Egyházi élet

Az egyházközség és a templom története

1716-ban a történelmi körülmények tették lehetővé, hogy sok-sok évtized után újra megalapíthatja a római katolikus egyház a süttői egyházközösséget. Az első plébános Wilhelmo Welche volt. Jelenlegi plébánosunk: Tóth Bertalan, Süttő, Piszke és Lábatlan plébánosa.

Szent Ilona kápolna
A Kálvária domb elején, a Calvinische Friedhof (ma Vásártér) felett magasodik.
1748-ban Seel Ádám plébános kőből épült kápolnát emeltetett a süttői lakosok áldozatkészségéből, Szent Ilona tiszteletére. Majd 1755-ben történik róla említés, miszerint a 6 Stációból álló kálvária mellett kápolna épült.


80 év elteltével már csak üresen álló romos épületként említik. Gelsei Bíró Ferenc plébános újíttatja fel 1834-ben, és az ekkor már 12 stációt is kijavíttatja.

A következő időszakban nem megfelelő kőalap és a szakszerűtlenül javított tető miatt tovább romlik.
Nagyarányú gyűjtés után, megnagyobbítva, 1856-ban új alapon építette fel Lachmayer Ferenc kőfaragó mester.
A toronyba két harang került, a nagyobbikat , a 110 font súlyút, Bécsújhelyen Hilfer Ignác műhelyében öntötték, a kisebb 70 fontosat Lachmayer adományozta.

Ekkor kerül a Girgl Alajos által festett oltárkép a kápolnába, amely Szent Ilonát ábrázolja, kezében a feszülettel.

A kápolna falán egy márványtáblán a következőket olvashatjuk: “Der Fromme Chrilieusum zu EhrenderHelena , MDCCCLVI.”
Az első világháború ezeket a harangokat sem kímélte meg. Újra csak 1925-ben kondulnak meg, újraöntésük után.
A második világháborúban a tető megsemmisült, a tornyot ellőtték, ablakok, ajtó tönkrement.
Legutóbbi felújítása 2001-ben befejeződött. Ma régi szépségében látható.

Szent Lipót templom
1732-ben a régi kápolna kibővítését gróf Esterházy Imre hercegprímás kezdeményezi. Az átépítés során a szentély boltívesre készül, a hajó stukatúros, vakolt mennyezetű, tetőzete zsindely. Külön harangtornya nincs, a 3 harangja fából készült haranglábon van elhelyezve.

Felszerelése is teljes, van kórusa orgonával, két oltára, padjai, szószéke.


Az orgonát 1715-ben Eberhard Antal készítette Hainburgban. A nagyharangot 1746-ban Lissiack János öntötte Esztergomban, a másodikat Putere János Budán 1727-ben Öntötte. A harmadik évszám és felirat nélküli.

Az 1770-es években olyan rossz állapotba kerül az épület, hogy újjáépítése halaszthatatlan. Batthyány József hercegprímás utasítására teljesen lebontották, s új alapra készült el a templom 1778-ban.


A barokk stílusú templom fő méretei:

A torony magassága: ~23 m

A templom hosszúsága: ~32 m

Belső mérete: 28×11 m

Belső magassága: 12 m

Alapterülete: 300 m 2


A főoltár késő barokk stílusban, süttői vörös márványból készült. Koporsó alakú alsó asztalból emelkedik ki az oltárfal közepén a tabernákulum.
A főoltárkép Ausztriából származik, eredete homályba vész. Az olajjal festett vászonképen Szent Lipót felhőn lebegve látható, miközben két arkangyal, puttók segítségével emelik az égből jövő sugárnyaláb irányába.

A templom dísze a süttői vörös márványból készült keresztkút. Négyzetes alapon, ovális rajzú oszlop gyűrűjén, kettős árkád motívumsorral, rajta széles ovális barokk sormintás medence. A talpazaton gótbetűs felirat: “Im Jahr 1781”

1781-ben a torony négy oldalán vízóra szerkezetet helyeznek el, amely ebben a korban is drága ajándéknak minősül.
Az első világháború idején a harangokat hadicélokra elvitték. Csak 1925-ben kerülnek új harangok a toronyba, amelyeket Szlezák Antal Budapesten önti.

1944. december 24-én kezdődik a falu bombázása. A robbanó és gyújtó bombák hatására megsemmisül a tetőszerkezet nagy része, tönkremennek az ablakok is. A márvány főoltár felrobbant. 1945. március 27-én indul meg az ideiglenes helyreállítás. A templom megújítása azóta folyamatosan folyik, pl. 2004-ben készült el a sekrestyében a szociális blokk.

A felújított templom megáldását 1999. november 28-án , Advent első vasárnapján végezte Dr. Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek.

“Süttői r. k. templom renoválására” Alapítvány

2543 Süttő, Templom tér 2.

1992-ben Süttő Község Önkormányzata és az Egyházközösség képviselőtestülete létrehozza a “süttői r.k. templom renoválására” alapítványt, amelynek feladata lett a felújítás pénzügyi fedezetének megteremtése.
Így kerülhetett sor 1996-ban a templom teljes felújítására.
A felújított templom megáldását 1999. nov. 28-án Advent első vasárnapján végezte Dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergomi-budapesti érsek.

“Süttő község közösségi céljaiért” Alapítvány

ELNÖK: Szűcs Mihályné
Megalakulásának időpontja: 1995.

Az alapítvány célja:
Falunk kulturális életében aktív szerepvállalás. Művelődési tevékenységek lebonyolítása. Sport események lebonyolítása. Nemzetiségi hagyományok felkutatása, őrzése, ápolása.
Rendszeres programok:
Tavaszi múzeum látogatás (kép, virágkiállítás). Falunap megszervezése, Szüreti felvonulás. Szilveszteri bál.
Hatékony együttműködés a helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel és a helyi intézményekkel.

“Értetek! Értitek” Alapítvány

Cím: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Süttő, Templom tér 2.
Kuratórium elnöke:
Polhammer Katalin
Titkár: Németh Gabriella
Tag: Sárdi Tibor
Alapítók: Fehér Árpád, Izsó Tibor, Herczeg János

Megalakulásának időpontja: 1998. június 22.
Az alapítvány célja:
kulturális életben, művelődési tevékenységben szerepvállalás. Sport programok szervezése. Táboroztatás támogatása. Nemzetiségi hagyományok ápolása.
Tervezett programok:
Sítábor, gyermeknapi rendezvény, farsangi bál támogatása , programok lebonyolításában segítség.
Együtt működés a helyi önkormányzattal és a civil szervezetekkel.

Dr. Sághy Antal Környezetvédelmi Kulturális Egylet

2543 Süttő, Rákóczi u. 30. | Elnök: Izsó Zoltán

Megalakulásának időpontja: 2008. március 6.

Az egyesület célja: Községünk környezetének megóvása, szépítése, természeti értékeink védelme, az eltűnőben levő hagyományaink újjáélesztése, a meglévő hagyományok ápolása.

Rendszeres programjaink: Duna-part és a Bikol-patak aktív védelme, rendben tartása, az illegális szemét lerakók felszámolása. Megszerettetni lakótársainkkal és az ifjúsággal a környezetet (természet, állat, madárvédelem). Katasztrófa elleni védelemben segítség nyújtás. Helyi kulturális és közművelődési tevékenységben aktív szerep vállalás.

Tervezett programjaink: Április hónapban a “Föld napja” keretében csatlakozva más szervezetekhez a Duna-part és falunk terültén “szemét szüret”. Későbbiekben falunk és környéke rendszeres takarítása, szebbé tétele,régi hagyományok felkutatása, ápolása.
Védett madaraink figyelése, a téli időszakban etetése

Sport Club

Cím: Vásártér u.13/b | Elnök:Styeczné Padányi Mónika
Szakosztályok
labdarúgó szakosztály – vezető: Török Endre
íjász szakosztály – vezető: Molnár György

Megalakulása: Több évtizedes múltra tekinthet vissza. Kisebb megszakításokkal a mai napig aktívan működik.

A club célja: A lelkes szurkolók szórakoztatásán kívül a lakosság sportolási igényeinek kielégítése. Az ifjúság sportra nevelése. A mozgás, a sportolás, az egészséges táplálkozás megismerése. Az egészséges életmód megszerettetése.

Magyar Vöröskereszt Süttői Szervezete

Elnök: Latorcai Károlyné
Feladataik: Véradás szervezése a zavartalan vérellátás biztosítása érdekében, szociális munkák, rászorulók segítése, különböző gyűjtések és osztások ( pl. használtruha , élelmiszer ), idősek, betegek, fogyatékkal élők, nagycsaládosok támogatása.

Tervezett programok: Idősek Napja, gyermek táboroztatás megszervezése, idősek és betegek látogatása, falunk legidősebb lakóinak köszöntése, katasztrófahelyzetben feladatvállalás, valamint együttműködés a helyi önkormányzattal és civil szervezetekkel.

Tűzoltó Egyesület

2543 Süttő,Rákóczi  Ferenc  út 30 | Parancsnok: ifj. Kerék István

Megalakulásának időpontja:
130 éves múltra tekint vissza.

Az egyesület célja: Elsősorban a tűz ,a víz, az elemi károk elleni hatékony védelem. Katasztrófa megelőzésben aktív segítség nyújtás. Rendezvények megszervezésében és lebonyolításában jelentős szerep vállalás. Együtt működés a helyi önkormányzattal és civil szervezetekkel.

Rendszeres programjaink: Tűzoltó verseny, lecsó-party.
Rendezvényeink rendszeres résztvevői a felvidéki testvértelepülésünk Dunamocs Tűzoltó Egyesülete és lakossága.

Rákóczi Szövetség Süttői Szervezete

2543 Süttő, Árpád u. 26. | Elnök: Polhammer László

Megalakulás időpontja: 1996. szeptember 20. A szövetség célja a felvidéki és kárpátaljai magyarság érdekvédelme, melyet az oktatási, kulturális és közművelési tevékenységben nyújtott segítségünkkel igyekszünk megvalósítani.

Szervezetünk feladata a helyi Rákóczi kultusz ápolásán túl, elsősorban a Duna túlsó oldalán fekvő szomszéd falvakkal történő szorosabb kapcsolattartás, baráti együttműködés, valamint a jó értelemben vett magyarság tudat erősítése.
Rendezvényeink rendszeres résztvevői a felvidéki testvértelepülésünk (Dunamocs) polgárai is. Működésünk legfőbb eredményének Dunamocs községgel kialakult aktív testvérkapcsolatát tartjuk.

Kézműves Klub

2543 Süttő,Áprily tér.4. 

Megalakulásának időpontja: 2001. szeptemberében 9 taggal alakult. Ma, 2008-ban 27-en vagyunk.

Külön vezető nincs, mindenki végzi a maga feladatát. Lelkes összetartó társaság.

Az egyesület célja: hogy jól érezzük magunkat, vidáman jó hangulatban készítünk saját és családunk örömére míves darabokat. Hímzünk, horgolunk, csipkét verünk, kötünk, szőnyeget szövünk.

Férfi tagunk szalmával és csuhéval is dolgozik. Az érdeklődőknek hímzés mintát előnyomatunk.

Minden szerdán 14-órától -16-óráig tartunk klub foglalkozást.
Rendszeres programjaink:
A falu közösségi életében aktívan részt veszünk, rendezvények szervezésében segédkezünk. Évente kétszer az augusztusi falunapon és adventkor kiállítást rendezünk az elkészült munkáinkból. Állandó kiállításunk megtekinthető a könyvtár melletti nagyteremben. Minden új érdeklődőt szeretettel várunk.

1 7 8 9 10 11 12