Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.04.08.

Fehérvasárnap Az újonnan kereszteltek e vasárnapig visel­ték a keresztelésükkor kapott fehér ruhát. A mai napon külön figyelemmel imádkozzunk a keresztségben részesültekért. Kicsinyekért, hogy szüleik ne feledkezzenek meg a kereszte­léskor tett ígéretükről, vagyis a gyermek keresztény nevelésé­ről. Az elmúlt években iskolás korukban, vagy felnőttkorban kereszteltekről, hogy ígéretükhöz hűségesen, szavaik hitele­sek legyenek, és ha elmaradtak volna, tudják, Jézus és egyhá­za visszavárja őket! Sokukat kellett hiányolnunk Húsvétkor…, buzdítsuk őket!

– A mai napon különös buzgósággal imádkozunk Hazánkért, nemzetünkért, miközben szem előtt tartjuk A Katolikus Egyház Katekizmusának 2240. pontját, miszerint:
„A hatóságok iránti alárendeltséggel és a közjó érdekében vál­lalt közös felelősséggel együtt jár az adófizetésnek, a szava­zati jog gyakorlásának és az ország védelmének erkölcsi kötelessége”. Ugyan­csak ide illik a II. Vatikáni Zsinat: Gaudium et spes 75.pontja: Ne feledjék tehát az állampolgárok, hogy a közjó érdekében joguk és egyben kötelességük a szavazás szabad lehetőségével élni.

 

– Alapos megfontolás után, nem érzelmi alapon, vélt vagy valós sérelmek mentén, hanem az adott jelöltek programját keresztény értékrendünkkel egyeztetve gyako­roljuk szép kötelességünk jogát.

–  Az adónk 2*1%-nak felajánlásával is sokat tehetünk. Ennek részleteiről és fon­tosságáról korábban írtam. Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvé­nyes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza.

– Azt is tartsuk szem előtt, hogy az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadó­val«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plé­bániáink anyagi fennmaradását.

 

– Az egyházmegyei újság legújabb számát hátul találjuk. Vigyük olvassuk, terjesszük, ezzel is apostolkodjunk.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!  Még a héten is várom a testvérek imaszándé­kait.

– Köszönet a süttői plébániakertet tegnap és megelőző napokban pártfogásba vevő tíz testvérünknek, köztük fia­taloknak is. Épültem buzgóságukon.

 

– A május 1-én Szombathelyre induló zarándoklatra hátul iratkozhatunk föl.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

09. Hétfő Vásárhelyi Győző –  festőművész szn. – 1906.
10. Kedd Nemzeti rákellenes nap – betegeinkért és felelős viselkedésért
11. Szerda Szent Szaniszló püspök, vt. ||| a Parkinson-kór világnapja
12. Csütörtök A Muhi csata emléknapja – 1241 ||| az űrhajózás napja
13. Péntek Szent I. Márton pápa  ||| Schilick Ignác vasgyáros, az első magyar vasöntők egyike. szn. ,  1821.
14. Szombat Tóth Árpád szn. – 1886 – költőinkért
15. Vasárnap Paál Árpád szn. – 1889 – tudományos kutatóinkért

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

 

Szentatya 2018., áprilisi imaszándéka:  A gazdasági felelősséggel bírókért: hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati felelőseinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekesztő gazdaságot elves­sék, és új utakat tudjanak nyitni.

Plébániai imaszándékok 2018., április:  – A leköszönő és az újon­nan választandó testületi tagokért. – Azért, hogy a megválasztan­dó országgyűlés minden tagja az ország, nemzet, az egyszerű embe­rek érdekeit tekintse, és képes legyen a termékeny, értelmes pár­beszédre.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: B.I. -közösségeink bete­geiért, -közösségeink új tagjaiért,  -fiatalokért

-termésért, hogy minden család asztalára jusson elegendő kenyér -orvosokért, ápolókért.  P Mné E.:Azért,hogy a Feltámadt Úr Jézus töltse el re­ménységgel mindazok szívét, akiket gyö­trődés és betegség tesz próbára! – Azért, hogy az üldözött keresztények érezzék a Feltá­madt Úr megerősítő jelenlétét, és az egész Egyház szolidaritását! – A Szent Szűzanya közben járását kérjük imáinkban, hogy a vasár­napi választás békésen, nyugalomban, igazságosan történjék, a nép érdekében!

 

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

A 15 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise: Születendő életekért, meg nem Születettekért, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra – Szentségimádás iskolája  
 
Piszke 10. Kedd Nem lesz Szentmise utána
 
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 12. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 13. Péntek 18 óra Szentmise: Főpásztor szándékára, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra – Szentségimádás iskolája  
 
Lábatlan 14. Szombat 18 óra Szentmise: +Kerle Tiborné – Anna  
 
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann Árpádné Róza és Lengyel Józsefné Zsófia  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.04.01.

– Ragaszkodásunkról és szeretetükről tettek tanúságot mindazok a testvérek, akik a húsvéti előkészületben, takarításban, díszítésben, a liturgikus szolgálatban, és a szertartásokon való részvétellel megmutatták: fontos számukra Krisztusunk, és plébánia-közösségeink.

– Köszönet, akik gondoltak kispapjainkra, és majdnem egy tucatnyi doboz süteménnyel ajándékozták meg őket. Az adónk 2*1%-nak felajánlásával is sokat tehetünk. Ennek részleteiről és fontosságáról korábban írtam. Mivel az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvényes, ezért az idei adó-rész felajánlás, illetve annak elmaradása a következő éveket is meghatározza.

 

Az ételszentelés szép és jámbor hagyományát őrizendő és felelevenítendő idén is szentelünk ételt a húsvéti Szentmisék után.

 

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!  Még a héten is várom a testvérek imaszándékait.

–  Ebben az esztendőben a tartósélelmiszer-gyűjtés eredményeképpen Lábatlanon 180 kg élelem­mel 27 családnak, Süt­tőn 171 kg adománnyal 10 családnak segítettünk.

– Össznemzeti, pártállás fölötti ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül még két napig támogathatunk.

 

– A május 1-én Szombathelyre induló zarándoklatra hátul iratkozhatunk föl.

– Szombaton 9 órától várjuk a süttői plébániakertet szeretnénk szépíteni. A munkához örömmel vesszük a testvérek segítségét.

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

02. Hétfő Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja
03. Kedd

Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

04. Szerda Zipernowsky Károly szn.  – 1853 – mérnökeinkért |||  Kőrösi Csoma Sándor szn.– 1784 – Hazánk jó hírnevéért
05. Csütörtök Ferreri Szent Vince – Hithirdetőkért
06. Péntek Ybl Mikós szn. – 1814 – építészeinkért
07. Szombat De la Salle Szent János –  keresztény nevelőkért ||| Egészségügyi világnap
08. Vasárnap Koltay Pál, A méhészkedés szakértője és szakírója SZN – 1896 – méhészeinkért

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 14 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 02. Hétfő ½ 9 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek  
Lábatlan ½ 11 óra Szentmise  
 
Piszke 03. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 04. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 05. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 06. Péntek 18 óra Szentmise: +Zábó Károlyné – Rozália (tem: III. 27.) és férje: +Károly, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 07. Szombat 18 óra Szentmise: +Szabó Ernőné – Zsebeházi Mária és +Családtagok  
 
Süttő 08. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Báthory Imre, +Szülei, +Testvérei  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.03.25.

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

– Ne feled­jük, hogy Nagypénteken is egyéni önmeg­tagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjt­nek, azaz a nagyböjti pénte­kekhez hasonlóan a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, ezenfelül pedig Nagypénteken a 18. és 60. közötti egészséges felnőtt ember csak háromszor étkezik, és ebből csak egyszer lakik jól.

 

–  Nagyhét liturgikus rendjét a táblázatban olvashatjuk. Éljünk a lehetőséggel, és Nagypénteken, mely fizetett munkaszüneti nap, minél nagyobb számban vegyünk részt a keresztúton és a liturgián. Vár ránk Jézus, ezért készül­jünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat, ha eddig nem tettük volna! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Múlt vasárnap a Szentföld, az ottani keresztények, szent helyek javára mintegy 48,000 Ft-ot gyűjtöttünk.

 

– Össznemzeti, pártállás fölötti ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

 

– Az ünnepi díszítéshez a kijelölt dobozokba, perselyekbe gyűjtjük az adományokat. Mind ezeket, mind az ün­nep előtti takarításban, díszítésben helytállók szorgalmát, áldozatait Urunk jutalmaz­za.

 

– A május 1-én Szombathelyre induló zarándoklatra hátul iratkozhatunk föl.

 

– A héten várom a testvérek áprilisi imaszándékait!

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

26. Hétfő  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Kedd II. Rákóczi Ferenc szn – 1676
28. Szerda Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Csütörtök Az Utolsó vacsora  napja ||| Kosztolányi Dezső szn – 1885
30. Péntek Urunk Szenvedése emlékezete |||  Szent Quirinus (Kerény)
31. Szombat Urunk sírban nyugvása ||| Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Vasárnap Urunk feltámadása ||| Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyhét liturgikus rendje – 2018

Március Hely Liturgia Gyóntatás
26. Nagyhétfő Süttő 10 óra – Szentmise az Idősek Otthonában
15 óra – Temetés és Szentmise: +Galba József
 
27. Nagykedd Lábatlan 10 óra – Szentmise az Idősek Otthonában
13 óra – temetés – Zábó Károlyné – Rozália
 
27. Nagyszerda Süttő 8 óra – Szentmise a szenvedő lelkekért
 
29. Nagycsütörtök Lábatlan 18 óra Szentmise, majd imádságos virrasztás Szentmise után
 
 

30.

Nagypéntek

Szigorú böjti nap!!!

Süttő 9 óra  – Keresztút a Kálvárián,

15 óra – Passió és Liturgia

10-11 óráig
Piszke 9 óra  – Keresztút a Kálvárián
Piszke 18 óra – Passió és Liturgia, majd imádságos virrasztás Liturgia után
 
 

31.

Nagyszombat Süttő 8-9 óra – csöndes Szentségimádás  17 óra – Vigília Szertartás, Szentmise és körmenet
Piszke Este ½ 8 óra  – Vigília Szertartás, Szentmise és ‘szervend’
Lábatlan  10 – 12 óra – Szentségimádás és szentsír-látogatás 10-11 óráig
 
01. Húsvétvasárnap Süttő ½ 9 óra – Szentmise
Piszke ½ 11 óra –  Szentmise és körmenet
 
02. Húsvéthétfő Süttő ½ 9 – Szentmise  
Lábatlan ½ 11  óra – Szentmise  

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.03.18.

Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmeg­tagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjt­nek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagy­böjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asz­talánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választa­nia. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más for­máját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készül­jünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Ma a Szentföld, az ottani keresztények, szent helyek javára gyűjtünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit vé­deni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott.  A XXI. században a velük és a szent helyekkel való törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra mintegy 43,000 Ft-ot továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

– Össznemzeti, pártállás fölötti ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

– Közeledik a nagyhét. Ennek rendjét alább olvashatjuk. Már jövő vasárnap is figye­lünk az eltérő időpontokra! Azért, hogy a liturgia szép és méltóságteljes legyen, 23-án pénteken Piszkén, 24-én szombaton Süttőn este 7 órakor tartunk megbeszélést mindazokkal, akik örömmel segítenek a nagyheti liturgiában, előkészítésben, illetve – különösen Piszkén és Lábatlanon – az énekes szolgálatban. Az ünnepi díszítéshez a kijelölt dobozokba, perselyekbe gyűjtjük az adományokat. Mind ezeket, mind az ün­nep előtti takarításban, díszítésben helytállók szorgalmát, áldozatait Urunk jutalmaz­za.

 

– A meteorológiai szolgálat jelzése alapján (http://met.hu/idojaras/elorejelzes/orszagos/index.php?d=20180318&no=1#idokep_fulek) vasárnap fokozott óvatossággal induljunk útnak. Péliföldszentkereszten a keresztúti áhítatot a kialakult körülményektől függően vagy a szabadtéri kálvárián, vagy a kegytemplom­ban tartják meg.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

19. Hétfő Szent József – a Boldogságos Szűz jegyese
20. Kedd Boldog Csák Móric O.P. ||| Gestetner Dávid, a stencilgép és –papír feltalálója SZN – 1854
21. Szerda A költészet világnapja
22. Csütörtök A víz világnapja
23. Péntek Meteorológiai világnap
24. Szombat A tuberkulózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője SZN – 1656

25. Vasárnap Urunk szenvedése vasárnapja – Ifjúsági világnapja

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, A reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, SZN – 1795

 

Közelgő események

Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A 12 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 19. Hétfő 15 óra Temetés: +Czechner Ödön, majd Szentmise  
 
Piszke 20. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Lábatlan 21. Szerda 15 óra Temetés: +Pócsik Ferencné – Bernát Erzsébet  
 
Süttő 22. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
23. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 23. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Liturgikus megbeszélés  
 
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise  
Süttő 19 óra Liturgikus megbeszélés  
 
Süttő 25. Vasárnap ½ 9 óra!!! Barkaszentelés, körmenet, Szentmise: a Schór és a Harkai család +Tagjaiért  
Piszke ½ 11 óra!!! Barkaszentelés, körmenet, Szentmise utána

 

Nagyhét liturgikus rendje – 2018

Március Hely Liturgia Gyóntatás
26. Nagyhétfő Süttő 10 óra – Szentmise az Idősek Otthonában
 
27. Nagykedd Lábatlan 10 óra – Szentmise az Idősek Otthonában
 
28. Nagycsütörtök Lábatlan 18 óra Szentmise, majd imádságos virrasztás Szentmise után
 
 

29.

Nagypéntek

Szigorú böjti nap!!!

Süttő 9 óra  – Keresztút a Kálvárián,

15 óra – Passió és Liturgia

10-11 óráig
Piszke 9 óra  – Keresztút a Kálvárián
Piszke 18 óra – Passió és Liturgia, majd imádságos virrasztás Liturgia után
 
 

30.

Nagyszombat Süttő 8-9 óra – csöndes Szentségimádás  17 óra – Vigília Szertartás, Szentmise és körmenet
Piszke Este ½ 8 óra  – Vigília Szertartás, Szentmise és ‘szervend’
Lábatlan  10 – 12 óra – Szentségimádás és szentsír-látogatás 10-11 óráig
 
01. Húsvétvasárnap Süttő ½ 9 óra – Szentmise
Piszke ½ 11 óra –  Szentmise és körmenet
 
02. Húsvéthétfő Süttő ½ 9 – Szentmise  
Lábatlan ½ 11  óra – Szentmise  

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánai hirdetése 2018.03.11.

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

 

– Ismét épültem a testvérek buzgóságán a szentségimádási órában való helytálláson.

 

– Ma estig gyűjtjük a tartós-élelmi­szereket a rászoruló családok részére. Ma délután – az ökumenikus imaalkalomig hozhatjuk Piszkére, Süttőn estig a plébániára, ha most, a Szentmisére elmulasztottuk volna. Tavaly Lábatlanon 210 kg élelem­mel 38 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 8 családnak segítettünk.

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asztalánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választania. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más formáját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Jövő vasárnap a Szentföld, az ottani keresztények, szent helyek javára gyűjtünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. Közben gondolnunk kell azokra testvéreinkre, akiket hazájukban üldöznek Krisztushoz tartozásukért, vagy éppen valódi menekültként a befogadó-táborokban érik őket támadások más, szintén elvándorolt emberek részéről. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra mintegy 43,000 Ft-ot továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

 

Ma (vasárnap) a piszkei plébánia-templomban kérjük Urunkat az egység ajándékáért délután 4 órától. Ez alkalommal Nagytiszteletű Darányiné Csonka Valéria lelkészasszony hirdeti Jézus jó hírét. Az imaalkalom után szeretnénk szerényen vendégül látni református testvéreinket, illetve velük a fehér asztal mellett beszélgetni. Jöjjünk át erre az alkalomra, szeretgessük meg egymást.

 

– Egy hét múlva, vasárnap Péliföldszentkereszten a környékbeli plébániákkal közö­sen imádkozzuk a keresztutat. Többen idén is gyalog indulnak e jeles alkalomra. Ez­zel

kapcsolatos szórólapot hátul találunk, és feliratkozni is hátul lehet. Süttő a harmadik, Piszke a tizenharmadik állomás gondját viseli. És végzi ott a szolgálatot.

 

– A héten, 16-án Vértestolnáról Péliföldszentkeresztre gyalogos zarándoklat indul. Részletekről Ftdő Szőcs László atyától érdeklődhetünk.

 

 

– Evangelizáljunk! A hátul elhelyezett képek ezt a célt szolgálják: vigyünk belőle jó szándékú, Krisztus Urunk képét becsülő ismerőseinknek!

Ugyancsak erre nyújt lehetőséget hétfőn Piszkén, kedden Süttőn a leendő első és ötödik osztályosok szüleinek tartandó ismertető a hitoktatás lehetőségéről. Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre.

 

– Össznemzeti, pártállásától független ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

 

 

Közelgő események

Március 11., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 4-11., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Március 18. vasárnap 11 órától Péliföldszentkereszt – Gyalogos zarándoklat a Regionális közös keresztútra
Március 18. vasárnap 15 óra Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

12. Hétfő Kőszeghi-Mártony Károly *1783 –  életmentő lélegeztető készülék és a „gulyáságyú” feltalálója
13. Kedd Haggenmacher Károly szn. –  1835 – a síkszita és a daratisztító berendezés feltalálója
14. Szerda Nemzetközi akciónap a gátak ellen, a folyók, a víz és az élet mellett
15. Csütörtök Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

Dalmady Zoltán, A balneológia és sportorvoslás jeles alakja szn.– 1888

16. Péntek Kölni Szent Heribert püspök/+1021/ – világi vezetőknek jó tanácsadókért
17. Szombat Szent Patrik, az írek térítője és nemzeti szentje (†461)
18. Vasárnap Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

A Pesti Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása – 1850

 

A 11 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 12. Hétfő 13 óra Temetés: +Bíró József, majd Szentmise  
Piszke 16:30 Szülői tájékoztató (iskolában)  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szentségimádás iskolája 3. rész  
 
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 16:30 Szülői tájékoztató (iskolában)  
 
Süttő 14. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 15. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
16. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 16. Péntek 18 óra Szentmise: +László és +István, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 17. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann József  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +id. Latorczai János, +Családtagok utána
  15 óra Péliföldszentkereszt:

Regionális keresztút, előtte gyónási lehetőség

Előtte

14 órától

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.03.04.

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A túloldalon olvashatjuk a Szentatya, a plébánia és a testvérek márciusi imaszándékait.

 

– Ismét épültem a testvérek buzgóságán a szentségimádási órákban való helytálláson. Legközelebb a Szentatya buzdítására a héten 10-én szombaton, Süttőn, 11 és 12 óra között lesz csön­des Szentségimádás és gyónási alkalom. A Szentatya nagyböjti buzdítását a katolikus sajtóban olvashatjuk, illetve a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2486 világhálós címen.

 

– Mától egy héten át a templomainkban gyűjtjük a tartós-élelmi­szereket a rászoruló családok részére. Tavaly Lábatlanon 210 kg élelem­mel 38 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 8 családnak segítettünk.

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asztalánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választania. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más formáját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Múlt vasárnap a katolikus iskolák javára 17,150.-, 19,040.- illetve 8,460.- Ft-ot to­vábbíthatunk a három templomból. A Magyar Katolikus Egyház a 2017/2018-as tanévben össze­sen 131.129 fiatal oktatásáról gondoskodik 12.573 pedagógus közreműködésével. Ehhez járultunk hoz­zá a  múlt heti gyűjtéssel. Továbbiakat a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2492 világhálós címen ol­vashatunk.

Ma (vasárnap) a lábatlani református templomban, rá következő héten a piszkei plé­bánia-templomban kérjük Urunkat az egység ajándékáért délután 4 órától. Jövő vasár­nap a imaalkalom után szeretnénk szerényen vendégül látni református testvéreinket, ezért a fehér asztalra szánt süteményeket köszönettel fogadunk.

 

– Két hét múlva, vasárnap Péliföldszentkereszten a környékbeli plébániákkal közö­sen imádkozzuk a keresztutat. Többen idén is gyalog indulnak e jeles alkalomra. Ez­zel kapcsolatos szórólapot hátul találunk, és feliratkozni is hátul lehet.

 

– Össznemzeti, pártállásától független ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

Közelgő események

Március 11., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 4-11., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Március 18. vasárnap 11 órától Péliföldszentkereszt – Gyalogos zarándoklat a Regionális közös keresztútra
Március 18. vasárnap 15 óra Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Nagy Lajos király 1326. március 5-én született
06. Kedd Árpád-házi Boldog Erzsébet
07. Szerda Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok,

Millner Tivadar, a volfrám izzószál szabadalmaztatója SZN – 1899

08. Csütörtök Istenes Szent János szerzetes,

Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő SZN – 1898

09. Péntek Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnő, Savio szent Domonkos
10. Szombat Negyven vértanú
11. Vasárnap Córdobai Szent Eulegius

 

A 10 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 05. Hétfő 15 óra Temetés: +Vörös József  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise: Ézsiás és Boros család +Tagjai utána
17 óra Karitász megbeszélés  
 
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 08. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
09. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra A Szentségimádás iskolája 3.rész  
 
Süttő 10. Szombat 11-12 óra   „24 óra az Úrért” csöndes Szentségimádás és gyónási alkalom
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: Staudinger és a Holdampf család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára utána
16 óra Egység-ima a Piszkei plébániatemplomban  

 

  1. március: Szentatya imaszándéka: A lelkek megkülönböztetésére való felkészülé­sért: Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szükségességét, mind személyes, mind közösségi szinten.

Plébániai imaszándékok:– Azért, hogy a húsvétra minél többen végezzék el Szentgyóná­sukat, és lelkiekben felkészülten érkezzenek húsvét ünnepére.

Új szándékok: Lábatlan:  B. I. –  A nagyböjti készület, a feltámadásba vetett hit gyújtsa lángra szívünkben a Eucharisztia vétele (Jézus Krisztussal való találkozás) iránti vágyat.  – Hitoktatóinkért. – Közösségeink Eucharisztiában való megújulásáért.  – Hittanosokért. P Mné E.: Azért, hogy a betegek jobban bízzanak az Úr gyógyító segítségében, és a fáj­dalmakat tudják el viselni, még ha nagyon nehéz is. Jézus Krisztus legyen példaképük, Aki értünk emberekért, Üdvösségünkért, bűneinkért hordozta a nehéz keresztet, nagy fájdalommal. – Azért, hogy a betegekhez legyenek türelmesek a családtagjaik,  gondo­zóik, segítsék őket a gyógyulásban, ők pedig érezzék a szeretetet, és bánataikban ne forduljanak magukba. – Minden ember érezze, hogy mindenkor szükség van hálálkodni, imádkozni, bármit felajánlani Urunknak, Istenünknek a sok-sok szeretetért, gondviselé­séért, és a békéért, egymást elfogadásáért. –

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

1 2 3 4 5 17