogatás keretében ke­rül sor a Piszkei Plébánia 90 éves fennállásának megünneplésére, egyben az or­gona megáldására. Ennek kapcsán most pénteken, azaz szeptember 15-én megbeszélésre várom a Piszkei Plébánián a testületi tagokat este 7 órára.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

11. Hétfő

Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú emléknapja +1840

12. Kedd SZTRÓKAY PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1899 – A mérnökökért
13. Szerda ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Csütörtök A SZENTKERESZT FÖLMAGASZTALÁSÁNAK ÜNNEPE –

A megváltás titkának felismeréséért

15. Péntek FÁJDALMAS SZŰZ ANYA – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Szombat Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

AZ ÓZONPAJZS MEGŐRZÉSÉNEK NEMZETKÖZI NAPJA

SZENT-GYÖRGYI ALBERT SZN.– 1893

17. Vasárnap Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító

PUSKÁS TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1844

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra (felnőtt-hittan)  
 
Piszke 12. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 14. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 15. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Testületi megbeszélés  
 
Lábatlan 16. Szombat 18 óra Szentmise: +Androsch Ágoston, +Ágoston és Katalin szülők, +Nagyszülők, +Imre +Mária  
 
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾10 óra Szentmise  

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

 

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.09.03.

  Jótékonyság Az iskolakezdéshez járulhatunk hozzá a 1356-os szám hí­vásával, mellyel a Karitász országos akcióját támogatjuk hívásonként 500 Ft-tal. Ebből részesül néhány család községeinkben is, idén jelesül Lá­batlanon -5- családot tudunk segíteni a Katolikus Karitász országos akció­ja részeként, mintegy 50,000 Ft értékben.

 

  Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  erdőmérnökeinkért, állatorvosainkért, és azért, hogy az írástudat­lanságot leküzdjék az egész földön. Alább olvashatjuk a  testvérek imaszándékait.

Hét esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Újonnan is csatlakozhatunk e kezdeményezéshez. A jelentkezési lap és ismertető hét esztendeje ál­landó tartalma a táskámnak.

 

  Jön Nagy Szent Gergely emléknapja jelzi, lassan elindul a tanév, és ez­zel együtt a hitoktatás munkája is folytatódik. A hűség­ben megmaradt gyerekek készülete jövő vasárnap folytatódik a szentáldozásra. A Szentlélek segítségét kérjük mindehhez szeptember 10-én, a vasárnapi Szentmiséken. Ez alka­lommal veszik át ez esztendőre a megbízást hitoktatóink, és kerül sor a gyerekek tanszerei­nek megáldására is.

A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, kü­lönösen mulasztásainktól, például amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárna­pi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe –  hátul több változatot is ta­lálunk –, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!

Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Itt fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik megtiszteltek –  többen testületi tagok is – a részvétellel, és gondolataikat, élményeiket megosztották, a lelkipásztort is gazdagítva.

  Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége tette eddig lehetővé. Ha­vonta 16,000 Ft-ot költöttünk erre. Mindössze annyit kérünk, hogy a vasárnapi Szentmise végén jöjjön be érte a gyerek a szedecsbe. A következő hetekben felmérjük, kik azok, akik szívesen olvassák e kiadványt, és a jövőben csak annyit kérünk, amennyi e gyerekeknek szükséges.

 

Előre jelzem, hogy a hónap 23. napján, szombaton püspöki látogatás keretében ke­rül sor a Piszkei Plébánia 90 éves fennállásának megünneplésére, egyben az orgona megáldására. Szükséges, hogy minél többen vegyünk részt e Szentmisén. Már most írjuk be naptárainkba.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

04. Hétfő SZENT ROZÁLIA
05. Kedd Calcuttai Szent Teréz

KRIPPEL MÓRIC (1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,

06. Szerda HUTYRA FERENC (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Csütörtök Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk

Buda visszafoglalásának emlékezete A TÖRÖK BUDA EMLÉKNAPJA

08. Péntek Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja

09. Szombat Claver Szent Péter áldozópap,

SAJÓ ELEMÉR (1875–1934) vízmérnök  Budapesten egy dunai kikötő létrehozását ha­tározta el és felállította a Kikötőépítési Igazgatóságot, melynek élére Sajó Elemért nevez­ték ki.

10. Vasárnap TELEGDI-RÓTH LAJOS (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise  
17 óra Karitász gyűlés  
 
Süttő 07. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 08. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise: +Béla  
 
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾10 óra Szentmise  

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

Szentatya 2017., szeptemberi imaszándéka:  Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek a helyei legye­nek.

Plébániai imaszándékok 2017., szeptember:   – Azért, hogy a katolikus keresztények ragaszkodjanak a katolikus keresztény értékek mindegyikéhez, és ne engedjenek a »válogatás« kísértésének.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: – Azért, hogy a világon az Egyház pásztorai, püspökei, papjai és szerzetesei tudják nyugalomban, bántás-sérelmek nélkül a hívőknek átadni mindazt az erős hitet, amit az Úr Isten szeretetéből kapnak! – Azért, hogy a családokban, és a hívek között az irigység, az önzés mielőbb megszűnjék! – Azért, hogy a faji megkülönböztetésen alapuló gyűlölködés, és az adott ember társadal­mi helyzete ne befolyásolja segítőkészségünket! – Azért, hogy a diákok, tanítók, hitok­tatók megújult lelki erővel tudják kezdeni a tanévet! – sAz először szentáldozáshoz járu­ló gyermekekért, valamint szüleikért, hogy támogassák gyermekeiket, és tudjanak részt venni a vasárnapi Szentmiséken, így gyümölcsözően részesülhessenek a Szentségi Ajándékban!  B.I.: – Egy beteg gyógyulásáért. – Keresztény családokért. – Megfelelő időjárásért a ter­mények betakarítá­sához. – Hálaadás a nyári pihenésért, felüdülésért.

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –