Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.20.

  1. Ma véget ér a húsvéti idő. Megköszönjük a sok lelki ajándékot, amelyet ezen ötven nap alatt kaptunk. A harangszóra ismét az »Úr angyala« imádságot végezzük.
  2. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’ Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége. – Buzdítson minket Pázmány Péter egyik beszéd-részlete: »Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem, hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra.« (Prédikációk, Nagyszombat, 1695, 419-426)
  3. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!
  4. A Csíksomlyói búcsú szónoka ismét felhívta figyelmünket a lelki örökbefogadás szép lehetőségére. Bővebben a http://parazskozpont.hu/lelki_orokbefogadas címen olvashatunk erről, de a plébános is évek óta tart a táskájában ismertetőt, és bármikor kész, hogy ígéretünket előtte tegyük meg. Az ígéret 9 hónapos elkötelezettséget jelent egy megfogant életért, napi, rövid imádságos szolgálatot.
  5. Testületi Választás A Szentmise után hátul, a szavazatszámláló testvérektől vehetjük át a szavazó lapokat. A szavazás módját azokon olvashatjuk.
  6. Közös szentségimádást hirdettek világszerte Úrnapja előtti szombaton 17 órától. Sajátos módon Lábatlanon e napon a körmenetre készülünk, míg Süttőn »nemzetiségi nap« lesz, éppen a templom téren, vélhetően kevesebb elmélkedéssel és igen nagy zajterheléssel, amely nem segítené a Szentségi Jézus előtti elmélyült imádságot. (Kicsiny esélyt látok rá, hogy a téren összegyűlt népség betérjen, és elcsendesedjen ez órára.) Éppen ezért előtte való pénteken, június 1-én, Lábatlanon, délután 5 órától lesz csendes Szentségimádás, majd utána lesz Szentmise.
  7. A héten pénteken Süttőn kérjük a segítséget a kertek szépítéséhez, fűnyíráshoz.
  8. Úrnapja közeledtével köszönettel fogadjuk a felajánlásokat az Úrnapi oltárok díszítéséhez, illetve a körmeneten a szórandó virágszirmokhoz, melyeket már most gyűjthetünk. A Szentmisére és körmenetre a legutóbbi elsőáldozókat különösen is várjuk, miután elvégezték szentgyónásukat. Szomorú lenne tudomásul venni, hogy lelkesedés még egy fél esztendőt sem tartott…
  9. Még két napunk van, hogy az adónk 2*1%-nak felajánlá­sával jót cselekedjünk (május 22-ig), illetve erre másokat buzdítsunk. Néhány szempont ezzel kapcsolatban most is megemlítek, hogy másokkal is megismertethessük:

a/ A rendelkezés az adózónak nem kerül semmibe, de ha nem rendelkezünk, úgy adónk ezen része is a teljes költ­ségvetést támogatja. b/ A rendelkezés akkor is fontos, ha a fizetendő adó a kedvezmények miatt csekély, vagy éppen nulla Ft, mert a felajánlók száma az adott egyház támogatottságáról nyújt képet az állam felé.

c/ Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza. d/ Az egyik százalékot a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai szám: 0011, a másikat valamely alapítványnak például “Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására” Adószám: 19151214-1-11 javára ajánlhatjuk fel.

e/ Az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

21. Hétfő Magallán Szent Kristóf
22. Kedd Szent Rita ||| A biológiai sokszínűség nemzetközi napja

Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994

23. Szerda Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Csütörtök Szűz Mária, a keresztények segítsége ||| Az európai nemzeti parkok napja

A budapesti Rókus kórház megnyitása – 1798

25. Péntek Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Szombat Néri Szent Fülöp áldozópap
27. Vasárnap Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
21. Hétfő Egyházmegyei nap Máriaremetén  
 
Piszke 22. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 23. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 24. Csütörtök 18 óra Szentmise:+Dr. Holdampf Róbert, N:+Hollós Cecília, +Szüleik  
0
Süttő 25. Péntek 15 óra Temetés: +Schmidt Frigyes, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 26. Szombat 11 óra Temetés: +Szabó István, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Dr. Bombitz József, N:+Irma, +Szüleik, +Testvéreik

– Emma keresztelője

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise – Bettina és Balázs keresztelője utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.