Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.03.18.

Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmeg­tagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjt­nek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagy­böjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asz­talánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választa­nia. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más for­máját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készül­jünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Ma a Szentföld, az ottani keresztények, szent helyek javára gyűjtünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit vé­deni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott.  A XXI. században a velük és a szent helyekkel való törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra mintegy 43,000 Ft-ot továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

– Össznemzeti, pártállás fölötti ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

– Közeledik a nagyhét. Ennek rendjét alább olvashatjuk. Már jövő vasárnap is figye­lünk az eltérő időpontokra! Azért, hogy a liturgia szép és méltóságteljes legyen, 23-án pénteken Piszkén, 24-én szombaton Süttőn este 7 órakor tartunk megbeszélést mindazokkal, akik örömmel segítenek a nagyheti liturgiában, előkészítésben, illetve – különösen Piszkén és Lábatlanon – az énekes szolgálatban. Az ünnepi díszítéshez a kijelölt dobozokba, perselyekbe gyűjtjük az adományokat. Mind ezeket, mind az ün­nep előtti takarításban, díszítésben helytállók szorgalmát, áldozatait Urunk jutalmaz­za.

 

– A meteorológiai szolgálat jelzése alapján (http://met.hu/idojaras/elorejelzes/orszagos/index.php?d=20180318&no=1#idokep_fulek) vasárnap fokozott óvatossággal induljunk útnak. Péliföldszentkereszten a keresztúti áhítatot a kialakult körülményektől függően vagy a szabadtéri kálvárián, vagy a kegytemplom­ban tartják meg.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

19. Hétfő Szent József – a Boldogságos Szűz jegyese
20. Kedd Boldog Csák Móric O.P. ||| Gestetner Dávid, a stencilgép és –papír feltalálója SZN – 1854
21. Szerda A költészet világnapja
22. Csütörtök A víz világnapja
23. Péntek Meteorológiai világnap
24. Szombat A tuberkulózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője SZN – 1656

25. Vasárnap Urunk szenvedése vasárnapja – Ifjúsági világnapja

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, A reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, SZN – 1795

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A 12 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 19. Hétfő 15 óra Temetés: +Czechner Ödön, majd Szentmise  
 
Piszke 20. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Lábatlan 21. Szerda 15 óra Temetés: +Pócsik Ferencné – Bernát Erzsébet  
 
Süttő 22. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
23. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 23. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Liturgikus megbeszélés  
 
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise  
Süttő 19 óra Liturgikus megbeszélés  
 
Süttő 25. Vasárnap ½ 9 óra!!! Barkaszentelés, körmenet, Szentmise: a Schór és a Harkai család +Tagjaiért  
Piszke ½ 11 óra!!! Barkaszentelés, körmenet, Szentmise utána

 

Nagyhét liturgikus rendje – 2018

Március Hely Liturgia Gyóntatás
26. Nagyhétfő Süttő 10 óra – Szentmise az Idősek Otthonában
 
27. Nagykedd Lábatlan 10 óra – Szentmise az Idősek Otthonában
 
28. Nagycsütörtök Lábatlan 18 óra Szentmise, majd imádságos virrasztás Szentmise után
 
 

29.

Nagypéntek

Szigorú böjti nap!!!

Süttő 9 óra  – Keresztút a Kálvárián,

15 óra – Passió és Liturgia

10-11 óráig
Piszke 9 óra  – Keresztút a Kálvárián
Piszke 18 óra – Passió és Liturgia, majd imádságos virrasztás Liturgia után
 
 

30.

Nagyszombat Süttő 8-9 óra – csöndes Szentségimádás  17 óra – Vigília Szertartás, Szentmise és körmenet
Piszke Este ½ 8 óra  – Vigília Szertartás, Szentmise és ‘szervend’
Lábatlan  10 – 12 óra – Szentségimádás és szentsír-látogatás 10-11 óráig
 
01. Húsvétvasárnap Süttő ½ 9 óra – Szentmise
Piszke ½ 11 óra –  Szentmise és körmenet
 
02. Húsvéthétfő Süttő ½ 9 – Szentmise  
Lábatlan ½ 11  óra – Szentmise  

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánai hirdetése 2018.03.11.

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

– Ismét épültem a testvérek buzgóságán a szentségimádási órában való helytálláson.

 

– Ma estig gyűjtjük a tartós-élelmi­szereket a rászoruló családok részére. Ma délután – az ökumenikus imaalkalomig hozhatjuk Piszkére, Süttőn estig a plébániára, ha most, a Szentmisére elmulasztottuk volna. Tavaly Lábatlanon 210 kg élelem­mel 38 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 8 családnak segítettünk.

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asztalánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választania. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más formáját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Jövő vasárnap a Szentföld, az ottani keresztények, szent helyek javára gyűjtünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. Közben gondolnunk kell azokra testvéreinkre, akiket hazájukban üldöznek Krisztushoz tartozásukért, vagy éppen valódi menekültként a befogadó-táborokban érik őket támadások más, szintén elvándorolt emberek részéről. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra mintegy 43,000 Ft-ot továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

 

Ma (vasárnap) a piszkei plébánia-templomban kérjük Urunkat az egység ajándékáért délután 4 órától. Ez alkalommal Nagytiszteletű Darányiné Csonka Valéria lelkészasszony hirdeti Jézus jó hírét. Az imaalkalom után szeretnénk szerényen vendégül látni református testvéreinket, illetve velük a fehér asztal mellett beszélgetni. Jöjjünk át erre az alkalomra, szeretgessük meg egymást.

 

– Egy hét múlva, vasárnap Péliföldszentkereszten a környékbeli plébániákkal közö­sen imádkozzuk a keresztutat. Többen idén is gyalog indulnak e jeles alkalomra. Ez­zel

kapcsolatos szórólapot hátul találunk, és feliratkozni is hátul lehet. Süttő a harmadik, Piszke a tizenharmadik állomás gondját viseli. És végzi ott a szolgálatot.

 

– A héten, 16-án Vértestolnáról Péliföldszentkeresztre gyalogos zarándoklat indul. Részletekről Ftdő Szőcs László atyától érdeklődhetünk.

 

 

– Evangelizáljunk! A hátul elhelyezett képek ezt a célt szolgálják: vigyünk belőle jó szándékú, Krisztus Urunk képét becsülő ismerőseinknek!

Ugyancsak erre nyújt lehetőséget hétfőn Piszkén, kedden Süttőn a leendő első és ötödik osztályosok szüleinek tartandó ismertető a hitoktatás lehetőségéről. Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre.

 

– Össznemzeti, pártállásától független ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

 

 

Közelgő események

Március 11., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 4-11., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Március 18. vasárnap 11 órától Péliföldszentkereszt – Gyalogos zarándoklat a Regionális közös keresztútra
Március 18. vasárnap 15 óra Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

12. Hétfő Kőszeghi-Mártony Károly *1783 –  életmentő lélegeztető készülék és a „gulyáságyú” feltalálója
13. Kedd Haggenmacher Károly szn. –  1835 – a síkszita és a daratisztító berendezés feltalálója
14. Szerda Nemzetközi akciónap a gátak ellen, a folyók, a víz és az élet mellett
15. Csütörtök Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

Dalmady Zoltán, A balneológia és sportorvoslás jeles alakja szn.– 1888

16. Péntek Kölni Szent Heribert püspök/+1021/ – világi vezetőknek jó tanácsadókért
17. Szombat Szent Patrik, az írek térítője és nemzeti szentje (†461)
18. Vasárnap Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

A Pesti Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása – 1850

 

A 11 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 12. Hétfő 13 óra Temetés: +Bíró József, majd Szentmise  
Piszke 16:30 Szülői tájékoztató (iskolában)  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szentségimádás iskolája 3. rész  
 
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 16:30 Szülői tájékoztató (iskolában)  
 
Süttő 14. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 15. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
16. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 16. Péntek 18 óra Szentmise: +László és +István, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 17. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann József  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +id. Latorczai János, +Családtagok utána
  15 óra Péliföldszentkereszt:

Regionális keresztút, előtte gyónási lehetőség

Előtte

14 órától

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.03.04.

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A túloldalon olvashatjuk a Szentatya, a plébánia és a testvérek márciusi imaszándékait.

 

– Ismét épültem a testvérek buzgóságán a szentségimádási órákban való helytálláson. Legközelebb a Szentatya buzdítására a héten 10-én szombaton, Süttőn, 11 és 12 óra között lesz csön­des Szentségimádás és gyónási alkalom. A Szentatya nagyböjti buzdítását a katolikus sajtóban olvashatjuk, illetve a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2486 világhálós címen.

 

– Mától egy héten át a templomainkban gyűjtjük a tartós-élelmi­szereket a rászoruló családok részére. Tavaly Lábatlanon 210 kg élelem­mel 38 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 8 családnak segítettünk.

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asztalánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választania. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más formáját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Múlt vasárnap a katolikus iskolák javára 17,150.-, 19,040.- illetve 8,460.- Ft-ot to­vábbíthatunk a három templomból. A Magyar Katolikus Egyház a 2017/2018-as tanévben össze­sen 131.129 fiatal oktatásáról gondoskodik 12.573 pedagógus közreműködésével. Ehhez járultunk hoz­zá a  múlt heti gyűjtéssel. Továbbiakat a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2492 világhálós címen ol­vashatunk.

Ma (vasárnap) a lábatlani református templomban, rá következő héten a piszkei plé­bánia-templomban kérjük Urunkat az egység ajándékáért délután 4 órától. Jövő vasár­nap a imaalkalom után szeretnénk szerényen vendégül látni református testvéreinket, ezért a fehér asztalra szánt süteményeket köszönettel fogadunk.

 

– Két hét múlva, vasárnap Péliföldszentkereszten a környékbeli plébániákkal közö­sen imádkozzuk a keresztutat. Többen idén is gyalog indulnak e jeles alkalomra. Ez­zel kapcsolatos szórólapot hátul találunk, és feliratkozni is hátul lehet.

 

– Össznemzeti, pártállásától független ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

Közelgő események

Március 11., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 4-11., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Március 18. vasárnap 11 órától Péliföldszentkereszt – Gyalogos zarándoklat a Regionális közös keresztútra
Március 18. vasárnap 15 óra Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Nagy Lajos király 1326. március 5-én született
06. Kedd Árpád-házi Boldog Erzsébet
07. Szerda Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok,

Millner Tivadar, a volfrám izzószál szabadalmaztatója SZN – 1899

08. Csütörtök Istenes Szent János szerzetes,

Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő SZN – 1898

09. Péntek Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnő, Savio szent Domonkos
10. Szombat Negyven vértanú
11. Vasárnap Córdobai Szent Eulegius

 

A 10 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 05. Hétfő 15 óra Temetés: +Vörös József  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise: Ézsiás és Boros család +Tagjai utána
17 óra Karitász megbeszélés  
 
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 08. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
09. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra A Szentségimádás iskolája 3.rész  
 
Süttő 10. Szombat 11-12 óra   „24 óra az Úrért” csöndes Szentségimádás és gyónási alkalom
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: Staudinger és a Holdampf család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára utána
16 óra Egység-ima a Piszkei plébániatemplomban  

 

  1. március: Szentatya imaszándéka: A lelkek megkülönböztetésére való felkészülé­sért: Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szükségességét, mind személyes, mind közösségi szinten.

Plébániai imaszándékok:– Azért, hogy a húsvétra minél többen végezzék el Szentgyóná­sukat, és lelkiekben felkészülten érkezzenek húsvét ünnepére.

Új szándékok: Lábatlan:  B. I. –  A nagyböjti készület, a feltámadásba vetett hit gyújtsa lángra szívünkben a Eucharisztia vétele (Jézus Krisztussal való találkozás) iránti vágyat.  – Hitoktatóinkért. – Közösségeink Eucharisztiában való megújulásáért.  – Hittanosokért. P Mné E.: Azért, hogy a betegek jobban bízzanak az Úr gyógyító segítségében, és a fáj­dalmakat tudják el viselni, még ha nagyon nehéz is. Jézus Krisztus legyen példaképük, Aki értünk emberekért, Üdvösségünkért, bűneinkért hordozta a nehéz keresztet, nagy fájdalommal. – Azért, hogy a betegekhez legyenek türelmesek a családtagjaik,  gondo­zóik, segítsék őket a gyógyulásban, ők pedig érezzék a szeretetet, és bánataikban ne forduljanak magukba. – Minden ember érezze, hogy mindenkor szükség van hálálkodni, imádkozni, bármit felajánlani Urunknak, Istenünknek a sok-sok szeretetért, gondviselé­séért, és a békéért, egymást elfogadásáért. –

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Tájékoztatás

T Á J É K O Z T A T Á S

 

 

 

 

Helyi Választási Iroda vezetője:                Dr. Józó Antal

 

címe:                    2543 Süttő, Templom tér 9.

 

telefonszáma:                  33 / 474 – 360

 

telefax száma:       33 / 474 – 360 / 4

 

e-mail:                           jegyzo@sutto.hu

 

 

 

 

Süttő, 2018. március 2.

 

 

 

 

Dr. Józó Antal

jegyző

HVI vezető

 

 

 

Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési képviselő választáson működő szavazatszámláló bizottságokról

T Á J É K O Z T A T Ó

 

a 2018. évi országgyűlési képviselő választáson működő

szavazatszámláló bizottságokról

 

 

 

 

  1. sz. szavazókör (Általános Iskola – Süttő, Templom tér 2.)

szavazatszámláló bizottságának tagjai:

 

 

Elnök:             Palkó Józsefné

Elnökh.:          Katona Józsefné

Tag:                 Bánszky Béláné

 

 

 

  1. sz. szavazókör (Közösségi Ház – Süttő, Áprily tér 4.)

szavazatszámláló bizottságának tajgai:

 

Elnök:             Mócz Albertné

Elnökh.:          Kovács Elekné

Tag:                 Nagy Istvánné

 

 

 

Süttő, 2018. március 2.

 

 

 

 

Dr. Józó Antal

HVI vezetője

Lomtalanítási tájékoztató 2018

Lomtalanítási tájékoztató 2018

 

SÜTTŐ településen a lomtalanítás 2018. április 23. -án HÉTFŐN kerül megrendezésre.

A lomtalanítást a településen közszolgáltató, VERTIKÁL Nonprofit Zrt. végzi.

Kérjük, az elszállítandó lomokat reggel 6 órára helyezzék el közterületen, úgy, hogy azt a begyűjtést végző jármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.

A lomtalanítás során kérjük, amennyiben lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát nyitott zsákban vagy dobozban helyezze ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink munkáját.

Éves lomtalanítás keretében háztartási lomok– háztartási berendezési tárgyak, bútorok, műanyag eszközök, könyvek, ruhák, szőnyegek, megunt játékok stb.- kerülnek elszállításra.

Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk el :

Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép, porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.)

Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót, vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő szereket, fáradt olajat vagy ezekkel szennyezett tárgyakat, akkumulátort, elemeket, gumiabroncsot, stb.)

Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, kádat, csempét, gipszet, téglákat, betont, cserepet, stb.)

Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék) egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékot

 

Kérem, figyeljen arra, hogy csak a lomtalanításkor elszállítható tárgyakat helyezze ki, ezzel ügyelve környezete tisztaságára.

 

Segítő együttműködésüket megköszönve

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.