Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.03.18.

Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmeg­tagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjt­nek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagy­böjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asz­talánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választa­nia. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más for­máját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készül­jünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Ma a Szentföld, az ottani keresztények, szent helyek javára gyűjtünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit vé­deni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott.  A XXI. században a velük és a szent helyekkel való törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra mintegy 43,000 Ft-ot továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

– Össznemzeti, pártállás fölötti ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

– Közeledik a nagyhét. Ennek rendjét alább olvashatjuk. Már jövő vasárnap is figye­lünk az eltérő időpontokra! Azért, hogy a liturgia szép és méltóságteljes legyen, 23-án pénteken Piszkén, 24-én szombaton Süttőn este 7 órakor tartunk megbeszélést mindazokkal, akik örömmel segítenek a nagyheti liturgiában, előkészítésben, illetve – különösen Piszkén és Lábatlanon – az énekes szolgálatban. Az ünnepi díszítéshez a kijelölt dobozokba, perselyekbe gyűjtjük az adományokat. Mind ezeket, mind az ün­nep előtti takarításban, díszítésben helytállók szorgalmát, áldozatait Urunk jutalmaz­za.

 

– A meteorológiai szolgálat jelzése alapján (http://met.hu/idojaras/elorejelzes/orszagos/index.php?d=20180318&no=1#idokep_fulek) vasárnap fokozott óvatossággal induljunk útnak. Péliföldszentkereszten a keresztúti áhítatot a kialakult körülményektől függően vagy a szabadtéri kálvárián, vagy a kegytemplom­ban tartják meg.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

19. Hétfő Szent József – a Boldogságos Szűz jegyese
20. Kedd Boldog Csák Móric O.P. ||| Gestetner Dávid, a stencilgép és –papír feltalálója SZN – 1854
21. Szerda A költészet világnapja
22. Csütörtök A víz világnapja
23. Péntek Meteorológiai világnap
24. Szombat A tuberkulózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője SZN – 1656

25. Vasárnap Urunk szenvedése vasárnapja – Ifjúsági világnapja

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, A reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, SZN – 1795

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A 12 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 19. Hétfő 15 óra Temetés: +Czechner Ödön, majd Szentmise  
 
Piszke 20. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Lábatlan 21. Szerda 15 óra Temetés: +Pócsik Ferencné – Bernát Erzsébet  
 
Süttő 22. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
23. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 23. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Liturgikus megbeszélés  
 
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise  
Süttő 19 óra Liturgikus megbeszélés  
 
Süttő 25. Vasárnap ½ 9 óra!!! Barkaszentelés, körmenet, Szentmise: a Schór és a Harkai család +Tagjaiért  
Piszke ½ 11 óra!!! Barkaszentelés, körmenet, Szentmise utána

 

Nagyhét liturgikus rendje – 2018

Március Hely Liturgia Gyóntatás
26. Nagyhétfő Süttő 10 óra – Szentmise az Idősek Otthonában
 
27. Nagykedd Lábatlan 10 óra – Szentmise az Idősek Otthonában
 
28. Nagycsütörtök Lábatlan 18 óra Szentmise, majd imádságos virrasztás Szentmise után
 
 

29.

Nagypéntek

Szigorú böjti nap!!!

Süttő 9 óra  – Keresztút a Kálvárián,

15 óra – Passió és Liturgia

10-11 óráig
Piszke 9 óra  – Keresztút a Kálvárián
Piszke 18 óra – Passió és Liturgia, majd imádságos virrasztás Liturgia után
 
 

30.

Nagyszombat Süttő 8-9 óra – csöndes Szentségimádás  17 óra – Vigília Szertartás, Szentmise és körmenet
Piszke Este ½ 8 óra  – Vigília Szertartás, Szentmise és ‘szervend’
Lábatlan  10 – 12 óra – Szentségimádás és szentsír-látogatás 10-11 óráig
 
01. Húsvétvasárnap Süttő ½ 9 óra – Szentmise
Piszke ½ 11 óra –  Szentmise és körmenet
 
02. Húsvéthétfő Süttő ½ 9 – Szentmise  
Lábatlan ½ 11  óra – Szentmise  

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.