Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.06.

–  Édesanyák napján hálával, imával gondolunk rájuk, akár itt élnek, akár odaát vannak. A Tömegtájékoztatás Világnapján nagy várakozással fordulunk ezen eszközök birtoklói és működ­tetői felé, imádkozva értük, hogy becsülettel az igazságról szól­janak. Magunkért is fohászkodunk, hogy a lényegest, az igazat és a hasznosat tudjuk választani a híráradatból, magunk pedig Krisztus evangéliuma szolgálatában járjunk. Jó al­kalom erre minden személyes beszélgetés, illetve, akinek van rá módja, a közösségi oldalakon való evangelizálás, tanúságtétel. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban olvashat­juk.

 

Dorogon mérték össze tudásukat a hit­tanos gyermekek a környéki plébániákról érkezettekkel. Dicséret a feladatra vállalkozó gyerekeknek, és a felkészítésüket végző hitoktatóinknak, a gyerekek szállításában se­gédkező szülőknek.

 

Testületi Választás A hátul elhelyezett lapon láthatjuk a jelölteket. Aki valamilyen akadályról tud a jelöltek kapcsán, az espereshez címzett, de a plébá­noshoz benyújtott levélben emelhet kifogást. A jelöltek a szedecsben aláírásukkal május 13-ig nyilatkozhatnak arról, hogy elfogadják-e a jelölést.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! Az érettségiző diákokért is fohászkodjunk! A Szentatya, a plébános, és a testvérek által újonnan küldött szándékokat a túloldalon olvashatjuk.

 

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

07. Hétfő Boldog Gizella ||| Packh János, építész, építőmester, számos korabeli nagyszabású egyházi építkezés (pl. esztergomi kerek templom) kivitelezője. SZN – 1796
08. Kedd A nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja
09. Szerda A II. világháború befejeződésének napja Európában
10. Csütörtök A mentők napja Magyarországon
11. Péntek Boldog Salkaházi Sára vértanú ||| Kármán Tódor, a Kármán-féle örvénysor kimutatója  szn – 1881
12. Szombat Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent Pongrác vértanú

Az ápolónők nemzetközi napja

13. Vasárnap A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ||| Jendrassik György szn – 1898

 

 

 

 

 

A testületi választás menetrendje

Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

Szentatya 2018., májusi imaszándéka:  A laikusok missziójáért: Hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve napjaink kihívá­sainak szolgálatában eleget tegyenek sajátos küldetésüknek.

 

Plébániai imaszándékok 2018., május:  – Az érettségiző és felvé­teliző diákokért, hogy rövid távú céljaikon túlmutatva, az okta­tás-nevelés, és önnevelés által teljes emberré váljanak.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.-édesanyákért, nagy­mamákért – -megkereszteltekért – -ifjúságért –  –  érettségizőkért,vizsgázó­kért – -jó terméshez megfelelő időjárásért – hazánkért

 

P Mné E.: Azért, hogy a Szentlélek egyesítse a világ népeit a szeretetben, és békében élhessenek az emberek! –  A Szűzanya köz­benjárását kérve a gyermekáldásra vágyó, de abban nem, részesülő házaspárokért, hogy lehetőségként tekintsenek az örökbefogadásra, és sajátjukként neveljék az így rájuk bízott életeket! – Azért, hogy akiknek élnek még a szülei, tiszteljék, szeressék, és  alá­zattal viseltessenek feléjük, akinek pedig már nincsenek az élők sorá­ban, sírjuk látogatásával és értük végzett imádsággal fejez­zék ki hálájukat irántuk! – Azért, hogy ne csak a gyermeknapon éreztes­sék a szülők a gyermekeikkel, hogy mennyire fontosak szá­mukra, hanem minden nap, és a gyermekek érezzék a biztonságot, felelős­ség teljes szeretetet!

 

A 19. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 07. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
17 óra Karitász tanácskozás  
 
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 10. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 11. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 12. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Kovács Vendelné, +Heizelmann Aliz,  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára,

Jázmin és Berthold keresztelője

utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.