Fenyőfa elszállítás

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a karácsonyi ünnepeket követően Társaságunk szervezetten gyűjti össze és szállítja el a fenyőfákat.

 

Január hónapban két alkalommal gyűjtik össze munkatársaink a fenyőfákat, amelyeket családi házas övezetekben a hulladékgyűjtő edény mellé, illetve a lakótelepi területeken az ingatlan előtt lévő, útpadka melletti közterületen kell elhelyezni.

 

Kérjük a lakosságot, hogy fenyőfáikat jól látható, könnyen megközelíthető helyre, a forgalmat nem akadályozó módon helyezzék el! Továbbá kérjük, hogy a fától „tiszta”, idegen anyagoktól (pl. csillagszóróktól, fényfüzérektől, egyéb díszektől) mentes állapotban váljanak meg, a szelektivitás és az újrahasznosíthatóság érdekében, hiszen, mint a korábbi években, úgy az ideiben is a beszállított fenyőket energetikai célokra hasznosítjuk!

 

Tát, Nyergesújfalu, Bajót, Mogyorósbánya településen a fenyőfagyűjtés időpontjai:

január 8 és 22. hétfő

 

Lábatlan, Dunaalmás, Neszmély, Süttő településen a fenyőfagyűjtés időpontjai:

január 9 és 23. kedd

 

Köszönjük együttműködésüket!

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.12.10.

 1. Épített örökségünk védelméért, élelmiszer-gyártókért, a hazai zenei élet felvirágzásáért, az élet peremére szorultakért is imádkozzunk a héten! Megemléke­zünk még a héten név-, születés­napjukat, házassági évfordulóju­kat ünneplőkről.

 

 1. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a ko­szorúk használatánál, soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

11. Szent Damazusz pápa,
12. PICK MÁRK (*1843) – élelmiszer-gyártókért

TÓTH JÁNOS, építész, festő (*1899) szakíró, a Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója, tervezője. – épített örökségünk védelméért

13. SZENT LÚCIA

OBERMAYER ERNŐ, paprikanemesítő mezőgazdász, akadémikus (*1888)

– a hazai mezőgazdaság magas színvonalának megőrzéséért

14.  KERESZTES SZENT JÁNOS

Sopron napja, a hűség napja – hazánkért

15. BOLYAI JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1802 –  a hazai matematikusokért
16. KODÁLY ZOLTÁN (*1882) ||| KÓS KÁROLY  (*1883)
17. SZENT LÁZÁR – a koldusokért és az élet peremére szorultakért

TORKOS JUSTUS JÁNOS (* 1699) orvos és kémikus, az első magyar gyógyszerész-árszabvány összeállítója.

 

Az 50. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Piszke 12. Kedd 6 óra Szentmise: +Szülők, +Testvérek  
 
Süttő 13. Szerda 6 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért  
 
Süttő 14. Csütörtök 6 óra Szentmise  
 
Lábatlan 15. Péntek 18 óra Szentmise: +Miczákné – Szexer Szerénke ob. (tem. dec 8.), majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Lábatlan 16. Szombat 18 óra Szentmise: Főpásztor szándékára  
í
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Kunfalvi és a Holdampf család + Tagjaiért  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

Közelegő alkalmak

 

December 12. Kedd 18 óra Nyergesújfalu – dr. Török Csaba atya katekézise
13. Szerda 6 óra Piszke – Luca-napi búzaültetés
17-20. Vasárnap- szerda  

Szentmisék

 

kapcsán

 

 

Sütemény-gyűjtés a kispapok javára
24-25. vasárnap -hétfő »Betlehemi láng« osztása
26. Kedd Helyi Borok megáldása
31. Vasárnap Családok megáldása

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)           és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.12.03.

 1. Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkese­déssel kezdjük hitünk titkainak ünneplését! E lendületben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának felelevenítése, az adventi hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeállított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a https://drive.google.com/file/d/0B82yysrFb9C1U3hwcy1JT09ndW8/view világhálós címről.

 

 1. Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről – például jövő vasárnap a munkatársak lelki délutánján -, vagy, akik akadályoztatva vannak, legalább az alapos lelki­ismeret vizsgálatról és a bűnbánat felindításáról.

 

 1. Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sincsenek kizárva.

Külön gondunk legyen a hét hete (vagy éppen több éve) első Szentáldozáshoz járult gyermekekre. Buzdítsuk őket is, hogy még adventben végezzék el szentgyónásukat!

 

 1. Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, üdvösségünk szent titka! Válasz: Üdvözíts bennünket vi­lág Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket!

 

 1. A bányászokért és a veszélyes munkahelyeken dolgozókért, az orvosokért és az építészekért is imádkozzunk a héten! Megemléke­zünk még a héten név-, születés­napjukat, házassági évfordulóju­kat ünneplőkről. Alább olvashatjuk a testvérek által küldött decemberi ima­szándékokat! Köszönet mindenkinek, aki küldi, és aki e szándékokra imádkozik!

 

Szentatya 2017., decemberi imaszándéka:  Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generációk nevelésében.

Plébániai imaszándékok 2017., december:  – A képviselő testület tagjaiért és a munkatársakért, hogy lobogjon bennük az Úr iránt való szeretet, és továbbra is tudjanak helytállni az evangéliumról való tanúságtétel nehéz feladatában, támogatva a plébános munkáját.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: –   Azért, hogy mi, az Egyház tagjai a betlehemi pásztorok lelkületével tudjunk hinni, és hitünk ne rendüljön meg semmi külső tényezőtől. – A kis Jézus megszületése erősítse a szeretetünket! – Azért, hogy a Szent Család legyen példakép minden édesanya, édesapa, és kisgyermekek számára az összetartásban. – Azért, hogy ne csak az ajándékozás örömeiben legyünk boldogok! Gné K.J.: Hogy az új egyházi esztendő megújulást hozzon plébánia-közösségeinkben! – Műtétre váró betegekért. – Hogy karácsony békéje az ünnepek elteltével is megmaradjon családjainkban. – Azokért, akik a karácsonyt szolgálatban, ügyeletben töltik, másokat szolgálva.. B.I.: A közlekedési balesetek áldozatainak lelki üdvéért (december 2. a szajoli baleset 23. évf.) – Az ünnepi készülődés ne az e világi örömök, a fogyasztás hajszolása, a karácsony misztériumának és értékeinek kiüresítése legyen. – A “tékozló ifjakért”. – Plébánia közösségeink eucharisztikus megújulásáért.

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

Pestszentlőrinc: Tné H.K.: Földi életből váratlanul távozott Édesapáért és családjáért, plébánia-közösségéért.

 

 

 1. A plébániai munkatársak adventi találkozójára mához egy hétre, advent 2. va­sárnapján, december 10-én 15 órától kerül sor Péliföldszentkereszten.

 

 

 1. A szeretetszolgálat országos céljaira 7,020, 21,450, illetve 21,750 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból. Ma Piszkén, jövő héten Süttőn segíthetjük a helyi karitász csoportot, ha az adventi vásáron felkeressük a sátrukat.

 

 1. Köszönet az adventi koszorú-kötésben gyerekeket segítők buzgóságáért, templomaink adventi díszbe öltöztetéséért, a hó- és csúszásmentesítés fáradságos munkájáért. A karácsonyi díszítésre szánt adományokat a szokott dobozba/perselybe helyezhetjük el. Szükség esetén köszönettel vesszük a segítő kezeket. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a koszorúk használatánál, soha ne hagyjuk a gyertyákat égve felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 1. Török Csaba atya előadása kivételesen nem az első, hanem a második kedden, december 15-én lesz Nyergesújfalun.

 

 1. A rendelt naptárak megérkeztek, Szentmise után átvehetőek.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

04.           Bányásznap
05. A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FEJLŐDÉS ÖNKÉNTESEINEK VILÁGNAPJA
06. SZENT MIKLÓS ||| GOLDMARK PÉTER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1906
07. SZENT AMBRUS ||| A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉS NAPJA
08. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA  ||| HILD JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1789 – építészekért
09. A LABDARÚGÁS VILÁGNAPJA
10. KORÁNYI FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1827 – orvosokért

PATAI IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1894 – elektro-mérnökökért

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Piszke 05. Kedd 6 óra Szentmise  
 
Süttő 06. Szerda 6 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért  
 
Süttő 07. Csütörtök 6 óra Szentmise  
 
Lábatlan 08. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise: +Szeifert László és Szülei: +László és +Piroska; apósa:+Németh József és N:+Viktória;+Nagyszülők  
í
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann Árpád  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)           és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.