Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.03.04.

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A túloldalon olvashatjuk a Szentatya, a plébánia és a testvérek márciusi imaszándékait.

 

– Ismét épültem a testvérek buzgóságán a szentségimádási órákban való helytálláson. Legközelebb a Szentatya buzdítására a héten 10-én szombaton, Süttőn, 11 és 12 óra között lesz csön­des Szentségimádás és gyónási alkalom. A Szentatya nagyböjti buzdítását a katolikus sajtóban olvashatjuk, illetve a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2486 világhálós címen.

 

– Mától egy héten át a templomainkban gyűjtjük a tartós-élelmi­szereket a rászoruló családok részére. Tavaly Lábatlanon 210 kg élelem­mel 38 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 8 családnak segítettünk.

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asztalánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választania. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más formáját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Múlt vasárnap a katolikus iskolák javára 17,150.-, 19,040.- illetve 8,460.- Ft-ot to­vábbíthatunk a három templomból. A Magyar Katolikus Egyház a 2017/2018-as tanévben össze­sen 131.129 fiatal oktatásáról gondoskodik 12.573 pedagógus közreműködésével. Ehhez járultunk hoz­zá a  múlt heti gyűjtéssel. Továbbiakat a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2492 világhálós címen ol­vashatunk.

Ma (vasárnap) a lábatlani református templomban, rá következő héten a piszkei plé­bánia-templomban kérjük Urunkat az egység ajándékáért délután 4 órától. Jövő vasár­nap a imaalkalom után szeretnénk szerényen vendégül látni református testvéreinket, ezért a fehér asztalra szánt süteményeket köszönettel fogadunk.

 

– Két hét múlva, vasárnap Péliföldszentkereszten a környékbeli plébániákkal közö­sen imádkozzuk a keresztutat. Többen idén is gyalog indulnak e jeles alkalomra. Ez­zel kapcsolatos szórólapot hátul találunk, és feliratkozni is hátul lehet.

 

– Össznemzeti, pártállásától független ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

Közelgő események

Március 11., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 4-11., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Március 18. vasárnap 11 órától Péliföldszentkereszt – Gyalogos zarándoklat a Regionális közös keresztútra
Március 18. vasárnap 15 óra Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Nagy Lajos király 1326. március 5-én született
06. Kedd Árpád-házi Boldog Erzsébet
07. Szerda Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok,

Millner Tivadar, a volfrám izzószál szabadalmaztatója SZN – 1899

08. Csütörtök Istenes Szent János szerzetes,

Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő SZN – 1898

09. Péntek Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnő, Savio szent Domonkos
10. Szombat Negyven vértanú
11. Vasárnap Córdobai Szent Eulegius

 

A 10 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 05. Hétfő 15 óra Temetés: +Vörös József  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise: Ézsiás és Boros család +Tagjai utána
17 óra Karitász megbeszélés  
 
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 08. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
09. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra A Szentségimádás iskolája 3.rész  
 
Süttő 10. Szombat 11-12 óra   „24 óra az Úrért” csöndes Szentségimádás és gyónási alkalom
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: Staudinger és a Holdampf család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára utána
16 óra Egység-ima a Piszkei plébániatemplomban  

 

  1. március: Szentatya imaszándéka: A lelkek megkülönböztetésére való felkészülé­sért: Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szükségességét, mind személyes, mind közösségi szinten.

Plébániai imaszándékok:– Azért, hogy a húsvétra minél többen végezzék el Szentgyóná­sukat, és lelkiekben felkészülten érkezzenek húsvét ünnepére.

Új szándékok: Lábatlan:  B. I. –  A nagyböjti készület, a feltámadásba vetett hit gyújtsa lángra szívünkben a Eucharisztia vétele (Jézus Krisztussal való találkozás) iránti vágyat.  – Hitoktatóinkért. – Közösségeink Eucharisztiában való megújulásáért.  – Hittanosokért. P Mné E.: Azért, hogy a betegek jobban bízzanak az Úr gyógyító segítségében, és a fáj­dalmakat tudják el viselni, még ha nagyon nehéz is. Jézus Krisztus legyen példaképük, Aki értünk emberekért, Üdvösségünkért, bűneinkért hordozta a nehéz keresztet, nagy fájdalommal. – Azért, hogy a betegekhez legyenek türelmesek a családtagjaik,  gondo­zóik, segítsék őket a gyógyulásban, ők pedig érezzék a szeretetet, és bánataikban ne forduljanak magukba. – Minden ember érezze, hogy mindenkor szükség van hálálkodni, imádkozni, bármit felajánlani Urunknak, Istenünknek a sok-sok szeretetért, gondviselé­séért, és a békéért, egymást elfogadásáért. –

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.