Süttői halomsírok az Interreg-Danube Európai Uniós pályázatban

Süttői halomsírok az Interreg-Danube Európai Uniós pályázatban

 

 

Öt ország húsz különféle, a kulturális örökség védelmében tevékenykedő intézményének összefogásával indult 2017 januárjában az Interreg-Danube program, amelynek célja egy tágabb régióban – a Duna és déli mellékfolyóinak környezetében – található kora vaskori (Kr. e. 8-5. század) halomsírok és magaslati telepek kutatása, helyük vizsgálata az őket körülvevő tájban. A több múzeum, felsőoktatási intézmény és turisztikai cég között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete Dr. Czajlik Zoltán vezetésével a Süttő nyugati határában található lelőhely-együttesre koncentrál, a programnak köszönhetően az elkövetkező két évben itt komplex kutatásokra nyílik majd lehetőség.

A süttői határban található kora vaskori emlékekre már a 20. század első felében felfigyeltek. Legkorábban – az 1920-as, 1930-as években – a tájból vizuálisan is kiemelkedő halomsírok feltárása indult meg. Az 1970-es, 1980-as években újrakezdődő ásatásoknak köszönhetően vált ismertté az a nagyméretű, jelenleg 82 feltárt temetkezést számláló temető, ahol a sírokat nem fedték halmok, és a löszplató északkeleti felét elfoglaló, déli oldalán sánccal megerősített település. A modern munkákat Vékony Gábor, és felesége, Vadász Éva vezették. Az évtizedek során feltárt leletanyag – főként gazdagon díszített edények, kisebb számban a női viselet részét képező tűk, ruhakapcsok, néhány fegyver – az Esztergomi Balassa Bálint Múzeumba került. A tárgyak több kiállításon láthatóak voltak, jelenleg számos darab az esztergomi látványtárban tekinthető meg.

Ahogy ez a fentiekből is kitűnik, Süttő határából nem pusztán kora vaskori halomsírok csoportjai, vagy egy a korszakhoz sorolható telep ismert – a kép már az eddigi adatok alapján is sokkal komplexebb. Az Interreg-Danube program célja, hogy különféle módszerekkel ennek az összetett vaskori világnak még több elemét ismerhessük meg. Repülőgéppel a terület fölé szállva, geofizikai kutatási módszerekkel, vagy a felszínről gyűjthető kerámiatöredékek segítségével többletinformációkat szerezhetünk a lelőhely részleteire vonatkozóan.  A felsorolt módszerek mind részét képezik a 2017-2018-ra tervezett és az Interreg-Danube program keretei között megvalósuló munkának.

A nemzetközi együttműködés keretei között további horvátországi, szlovéniai, ausztriai és magyarországi régiók összetett régészeti módszerekkel történő vizsgálata zajlik. Mivel Süttőhöz hasonlóan minden esetben monumentális kora vaskori halomsírjairól vagy magaslati telepeiről ismert területeket kutatnak a régészek az együttműködés végére jól összehasonlítható eredményekre számíthatunk. Emellett a program egyik fontos célja, hogy javaslatot tegyen ezeknek a kiemelkedő, 2700-2500 éves régészeti emlékeknek a nagyközönség számára is érthető módon történő bemutatására, méghozzá abban a tájban, amelyben egykor léteztek.

 

 

/Novinszki-Groma Katalin/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.06.04

 Ma véget ér a húsvéti idő. Megköszönjük a  sok lelki ajándékot, amelyet ezen ötven nap alatt kaptunk. A harangszóra ismét az »Úr angyala« imádságot végezzük.

 

Ma a trianoni békediktátumtól szenvedőkre gondolva, Piszkén, a Szentmise után imádkozunk a (felújítandó)  országzászlónál.

 

Jövő vasárnap adunk hálát az elmúlt tanév ajándékaiért. A hálaadó Szentmisére várjuk a hittanosokat Szüleikkel, Kereszt szüleikkel együtt.

 

Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége.

 

Szombaton Főpásztorunk négy áldozópapot, három szerpapot (diakónust), és hat, a saját plébániájukon szolgálatot teljesítő állandó szerpapot (diakónust) szentel Esztergomban, a székesegyházban. Imádkozzunk értük. Közülük Horváth Márton jövő vasárnap délután öt órakor mutatja be első Szentmiséjét Nyergesújfalun. Tudjuk: »Egy újmisés áldásért érdemes egy pár új csizmát is szétszaggatni.«

 

Két hét múlva, 17-én, szombaton kerül sor az arra felkészült gyermekek első Szentgyónására. Imádkozzunk értük, hogy kitartsanak a jóban, és őszinte Szentgyónás után érezzék a tiszta lélek örömét. Imádkozzunk azokért is, akik megfeledkeztek az első örömről, amit a Jézussal való találkozás jelentett, és szinte minden fontosabb lett, mint a Szentmise, a szentgyónás vagy a szentáldozás. Térjenek meg!

 

A héten várom a testvérek imaszándékait!

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

05. Hétfő Szent Bonifác pp. És vt. ||| KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

GÁBOR DÉNES SZN  – 1900; FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1971

06. Kedd Szent Norbert püspök

TIRTS REZSŐ, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Szerda BÖZSÖNY DÉNES,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Csütörtök Prágai Szent Ágnes szűz  ||| AZ ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA III,

CZETZ JÁNOS, honvéd tábornok,  az argentin katonai térképészeti intézet és a katonai akadémia megalapítója és vezetője. SZN – 1822

09. Péntek Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Szombat APÁCZAI CSERE JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1625

A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG NAPJA

OLÁH PÁL, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Vasárnap SZENT BARNABÁS APOSTOL

 

 

 

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 05. Hétfő ½ 9 óra Szentmise előtt
 
Piszke 06. Kedd 08 óra Szentmise: +Emmer István  
Süttő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
 
Süttő 08. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise,  majd adoratio  
19 óra Fehi-Bóra  
 
Esztergom 10. Szombat ½ 11 óra Papszentelési Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel és unokája: +Aliz  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése-2017.05.29.

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

 

Köszönet mindenkinek, aki kertjeink karbantartásában és a helyiség kiürítésében közreműködött.

Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége.

 

Hétfőn délután történik a Piszkei templom orgonájának műszaki átadása. Mivel a munkálatok nem titkosak, ezért várjuk az érdeklődőket.

 

Ma délután a Lábatlani Borostyán  Baráti Kör majálist szervez a Búzás-hegyi térre. Minden érdeklődőt örömmel várnak.

 

Jövő vasárnap a trianoni békediktátumtól szenvedőkre gondolva, Piszkén, a Szentmise után imádkozunk a (felújítandó)  országzászlónál. Hozzunk mécsest.

Litániák rendje – 2017 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra

 

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

29. Hétfő ARÁNYI LAJOS SZN – 1812 – <orvosokért>  CHOLNOKY LÁSZLÓ SZN – 1899 – <gyógyszerészekért>
30. Kedd Szent István király ereklyéinek átvitele,

IFJ. ENTZ GÉZA, A Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Szerda DOHÁNYMENTES VILÁGNAP
01. Csütörtök Szent Jusztinusz vértanú
02. Péntek Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk,

Szent Erazmus vértanú (†303)

03. Szombat Jézus Szentséges Szíve

Lwanga szent Károly és társai vértanúk,

BÉKÉSY GYÖRGY SZN – 1899; ORVOSI-ÉLETTANI NOBEL-DÍJ: 1961

04. Vasárnap Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

A TRIANONI Békediktátum, Országunk felszabdalásának NAPJA

AZ ERŐSZAK ÁRTATLAN GYERMEKÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJA

 

 

 

A 22. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 29. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szülők, +testvérek, +Nagyszülők, majd adoratio-s litánia előtt
 
Piszke 30. Kedd 08 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 01. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Kuratóriumi ülés  
 
Lábatlan 02. Péntek 13 óra Temetés: Szvoboda István  
18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia  
 
Lábatlan 03. Szombat 18 óra Szentmise: +Ughyné Fazekas Eszter és férje:+László  
 
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Holdampf Tibor  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Egyenlő bánásmód

Forduljon az                  

ügyfélszolgálatához, ha

 

neme,

faji hovatartozása,

bőrszíne,

nemzetisége,

nemzetiséghez

való tartozása,

fogyatékossága,

életkora,

egészségi állapota,

vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

családi állapota,

anyasága vagy apasága,

szexuális irányultsága,

nemi identitása,

vagyoni helyzete

 

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/900-4624, domebe@t-online.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. tel: 06 34/515-100
2017.06.13.  09:00-13:00

 

Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.06.06. 10:00-14:00

 

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.06.20. 09:00-13:00

 

Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10.

2017.06.28. 10:00-14:00

 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet

Trianoni megemlékezés

 

 

 

Emlékezzünk együtt!

 

    TALÁLKOZZUNK

 1. június 2-án 18 órakor, a hálás utódok által felújított

Országzászlónál!

(rossz idő esetén a Közösségi Udvarházban)

 

Program:

 

Köszöntő: Czermann János polgármester

Himnusz

Vers: Lukóczki Anna, Izsó Zoltán

Ünnepi beszéd: Banai Pál polgármester

Az ünnepség során fellép a dunamocsi Vadvirág Énekkar és a Süttői Hársfa Dalkör

 Szózat

 

Koszorúzás és gyertyagyújtás a trianoni békediktátum

 1. évfordulóján.

 

 

 

Süttő Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

 

 

Arculat

Településképi arculati kézikönyv készül

 

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy megindítja a Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítését. Mi is ez, és mire való?

Mi az, amitől otthon érezzük magunkat ott, ahol lakunk? A nagymama háza, egy kőkerítés, a templomtorony, az idkolánk bejárata? Vagy a nagy hárs a parkban, a kis állomásépület, vagy a dombok kontúrja? Esetleg egy árnyas tornác, egy szép udvar, egy présház a pincesoron, egy jellegzetes kapu, vagy ablak? És mi az, amit szeretnénk ebből az unokáink számára is megőrizni?

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján erre keresi a válaszokat az Önök közreműködésével a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv.

A kézikönyv nevéhez méltóan Süttő sajátos, egyedi arcát, különösen pedig védendő értékeiket hivatott bemutatni. Összegyűjtjük benne a település helyi építészeti stílusjegyeit, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni, alkalmazni kell az építészeti részletek, a lépték, tető, nyílászárók, kerítések, természeti környezet alakítása, tervezése során.

A kézikönyv alapozza meg az önálló rendeletbe foglalandó településképi szabályokat. A településképi rendelet a helyi védelemre vonatkozó szabályok, a területi és egyedi építészeti településképi követelmények valamint a reklámhordozókra vonatkozó előírások mellett tartalmazza a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés szabályait is. Az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet az önkormányzatoknak 2017. október 1-ig kell megalkotniuk.

A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. Reméljük, hogy a kézikönyv sokaknak segít jobban megismerni saját lakóhelyüket, és a rendelettel együtt jó tanácsokkal fog szolgálni az építtetőknek abban, hogy milyen házat építsenek!

Mindenkit kérünk és bíztatunk, segítse a munkát azzal, hogy amennyiben a település történetével, természeti- és épített környezetével, jellegzetességeivel kapcsolatos dokumentum, kép, stb. áll rendelkezésére, vagy javaslatai, észrevételei vannak, azokat juttass el a Polgármesteri Hivatalba.

 

Pengő Julianna

főépítész

A településfejlesztéssel és településrendezéssel,a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő egyeztetés szabályairól

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-a alapján a következőket rendeli el.

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. § (1) E rendelet hatálya a Süttő (a továbbiakban: település) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 1. a) A településen településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett településrészén tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet;
 2. b) a településen működő intézmények, érdekképviseleti szervek és civil szervezetek;
 3. c) a településen működő elismert egyházak;
 4. d) a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara;
 5. e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és településképi rendelet véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek;
 6. f) A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, valamint a TAK és a településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók;
 7. g) Azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége kiterjed Süttő közigazgatási területére.

 

 1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

 

 1. § (1) Településfejlesztési koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A településfejlesztési koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztatót keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

 1. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.
 2. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

 1. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:
 2. a) a rendezés alá vont terület beazonosítható módon való lehatárolását, a rendezés céljának és várható hatásának ismertetését, olyan módon és részletezettséggel, hogy a partnerek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak;
 3. b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 4. c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

 1. a) az elkészült dokumentumot,
 2. b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 3. c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(3) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén

 1. a) a hirdetményt a lakossági fórum előtt minimum 8 nappal közzé kell tenni.
 2. b) a fórumot követően a partnerek észrevételeinek papíralapú vagy elektronikus úton történő benyújtására nyitva álló határidő nem lehet rövidebb 8 napnál;

 

(4) Az  észrevételek benyújtásának módja

 1. a) papíralapon: Süttő Polgármesteri Hivatala, 2543. Süttő, Templom tér 9.
 2. b) elektronikus úton a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel

 

 

 1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

 

6.§. (1) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az 5.§ (3) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek

(2) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben – megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(3) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

7.§ (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

8.§ (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a polgármesteri hivatal a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

 1. a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
 2. b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
 3. c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e,
 4. d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,
 5. e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy – a 7.§ (2) bekezdése szerinti esetekben – a Polgármester döntésének megjelölését.

 

 1. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

 

9.§ A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, illetve a vonatkozó Kormányrendelet szerinti értesítések megküldéséről.

 

 1. Záró rendelkezések

 

10.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

Czermann János                                                      Dr. Józó Antal

polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

 

1 8 9 10 11 12 20