Pályázati felhívás civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére az I. pontban megjelölt szervezetek részére.
I. Pályázók köre
Önkormányzati támogatást kaphatnak a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett, süttői székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet süttői szervezettel is rendelkező, valamint nem süttői székhelyű, de tevékenységét Süttőn is folytató
a) egyesületek,
b) alapítványok
c) közalapítványok
d) egyéb szervezetek,
e) egyházak
amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/ alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

II. A pályázat útján támogatható tevékenységek köre

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, rendezvények támogatása
c) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációs elősegítő civil programok támogatása,
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása
e) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása
f) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása
g) civil szervezetek működési költségeinek támogatása

III. A támogatás forrása
Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletében biztosított keretösszeg terhére.
IV. Egyéb feltételek
A pályázat kizárólag akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha a támogatást kérő az I.-II. pontban foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelel.
Hiányos vagy nem az V. pontnak megfelelően benyújtott pályázat nem terjeszthető a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület nem adhat támogatást a mulasztástól számított két éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette, a támogatást nem fizette vissza.
Az elszámolás és a pályázati eljárás feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot papír alapon az 1. sz melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban igényelhető.
A pályázat kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott feltételeknek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. február 26.
A beérkezett pályázatokat Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el és a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket.

Süttő, 2016. február 4.

Czermann János
polgármester

 

pályázati űrlap innen letölthető:

20160324_civil_palyazat_1_melleklet

Címerünk

suttocimer_80Süttő község címere egy háromszögű pajzs, mely kékkel és zölddel haránt osztott. A zöld mezőn ezüst kőfaragó eszközök láthatók, míg a kék mezőn arany pásztorbot szimbóluma jelenik meg. A pajzs háttérszínei is külön jelentéssel bírnak, míg a kék az egyik legmeghatározóbb táji egységet, a Dunát, addig a zöld a szintén kiemelkedő jelentőségű Gerecsét, illetve a község területét szimbolizálja. Az ezüst kőfaragó eszközök az országos jelentőséggel bíró és évszázados hagyományra visszatekintő mesterséget idézik. Az arany pásztorbot pedig a település ősi pecsétjének egy jellegzetes elemét ismétli. (forrás: https://magyarcimerek.hu/2513-sutto)

(Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/1995/VII.26./ sz. önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről)

A település bemutatkozik, köszöntjük!

A 700 éves Süttő valamennyi polgára nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt községünk honlapján. Megtisztelő számunkra, hogy a világhálón barangolva figyelmet szentel a Duna és a Gerecse ölelésében
fekvő településünknek.

A Gerecsében természeti kincsként előforduló mészkő bányászata és megmunkálása évszázadok óta meghatározó a falu történetében. Az országot járva több helyen találkozhatunk olyan műemlékkel (Parlament, Esztergomi bazilika, Szegedi dóm, Mátyás templom, Visegrádi palota stb.), melynek díszítő elemei mind-mind a süttői kőfaragók keze nyomát dicsérik. Ennek méltó bemutatása kötelessége a késői utódoknak.

Ezentúl várja a kedves látogatót az országosan is ritka 420 éves Rákóczi-hárs, a Gerecse
vadregényes tája és a vén Duna festői látványa.
Viszontlátásra!

1 19 20 21