Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.08.13.

Hála az Úrnak, tartalmas hetet tölthetett a hittanosok maroknyi csapata Pilismaróton. Erzsébet tanárnő, Tibor tanár úr, valamint Csaba, László és István testvéreink szabadidejüket áldozván a gyerekekre és Krisztus ügyére segítették építeni Isten Országát az elmúlt héten. Ezen felül köszönet minden segítségért, felajánlásért, ételekért és a Süttői Önkormányzatnak az utazáshoz nyújtott segítségért!

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

 

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek között  Hazánkért, építészeinkért, orvosainkért, valamint a Szentatya, a plébánia, és a testvérek által küldött régebbi és újabb szándékokra!

Ne feledjük, kedden Nagyboldogasszony Főünnepe, amely a katolikus kereszténynek kiemelt, magyar embernek kétszere­sen is fényes ünnep. E napon ajánlotta első szent királyunk, István Országát és Koronáját a Szűz Anya oltalmába. Paran­csolt ünnep, tehát ugyanúgy szenteljük meg, mint a va­sárnapot: Szentmisével. Ha saját hibánkból elmulasztjuk, az olyan megbántása az Úrnak, mintha a vasárnapot hagynánk el. Bár közel egymáshoz a két ünnep, mégis két külön ünnep. Eszerint szom­baton este, vagy vasárnap délelőtt Urunk feltámadásának napját, a vasárnapot, hétfőn este, vagy kedden délelőtt, illetve este Nagyasszonyunk ünnepét szenteljük meg. Akár jól megérdemelt pihenésünket töltjük, akár munkahelyünkön állunk helyt, gondolkodjunk előre, és találjuk meg a módját a Szentmisén való részvételnek. Ne feledjük, az első századok keresztényei, (és a sok országban mai keresztények is) nem  a szabadnapon, hanem munkába menet – munkából jövet, üldözések, zaklatások közepette ünnepelte, ünnepli az Eucharisztiát… A nyaralás tervezéséhez belföldön hasznunkra lehet a miserend.hu világhálós oldal.

 

Búcsúk Pénteken Süttőn a Szent Ilona kápolna, vasárnap Lábatlanon a Szent István templom búcsúját ünnepeljük, a jelzett időpontban. Kérjük és előre is köszönjük a kápolna és a templom takarításában fáradók készségét, a virágra adakozók kedvességét.

 

Szentségimádás lesz holnaphoz egy hétre, 21-én hétfőn Lábatlanon, a Szent István templomban, 15 órától a 18 órakor kezdődő Szentmiséig. Iratkozzunk föl a lapra, mikor tudunk jön­ni, hiszen e napon e templom közössége áll őrt az egész Főegyházmegye nevében a Szentségi Jézus előtt!

 

Zarándoklat Hétfőn negyedszer indul el Esztergomból a »Jerikó zarándoklat«, melynek célja imádságos lélekkel körbejárni Hazánk trianoni határait, imádkozván az országért, nemzetért. Szerdán reggel 7 és 8 óra között érkeznek Süttőre a zarándokok. Aki szívesen imádkozna velük, jöjjön el e reggelen a Süttői templomhoz. Aki csatlakozna, akár kisebb távolságra is, a http://jerikozarandoklat.blogspot.hu világhálós címen tájékozódhat.

 

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

14. Hétfő

Szent Maximilián Kolbe áp, vt

15. Kedd Szűz Mária mennybevétele, azaz Nagyboldogasszony|||

Szent Tarzíciusz ||| FARBAKY ISTVÁN SZN – 1837 – a villanyáram tá­rolását tökéletesítő feltalálókért

16. Szerda Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, SZT. RÓKUS
17. Csütörtök FESZTY ADOLF építész SZN – 1846
18. Péntek Eudes Szent János – Buzgó papokért, papi hivatásokért

SZENT ILONA – Szent életű édesanyákért

EURÓPA NAP MAGYARORSZÁGON – ‘betegeskedő’, lelkiekben el­öregedő  Európánkért

19. Szombat SZENT BERNÁT – Szent életű szerzetesekért
20. Vasárnap                         SZENT ISTVÁN KIRÁLY – Hazánkért

GRUBY DÁVID SZ N  – 1810 – tudós orvosainkért

 

 

A 33. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 14 Hétfő 18 óra Előesti Szentmise  
   
Piszke 15. Kedd pa­rancsolt ünnep! 08 óra Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 16. Szerda ~7-8 óra Jerikó zarándokok fogadása  
 
Süttő 17. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
   
Süttő!!! 18. Péntek 18 óra!!! Szentmise a Szent Ilona kápolnában!!! Szentmise előtt
   
Piszke 19. Szombat 18 óra Szentmise: +Matkovics István, N: +Eszter, Fiúk: +Péter  
   
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise, majd ünnepség a téren  
Lábatlan 10 óra Szentmise, majd ünnepség a templom előtt Szentmise után
Lábatlan 21. Hétfő 15-18 óra Szentségimádás 17 órától
18 óra!!! Szentmise  

 

A hónapra jelzett újabb szándékok: Lábatlan:  Gné K.J.: Születendő gyermekért és családjáért. – Az újonnan kereszteltekért és családjukért. – Műtétre váró gyógyulásáért. – Hogy Egyházközségeink megerősödjenek Szent István és Szent Ilona közbenjárására.

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.08.06.

A déli harangszó és mai ünnep emlékeztet a fényes győzelemre (1456), de kötelességünkre is, hogy a keresztény értékeket a XXI. században is, szelíden, de határozottan védelmezzük. Ne feledjük, II. Kallixtusz pápa nemcsak a harangszót rendelte el, de a buzgó hitéletre is felhívott, hogy megerősödve nézzenek szembe a kor kihívásaival. E kihívások most is számosak, hatalmasak…

 

Ajándék belépni a frissen takarított plébániára, megpihenni a piszkei templom előtti új padon, lépkedni a frissen nyírt füvön a Szent István templom mellett… Urunk áldja a templomainkért, közösségeinkért  fáradozókat!

 

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

 

Imádság Imádkozzunk a héten többek között a szőlősgazdákért, Európáért, Hazánkért, valamint a Szentatya, a plébánia, és a testvérek által küldött szándékokra!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

07. Hétfő

THIENEI SZENT KAJETÁN ÁP. ||| SZENT II. SZIXTUSZ PÁPA, VÉRTANÚ

SZENT DONÁT a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje.

KONDOR GUSZTÁV matematikus-csillagász SZN – 1825 matematikus-csillagász

08. Kedd Szent Domonkos áldozópap
09. Szerda  Szt. Edit Stein sz., vt, Európa társvédőszentje, – Európáért
10. Csütörtök SZENT LŐRINC – DIAKÓNUSOKÉRT
11. Péntek                         ASSISI SZENT KLÁRA  – Klarissza nővérekért|||

BLÁTHY OTTÓ TITUSZ SZN – 1860 – elektromérnökeinkért

12. Szombat Chantal Szent Franciska, szerzetesnő
13. Vasárnap Boldog XI. Ince pápa ||| A VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL NAPJA – 1849  –

 

A 32. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 
Lábatlan 12. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: +id. Heizelman Árpád  
Piszke ¾10 óra Szentmise utána

 

Szentatya 2017., augusztusi imaszándéka:  Korunk művészeiért, hogy tehetségük művein keresztül segítsenek mindenkinek felfedezni a teremtett világ szépségét.

Plébániai imaszándékok 2017., augusztus: Azért, hogy az eszmei, szellemi viharokban a hívek bizalommal fogadják az Egyház szolgálatát, mellyel Krisztus Urunk tanítását közvetíti, és ez a tanítás biztos tájékozódási pont legyen minden ember számára.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Azért, hogy önmagunkból kilépve, legyünk jó szolgálati tevékenységre készek, és tudjunk bármikor odaállni mindazok mellé akik az emberi és társadalmi kapcsolatok perifériáján élnek! -Azért,hogy merjük kérni a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, anyai gondoskodását! -Azokért a betegekért, akiket már meg műtöttek, vagy műtétre várnak. Legyenek erősek, kitartóak, a gyógyulás útján, az Úr Isten szeretetével erősödve! – Azért, hogy Szent István Király példaképe legyen minden európai nemzetnek az összefogásban, a mai korban is. – Az Egyház megerősödéséért! B.I.: -Ápolókért,akik ebben a nagy melegben is a betegek mellett vannak. – Hazánkért, népünk hitének megőrzéséért. – Hazánk vezetőiért. – A lábatlani plébániaközösségért. – A hittanos táborért. – Hitoktatókért, tanárokért az új tanítási év előtt. – Plébánosunkért. Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keres

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.07.30

Épültünk a testvérek buzgóságán. A süttői templom nagytakarítá­sa, a piszkei harangozó óra javítása, templomainkban a friss virág, a tiszta járda, a szentségimádási napon a maroknyi lelkes imádko­zó, és a szép ( 3 fő ) asszisztencia bizonyítja, hogy van remény…

 

Jótékonyság A Püspöki Kar folyamatos adománygyűjtést hirdet az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

 

Házasság Némedi László feleségül kívánja venni Kiss Erzsébetet. Imádkozzunk értük, és aki e házasság akadályáról tud, jelezze a Süttői Plébánián.

 

Imádság Imádkozzunk a jelzett szándékokra, a tömegpusztító fegyverek betiltásáért, tervező-mérnökeinkért, azért, hogy minden gyermek egészséges táplálékhoz jusson. A testvérek imaszándéka­it is várom.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

31. Hétfő LOYOLAI SZENT IGNÁC – Jezsuita szerzetesekért

A SEGESVÁRI ÜTKÖZET NAPJA – 1849–  Hazánkért

01. Kedd VASAS SZENT PÉTER – ártatlanul fogságban sínylődőkért

Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító – jogszolgáltatásban dolgozókért (ügyvédek, ügyészek, bírák)

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA

02. Szerda Vercelli Szent Özséb püspök és Eymard Szent Péter Julián áldozópap,VARGA BÁLINT SZN – 1891 – számos új vasúti kocsiszerkezet (új kerék-, tengely-, csapágyas ütközőtípusok) és különleges kocsitípusok tervezője.

PORCIUNKULA – ferences szerzetesi családért

03. Csütörtök GEDEON TIHAMÉR SZN – 1898 A magyar alumíniumipar jeles alakja
04. Péntek Vianney Szent János Mária áldozópap
05. Szombat Havas Boldogasszony – Szűz Mária római főtemplomának felszentelése,
06. Vasárnap Urunk színeváltozása,
A NUKLEÁRIS FEGYVEREK BETILTÁSÁÉRT FOLYÓ HARC VILÁGNAPJA

 

A 31. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 31. Hétfő 10 óra Szentmise – Idősek Otthona  
Piszke 17 óra Temetés: +Kasza Imre  
 
Piszke 01. Kedd 8 óra Szentmise: +Kasza Imre  
 
Lábatlan 03. Csütörtök 15 óra Temetés: Schomeisz Istvánné – Teréz, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise: +Engelbrecht Rezső és fia:+Rezső előtte
 
Süttő 04. Péntek 15:30 Szentmise: +Boros Imre, majd  
16:30 Temetés: +Boros Imre  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 05. Szombat 17 óra Esküvő: Némedi László és Kiss Erzsébet  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Mezei Margit és +Tóth István  
Piszke ¾10 óra Szentmise utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Dr.Sághy Antal Környezetvédelmi és Kuturális Egylet IV.tábor

Múlt hét szombaton zárult táborunk, ahol idén 32 fiatal élvezte a természet adta lehetőségeket.

A csodálatos táj, a jó levegő és a nomád táborozásra tökéletesen alkalmas elkerített porta ismét kitűnő helyszínt biztosított a táborozásra. Nagy örömünkre a tavalyi táborlakók közül sokan visszatértek, többen már a negyedik táborukat élték át idén Bikolon, de voltak, akik idén ismerhették meg nyári táborunkat először.
A legnépszerűbb programok a gyerekek visszajelzése alapján az esti vadles terepjárókkal, éjszakai túra, tűzoltós vetélkedő, Állati jó bemutató – amely idén a madarakról szólt. Nagy népszerűségnek örvendett a madárgyűrűzés, tanyalátogatás, íjászat, gyógynövény ismereti előadás, sokan kézműves foglalkozásokon mutatták meg tehetségüket – nemezelés, agyagozás, egyéb foglalkozások – fejlesztették készségeiket. Egy este pedig a Hársfa Dalkör látogatott ki hozzánk egy kis nótázásra.

A kialakított focipálya, sportvetélkedők, számháború pedig a gyerekek mozgásigényét is kielégítették.

A jurta ismét helyet kapott a tábor területén, emelve a nomád tábor hangulatát, a gyerekek pedig erőszeretettel használták alvásra.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik nagyban hozzájárultak táborunk lebonyolításában:

Baranya család
Czermann család
Hársfa Dalkör
Kerecsensólyom Íjászok
Manu Hot-Dog
Budapesti Erdőgazdaság ZRt-Alsóvadácsi Vadászház
Pék Péter
Báthory Péter
Márvány Étterem
Süttői Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Krúg Tibor
Zwerger szikvízüzem
Süttő Község Önkormányzata
II. Rákóczi F. Általános Iskola-Sárdi Tibor

Végül, de nem utolsó sorban nagyon köszönjük a tábor vezetésének a megszervezést, előkészítést és a lebonyolítást, ami sok-sok önkéntes munkával valósulhatott meg!

Bagdi Antal
Baranyai Gábor
Czermann Jánosné
Czermann Kati
Izsó Zoltán
Némediné Wierl Magdolna
Sándor Ilcsi
Sipos Sandra
Török Endre
Török Katalin

Találkozunk jövőre az V. táborban!

Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet fényképe.

1 8 9 10 11 12 21