Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.20.

 1. Ma véget ér a húsvéti idő. Megköszönjük a sok lelki ajándékot, amelyet ezen ötven nap alatt kaptunk. A harangszóra ismét az »Úr angyala« imádságot végezzük.
 2. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’ Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége. – Buzdítson minket Pázmány Péter egyik beszéd-részlete: »Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem, hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra.« (Prédikációk, Nagyszombat, 1695, 419-426)
 3. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!
 4. A Csíksomlyói búcsú szónoka ismét felhívta figyelmünket a lelki örökbefogadás szép lehetőségére. Bővebben a http://parazskozpont.hu/lelki_orokbefogadas címen olvashatunk erről, de a plébános is évek óta tart a táskájában ismertetőt, és bármikor kész, hogy ígéretünket előtte tegyük meg. Az ígéret 9 hónapos elkötelezettséget jelent egy megfogant életért, napi, rövid imádságos szolgálatot.
 5. Testületi Választás A Szentmise után hátul, a szavazatszámláló testvérektől vehetjük át a szavazó lapokat. A szavazás módját azokon olvashatjuk.
 6. Közös szentségimádást hirdettek világszerte Úrnapja előtti szombaton 17 órától. Sajátos módon Lábatlanon e napon a körmenetre készülünk, míg Süttőn »nemzetiségi nap« lesz, éppen a templom téren, vélhetően kevesebb elmélkedéssel és igen nagy zajterheléssel, amely nem segítené a Szentségi Jézus előtti elmélyült imádságot. (Kicsiny esélyt látok rá, hogy a téren összegyűlt népség betérjen, és elcsendesedjen ez órára.) Éppen ezért előtte való pénteken, június 1-én, Lábatlanon, délután 5 órától lesz csendes Szentségimádás, majd utána lesz Szentmise.
 7. A héten pénteken Süttőn kérjük a segítséget a kertek szépítéséhez, fűnyíráshoz.
 8. Úrnapja közeledtével köszönettel fogadjuk a felajánlásokat az Úrnapi oltárok díszítéséhez, illetve a körmeneten a szórandó virágszirmokhoz, melyeket már most gyűjthetünk. A Szentmisére és körmenetre a legutóbbi elsőáldozókat különösen is várjuk, miután elvégezték szentgyónásukat. Szomorú lenne tudomásul venni, hogy lelkesedés még egy fél esztendőt sem tartott…
 9. Még két napunk van, hogy az adónk 2*1%-nak felajánlá­sával jót cselekedjünk (május 22-ig), illetve erre másokat buzdítsunk. Néhány szempont ezzel kapcsolatban most is megemlítek, hogy másokkal is megismertethessük:

a/ A rendelkezés az adózónak nem kerül semmibe, de ha nem rendelkezünk, úgy adónk ezen része is a teljes költ­ségvetést támogatja. b/ A rendelkezés akkor is fontos, ha a fizetendő adó a kedvezmények miatt csekély, vagy éppen nulla Ft, mert a felajánlók száma az adott egyház támogatottságáról nyújt képet az állam felé.

c/ Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza. d/ Az egyik százalékot a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai szám: 0011, a másikat valamely alapítványnak például “Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására” Adószám: 19151214-1-11 javára ajánlhatjuk fel.

e/ Az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

21. Hétfő Magallán Szent Kristóf
22. Kedd Szent Rita ||| A biológiai sokszínűség nemzetközi napja

Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994

23. Szerda Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Csütörtök Szűz Mária, a keresztények segítsége ||| Az európai nemzeti parkok napja

A budapesti Rókus kórház megnyitása – 1798

25. Péntek Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Szombat Néri Szent Fülöp áldozópap
27. Vasárnap Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
21. Hétfő Egyházmegyei nap Máriaremetén  
 
Piszke 22. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 23. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 24. Csütörtök 18 óra Szentmise:+Dr. Holdampf Róbert, N:+Hollós Cecília, +Szüleik  
0
Süttő 25. Péntek 15 óra Temetés: +Schmidt Frigyes, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 26. Szombat 11 óra Temetés: +Szabó István, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Dr. Bombitz József, N:+Irma, +Szüleik, +Testvéreik

– Emma keresztelője

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise – Bettina és Balázs keresztelője utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.13.

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »leg­szebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!

 

Testületi Választás A hátul elhelyezett lapon láthatjuk a jelölteket. Aki valamilyen akadályról tud a jelöltek kap­csán, az espereshez címzett, de a plébá­noshoz benyújtott levélben emelhet kifogást. A jelöltek a szedecsben aláírá­sukkal május 13-ig nyilatkozhatnak arról, hogy elfogadják-e a jelölést.

 

– Még egy  hetünk van, hogy az adónk 2*1%-nak felajánlá­sával jót cselekedjünk (május 22-ig), illetve erre másokat buzdítsunk. Néhány szempont ezzel kapcsolatban:

a/ A rendelkezés az adózónak nem kerül semmibe, de ha nem rendelkezünk, úgy adónk ezen része is a teljes költ­ségvetést támogatja.

b/ A rendelkezés akkor is fontos, ha a fizetendő adó a kedvezmények miatt csekély, vagy éppen nulla Ft, mert a felajánlók száma az adott egyház támogatottságáról nyújt képet az állam felé.

c/ Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza. d/ Az egyik százalékot a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai szám: 0011, a másikat valamely alapítványnak például “Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására” Adószám: 19151214-1-11 javára ajánlhatjuk fel.

e/ Az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

14. Hétfő Zsigmondy Vilmos szn. – 1821 bányamérnök, magyarországi geotermikus kutatások kezdeményezője.
15. Kedd Czimeg János Az első szegedi bányamérnök, feltaláló és városrendező szn.  1823
16. Szerda Nepomuki Szent János ||| A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja
17. Csütörtök Boldog Scheffler János püspök, vértanú ||| Dsida Jenő szn – 1907  költő.
18. Péntek Szent I. János pápa ||| id. Bókay János szn. – 1822 gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű gyermekgyógyászat egyetemi oktatásának magyarországi bevezetője.
19. Szombat Schodits Lajos szn. – 1872 építész, tanár
20. Vasárnap Pünkösd –  A Szentlélek kiáradása ||| Sienai Szent Bernardin

 

A testületi választás menetrendje

Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

A hónapra jelzett új szándék: Lábatlan:  Gné K.J.: Érettségizőkért és vizsgázókért! – Elhunyt nagyszülőkért. –  Gyermeket váró édesanyáért és családjáért. – Az Egyházközség új testületi tagjaiért.
 

A 20. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 14. Hétfő 10 óra Szentmise az idősek otthonában  
 
Piszke 15. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 16. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 17. Csütörtök 18 óra Szentmise  
0
Lábatlan 18. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 19. Szombat 18 óra Szentmise a Főpásztor szándékára  
 
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Csöngei István; +Pachl József és + Családtagjai, – Imre keresztelője  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Borverseny

 

    M E G H Í V Ó   

  

 

 

 

 

 

A Rákóczi Szövetség, az Önkormányzat, a Civil Szervezetek támogatásával

 1. május 11-én, pénteken

 

B O R V E R S E N Y T

 

rendez a Süttőn, illetve a Dunamocson termelő szőlősgazdák számára a

 

KÖZÖSSÉGI UDVARHÁZBAN,

 

melyre ezúton is szeretettel meghívjuk.

 

 

A minták átvétele a  Közösségi Udvarházban

 1. május 10. (csütörtökön) 17 – 18.30 órától történik.

Az üvegre kötött (nem ragasztott) címkén kérjük közölni:

 • a borok fajtáját, évjáratát, minőségét (asztali, vegyes, minőségi),
 • a termőhelyet,
 • a nevező nevét, címét.

Nevezési díj:    mintánként  700,- Ft

Bírálat: 20 pontos bírálati elv szerint működő bizottság értékelése alapján

Díjazás: Az érmes borokat oklevéllel jutalmazzuk.

18,30 órától eredményhirdetés, vacsora.

 

 

 

 

                                                                                               Polhammer László sk.

                                                                                    

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.04.29.

Búzaszentelő vasárnap Áldást, kedvező időjárást kérünk földjeinkre, a me­zőgazdaság minden valódi munkására búzaszentelő napján! De önmagunkért is imádkozni kell, hogy legyen készségünk az éhezőkön erőnkhöz képest okosan segíteni. Azon is fáradoznunk kell, hogy a fölösleges étel ne a szemétbe, hanem a rászorulókhoz jusson el.  

 

Környéki Hittanos Találkozón mérik össze tudásukat a hittanos gyermekek. Dicséret a feladatra vállalkozó gyerekeknek, és a felkészítésüket végző hitoktatóinknak. Imádkozzunk értük.

 

Hitoktatás Tavaly ilyenkor kezdtem a készséges gyere­kek felkészítését az első Szentgyónásra. Nagy reménnyel indultunk, és remélem, sikerül felszítani bennük a kezdeti lelkesedést csakúgy, mint a szentgyónáshoz évekkel ezelőtt járult diákokban.

 

–  Képviselő testületeink megbízása idén véget ér, ezért új választásra van szükség. Még a mai napon állíthatunk jelöltet a hátul elhelyezett lapok segítségével. A kitöltött lapokat Süttőn a postaládába, Piszkén, Lábatlanon a hátul elhelyezett dobozba helyezzük el. Egy lapon egy jelöltet állíthatunk, de többen is támogathatják az adott jelöltet ugyanazon a lapon. A jelölés feltételeiről a mellékletben, menetrendjéről alább olvashatunk.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

Kedden, május 1-én Szombathelyre zarándoklunk. Akik jelentkeztek, úgy készüljenek, hogy indulás reggel ½ 7-től, a szokott helyekről. Egész napra való élelmet, esőkabátot, nap elleni sapkát, és – mivel a boldoggá avatás helyén nem lesznek ülőhelyek –, hordozható széket hozzunk magunkkal. Terveink szerint a boldoggá avatás után ellátogatunk Csehimindszentre, Mindszenty József bíboros atya szülőfalujába. Várható érkezés este 7 óra után.

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban. Természetes, hogy nemcsak a bajban keressük fel Szüleinket, hanem akkor is, ha nincs gondunk, de el szeretnénk mondani, fontosak nekünk. Miért tennénk másként, amikor a Boldogságos Szüzet kell köszöntenünk?

 

A héten várom a testvérek májusi, újabb imaszándékait.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
 

Kedd

Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
A héten a zarándoklaton, illetve akik itthon maradnak,  egyénileg végzik az imádságot.
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

30. Hétfő Szent V. Pius pápa – A méhek napja Magyarországon
01. Kedd Munkás Szent JózsefSzent Zsigmond, burgund király
02. Szerda Szent Atanáz – A magyar sport napja
03. Csütörtök Szent Fülöp és Jakab apostol,–  A nemzetközi sajtószabadság napja
04. Péntek Szent Flórián –   a magyar tűzoltók napja ||| Boldog Ceferino Giménez
05. Szombat Szent Gotthard ||| Radnóti Miklós szn – 1909 ||| Európa nap |||

A mozgássérültek esélyegyenlőségéért

06. Vasárnap Szablik István, piar. Szerz. Tanár, az első magyarországi léghajó-kísérletek kivitelezője SZN – 1746 ||| A jászok napja

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A testületi választás menetrendje

Április 15 – 29. Jelöltállítás
Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

A 18. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
–- 01. Kedd ½ 7 – 19 óra Zarándoklat Szombathelyre, Brenner János boldoggá avatására  
 
Süttő 02. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 03. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 04. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Dorog 05. Szombat 8 – 15 óra Regionális Hittanos Találkozó  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise: Pro populo – Plébániáinkért,

Bence keresztelője

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Oláh Ferenc 2. évf., utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.06.

–  Édesanyák napján hálával, imával gondolunk rájuk, akár itt élnek, akár odaát vannak. A Tömegtájékoztatás Világnapján nagy várakozással fordulunk ezen eszközök birtoklói és működ­tetői felé, imádkozva értük, hogy becsülettel az igazságról szól­janak. Magunkért is fohászkodunk, hogy a lényegest, az igazat és a hasznosat tudjuk választani a híráradatból, magunk pedig Krisztus evangéliuma szolgálatában járjunk. Jó al­kalom erre minden személyes beszélgetés, illetve, akinek van rá módja, a közösségi oldalakon való evangelizálás, tanúságtétel. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban olvashat­juk.

 

Dorogon mérték össze tudásukat a hit­tanos gyermekek a környéki plébániákról érkezettekkel. Dicséret a feladatra vállalkozó gyerekeknek, és a felkészítésüket végző hitoktatóinknak, a gyerekek szállításában se­gédkező szülőknek.

 

Testületi Választás A hátul elhelyezett lapon láthatjuk a jelölteket. Aki valamilyen akadályról tud a jelöltek kapcsán, az espereshez címzett, de a plébá­noshoz benyújtott levélben emelhet kifogást. A jelöltek a szedecsben aláírásukkal május 13-ig nyilatkozhatnak arról, hogy elfogadják-e a jelölést.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! Az érettségiző diákokért is fohászkodjunk! A Szentatya, a plébános, és a testvérek által újonnan küldött szándékokat a túloldalon olvashatjuk.

 

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

07. Hétfő Boldog Gizella ||| Packh János, építész, építőmester, számos korabeli nagyszabású egyházi építkezés (pl. esztergomi kerek templom) kivitelezője. SZN – 1796
08. Kedd A nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja
09. Szerda A II. világháború befejeződésének napja Európában
10. Csütörtök A mentők napja Magyarországon
11. Péntek Boldog Salkaházi Sára vértanú ||| Kármán Tódor, a Kármán-féle örvénysor kimutatója  szn – 1881
12. Szombat Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent Pongrác vértanú

Az ápolónők nemzetközi napja

13. Vasárnap A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ||| Jendrassik György szn – 1898

 

 

 

 

 

A testületi választás menetrendje

Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

Szentatya 2018., májusi imaszándéka:  A laikusok missziójáért: Hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve napjaink kihívá­sainak szolgálatában eleget tegyenek sajátos küldetésüknek.

 

Plébániai imaszándékok 2018., május:  – Az érettségiző és felvé­teliző diákokért, hogy rövid távú céljaikon túlmutatva, az okta­tás-nevelés, és önnevelés által teljes emberré váljanak.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.-édesanyákért, nagy­mamákért – -megkereszteltekért – -ifjúságért –  –  érettségizőkért,vizsgázó­kért – -jó terméshez megfelelő időjárásért – hazánkért

 

P Mné E.: Azért, hogy a Szentlélek egyesítse a világ népeit a szeretetben, és békében élhessenek az emberek! –  A Szűzanya köz­benjárását kérve a gyermekáldásra vágyó, de abban nem, részesülő házaspárokért, hogy lehetőségként tekintsenek az örökbefogadásra, és sajátjukként neveljék az így rájuk bízott életeket! – Azért, hogy akiknek élnek még a szülei, tiszteljék, szeressék, és  alá­zattal viseltessenek feléjük, akinek pedig már nincsenek az élők sorá­ban, sírjuk látogatásával és értük végzett imádsággal fejez­zék ki hálájukat irántuk! – Azért, hogy ne csak a gyermeknapon éreztes­sék a szülők a gyermekeikkel, hogy mennyire fontosak szá­mukra, hanem minden nap, és a gyermekek érezzék a biztonságot, felelős­ség teljes szeretetet!

 

A 19. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 07. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
17 óra Karitász tanácskozás  
 
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 10. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 11. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 12. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Kovács Vendelné, +Heizelmann Aliz,  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára,

Jázmin és Berthold keresztelője

utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Történelmi Örömíjászverseny Süttőn

Történelmi Örömíjászverseny Süttőn/Alsóvadácson/

A Süttői Kerecsensólyom Íjászok és a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. mint társrendező történelmi íjászversenyt hirdetnek 17. alkalommal településünk határában, gyönyörű környezetben, az erdőgazdaság területén-( természetvédelmi területen): Urunk 2018. évének pünkösd (május) havának 26. napján. Erre hívunk minden íjfeszítésben jártas egyént, aki megfelel az előírásoknak, mégpedig:
– íjad visszacsapó reflexíj (magyar, szkíta, hun, mongol, stb.), botíj (longbow) vagy vadászreflex
– vesszőid fából készültek, madártollal és gyakorlóheggyel ellátottak, vadászreflexnél karbon vessző engedélyezett
– őseink viselete nem kötelező, de emeli a rendezvény színvonalát.
A versenyen útjára indítottunk egy vándordíjat (süttői mészkő váza), amit, ha valaki három egymást követő évben elnyer, végleg az ő tulajdonába kerül (ifi, felnőtt, senior, tradi, longbow kategóriákban az abszolút legtöbb pontot lövő versenyző).
Célok: 
– 20 cél
– 2D, 2,5D, 3D és ügyességi, mozgó célok
– 3 lövés/cél
– pontozás célonként változó (10-8-5-0; 10-0)
Díjazás: érem, oklevél, 5 fő feletti kategóriában a szponzorok által felajánlott tárgyjutalom!
Nevezési díj: 
– Felnőtt, senior: 3.500HUF
– Ifi: 2.800HUF
– Gyerek: 1.800HUF
– Mini (8éves korig): ingyenes
Előnevezési határidő: május 23. (szerda). Minden nevezett versenyző vendégünk egy ebédre. Kísérők részére előnevezéskor ebéd igényelhető 800HUF ellenében. A helyszínen egész nap büfé üzemel. A verseny ideje alatt szeszesitalt nem szolgálunk ki.
A rendezvényért felelős személyek: Czigány Gábor, Tick Gábor, Molnár György
BTE: Molnár György
Nevezni lehet: 
– Molnár György: tel.: +36-20/3710468, e-mail: molnar.gyuri70@gmail.com 
Helyszín: Süttőt és Bikolpusztát elhagyva -Tardos irányába, a falu után kb. 5km. Süttőn a Márvány vendéglőtől táblákkal jelölve.
Bázis: Alsóvadács, vadászház és környéke.
GPS koordináták: É:47.70835° K:18.45035° (parkoló)
Program:
8:00: gyülekező, nevezés, bemelegítés
9:30: megnyitó, csoportbeosztás
10:00: kezdés
14:00-16:00: ebéd
16:00: eredményhirdetés.
Szeretettel várnak mindenkit a Kerecsensólyom Íjászok és a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a biztonsági szabályok betartása mindenki számára kötelező. Aki a versenyen részt vesz, az hozzájárul a róla készült képek szabad felhasználásához.
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk.
A rendezvény a Magyar Íjász Szövetség által engedélyezett programnak minősül.

1 2 3 17