Dr.Sághy Antal Környezetvédelmi és Kuturális Egylet IV.tábor

Múlt hét szombaton zárult táborunk, ahol idén 32 fiatal élvezte a természet adta lehetőségeket.

A csodálatos táj, a jó levegő és a nomád táborozásra tökéletesen alkalmas elkerített porta ismét kitűnő helyszínt biztosított a táborozásra. Nagy örömünkre a tavalyi táborlakók közül sokan visszatértek, többen már a negyedik táborukat élték át idén Bikolon, de voltak, akik idén ismerhették meg nyári táborunkat először.
A legnépszerűbb programok a gyerekek visszajelzése alapján az esti vadles terepjárókkal, éjszakai túra, tűzoltós vetélkedő, Állati jó bemutató – amely idén a madarakról szólt. Nagy népszerűségnek örvendett a madárgyűrűzés, tanyalátogatás, íjászat, gyógynövény ismereti előadás, sokan kézműves foglalkozásokon mutatták meg tehetségüket – nemezelés, agyagozás, egyéb foglalkozások – fejlesztették készségeiket. Egy este pedig a Hársfa Dalkör látogatott ki hozzánk egy kis nótázásra.

A kialakított focipálya, sportvetélkedők, számháború pedig a gyerekek mozgásigényét is kielégítették.

A jurta ismét helyet kapott a tábor területén, emelve a nomád tábor hangulatát, a gyerekek pedig erőszeretettel használták alvásra.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik nagyban hozzájárultak táborunk lebonyolításában:

Baranya család
Czermann család
Hársfa Dalkör
Kerecsensólyom Íjászok
Manu Hot-Dog
Budapesti Erdőgazdaság ZRt-Alsóvadácsi Vadászház
Pék Péter
Báthory Péter
Márvány Étterem
Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Krúg Tibor
Zwerger szikvízüzem
Süttő Község Önkormányzata
II. Rákóczi F. Általános Iskola-Sárdi Tibor

Végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönjük a tábor vezetésének a megszervezést, előkészítést és a lebonyolítást, ami sok-sok önkéntes munkával valósulhatott meg!

Bagdi Antal
Baranyai Gábor
Czermann Jánosné
Czermann Kati
Izsó Zoltán
Némediné Wierl Magdolna
Sándor Ilcsi
Sipos Sandra
Török Endre
Török Katalin

Találkozunk jövőre az V. táborban!

Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet fényképe.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.07.02.

Köszönet a Süttőn elkészült torony-felújításért, a Főegyházmegye anyagi segítségéért, a megnövekedett takarítási igényt is szorgosan végző testvérek fáradozásáért.

 

Ünnep Ma, Sarlós Boldogasszony ünnepén, templo­munk búcsú napján hálát adunk Piszkei Plébánia-közösségünk önállóságának 90 esztendejéért. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, fáradozásaival hozzájárult a mai szép ünnephez, és azoknak is, akik az esztendő minden napján gondoskodnak közösségünkről, templomainkról.

A tablók és a mellékelt összefoglaló számok az elmúlt évtizedek emlékeit hordozzák. Reményeink szerint ez egy kiállítás kezdeti lépése. A számok összevetése mutatja, mennyire távolodik a keresztelések száma a temetésektől, ez utóbbiak javára…

Köszönet az anyagot összeállító testvérek fáradságáért is!

Ma, e templomban, a szokott feltételek mellett – Szentgyónás, Szentáldozás, a Szentatya szándékára végzett imádság – teljes búcsút nyerhetünk. Éljünk a lehetőséggel!

 

Jótékonyság Ma felajánláskor a Péter-filléreket gyűjt­jük. Tavaly a Szentatya karitatív tevé­kenységét támogatandó 40,595 Ft-ot továbbítottunk a három templomból, az országból pedig közel 56 millió forintot. Bővebben a http://www.magyarkurir.hu/hirek/julius-2-an-gyujtik-peterfillereket világhálós címen olvashatunk a gyűjtésről.

 

A Püspöki Kar folyamatos adománygyűjtést hirdet az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltételeinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakozhatunk e célra.

 

Öröm Mint arról a katolikus sajtóból értesültünk, Őszentsége Dr. Székely János püspök atyát nevezte ki a Szombathelyi egyházmegye főpásztorává. Személyét jól ismerjük, imádkozzunk érte! Beiktatása jövő szombaton lesz.

 

Ifjúság Jelentős lépést tettünk visszafelé, és idén már nem lesz nyári napközis foglalkozás a hittanosoknak. Tekintettel az igen szerény jelentkezésre, mindkét tervezett napközis hittanos hét – Süttőn és Piszkén – elmarad. Megtisztelt bizalmával az a 6 illetve 2 szülő, akik tervezték gyermekük számára e napokat. Megértésüket köszönjük. Az ugyancsak gyér érdeklődés ellenére a Pilismarótra tervezett tábort megtartjuk, mert ott a létszám épp a határon van.

 

Harangszó Tájékoztatom a testvéreket, hogy mindhárom templomban meghibásodott a harangozó berendezés, illetve időkapcsoló, ezért részlegesen, vagy teljesen kimaradnak a harangszók. A hibák kijavításáig türelmüket kérjük.

 

Orgonaszó Öröm számunkra, hogy az »Ars musica« aranyminősítésű kórus Vereckei Attila karnagy úr vezetésével emelik a mai Szentmise fényét, és megszólaltatják az orgonát. A hivatalos átadás azonban, melyen köszönetet mondunk az adakozóknak is,  ősszel, egy még meg nem határozott napon lesz, amelyre már most hívjuk és várjuk a testvéreket.

 

Imádság Imádkozzunk a héten többek között orgonaépítőinkért, hithirdetőkért, tankönyvírókért és a kínai népért. A héten várom a testvérek imaszándékait.

 

Reméljük, hogy diákjaink nem felejtették el egy jó Szent­gyónással zárni a tanévet. Családtagjaik, keresztszüleik, és idősebb testvéreik jó példája pedig buzdítja őket…

 

Süttőn a templomkert már nem munkaterület, de a szomszédos, életveszélyes ház miatt csak elölről közelíthetjük meg a templomot!

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő Szent Tamás apostol
04. Kedd Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,

KOVÁTS MIHÁLY orvos, nyelvújító, többek között a „Szükségben való és segedelem…” c. könyv SZN – 1768

05. Szerda                         CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1853
06. Csütörtök Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Péntek ANGSTER JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1834 – orgonaépítőkért

LÉNÁRD FÜLÖP (FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1905) SZN – 1862;

08. Szombat SZENT KILIÁN – hithirdetőkért
09. Vasárnap Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,

MAKÓ PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1723 – tankönyvírókért

 

 

A 27. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 04. Kedd 16:15 Szentmise, majd temetés: +Eckl József  
 
Piszke 05. Szerda 15 óra Temetés: +Blau Istvánné  
 
Süttő 06. Csütörtök 17 óra Temetés, majd Szentmise:

+Szporni Lászlóné

 
 
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise: +Blau Istvánné ob., majd adoratio előtte
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal, N:+Wendl Vilma  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)             és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

XXI. Baráti tűzoltóverseny

XXI. Baráti tűzoltóverseny

2017.JÚNIUS 24. SÜTTŐ FOCIPÁLYA

KEZDÉS 8:30

PROGRAMOK:

  • ARCFESTÉS
  • ÜGYESSÉGI FELADATOK
  • RAJZVERSENY
  • KÖTÉLPÁLYA

FELLÉPNEK

NAPFÉNY MAZSORETT CSOPORT

CIRIL TÁNCSTÚDIÓ BEMUTATÓJA

HABPARTY

GYERE ÉREZD JÓL MAGAD

A RENDEZVÉNYEN HANG ÉS KÉPANYAG KÉSZÜL,VALAMINT FELHÍJUK FIGYELMÜKET A HABPARTYRA VÁLTÓRUHÁT KÉSZÍTSENEK.

BELÉPÉS DÍJTALAN

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.06.18.

 A mai szép ünnep erősítse hitünket, hogy Urunk Jézus jelenléte nem esetleges és időleges, hanem mindennapjaink részese akar lenni. Viszonozzuk ezt a szeretetet a gyakori Szentmise, Szentséglátogatás, Szentségimádás és a felkészült, tiszta lélekkel való Szentáldozás által.

Külön imádkozzunk azokért a fiatalokért és gyermekekért, akik a közelmúltban voltak elsőáldozók, de eltávolodtak a Szentségi Jézustól.

 

Urunk áldása legyen mindazokon, akik templomainkat, oltáraink­at feldíszítették, ahhoz hozzájárultak.

 

A Püspöki Kar adománygyűjtést hirdet az otthonukból elüldözött keresztények javára, amelyhez egy erre a célra létrehozott bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003) keresztül tudnak hozzájárulni. A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését.   

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

19. Hétfő Szent Romuald apát
20. Kedd A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA
21. Szerda Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A ZENE ÜNNEPE
22. Csütörtök Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

WEÖRES SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1913

23. Péntek OLIMPIAI NAP
24. Szombat Keresztelő Szent János születése
25. Vasárnap Barlangok napja

 

A 25. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Lábatlan 23. Péntek 10 óra!!! Szentmise,  majd adoratio előtt
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise:+Eipl István, N:+Mária, Fiúk:+Ottó
Süttő 25. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Tóth és a Tóth család +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

1 7 8 9 10 11 20