Állás

Süttő Község Polgármesteri Hivatala

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011.évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése

alapján

pályázatot hirdet

Süttő Község Polgármesteri Hivatala

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony tartama:

Határozott idejű 2018.08.14-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2543 Süttő Templom tér 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Beérkező számlák nyilvántartása, kimenő számlák elkészítése, nyilvántartása, bankszámlán történő forgalom lebonyolítása, munkaügyi feladatok ellátása, KIRA rendszer használata, nyilvántartások vezetése

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi, munkaügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény, juttatások: 

A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
  • Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok,
  • A pályázat nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Józó Antal nyújt, a 33/474 360-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Süttő Község Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2543 Süttő, Templom tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2017, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
  • Személyesen: Süttő Község Jegyzője. Komárom Esztergom megye, 2543 Süttő, Templom tér 9.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.február 15.

A pályázati kírás további közzétételének helye, ideje:

Süttő Község Önkormányzatának hirdetőtáblája 2017. január 24.

 

Polgármesteri Hivatal

2543 Süttő, Templom tér 9. | telefon: (+36-33) 474-360 | titkarsag@sutto.hu
Hétfő: 8-16 | Kedd: nincs ügyfélfogadás | Szerda: 8-16 | Csütörtök: 8-16 | Péntek: 8-12

Jegyző: Dr. Józó Antal | (+36-33) 474-360/2-es mellék | jegyzo@sutto.hu
Adóügyi előadó: 
Styeczné Padányi Mónika | (+36-33) 474-360/7- es mellék | ado@sutto.hu
Pénzügyi előadó: Sándor Ilona és Dudás Katalin| (+36-33) 474-360/5-ös mellék | penzugy@sutto.hu
Igazgatási előadó:Lukóczki Zoltánné | (+36-33) 474-360/4-es mellék | titkarsag@sutto.hu
Szociális és gyámügyi előadó: Drágán Jánosné | (+36-33) 474-360/3-as mellék | szocpol@sutto.hu