Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.13.

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »leg­szebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!

 

Testületi Választás A hátul elhelyezett lapon láthatjuk a jelölteket. Aki valamilyen akadályról tud a jelöltek kap­csán, az espereshez címzett, de a plébá­noshoz benyújtott levélben emelhet kifogást. A jelöltek a szedecsben aláírá­sukkal május 13-ig nyilatkozhatnak arról, hogy elfogadják-e a jelölést.

 

– Még egy  hetünk van, hogy az adónk 2*1%-nak felajánlá­sával jót cselekedjünk (május 22-ig), illetve erre másokat buzdítsunk. Néhány szempont ezzel kapcsolatban:

a/ A rendelkezés az adózónak nem kerül semmibe, de ha nem rendelkezünk, úgy adónk ezen része is a teljes költ­ségvetést támogatja.

b/ A rendelkezés akkor is fontos, ha a fizetendő adó a kedvezmények miatt csekély, vagy éppen nulla Ft, mert a felajánlók száma az adott egyház támogatottságáról nyújt képet az állam felé.

c/ Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza. d/ Az egyik százalékot a Magyar Katolikus Egyháznak, technikai szám: 0011, a másikat valamely alapítványnak például “Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására” Adószám: 19151214-1-11 javára ajánlhatjuk fel.

e/ Az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

14. Hétfő Zsigmondy Vilmos szn. – 1821 bányamérnök, magyarországi geotermikus kutatások kezdeményezője.
15. Kedd Czimeg János Az első szegedi bányamérnök, feltaláló és városrendező szn.  1823
16. Szerda Nepomuki Szent János ||| A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja
17. Csütörtök Boldog Scheffler János püspök, vértanú ||| Dsida Jenő szn – 1907  költő.
18. Péntek Szent I. János pápa ||| id. Bókay János szn. – 1822 gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű gyermekgyógyászat egyetemi oktatásának magyarországi bevezetője.
19. Szombat Schodits Lajos szn. – 1872 építész, tanár
20. Vasárnap Pünkösd –  A Szentlélek kiáradása ||| Sienai Szent Bernardin

 

A testületi választás menetrendje

Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

A hónapra jelzett új szándék: Lábatlan:  Gné K.J.: Érettségizőkért és vizsgázókért! – Elhunyt nagyszülőkért. –  Gyermeket váró édesanyáért és családjáért. – Az Egyházközség új testületi tagjaiért.
 

A 20. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 14. Hétfő 10 óra Szentmise az idősek otthonában  
 
Piszke 15. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 16. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 17. Csütörtök 18 óra Szentmise  
0
Lábatlan 18. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 19. Szombat 18 óra Szentmise a Főpásztor szándékára  
 
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Csöngei István; +Pachl József és + Családtagjai, – Imre keresztelője  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Borverseny

 

    M E G H Í V Ó   

  

 

 

 

 

 

A Rákóczi Szövetség, az Önkormányzat, a Civil Szervezetek támogatásával

  1. május 11-én, pénteken

 

B O R V E R S E N Y T

 

rendez a Süttőn, illetve a Dunamocson termelő szőlősgazdák számára a

 

KÖZÖSSÉGI UDVARHÁZBAN,

 

melyre ezúton is szeretettel meghívjuk.

 

 

A minták átvétele a  Közösségi Udvarházban

  1. május 10. (csütörtökön) 17 – 18.30 órától történik.

Az üvegre kötött (nem ragasztott) címkén kérjük közölni:

  • a borok fajtáját, évjáratát, minőségét (asztali, vegyes, minőségi),
  • a termőhelyet,
  • a nevező nevét, címét.

Nevezési díj:    mintánként  700,- Ft

Bírálat: 20 pontos bírálati elv szerint működő bizottság értékelése alapján

Díjazás: Az érmes borokat oklevéllel jutalmazzuk.

18,30 órától eredményhirdetés, vacsora.

 

 

 

 

                                                                                               Polhammer László sk.

                                                                                    

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.04.29.

Búzaszentelő vasárnap Áldást, kedvező időjárást kérünk földjeinkre, a me­zőgazdaság minden valódi munkására búzaszentelő napján! De önmagunkért is imádkozni kell, hogy legyen készségünk az éhezőkön erőnkhöz képest okosan segíteni. Azon is fáradoznunk kell, hogy a fölösleges étel ne a szemétbe, hanem a rászorulókhoz jusson el.  

 

Környéki Hittanos Találkozón mérik össze tudásukat a hittanos gyermekek. Dicséret a feladatra vállalkozó gyerekeknek, és a felkészítésüket végző hitoktatóinknak. Imádkozzunk értük.

 

Hitoktatás Tavaly ilyenkor kezdtem a készséges gyere­kek felkészítését az első Szentgyónásra. Nagy reménnyel indultunk, és remélem, sikerül felszítani bennük a kezdeti lelkesedést csakúgy, mint a szentgyónáshoz évekkel ezelőtt járult diákokban.

 

–  Képviselő testületeink megbízása idén véget ér, ezért új választásra van szükség. Még a mai napon állíthatunk jelöltet a hátul elhelyezett lapok segítségével. A kitöltött lapokat Süttőn a postaládába, Piszkén, Lábatlanon a hátul elhelyezett dobozba helyezzük el. Egy lapon egy jelöltet állíthatunk, de többen is támogathatják az adott jelöltet ugyanazon a lapon. A jelölés feltételeiről a mellékletben, menetrendjéről alább olvashatunk.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

Kedden, május 1-én Szombathelyre zarándoklunk. Akik jelentkeztek, úgy készüljenek, hogy indulás reggel ½ 7-től, a szokott helyekről. Egész napra való élelmet, esőkabátot, nap elleni sapkát, és – mivel a boldoggá avatás helyén nem lesznek ülőhelyek –, hordozható széket hozzunk magunkkal. Terveink szerint a boldoggá avatás után ellátogatunk Csehimindszentre, Mindszenty József bíboros atya szülőfalujába. Várható érkezés este 7 óra után.

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban. Természetes, hogy nemcsak a bajban keressük fel Szüleinket, hanem akkor is, ha nincs gondunk, de el szeretnénk mondani, fontosak nekünk. Miért tennénk másként, amikor a Boldogságos Szüzet kell köszöntenünk?

 

A héten várom a testvérek májusi, újabb imaszándékait.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
 

Kedd

Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
A héten a zarándoklaton, illetve akik itthon maradnak,  egyénileg végzik az imádságot.
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

30. Hétfő Szent V. Pius pápa – A méhek napja Magyarországon
01. Kedd Munkás Szent JózsefSzent Zsigmond, burgund király
02. Szerda Szent Atanáz – A magyar sport napja
03. Csütörtök Szent Fülöp és Jakab apostol,–  A nemzetközi sajtószabadság napja
04. Péntek Szent Flórián –   a magyar tűzoltók napja ||| Boldog Ceferino Giménez
05. Szombat Szent Gotthard ||| Radnóti Miklós szn – 1909 ||| Európa nap |||

A mozgássérültek esélyegyenlőségéért

06. Vasárnap Szablik István, piar. Szerz. Tanár, az első magyarországi léghajó-kísérletek kivitelezője SZN – 1746 ||| A jászok napja

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A testületi választás menetrendje

Április 15 – 29. Jelöltállítás
Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

A 18. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
–- 01. Kedd ½ 7 – 19 óra Zarándoklat Szombathelyre, Brenner János boldoggá avatására  
 
Süttő 02. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 03. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 04. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Dorog 05. Szombat 8 – 15 óra Regionális Hittanos Találkozó  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise: Pro populo – Plébániáinkért,

Bence keresztelője

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Oláh Ferenc 2. évf., utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.06.

–  Édesanyák napján hálával, imával gondolunk rájuk, akár itt élnek, akár odaát vannak. A Tömegtájékoztatás Világnapján nagy várakozással fordulunk ezen eszközök birtoklói és működ­tetői felé, imádkozva értük, hogy becsülettel az igazságról szól­janak. Magunkért is fohászkodunk, hogy a lényegest, az igazat és a hasznosat tudjuk választani a híráradatból, magunk pedig Krisztus evangéliuma szolgálatában járjunk. Jó al­kalom erre minden személyes beszélgetés, illetve, akinek van rá módja, a közösségi oldalakon való evangelizálás, tanúságtétel. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban olvashat­juk.

 

Dorogon mérték össze tudásukat a hit­tanos gyermekek a környéki plébániákról érkezettekkel. Dicséret a feladatra vállalkozó gyerekeknek, és a felkészítésüket végző hitoktatóinknak, a gyerekek szállításában se­gédkező szülőknek.

 

Testületi Választás A hátul elhelyezett lapon láthatjuk a jelölteket. Aki valamilyen akadályról tud a jelöltek kapcsán, az espereshez címzett, de a plébá­noshoz benyújtott levélben emelhet kifogást. A jelöltek a szedecsben aláírásukkal május 13-ig nyilatkozhatnak arról, hogy elfogadják-e a jelölést.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! Az érettségiző diákokért is fohászkodjunk! A Szentatya, a plébános, és a testvérek által újonnan küldött szándékokat a túloldalon olvashatjuk.

 

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

 

Litániák rendje – 2018 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

07. Hétfő Boldog Gizella ||| Packh János, építész, építőmester, számos korabeli nagyszabású egyházi építkezés (pl. esztergomi kerek templom) kivitelezője. SZN – 1796
08. Kedd A nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja
09. Szerda A II. világháború befejeződésének napja Európában
10. Csütörtök A mentők napja Magyarországon
11. Péntek Boldog Salkaházi Sára vértanú ||| Kármán Tódor, a Kármán-féle örvénysor kimutatója  szn – 1881
12. Szombat Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent Pongrác vértanú

Az ápolónők nemzetközi napja

13. Vasárnap A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ||| Jendrassik György szn – 1898

 

 

 

 

 

A testületi választás menetrendje

Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

Szentatya 2018., májusi imaszándéka:  A laikusok missziójáért: Hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve napjaink kihívá­sainak szolgálatában eleget tegyenek sajátos küldetésüknek.

 

Plébániai imaszándékok 2018., május:  – Az érettségiző és felvé­teliző diákokért, hogy rövid távú céljaikon túlmutatva, az okta­tás-nevelés, és önnevelés által teljes emberré váljanak.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.-édesanyákért, nagy­mamákért – -megkereszteltekért – -ifjúságért –  –  érettségizőkért,vizsgázó­kért – -jó terméshez megfelelő időjárásért – hazánkért

 

P Mné E.: Azért, hogy a Szentlélek egyesítse a világ népeit a szeretetben, és békében élhessenek az emberek! –  A Szűzanya köz­benjárását kérve a gyermekáldásra vágyó, de abban nem, részesülő házaspárokért, hogy lehetőségként tekintsenek az örökbefogadásra, és sajátjukként neveljék az így rájuk bízott életeket! – Azért, hogy akiknek élnek még a szülei, tiszteljék, szeressék, és  alá­zattal viseltessenek feléjük, akinek pedig már nincsenek az élők sorá­ban, sírjuk látogatásával és értük végzett imádsággal fejez­zék ki hálájukat irántuk! – Azért, hogy ne csak a gyermeknapon éreztes­sék a szülők a gyermekeikkel, hogy mennyire fontosak szá­mukra, hanem minden nap, és a gyermekek érezzék a biztonságot, felelős­ség teljes szeretetet!

 

A 19. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 07. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia  
17 óra Karitász tanácskozás  
 
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 10. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 11. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 12. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Kovács Vendelné, +Heizelmann Aliz,  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára,

Jázmin és Berthold keresztelője

utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Történelmi Örömíjászverseny Süttőn

Történelmi Örömíjászverseny Süttőn/Alsóvadácson/

A Süttői Kerecsensólyom Íjászok és a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. mint társrendező történelmi íjászversenyt hirdetnek 17. alkalommal településünk határában, gyönyörű környezetben, az erdőgazdaság területén-( természetvédelmi területen): Urunk 2018. évének pünkösd (május) havának 26. napján. Erre hívunk minden íjfeszítésben jártas egyént, aki megfelel az előírásoknak, mégpedig:
– íjad visszacsapó reflexíj (magyar, szkíta, hun, mongol, stb.), botíj (longbow) vagy vadászreflex
– vesszőid fából készültek, madártollal és gyakorlóheggyel ellátottak, vadászreflexnél karbon vessző engedélyezett
– őseink viselete nem kötelező, de emeli a rendezvény színvonalát.
A versenyen útjára indítottunk egy vándordíjat (süttői mészkő váza), amit, ha valaki három egymást követő évben elnyer, végleg az ő tulajdonába kerül (ifi, felnőtt, senior, tradi, longbow kategóriákban az abszolút legtöbb pontot lövő versenyző).
Célok: 
– 20 cél
– 2D, 2,5D, 3D és ügyességi, mozgó célok
– 3 lövés/cél
– pontozás célonként változó (10-8-5-0; 10-0)
Díjazás: érem, oklevél, 5 fő feletti kategóriában a szponzorok által felajánlott tárgyjutalom!
Nevezési díj: 
– Felnőtt, senior: 3.500HUF
– Ifi: 2.800HUF
– Gyerek: 1.800HUF
– Mini (8éves korig): ingyenes
Előnevezési határidő: május 23. (szerda). Minden nevezett versenyző vendégünk egy ebédre. Kísérők részére előnevezéskor ebéd igényelhető 800HUF ellenében. A helyszínen egész nap büfé üzemel. A verseny ideje alatt szeszesitalt nem szolgálunk ki.
A rendezvényért felelős személyek: Czigány Gábor, Tick Gábor, Molnár György
BTE: Molnár György
Nevezni lehet: 
– Molnár György: tel.: +36-20/3710468, e-mail: molnar.gyuri70@gmail.com 
Helyszín: Süttőt és Bikolpusztát elhagyva -Tardos irányába, a falu után kb. 5km. Süttőn a Márvány vendéglőtől táblákkal jelölve.
Bázis: Alsóvadács, vadászház és környéke.
GPS koordináták: É:47.70835° K:18.45035° (parkoló)
Program:
8:00: gyülekező, nevezés, bemelegítés
9:30: megnyitó, csoportbeosztás
10:00: kezdés
14:00-16:00: ebéd
16:00: eredményhirdetés.
Szeretettel várnak mindenkit a Kerecsensólyom Íjászok és a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a biztonsági szabályok betartása mindenki számára kötelező. Aki a versenyen részt vesz, az hozzájárul a róla készült képek szabad felhasználásához.
Mindenkinek jó versenyzést kívánunk.
A rendezvény a Magyar Íjász Szövetség által engedélyezett programnak minősül.

Kiegészítés a zarándoklathoz

Kiegészítés a zarándoklathoz

 

FKr!

 

Jó Testvérek!

 

Fontos, hogy a vasárnapi hirdetéstől eltérően nem fél 8, hanem

 

fél hét az indulási idő május elsején.

 

A busz akkor indul Nyergesújfaluról, így ehhez kell a perceket hozzáadni a megállók – Szent István templom, Piszkei templom, Süttő – Fehér út és Süttő – Udvarház buszmegállók – helyzetének megfelelően. A feliratkozott testvérek e helyeken szállhatnak fel a járműre.

 

A hordozható székekről, nap elleni sapkáról, esőkabatról, eledelről ne feledkezzünk meg!

 

Korlátozott számú imafüzetünk van, de aki tudja, letöltheti és kinyomtathatja, vagy okos eszközön tárolva majd olvashatja azt, így azoknak juthat a nyomtatott füzet, akik ilyen módon nem tudják olvasni. Imhol a világhálós cím: https://brennerjanos.hu hasznos információk cím alatt.

 

-TBpl-

— — Tisztelettel: Tóth Bertalan plébános, Süttő és Piszke-Lábatlan Plébánia-közösségek szolgálatábanSüttői Plébánia címe: 2543 – Süttő, Templom tér 1. Távbeszélő/távmásolat: +36 33 474 389,villámlevél: szentlipot@gmail.com Napló:http://szentlipot.blogspot.com Naptár: https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.04.22.

– Jó Pásztor vasárnapján még buzgóbban imádkozzunk, hogy papi és szerzetesi hivatásokkal  ajándékozzon meg minket a legfőbb Pásztor. Nagy köszönet mindazoknak, akik rendszeresen imádkoznak hétfőnként, illetve péntekenként a Szentmise után e szép szándékra.

 

–  Képviselő testületeink megbízása idén véget ér, ezért új választásra van szükség. Első lépésként jelöltet állítunk, még egy hétig, a mellékelt lapok segítségével. Egy lapon egy jelöltet állíthatunk, de többen is támogathatják az adott jelöltet ugyanazon a lapon. A jelölés feltételeiről a mellékletben, menetrendjéről alább olvashatunk.

 

– A héten, április 26-án a süttői testületet várom tanácskozásra.

 

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

A május 1-én Szombathelyre zarándoklunk. Indulás reggel ½ 7-tőlS, a szokott helyekről. Egész napra való élelmet, esőkabátot, nap elleni sapkát, és – mivel a boldoggá avatás helyén nem lesznek ülőhelyek –, hordozható széket hozzunk magunkkal. Terveink szerint a boldoggá avatás után ellátogatunk Csehimindszentre, Mindszenty József bíboros atya szülőfalujába. Várható érkezés este 7 óra után.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

23. Hétfő Szent Adalbert – Főegyházmegyénkért || A könyv napja – A szerzői jogok napja
24. Kedd Szent György napja;  A rendőrség napja Magyarországon
25. Szerda Szent Márk evangélista ||| Markusovszky Lajos, az Orvosi Hetilap alapítója SZN – 1815
26. Csütörtök A szellemi tulajdon világnapja
27. Péntek Szent Peregrinus – betegekért
28. Szombat Chanel Szent Péter vértanú, Tiszteletreméltó Kelemen Didák szerzetes,

Tihanyi Kálmán, a televíziós képcső kikísérletezője szn – 1897 – fizikusainkért

29. Vasárnap Sienai Szent Katalin – Nemes Tihamér szn.– 1895

 

Közelgő események

Április 26., csütörtök 19 óra Süttő – testületi ülés
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A testületi választás menetrendje

Április 15 – 29. Jelöltállítás
Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

A 17. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 23. Hétfő 15 óra Temetés: Sterk Józsefné – Mária Magdolna. majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra – Szentségimádás iskolája  
 
Piszke 24. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 25. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 26. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Testületi ülés  
 
Lábatlan 27. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra – Szentségimádás iskolája  
 
Lábatlan 28. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 29. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Barakka Imre 1. évf.,

a Barakka és a Polhammer szülőkért

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Sterk család +Tagjaiért utána

  

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.04.15.

—  Képviselő testületeink megbízása idén véget ér, ezért új választásra van szükség. Első lépésként jelöltet állítunk, mától két héten át, a mellékelt lapok segítségével. Egy lapon egy jelöltet állíthatunk, de többen is támogathatják az adott jelöltet ugyanazon a lapon. A jelölés feltételeiről a mellékletben, menetrendjéről alább olvashatunk.

 

– Ezúton jelzem, hogy április 21-én a piszkei, április 26-án a süttői testületet várom tanácskozásra.

 

–  Az adónk 2*1%-nak felajánlásával is sokat tehetünk. Ennek részleteiről és fon­tosságáról korábban írtam. Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza.

 

– Azt is tartsuk szem előtt, hogy az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Ismét megköszönöm a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

A május 1-én Szombathelyre induló zarándoklatra még ma iratkozhatunk föl. Terveink szerint a boldoggá avatás után ellátogatunk Csehimindszentre, Mindszenty József bíboros atya szülőfalujába.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

16. Hétfő Soubirous Szent Bernadett

Szabó Béla szn.– 1896 – hazai gyümölcsfeldolgozókért

17. Kedd Lőrenthey Imre szn. – 1867 – földrajz-tudósainkért
18. Szerda Nemzetközi műemléknap – emberséges és életszerű műemlékvédele­mért
19. Csütörtök Wodetzky Lajos szn. – 1821 – feltalálóinkért és megbecsülésü­kért
20. Péntek Belák Sándor, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek hasznosításának kutatója SZN – 1919

Tessedik Sámuel szn. 1742., evangélikus lelkész, író, pedagógus, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője, a lucerna magyarországi meghonosítója.

21. Szombat Szent Anzelm püspök, egyháztanító

Ludvigh Gyula, vasútépítő mérnök, több mint 20 éven át a MÁV vezetője. SZN – 1841

22. Vasárnap Romwalter Alfréd, Az ásványi szenek jeles kutatója SZN – 1890

A föld napja – ésszerű környezetvédelemért

 

Közelgő események

Április 21., szombat 19 óra Piszke – testületi ülés
Április 26., csütörtök 19 óra Süttő – testületi ülés
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A testületi választás menetrendje

Április 15 – 29. Jelöltállítás
Május 01 – 13. Jelöltlista rögzítése (jelölés elfogadása, esetleges kifogás jelzése)
Május (19) 20. és (26) 27., Szentmisék után Választás
Június 03. Eredmény kihirdetése és felterjesztése a Főpásztornak
Főpásztor (Helynöke) válasza, a tagok kinevezése után Alakuló ülés

 

A 16 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 18. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 19. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 20. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Tóth József és N: +Erzsébet  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,

Henrik és Adél keresztelője

utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

1 2 3 4 17