Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.01.21.

  1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 27-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 29-én, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára.

 

  1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, különös tekintettel az Ökumenikus imahétre. Lábatlanon, a helyi hagyományok szerint, a református testvérekkel majd a nagyböjtben imádkozunk együtt. A név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről is emlékezzünk meg fohászainkban//írásban//szóban!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

22. Hétfő Szt. Vince diakónus, vt.,  B. Batthyány-S. László,  – orvosokért

A Magyar Kultúra Napja – A Himnusz születésnapja

Piesz Frigyes, A valós függvénytan és a funkcionál-analízis világhírű kutatója SZN – 1880 – kutatókért

23. Kedd Lajta Béla – építész Szn 1873
24. Szerda Szalézi Szent Ferenc – újságírókért
25. Csütörtök Szent Pál apostol megtérése

Kruspér István, a geodézia tudósa, a Mértékhitelesítő Bizottság első igazgatója Szn  1818

26. Péntek Szent Timóteus és Szent Titusz püspök
27. Szombat Merici Szent Angéla szűz, nevelő,
28. Vasárnap Aquinói Szent Tamás – teológusokért

 

A 4. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtt
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise –  a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 25. Csütörtök 18 óra Szentmise: A Holdampf és az Eipl család +Tagjaiért  
 
Lábatlan 26. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtt
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 27. Szombat 18 óra Szentmise: +Stibál Károly atya  
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás  
 
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hető

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.01.14.

  1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 27-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 29-én, hétfőn Süttőn várom este

7 órára az adott plébániára. Holnap, január 15-én, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

  1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, különösen tekintettel az »Elvándorlók és menekültek« világnapjára. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban olvashatjuk, szem előtt tartva szándékát: »(…)hogy (a jószándékú emberek) a jelenkor migrációi által teremtett számos kihívásra válaszoljanak nagylelkűen, serényen, bölcsen, előrelátóan, mindenki saját lehetőségei szerint.«

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

15. Hétfő Remete Szent Pál

MÁRTONFI JÓZSEF (SZN 1746.)püspök, egyházi író.

16. Kedd Szent Marcellus pápa (+287)
17. Szerda Remete Szent Antal apát |||  ALPÁR IGNÁC építész (SZN 1855.) Számos historizáló középületünk tervezője.
18. Csütörtök SZENT PIROSKA – napjaink hitvalló, vértanú keresztényeiért

ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT – engesztelésül népünkért

19. Péntek NAGYVÁTHY JÁNOS (SZN 1755.) Első gazdasági szakírónk, »A szorgalmatos mezei gazda« című, első jelentős magyar nyelvű mezőgazdasági szakkönyvünk szerzője.

SZTOCZEK JÓZSEF (SZN 1819.) a Műegyetem első rektora

20. Szombat Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, Esztergomi Boldog Özséb rendalapító ||| A  KONKOLY-THEGE MIKLÓS (SZN 1842.) jeles csillagász, asztrofizikus és műszerkészítő. Ő szervezte meg az előrejelző szolgálatot, és az ő idejében adták ki az első térképes időjárás-jelentéseket.
21. Vasárnap Szent Ágnes szűz és vértanú |||

Madách Imre (SZN. 1823.) drámaíró, költő

 

A 3. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 15. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtt
19 óra Gazdasági tanácsok ülése  
 
Piszke 16. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 17. Szerda 8 óra Szentmise –  a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 18. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 19. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtt
 
Lábatlan 20. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise – Főpásztor szándékára után

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.01.07.

  1. Hetvenöt éve, 1943. január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. Imádsággal emlékezünk meg hőseink­ről! Ezért csütörtökön Süttőn az esti, Piszkén a jövő va­sárnapi Szentmisén róluk emlékezünk. Hozzunk magunk­kal mécseseket, hogy azokat a Szentmisék után az em­lékműveknél elhelyezve imádkozhassunk e férfiakért!

 

  1. A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

  1. Egyeztetett időpontban örömmel látogatom meg a test­véreket, hogy a házszentelés szolgálatával kérjem Urunk áldását 2018-ra is a házban lakók életére.

 

  1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 27-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 29-én, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 15-én, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

  1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a január hónapra szánt szándékokra.

 

  1. Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás esetén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szaladjon meg.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

08. Hétfő MAGYARY-KOSSA GYULA,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője SZN – 1865
09. Kedd BRÓZIK KÁROLY, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Szerda MAGYARI ENDRE SZN, a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Csütörtök JEDLIK ÁNYOS ISTVÁN bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Péntek ÚJHELYI IMRE, mezőgazdász, állatorvos, a szarvasmarha-gümőkór elleni, Bang-Újhelyi-eljárás egyik kidolgozója; az óvári és az illmici csemege sajt előállítója. SZN – 1866
13. Szombat SZENT HILÁRIUS – igaz tanítás ismeretéért

STEINSCHNEIDER LILLY, Magyarország első női pilótája. SZN – 1891

14. Vasárnap  SZENT FÉLIX ||| Elvándorlók és Menekültek világnapja

 

 

 

 

 

 

 

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 08. Hétfő 18 óra Szentmise, majd Szentségimádás előtt
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 09. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 10. Szerda 8 óra Szentmise –  a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 11. Csütörtök 18 óra Szentmise a Hősökért; gyertyagyújtás  
Lábatlan 12. Péntek 18 óra Szentmise, majd Szentségimádás előtt
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 13. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 14. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise – Hősökért; gyertyagyújtás után

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Szentatya 2018., januári imaszándéka:  Ázsia vallási kisebbségeiért: Hogy az ázsiai országokban a keresztények és más vallási kisebbségek hitüket teljes szabadságban élhessék meg.

Plébániai imaszándékok 2018., január:  – Katekumenekért. – Szentségek nélkül elhaltakért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: – Azért, hogy a Vízkereszti ünnep evangéliuma bátorítsa az új év kezdetével a hívőket, ne veszítsük el a hitünket! – Azért, hogy imáinkkal kifejezve tudjunk hálálkodni ebben az évben is a Szentháromság egy Istennek, a sok szeretetért, gondviselésért, amiért ilyen ajándékban részesülhetünk! – Azért, hogy merjük a Szent Szűzanya közbenjárását kérni a világ békéért! – Minden jótevőkért, akik tudtak segíteni a rászorulóknak, szegény családoknak, akik így az Áldott szép, Karácsonyi Ünnepeket boldogabban tölthették a szeretteikkel! – Valamint a helyi Plébános úr, és a plébániai közösség összetartása jól működjék továbbra is!
B.I.: – hazánkért – békéért – betegápolókért –  magyar szentekért (hálából) (Szent Margit ünnepe) – Veronai buszbaleset áldozataiért évf. – – honvédjeinkért (II. Magyar hadsereg emléknapja) – hazai színészekért, költőkért, zeneszerzőkért (Magyar kultúra napja) – egyházközségeink megújulásáért – -plébánosunkért

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

Pestszentlőrinc: Tné H.K.: Súlyos betegséggel fenyegetett testvérért, gyógyulásáért.

 

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

Áramszünet

Tisztelt Ügyfelünk!

Tisztelt Lakosság!

Megkezdődött a  Digitális Jólét Program ( internet minden háztartásban) keretében a hálózat kiépítése, mely során oszlop cseréket végez a TÓ-VILL Bt. Ezzel kapcsolatosan az elkövetkező időszakban a  településen több helyen szünetelni fog  az áramszolgáltatás, melyről minden  ingatlan tulajdonos tájékoztatást kapott.

Süttő Község Önkormányzata

Tájékoztatjuk, hogy

 

2018.01.10-én, 01.16-án, és 01.18-án

09.00-15.00 között

Süttő

Kőfaragó u. végig, Kisvasút út végig, Dózsa Gy. u. 24-től végig, és 25-től végig, Rákóczi F. u. 50-62-ig, és a 522 hrsz. területén,

 

 

2018.01.19-én, 01.30-án, és 02.02-án

09.00-15.00 között

Süttő

Petőfi S. u. végig, Ötház u. végig, Irinyi J. u. végig, Kossuth L. u. végig, Rákóczi F. u. Nagyivó vendéglő, bolt és a mögötte lévő házak a Petőfi Sándor utca és Rákóczi u. kereszteződésével szemben területén,

 

 

2018.01.11-én, és 01.17-én

09.00-15.00 között

Süttő

Diósvölgyi u. 2-44-ig, és 1-57-ig, Hársfa köz végig területén,

 

 

2018.01.12-én, 01.15-én, és 01.30-án

09.00-15.00 között

Süttő

Dózsa Gy. u. 2-24-ig, és 1-25-ig, Rákóczi F. u. 22-38-ig, és 27-57-ig (Diósvölgyi és Bikoli u. közötti szakaszán), valamint a Templom tér teljes területe,

 

 

2018.01.22-én

09.00-15.00 között

Bikoli u. végig, Deák F. u. végig, Temető köz végig Patakmalom u. végig, Vásártér u. végig, Rákóczi F. u. 1-39-ig, és 2-54-ig, Dózsa Gy. u. 2-22-ig, és 1-23-ig, valamint a Templom tér teljes területe,

 

2018.01.23-án

09.00-15.00 között

Vásártér utca végig, Rákóczi F.  u. 1 számtól Bikoli utcáig,

 

2018.01.24-én

09.00-15.00 között

Rákóczi F. u. 45-75-ig, és 66-94-ig, Öreghegyi u. végig, Tavasz u. végig, Semmelweis I. u. 482/2 hrsz. (vége utolsó ház) teljes területén,

 

2018.01.25-én és 01.26-án

09.00-15.00 között

Rákóczi F. u. 77-115-ig, és 96-végig, Ady E. u. végig, Semmelweis I. u. végig, Zrínyi M. u. végig, Arany J. u. végig területén,

 

2018.01.29-én

09.00-15.00 között

Táncsics M. u. végig, Hunyadi u. végig, Szabadság u. végig területén,

 

2018.01.31-én

09.00-15.00 között

Ady E. u. végig, Semmelweis I. u. végig területén,

 

2018.02.01-én

09.00-15.00 között

Zrínyi M. u. végig területén

 

áramszünet lesz.

 

 

 

Üdvözlettel

Zsiros Andrea

 

Közhírelési hálózati ügyfélkapcsolati referens

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Tatabánya

Iroda: 2800 Tatabánya, Március 15. u. 11. 106 iroda

 

E.ON Hungária Zrt.

Váci út 17.

H-1134 Budapest

www.eon.hu

 

Felügyelőbizottság elnöke/Chairman of the Supervisory Board: Dr.-Ing. Leonhard Birnbaum

Az igazgatóság/Board of Directors: Dr. Eric Depluet (elnök-vezérigazgató/Chairman and CEO), Jamniczky Zsolt, Kiss Attila, Zsedényi Zsolt

Székhely/Registered Office:1134 Budapest, Váci út 17. Cégjegyzékszám/District Court: 01-10-043518 (Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság/ Metropolitan Court as Court of Registration)