Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.03.04.

– Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A túloldalon olvashatjuk a Szentatya, a plébánia és a testvérek márciusi imaszándékait.

 

– Ismét épültem a testvérek buzgóságán a szentségimádási órákban való helytálláson. Legközelebb a Szentatya buzdítására a héten 10-én szombaton, Süttőn, 11 és 12 óra között lesz csön­des Szentségimádás és gyónási alkalom. A Szentatya nagyböjti buzdítását a katolikus sajtóban olvashatjuk, illetve a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2486 világhálós címen.

 

– Mától egy héten át a templomainkban gyűjtjük a tartós-élelmi­szereket a rászoruló családok részére. Tavaly Lábatlanon 210 kg élelem­mel 38 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 8 családnak segítettünk.

 

– Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt. Eszerint minden nagyböjti pénte­ken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asztalánál étkezik, és nincs lehetősége húsmen­tes ételt választania. Ebben az esetben választhatjuk az ön­megtagadás más formáját.

 

–  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat! – Készületünket segítik a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

–  Múlt vasárnap a katolikus iskolák javára 17,150.-, 19,040.- illetve 8,460.- Ft-ot to­vábbíthatunk a három templomból. A Magyar Katolikus Egyház a 2017/2018-as tanévben össze­sen 131.129 fiatal oktatásáról gondoskodik 12.573 pedagógus közreműködésével. Ehhez járultunk hoz­zá a  múlt heti gyűjtéssel. Továbbiakat a http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2492 világhálós címen ol­vashatunk.

Ma (vasárnap) a lábatlani református templomban, rá következő héten a piszkei plé­bánia-templomban kérjük Urunkat az egység ajándékáért délután 4 órától. Jövő vasár­nap a imaalkalom után szeretnénk szerényen vendégül látni református testvéreinket, ezért a fehér asztalra szánt süteményeket köszönettel fogadunk.

 

– Két hét múlva, vasárnap Péliföldszentkereszten a környékbeli plébániákkal közö­sen imádkozzuk a keresztutat. Többen idén is gyalog indulnak e jeles alkalomra. Ez­zel kapcsolatos szórólapot hátul találunk, és feliratkozni is hátul lehet.

 

– Össznemzeti, pártállásától független ügy, és bátran támogatható az őshonos kisebbségek jogaiért való kiállás, mely ügyet a postahivatalokban, illetve a jogaink.hu világhálós címen keresztül támogathatunk.

 

Közelgő események

Március 11., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 4-11., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Március 18. vasárnap 11 órától Péliföldszentkereszt – Gyalogos zarándoklat a Regionális közös keresztútra
Március 18. vasárnap 15 óra Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely –   zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Nagy Lajos király 1326. március 5-én született
06. Kedd Árpád-házi Boldog Erzsébet
07. Szerda Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok,

Millner Tivadar, a volfrám izzószál szabadalmaztatója SZN – 1899

08. Csütörtök Istenes Szent János szerzetes,

Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő SZN – 1898

09. Péntek Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnő, Savio szent Domonkos
10. Szombat Negyven vértanú
11. Vasárnap Córdobai Szent Eulegius

 

A 10 hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 05. Hétfő 15 óra Temetés: +Vörös József  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise: Ézsiás és Boros család +Tagjai utána
17 óra Karitász megbeszélés  
 
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 08. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
09. Péntek Keresztút:    16:30 – Piszke ||| 17:30 – Lábatlan ||| 18:00 – Süttő,
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra A Szentségimádás iskolája 3.rész  
 
Süttő 10. Szombat 11-12 óra   „24 óra az Úrért” csöndes Szentségimádás és gyónási alkalom
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: Staudinger és a Holdampf család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára utána
16 óra Egység-ima a Piszkei plébániatemplomban  

 

  1. március: Szentatya imaszándéka: A lelkek megkülönböztetésére való felkészülé­sért: Hogy az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség sürgető szükségességét, mind személyes, mind közösségi szinten.

Plébániai imaszándékok:– Azért, hogy a húsvétra minél többen végezzék el Szentgyóná­sukat, és lelkiekben felkészülten érkezzenek húsvét ünnepére.

Új szándékok: Lábatlan:  B. I. –  A nagyböjti készület, a feltámadásba vetett hit gyújtsa lángra szívünkben a Eucharisztia vétele (Jézus Krisztussal való találkozás) iránti vágyat.  – Hitoktatóinkért. – Közösségeink Eucharisztiában való megújulásáért.  – Hittanosokért. P Mné E.: Azért, hogy a betegek jobban bízzanak az Úr gyógyító segítségében, és a fáj­dalmakat tudják el viselni, még ha nagyon nehéz is. Jézus Krisztus legyen példaképük, Aki értünk emberekért, Üdvösségünkért, bűneinkért hordozta a nehéz keresztet, nagy fájdalommal. – Azért, hogy a betegekhez legyenek türelmesek a családtagjaik,  gondo­zóik, segítsék őket a gyógyulásban, ők pedig érezzék a szeretetet, és bánataikban ne forduljanak magukba. – Minden ember érezze, hogy mindenkor szükség van hálálkodni, imádkozni, bármit felajánlani Urunknak, Istenünknek a sok-sok szeretetért, gondviselé­séért, és a békéért, egymást elfogadásáért. –

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőség­eken keresz­tül.

Tájékoztatás

T Á J É K O Z T A T Á S

 

 

 

 

Helyi Választási Iroda vezetője:                Dr. Józó Antal

 

címe:                    2543 Süttő, Templom tér 9.

 

telefonszáma:                  33 / 474 – 360

 

telefax száma:       33 / 474 – 360 / 4

 

e-mail:                           jegyzo@sutto.hu

 

 

 

 

Süttő, 2018. március 2.

 

 

 

 

Dr. Józó Antal

jegyző

HVI vezető

 

 

 

Tájékoztató a 2018. évi országgyűlési képviselő választáson működő szavazatszámláló bizottságokról

T Á J É K O Z T A T Ó

 

a 2018. évi országgyűlési képviselő választáson működő

szavazatszámláló bizottságokról

 

 

 

 

  1. sz. szavazókör (Általános Iskola – Süttő, Templom tér 2.)

szavazatszámláló bizottságának tagjai:

 

 

Elnök:             Palkó Józsefné

Elnökh.:          Katona Józsefné

Tag:                 Bánszky Béláné

 

 

 

  1. sz. szavazókör (Közösségi Ház – Süttő, Áprily tér 4.)

szavazatszámláló bizottságának tajgai:

 

Elnök:             Mócz Albertné

Elnökh.:          Kovács Elekné

Tag:                 Nagy Istvánné

 

 

 

Süttő, 2018. március 2.

 

 

 

 

Dr. Józó Antal

HVI vezetője

Lomtalanítási tájékoztató 2018

Lomtalanítási tájékoztató 2018

 

SÜTTŐ településen a lomtalanítás 2018. április 23. -án HÉTFŐN kerül megrendezésre.

A lomtalanítást a településen közszolgáltató, VERTIKÁL Nonprofit Zrt. végzi.

Kérjük, az elszállítandó lomokat reggel 6 órára helyezzék el közterületen, úgy, hogy azt a begyűjtést végző jármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.

A lomtalanítás során kérjük, amennyiben lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát nyitott zsákban vagy dobozban helyezze ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink munkáját.

Éves lomtalanítás keretében háztartási lomok– háztartási berendezési tárgyak, bútorok, műanyag eszközök, könyvek, ruhák, szőnyegek, megunt játékok stb.- kerülnek elszállításra.

Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk el :

Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép, porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.)

Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót, vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő szereket, fáradt olajat vagy ezekkel szennyezett tárgyakat, akkumulátort, elemeket, gumiabroncsot, stb.)

Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, kádat, csempét, gipszet, téglákat, betont, cserepet, stb.)

Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék) egyéb mezőgazdasági, ipari hulladékot

 

Kérem, figyeljen arra, hogy csak a lomtalanításkor elszállítható tárgyakat helyezze ki, ezzel ügyelve környezete tisztaságára.

 

Segítő együttműködésüket megköszönve

VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Nagyböjt 2018.

NAGYBÖJT – 2018
„Hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10)

  Olvass! Elmélkedj! Cselekedj!
Február 14.
Hamvazószerda
Joel 2,12-18;

2 Kor 5,20-6,2;

Mt 6,1-6.16-18.

A nagyböjt egy új kezdet, olyan út, amely elvezet a biztos célhoz, a húsvéthoz, a feltámadáshoz, amikor Krisztus győzedelmeskedik a halál felett. Ebben az időszakban mindig erős indítást kapunk a megtérésre. A keresztény arra kap meghívást, hogy „teljes szívével” (vö. Jo 2,12) térjen meg az Úrhoz, ne elégedjen meg a középszerű élettel, hanem növekedjen az Úr barátságában. A Nagyböjtöt szentmisével kezdem, egyben tudatosan megtervezem készületemet, lemondásaimat,
szentgyónásomat.
Február 15.
csütörtök
Mtörv 30,15-20;

Lk 9,22-25

A nagyböjt a megújulás ideje az egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a kegyelem ideje (vö. 2Kor 6,2). Isten nem kér tőlünk semmi olyat, amit előtte már meg ne adott volna nekünk: „Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket” (1Jn 4,19). Örömmel vállalom
a mai nap terhét
– Krisztussal élem meg
a nehéz helyzeteket.
Február 16.
péntek
Iz 58,1-9a;

Mt 9,14-15

Jézus a mi hűséges barátunk, aki soha nem hagy bennünket cserben, hiszen még akkor is, ha bűnt követünk el, ő türelmesen várja, hogy visszatérjünk hozzá, és e várakozással kifejezi, hogy meg akar nekünk bocsátani. Isten nem közömbös velünk szemben. Mindannyiunk életét szívén viseli, név szerint ismer minket, gondoskodik rólunk és keres minket, akkor is, ha elhagyjuk Őt. Mindannyiunk élete külön-külön érték számára, és külön-külön érdekli Őt. A gyermekekért
és a fiatalokért böjtölök,
és részt veszek a keresztúton,
a szentségimádáson
és/vagy szentmisén.
Február 17.
szombat
Iz 58,9b-14;

Lk 5,27-32

A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Ma türelmes és irgalmas szeretettel leszek családommal.
Megkeresem, kinek van szüksége segítségre, adományomra.
Február 18.
Nagyböjt
1. vasárnapja
Ter 9,8-15;

1Pét 3,18-22;

Mk 1,12-15

Gyakran előfordul, hogy amikor jól vagyunk, jól érezzük magunkat, elfelejtkezünk másokról (amit az Atyaisten soha sem tesz), nem érdekelnek a problémáik, szenvedéseik, az igazságtalanságok, amiket elszenvednek…, ilyenkor szívünk közömbössé válik: amíg én jól vagyok, és jól érzem magam, elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. Imádkozom a nehézségben lévő emberekért:
az üldözött keresztényekért, a szegényekért, a betegekért, a haldoklókért.
Február 19.
hétfő
Lev 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46 Minden alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. Engedjük, hogy megihlessen bennünket Isten Igéje, amely kulcsot kínál ahhoz, hogy meglássuk általa, miképpen kell cselekednünk, hogy eljussunk a valódi boldogságra és az örök életre, figyelmeztetve minket az őszinte megtérésre. Olvasom a Szentírást
és időt szánok,
hogy elmélkedjem rajta.
Kitűzöm szentgyónásom időpontját és felkészülök rá.
Február 20.
kedd
Iz 55,10-11;

Mt 6,7-15

Az önző, közömbös magatartás mára világméreteket öltött olyannyira, hogy a közömbösség globalizációjáról beszélhetünk. Olyan visszás helyzetről van szó, amivel keresztényként szembe kell néznünk. Mindenkiben igyekszem
felfedezni a jót.
Imádkozom
a bűnösök megtéréséért.
Február 21.
szerda
Jón 3,1-10;

Lk 11,29-32

Az egyik legsürgetőbb kihívás, a közömbösség globalizációja. A felebarát és Isten iránti közömbösség valós kísértés nekünk, keresztényeknek is. Minden nagyböjtben szükségünk van arra, hogy újra meghalljuk a próféták kiáltását, akik felemelik hangjukat és felráznak minket. Megkeresek valakit, akivel már régen találkoztam,
és érdeklődöm róla,
meghallgatom őt.
Február 22.
csütörtök
Szt. Péter apostol székfoglalása
1Pét 5,1-4;

Mt 16,13-19

Amikor Isten népe megtér az Isten szeretetéhez, megtalálja a választ azokra a kérdésekre, melyeket a történelem folytonosan elé állít. Imádkozom a Szentatyáért, papjainkért, szerzeteseinkért.
Február 23.
péntek
Ez 18,21-28;

Mt 5,20-26

Isten nem közömbös a világ iránt, annyira szereti, hogy Fiát adja oda minden ember üdvösségéért. A jegyesekért böjtölök,
és részt veszek a keresztúton.
Február 24.
szombat
Szent Mátyás apostol
ApCsel 1,15-17.20-26;

Jn 15,9-17

Isten Fiának megtestesülésében, földi életében, halálában és feltámadásában végérvényesen megnyílik a kapu Isten és az ember között, az ég és a föld között. Az egyház pedig olyan, mint egy kéz, mely nyitva tartja ezt a kaput az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása által, a hitről való tanúságtételen keresztül, amely a szeretetben válik hatékonnyá. Átgondolom életem:
hálát adok Istennek értem való hűségéért.
Február 25.
Nagyböjt
2. vasárnapja
Ter 22,1-2. 9a. 10-13. 15-18;

 

Róm 8,31b-34;

Mk 9,2-10

A világ mégis az önmagába zárkózás felé hajlik, hogy becsukja azt a kaput, amelyen keresztül Isten belép a világba és a világ Isten létébe. Így a kéznek, vagyis az egyháznak sosem kell meglepődnie, ha elutasítják, elnyomják és megsebzik. Isten népének tehát meg kell újulnia, hogy ne váljon közömbössé és ne zárkózzon önmagába. Örömmel és alázattal
szolgálom
a körülöttem lévőket, türelemmel meghallgatva őket.
Február 26.
hétfő
Dán 9,4b-10;

Lk 6,36-38

Isten szeretetét, amely megtöri a közömbösségnek ezt a halálos magába zárkózását, az egyház kínálja fel tanításával és legfőképpen tanúságtételével. De csak arról lehet tanúságot tenni, amit előtte megtapasztaltunk. Végiggondolom,
életemben mikor találkoztam mélyen Istennel. Tudok-e másoknak tanúságot tenni?
Február 27.
kedd
Iz 1,10.16-20;

Mt 23,1-12

A keresztény az az ember, aki megengedi Istennek, hogy betöltse őt jóságával és irgalmával, hogy magára öltve Krisztust hozzá hasonlóan Isten és az emberek szolgájává legyen. A misszióban élő
szerzetesekért, papokért
és világiakért imádkozom.
Február 28.
szerda
Jer 18,18-20; Mt 20,17-28 A nagycsütörtöki liturgiában a lábmosás szertartása emlékeztet minket erre. Péter nem akarta, hogy Jézus megmossa a lábát, de aztán megérti, hogy Jézus nem pusztán példa akar lenni arra, hogyan mossuk meg egymás lábát. A szolgálatot csak az tudja megtenni, aki előtte hagyta, hogy Krisztus megmossa a lábát. Csak az lehet „közösségben vele” és ez által tudja szolgálni az embert. Ma minden emberben keresem Isten képmását – mindannyiunkban ott él Ő.
Március 1.
csütörtök
Jer 17,5-10;

Lk 16,19-31

A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy hagyjuk, hogy Krisztus szolgáljon minket, és így olyanokká váljunk, mint Ő. Ez akkor valósul meg, amikor hallgatjuk Isten igéjét, és amikor a szentségekben részesülünk, különösen az Eucharisztiában. Negyedórára betérek
egy templomba
szentségimádásra.
Március 2.
péntek
Ter 37,3-4,12-13a. 17b-28;

 

Mt 21,33-43,45-46

Az Eucharisztiában azzá válunk, amit magunkhoz veszünk: Krisztus testévé. Ebben a testben a közömbösség, amely úgy tűnik, oly gyakran hatalmába keríti szívünket, nem talál helyet. Böjtölök a súlyos betegekért, haldoklókért, és részt veszek a keresztúton.
Március 3.
szombat
Mik 7,14-15.

18-20;

Lk 15,1-3.11-32

Mert aki Krisztusé, az egyetlen testhez tartozik, és Benne az emberek nem közömbösek egymás iránt. „Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele” (1 Kor 12,26). Végiggondolom saját hitem történetét és hálát adok a kapott kegyelmekért.
Március 4.
Nagyböjt
3. vasárnapja
Kiv 20,1-17;

1 Kor 1,22-25;

Jn 2,13-25

Az egyház a „szentek közössége”, mert a szentek is részét képezik, és azért is, mert szent dolgok közössége: benne van Isten szeretete, melyet Krisztusban és minden ajándékában kinyilatkoztatott számunkra. Ezek között van mindazoknak a válasz, akik hagyják, hogy eljusson hozzájuk ez a szeretet. A vasárnap ünnep
– a munkát ma félreteszem,
a családdal pihenünk, beszélgetünk, kirándulunk,
játszunk.
Március 5.
hétfő
2 Kir 5,1-15a;

Lk 4,24-30

A „szentek közösségében” és a szent dolgokban való részesedésben senki sem birtokol csak saját magának, hanem amije van, az mindenkié. És mivel Istenben, kapcsolatban vagyunk egymással, a tőlünk távol lévőkért is tehetünk valamit, azokért, akikhez csupán saját erőnkből soha sem tudnánk eljutni, mert velük és értük imádkozunk Istenhez azért, hogy mindannyian megnyíljunk üdvözítő művének. Ma én is tükrözni akarom Isten végtelen jóságát
– elfogadással, türelemmel, jóakarattal fordulok
minden emberhez.
Március 6.
kedd
Dán 3,25.34-43; Mt 18,21-35 Az egyetemes egyházról mondottakat meg kell valósítanunk a plébániák és közösségek életében. Meg tudjuk-e tapasztalni az egyháznak ezeken a színterein, hogy egyetlen testhez tartozunk? Igyekszem a lehető legtöbb dolgot megdicsérni
és megköszönni a nap során.
Március 7.
szerda
Mtörv 4,1.5-9;

Mt 5,17-19

Egyetlen testhez tartozunk, amely együtt kapja meg és osztja meg, amit Isten ajándékozni akar. Ahhoz a testhez, amely ismeri a leggyengébb, legszegényebb, legkisebb tagjait és gondjukat viseli? Vagy belemenekülünk egy egyetemes szeretetbe, mely elkötelezetten munkálkodik a világ távoli részén, de elfelejtkezik a saját zárt ajtaja előtt ülő Lázárról? Konkrét tettel segítek
egy mellettem lévő
szegény családot
és imádkozom értük.
Március 8.
csütörtök
Jer 7,23-28;

Lk 11,14-23

Az imádságban egyesülünk a megdicsőült egyházzal. Amikor a zarándok egyház imádkozik, akkor létrejön a kölcsönös szolgálat és a jó közössége, amely elér egészen Isten színe elé. Ma csak jót mondok másokról, jó kedvvel végzem
a munkám.
Március 9.
péntek
Oz 14,2-10;

Mk 12,28b-34

A szentekkel, akik Istenben találták meg teljességüket, részét képezzük annak a közösségnek, amelyben a szeretet legyőzi a közömbösséget. Böjtölök a szegényekért,
a szenvedőkért,
az üldözött keresztényekért;
részt veszek a keresztúton és a templomi lelkigyakorlaton.
Március 10.
szombat
Oz 6,1-6;

Lk 18,9-14

A megdicsőült egyház azért győzedelmes, mert a szentek már szemlélhetik azt és örvendhetnek annak, hogy Jézus halála és feltámadása révén végérvényesen legyőzték a közömbösséget, a keményszívűséget és a gyűlöletet. Átgondolom a nagyböjt eddigi szakaszát és részt veszek
a templomi lelkigyakorlaton
Március 11.
Nagyböjt
4. vasárnapja
2 Krón 36,14-16. 19-23;

 

Ef 2,4-10;

Jn 3,14-21

Amíg a szeretetnek e győzelme nem járja át az egész világot, a szentek mellettünk, földi zarándokok mellett maradnak. Lisieux-i Szent Teréz meggyőződve írta, hogy a Mennyben a keresztre feszített (Jézus) szeretetének győzelme miatt nem teljes az öröm addig, amíg akár csak egyetlen ember is szenved és gyötrődik a földön: „Nagyon bízom benne, hogy a mennyországban nem leszek majd tétlen, mert az a vágyam, hogy tovább dolgozzak az Egyházért és a lelkekért” Kedves szentjeim
közbenjárását kérem
magamért,
és a mellettem lévőkért.
Milyen lemondással,
adománnyal tudnám segíteni a rászorulókat?
Március 12.
hétfő
Iz 65,17-21;

Jn 4,43-54

Mi is részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, és ők is részesednek a mi küzdelmünkben, a béke és kiengesztelődés iránti vágyunkban. Megpróbálok
a „másik bőrében” lenni,
hogy jól tudjam szeretni őt.
Március 13.
kedd
Ez 47,1-9.12;

Jn 5,1-16

A feltámadt Krisztus győzelméből fakadó örömük nekünk erőforrás lehet ahhoz, hogy legyőzzük a közömbösség és a keményszívűség sokféle formáját. Kritizálás helyett ma a jót keresem mindenkiben: dicséret, köszönet, elismerés a pletyka és megszólás helyett.
Március 14.
szerda
Iz 49,8-15;

Jn 5,17-30

Minden keresztény közösség arra hivatott, hogy átlépje azt a küszöböt, amely az őt körülvevő társadalommal, szegényekkel, távollevőkkel összeköti. Az egyház természeténél fogva missziós és nem befelé forduló, hanem minden emberhez szóló küldetése van. Mai döntéseimben
a magam érdeke helyett különösen is a másik ember javát keresem.
Március 15.
csütörtök
Nemzeti ünnep
Kiv 32,7-14;

Jn 5,31-47

A missziós küldetés türelmes tanúságtételt jelent Jézusról, aki az Atyához akarja vinni a teljes valóságot és minden embert. Türelmes, figyelmes és megértő leszek egész nap. Imádkozom hazánkért.
Március 16.
péntek
Bölcs 2,1a. 12-22;

Jn 7,1-2. 10.25-30

A missziós küldetés abban áll, hogy a szeretet nem hallgathat. Az egyház követi Jézus Krisztust azon az úton, amely minden emberhez elvezeti a föld legvégső határáig. Böjtölök nemzetünk, Európa és a világ megtéréséért,
és részt veszek a szentségimádáson és/vagy a keresztúton.
Március 17.
szombat
Jer 11,18-20;
Jn 7,40-53
Felebarátunkban azt a testvért láthatjuk, akiért Krisztus meghalt és feltámadt. Mindazt, amit kaptunk, értük is kaptuk. És ugyanúgy, amivel ezek a testvérek rendelkeznek, ajándék az egyháznak és az egész emberiségnek. Nagylelkűen adom
az időmet, a mosolyomat,
az ötleteimet, a munkámat
a rászorulónak.
Március 18.
Nagyböjt
5. vasárnapja
Jer 31,31-34;

Zsid 5,7-9;

Jn 12,20-33

Mindazok a helyek, ahol az egyház valamilyen formában megnyilvánul – különösképpen plébániáink és közösségeink –, az irgalom szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében! Átgondolom, mit tehetek plébánia közösségemért:
hogyan tudok szavaimmal, tetteimmel segíteni?
Március 19.
hétfő
Szent József
ünnepe
2 Sám 7,4-5a.12-14a. 16;

 

Róm 4,13.16-18.22;

 

Mt 1,16.18-21.24a

Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis-tele vagyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tehetetlennek érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el minket? Hálát adok szüleimért,
nagyszüleimért, tanítóimért, Szent József közbenjárását kérem az édesapákért.
Március 20.
kedd
Szám 21,4-9;

Jn 8,21-30

Imádkozzunk a földi és mennyei egyház közösségében. Ne becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét! Ma inkább a mellettem lévő emberekre figyelek,
nem magamra.
Március 21.
szerda
Dán 3,14-20.

91-92.95;

 

Jn 8,31-42

Segíthetünk a szeretet különféle megnyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő embereknek az egyház számos karitatív szervezetének köszönhetően. Örömmel szolgálom
a körülöttem lévőket és igyekszem ma a lehető legtöbb dolgot megdicsérni.
Március 22.
csütörtök
Ter 17,3-9;

Jn 8,51-59

A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik iránt, akár egy kicsi, de konkrét jellel, mely egyben kifejezi a közös emberségben való részesedésünket. Meglátogatom nagyszüleimet vagy rokonaimat,
vagy egy idős ismerőst
és segítek nekik
(pl. bevásárlás, takarítás).
Március 23.
péntek
Jer 20,10-13;

Jn 10,31-42

A másik szenvedése megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem törékenységére emlékeztet, és az Istentől és a testvérektől való függőségemre. Böjtölök a családokért,
a krízisben lévő házasokért
és részt veszek a keresztúton.
Időt szánok a szentgyónásra való készületre.
Március 24.
szombat
Ez 37,21-28;

Jn 11,45-57

Kérjük alázattal Isten kegyelmét, és fogadjuk el lehetőségeink korlátait, akkor bízni fogunk azokban a végtelen lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat számunkra. Így ellen tudunk majd állni az ördögi kísértésnek, mely el akarja hitetni velünk, hogy egyedül meg tudjuk váltani magunkat és a világot. A Szűzanyát kérem
a nehéz helyzetben lévőkért.
Megtervezem az ünnepi előkészületeket, hogy szívem az Istenre figyelhessen!
Március 25.
Virágvasárnap
Iz 50, 4-7;

Fil 2,6-11;

Mk 14,1-15,47

Hogy legyőzzük a közömbösséget és a mindenhatóságra való igényeinket, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ezt a nagyböjtöt „szívünk képzésének” útjaként éljük meg. Imádkozom, hogy a világban egyre többen nyíljanak meg Isten felé.
Elvégzem szentgyónásom.
Március 26.
Nagyhétfő
Iz 42,1-7;

Jn 12,1-11

Az irgalmas szív nem jelent gyenge szívet. Aki irgalmas akar lenni, annak erős, megingathatatlan szívre van szüksége, mely bezárja kapuit a kísértő előtt, de nyitott legyen Isten felé. Ma semmin sem morgolódom – a legapróbb dolgot is készséges lelkülettel és vidáman teszem.
Március 27.
Nagykedd

Iz 49,1-6;

Jn 13,21-33. 36-38

Az irgalmas szív hagyja, hogy átjárja a Lélek és vigye a szeretet útjain, melyek testvéreinkhez vezetnek. Imádkozom, hogy a Húsvétban a megváltottság öröme és a feltámadás reménye járja át családomat.
Kiengesztelődöm családtagjaimmal és akivel feszültség van köztünk.
Március 28.
Nagyszerda
Iz 50,4-9a;

Mt 26,14-25

A szegény, kiüresített szív az, melyet átjár a Lélek, vagyis ismeri saját szegénységét, és a másik emberért éli életét. „Boldogok a lélekben szegények, mert ilyeneké az Isten országa”. Hogyan tudom ma szívemet szegénnyé, üressé tenni mások gondja-baja iránt?
Március 29.
Nagycsütörtök
Kiv 12,1-8.11-14;

1 Kor 11,23-26;

Jn 13,1-15

Kérjük Krisztust ebben a nagyböjtben: „Fac cor nostrum secundum cor tuum” – „Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!” (könyörgés a Jézus Szíve litániából). Átelmélkedem
az Utolsó Vacsora
és a lábmosás jelenetét.
Részt veszek az esti
ünnepi szentmisén.
Március 30.
Nagypéntek
Iz 52,13-53,12;

Zsid 4,14-16. 5,7-9;

Jn 18,1-19,42

Ezáltal legyen erős és irgalmas a szívünk, éber és nagylelkű, amely nem hagyja, hogy bezárkózzon, és nem esik bele a közömbösség globalizációjának szédületébe. Böjtölök a bűnösökért,
a börtönben lévőkért,
a keresőkért és a megtérőkért.
Részt veszek az esti
ünnepi szertartáson.
Március 31.
Nagyszombat
Az új evangelizáció Csillaga, Mária segíts, hogy felragyogjon bennünk a közösség, a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit, az igazságosság és a szegények iránti szeretet tanúságtétele, hogy az Evangélium öröme eljusson a föld határaiig, és egyetlen periféria se nélkülözze annak fényét.

Az élő Evangélium Anyja, a kicsinyek örömének forrása, imádkozz érettünk! Ámen. Alleluja.

Meglátogatom a Szentsírt. Imádkozom a keresztségre készülőkért, hogy a feltámadás öröme járja át plébániaközösségünket, adjon reményt és békét. Kiengesztelődöm családtagjaimmal és együtt veszünk részt az esti ünnepi Vigília szertartáson.

 

Az elmélkedések gondolatait Ferenc pápa nagyböjti üzeneteiből válogattuk.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.02.17.

1.1.  Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek között a diktatúrák és különféle bűntények áldozataiért, a házasság hete kapcsán a házasokért, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! Különös szeretettel a katekumenekért!

1.2 Süttőn jövő vasárnap délután 3 – 6 óráig imádjuk a kenyér színben rejtőző Urunkat. Ez a nap a mi plébániánk szolgálata az egész Főegyházme­gye képviseletében! Este litániával zárjuk az alkalmat.  Iratkozzunk föl, hogy melyik időszakban tudunk időzni a Szentségi Jézus előtt, ügyelve, hogy az adott időszakban egyetlen percre se maradjon magára a Sanctissimum! Mind­annyiunknak van kiért, miért imádkozni! Rá néhány napra, 28-án Piszkén imádjuk Jézust az Eucharisztiában.

 

2.1. Ne feled­jük, hogy a Szent Negyven Nap idején egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

2.2. Minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, kivéve, ha nem saját asztalánál étkezik, és nincs lehetősége húsmentes ételt választania. Ebben az esetben választhatjuk az önmegtagadás más formáját.

 

2.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat!

2.5. Készületünket segítik a hátul elhelyezett, a ferences atyák által összeállított  ‘Nagyböjti Lap’, il­letve a lelki tükrök. Használjuk azokat!  A »nagyböjti lap a

https://drive.google.com/file/d/1NPq3IOGezdnCcSsz6DQ9sODKZDvBfUTV/view?usp=sharing címről letölthető, ám néhány példányt az első másfél hétről kinyomtattam. Aki szívesen használja és feliratkozik, azok számára nyomtatom ki a továbbiakat is.

3.2. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk.

4.1 A testületekkel való tanácskozás kapcsán előre jelzek néhány jövőbeli eseményt.

 

Február 28., szerda 15-18 óra Piszke – plébániatemplom Szentségimádás
Március 04., vasárnap 16 óra Lábatlan – református templom Egységért való imádság
Március 11., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 4-11., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Március 18. vasárnap 11 órától Péliföldszentkereszt Gyalogos zarándoklat a Regionális közös keresztútra
Március 18. vasárnap 15 óra Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Május 01., kedd 7 – 19 óra Szombathely zarándoklat Brenner János boldoggá avatására
Május 05., szombat 9 -15 óra Dorog Regionális hittanverseny
Május 25 – 27., péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 02., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

19. Hétfő Saxlehner András, a Buda környéki keserűvízforrások felfedezője szn. 1815.
20. Kedd Munkácsy Mihály szn – 1844 – festőinkért

Storno Ferenc szn. 1821. festő, építész, a magyar egyházi műemlékek legjelentősebb restaurátora.

21. Szerda Damiáni Szent Péter

NEMZETKÖZI ANYANYELVI NAP

22. Csütörtök SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA

Mathiász János, szőlőnemesítő, számos új szőlőfajta létrehozója, szn. 1838.

23. Péntek Szent Polikárp püspök, vértanú

Gebhart Xavér Ferenc szn. 1791. orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány magyar nyelvű szakkifejezési kidolgozásának egyik kezdeményezője.

24. Szombat Szent Mátyás apostol

Hankóczky Jenő, A búza és a liszt minőségi értékelésének világhírű szakértője, a farinométer, a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszer, és a fermentográf. Megalkotója szn. Pusztazselyke, 1879

25. Vasárnap A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

 

A 8. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 19. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 20. Kedd 8 óra Szentmise utána
13 óra Temetés: +Balázsi Miklós  
 
Süttő 21. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
           
Süttő 22. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 23. Péntek 16:30 Keresztút  
Süttő 18 óra Keresztút  
Lábatlan 17:30 Keresztút  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra A Szentségimádás iskolája 2.rész  
 
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 25. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nemes Imréné – Mária 4. évf. +Rábl Flóra 16. évf.  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.02.11.

1.1.  Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

1.2.. Egyúttal a világ éhezőiről tevékenyen emlékezzünk meg! Az asztalunkra került étel megbecsülése, a pazarlás kerülése, a magánúton, vagy karitatív szervezeteken keresztül való jótékonykodás teszi hitelessé az értük való imádságot! A hagyományos tartós-élelmiszer gyűjtés majd a nagyböjtben lesz.

1.3. A ma kezdődő »Házasság hete« is imára és tevékeny támogatásra indít bennünket. Alkalmakról bővebben a http://hazassaghete.hu világhálós címen olvashatunk.

 

2.1. A héten Hamvazószerdával megkezdődik a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

2.2. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, vagyis minden 18-60 közötti katolikus keresztény e napon csak háromszor eszik és ebből egyszer lakhat jól, és tartózkodik a húseledeltől. E napon és minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem  megfelelő lelkület elérése, bűnbánatunk kifejezése a cél, szem előtt tartva Jézus szavát: „(…)ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van!” /Mt 6,18/

2.3. Hamvazószerdán idén Süttőn ünnepel a két plébánia közössége, este 6 órakor. Ha valami akadályozna e napon, vasárnap, a Szentmise után részesülhetünk e szentelményben.

 

2.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat!

2.5. Készületünket segítik a hátul elhelyezett, a ferences atyák által összeállított  ‘Nagyböjti Lap’, il­letve a lelki tükrök. Használjuk azokat!  A »nagyböjti lap a

https://drive.google.com/file/d/1NPq3IOGezdnCcSsz6DQ9sODKZDvBfUTV/view?usp=sharing címről letölthető, ám néhány példányt az első másfél hétről kinyomtattam. Aki szívesen használja és feliratkozik, azok számára nyomtatom ki a továbbiakat is.

 

3.1. A héten, február 15-én csütörtökön Süttőn, február 16-án pénteken Piszkén várom a testület tagjait, hogy időszerű kérdéseket, jövőbeli teendőket, az Eucharisztiában való megújulásunk mikéntjét megbeszéljük.

 

4.1. Az anyagiakról az előző heti hirdetésben olvashattunk. Ismét figyelmükbe ajánlom, hogy az 1%-os felajánlásról bővebben a http://ajosagosszekot.hu világhálós címen tájéko­zódhatunk. Ezzel kapcsolatban három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók február 26-ig, a magánszemélyek pedig május 22-ig rendelkez­hetnek erről.

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

12. Hétfő WINDISCH RICHÁRD, agrokémikus, szakíró  SZN – 1872
13. Kedd  WEINEK LÁSZLÓ, A csillagászati fényképezés úttörője SZN – 1848
14. Szerda Hamvazószerda

SZENT CIRILL ÉS METÓD –  egyházszervezők, Európa védőszentjei

PAPP SIMON, A magyar kőolajbányászat megteremtője SZN – 1886

15. Csütörtök MARKÓ DEZSŐ, orvos, röntgenológus. SZN – 1896
16. Péntek SZENT JULIANNA

AZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG MEGALAKULÁSA – 1899

17. Szombat A Szervita rend hét szent alapítója,

PÉTER RÓZSA matematikus,  a ‘Játék a végtelennel’ c. könyv szerzője SZN – 1905

18. Vasárnap JÓKAI MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1825

 

Az 7. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 12. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra (felnőtt-hittan)
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise: +Lovász György, N:+Ilona, a Barna és a Micsei család élő és +Tagjai utána
Süttő 14. Szerda 18 óra Egész nap szigorú böjt!!!

Szentmise és hamvazkodás

 
Süttő 15. Csütörtök 18 óra Szentmise
19 óra Testületi tanácskozás
Piszke 16. Péntek 16:30 Keresztút
Süttő 18 óra Keresztút
Lábatlan 17:30 Keresztút
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás
Lábatlan 17. Szombat 18 óra Szentmise – Jótevőkért
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendelné – Ilona és +Kovács Isvánné – Ilona
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Huj János, N:+Király Teréz, +Családtagok utána

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.02.03.

  1. Öröm töltött el a 22 testvér láttán, akik ott voltak Gyertya­szentelő Boldogasszony ünnepén. Örömöm még nagyobb lett volna, ha komoly asszisztenciával, a hívek nagyobb számú je­lenlétével ünnepelhettünk volna. Hasonlóképp szép volt a templomainkat ismét évközi díszbe öltöztető, a fák kihordását és a takarítást végző testvérek szorgos munkája.

 

  1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A testvérek februári imaszándékait túloldalon olvashatjuk.

 

  1. Emlékezzünk, hogy másfél hét múlva, február 14-én lesz Hamvazószerda, a farsangi meghívásoknak eddig az időpontig te­hetünk eleget. Az addig terjedő időt pedig keresztényi öröm­mel és józansággal töltsük el.

 

  1. A testületek megvitatták és elfogadták a plébániák szám­adását és költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak. Örömmel nyugtáztuk Piszkén az or­gona-felújítás kapcsán létrejött széleskörű összefogást, Süttőn pedig a bel­ső felújítás folytatása reményében, az Alapítványon keresztül megnyilvánuló adakozó kedvet.

 

Ugyanakkor az elmúlt évekhez képest úgy tűnik, egyre kevésbé vagyunk önállóak, hiszen idén rendkívüli, és nagyobb összegű segítséget kell kérnünk az egyházmegyé­től. A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként (tavaly például Süttőn torony-veszélyelhárítás, Piszkén lépcsőjavítás) jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó­jával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek.

 

Az 1%-os felajánlásról bővebben a http://ajosagosszekot.hu világhálós címen tájéko­zódhatunk. Ezzel kapcsolatban három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók február 26-ig, a magánszemélyek pedig május 22-ig rendelkez­hetnek erről.

 

  1. Másfél hét múlva, február 15-én csütörtökön Süttőn, február 16-án pénteken Piszkén várom a testület tagjait, hogy időszerű kérdéseket, jövőbeli teendőket, az Eucharisztiában való megújulásunk mikéntjét megbeszéljük.

 

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05.. Hétfő  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért

ANDRÁSSY GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1797 — Az MTA-ért

06. Kedd Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért
07. Szerda Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
08. Csütörtök Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
09. Péntek  A II. MAGYAR HADSEREG PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKNAPJA – „A VORONYEZSI KATASZTRÓFA” – 1943 – honvédelmünkért

BOLYAI FARKAS SZÜLETÉSNAPJA – 1775 – tudósokért

10. Szombat  SZENT SKOLASZTIKA – szerzetesekért

BATTHYÁNY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1807 – hazánk vezetőiért

11. Vasárnap Szűz Mária Lourdes-i megjelenése –  A BETEGEK VILÁGNAPJA

 

Az 6. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 05. Hétfő 10 óra Szentmise az idősek otthonában  
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise  
17 óra Karitász tanácskozás  
 
  07. Szerda Nem lesz Szentmise  
           
08. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 09. Péntek 15 óra Szentmise, majd temetés: + Lernyei Ákos  
Lábatlan 18 óra Szentmise: +László, majd adoratio előtt
Piszke 19 óra Fehi-Bóra (felnőtt-hittan)  
 
Lábatlan 10. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Somogyi Család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára után

 

Szentatya 2018., februári imaszándéka:  A korrupció ellen: Hogy akiknek anyagi, politikai, vagy spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól

Plébániai imaszándékok 2018., február:  – Katekumenekért. – Hitokta­tóinkért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Azért, hogy az elvándorolt családok haza tudjanak  térni otthonaikba, ahonnan éle­tüket féltve menekülni kényszerültek, és hitükben megmaradva békében élhessenek abban az országban ahol születtek, ahol őseik is éltek! –  A Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe ragyogja be a templomokban imádkozó emberek hitét, de otthon is, ahogy a gyertya lángja ég, úgy világítsa be a szívünket, lelkünket ez a hit, hogy tudjunk egymásnak segíteni a bajban, és kimutatni a szeretetünket, amire nagy szükség van ebben a rohanó világban! – Az árvízkárosultakért, hiszen több országban, városokban áldozatot követelt az áradat. Tudják helyre hozni az életüket, házaikat, amit elsodort a sárlavina, víz, vagy tönkretett a nagy havazás! –
B.I.: Plébánia közösségeinkért. –  Azért, hogy az evangéliumot, Urunk Jézus örömhírét át tudjuk adni környezetünknek.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

1 2 3 4 5 6 17