Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.04.08.

Fehérvasárnap Az újonnan kereszteltek e vasárnapig visel­ték a keresztelésükkor kapott fehér ruhát. A mai napon külön figyelemmel imádkozzunk a keresztségben részesültekért. Kicsinyekért, hogy szüleik ne feledkezzenek meg a kereszte­léskor tett ígéretükről, vagyis a gyermek keresztény nevelésé­ről. Az elmúlt években iskolás korukban, vagy felnőttkorban kereszteltekről, hogy ígéretükhöz hűségesen, szavaik hitele­sek legyenek, és ha elmaradtak volna, tudják, Jézus és egyhá­za visszavárja őket! Sokukat kellett hiányolnunk Húsvétkor…, buzdítsuk őket!

– A mai napon különös buzgósággal imádkozunk Hazánkért, nemzetünkért, miközben szem előtt tartjuk A Katolikus Egyház Katekizmusának 2240. pontját, miszerint:
„A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vál­lalt közös felelősséggel együtt jár az adófizetésnek, a szava­zati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége”. Ugyan­csak ide illik a II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes 75.pontja: Ne feledjék tehát az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és egyben kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni.

 

– Alapos megfontolás után, nem érzelmi alapon, vélt vagy valós sérelmek mentén, hanem az adott jelöltek programját keresztény értékrendünkkel egyeztetve gyako­roljuk szép kötelességünk jogát.

–  Az adónk 2*1%-nak felajánlásával is sokat tehetünk. Ennek részleteiről és fon­tosságáról korábban írtam. Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza.

– Azt is tartsuk szem előtt, hogy az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

– Az egyházmegyei újság legújabb számát hátul találjuk. Vigyük olvassuk, terjesszük, ezzel is apostolkodjunk.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!  Még a héten is várom a testvérek imaszándé­kait.

– Köszönet a süttői plébániakertet tegnap és megelőző napokban pártfogásba vevő tíz testvérünknek, köztük fia­taloknak is. Épültem buzgóságukon.

 

– A május 1-én Szombathelyre induló zarándoklatra hátul iratkozhatunk föl.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

09. Hétfő Vásárhelyi Győző –  festőművész szn. – 1906.
10. Kedd Nemzeti rákellenes nap – betegeinkért és felelős viselkedésért
11. Szerda Szent Szaniszló püspök, vt. ||| a Parkinson-kór világnapja
12. Csütörtök A Muhi csata emléknapja – 1241 ||| az űrhajózás napja
13. Péntek Szent I. Márton pápa  ||| Schilick Ignác vasgyáros, az első magyar vasöntők egyike. szn. ,  1821.
14. Szombat Tóth Árpád szn. – 1886 – költőinkért
15. Vasárnap Paál Árpád szn. – 1889 – tudományos kutatóinkért

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

 

Szentatya 2018., áprilisi imaszándéka:  A gazdasági felelősséggel bírókért: hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elves­sék, és új utakat tudjanak nyitni.

Plébániai imaszándékok 2018., április:  – A leköszönő és az újon­nan választandó testületi tagokért. – Azért, hogy a megválasztan­dó országgyűlés minden tagja az ország, nemzet, az egyszerű embe­rek érdekeit tekintse, és képes legyen a termékeny, értelmes pár­beszédre.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: B.I. -közösségeink bete­geiért, -közösségeink új tagjaiért,  -fiatalokért

-termésért, hogy minden család asztalára jusson elegendő kenyér -orvosokért, ápolókért.  P Mné E.:Azért,hogy a Feltámadt Úr Jézus töltse el re­ménységgel mindazok szívét, akiket gyö­trődés és betegség tesz próbára! – Azért, hogy az üldözött keresztények érezzék a Feltá­madt Úr megerősítő jelenlétét, és az egész Egyház szolidaritását! – A Szent Szűzanya közben járását kérjük imáinkban, hogy a vasár­napi választás békésen, nyugalomban, igazságosan történjék, a nép érdekében!

 

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

A 15 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise: Születendő életekért, meg nem Születettekért, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra – Szentségimádás iskolája  
 
Piszke 10. Kedd Nem lesz Szentmise utána
 
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 12. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 13. Péntek 18 óra Szentmise: Főpásztor szándékára, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra – Szentségimádás iskolája  
 
Lábatlan 14. Szombat 18 óra Szentmise: +Kerle Tiborné – Anna  
 
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann Árpádné Róza és Lengyel Józsefné Zsófia  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.