Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.07.02.

Köszönet a Süttőn elkészült torony-felújításért, a Főegyházmegye anyagi segítségéért, a megnövekedett takarítási igényt is szorgosan végző testvérek fáradozásáért.

 

Ünnep Ma, Sarlós Boldogasszony ünnepén, templo­munk búcsú napján hálát adunk Piszkei Plébánia-közösségünk önállóságának 90 esztendejéért. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, fáradozásaival hozzájárult a mai szép ünnephez, és azoknak is, akik az esztendő minden napján gondoskodnak közösségünkről, templomainkról.

A tablók és a mellékelt összefoglaló számok az elmúlt évtizedek emlékeit hordozzák. Reményeink szerint ez egy kiállítás kezdeti lépése. A számok összevetése mutatja, mennyire távolodik a keresztelések száma a temetésektől, ez utóbbiak javára…

Köszönet az anyagot összeállító testvérek fáradságáért is!

Ma, e templomban, a szokott feltételek mellett – Szentgyónás, Szentáldozás, a Szentatya szándékára végzett imádság – teljes búcsút nyerhetünk. Éljünk a lehetőséggel!

 

Jótékonyság Ma felajánláskor a Péter-filléreket gyűjt­jük. Tavaly a Szentatya karitatív tevé­kenységét támogatandó 40,595 Ft-ot továbbítottunk a három templomból, az országból pedig közel 56 millió forintot. Bővebben a http://www.magyarkurir.hu/hirek/julius-2-an-gyujtik-peterfillereket világhálós címen olvashatunk a gyűjtésről.

 

A Püspöki Kar folyamatos adománygyűjtést hirdet az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltételeinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakozhatunk e célra.

 

Öröm Mint arról a katolikus sajtóból értesültünk, Őszentsége Dr. Székely János püspök atyát nevezte ki a Szombathelyi egyházmegye főpásztorává. Személyét jól ismerjük, imádkozzunk érte! Beiktatása jövő szombaton lesz.

 

Ifjúság Jelentős lépést tettünk visszafelé, és idén már nem lesz nyári napközis foglalkozás a hittanosoknak. Tekintettel az igen szerény jelentkezésre, mindkét tervezett napközis hittanos hét – Süttőn és Piszkén – elmarad. Megtisztelt bizalmával az a 6 illetve 2 szülő, akik tervezték gyermekük számára e napokat. Megértésüket köszönjük. Az ugyancsak gyér érdeklődés ellenére a Pilismarótra tervezett tábort megtartjuk, mert ott a létszám épp a határon van.

 

Harangszó Tájékoztatom a testvéreket, hogy mindhárom templomban meghibásodott a harangozó berendezés, illetve időkapcsoló, ezért részlegesen, vagy teljesen kimaradnak a harangszók. A hibák kijavításáig türelmüket kérjük.

 

Orgonaszó Öröm számunkra, hogy az »Ars musica« aranyminősítésű kórus Vereckei Attila karnagy úr vezetésével emelik a mai Szentmise fényét, és megszólaltatják az orgonát. A hivatalos átadás azonban, melyen köszönetet mondunk az adakozóknak is,  ősszel, egy még meg nem határozott napon lesz, amelyre már most hívjuk és várjuk a testvéreket.

 

Imádság Imádkozzunk a héten többek között orgonaépítőinkért, hithirdetőkért, tankönyvírókért és a kínai népért. A héten várom a testvérek imaszándékait.

 

Reméljük, hogy diákjaink nem felejtették el egy jó Szent­gyónással zárni a tanévet. Családtagjaik, keresztszüleik, és idősebb testvéreik jó példája pedig buzdítja őket…

 

Süttőn a templomkert már nem munkaterület, de a szomszédos, életveszélyes ház miatt csak elölről közelíthetjük meg a templomot!

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő Szent Tamás apostol
04. Kedd Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,

KOVÁTS MIHÁLY orvos, nyelvújító, többek között a „Szükségben való és segedelem…” c. könyv SZN – 1768

05. Szerda                         CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1853
06. Csütörtök Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Péntek ANGSTER JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1834 – orgonaépítőkért

LÉNÁRD FÜLÖP (FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1905) SZN – 1862;

08. Szombat SZENT KILIÁN – hithirdetőkért
09. Vasárnap Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,

MAKÓ PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1723 – tankönyvírókért

 

 

A 27. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 04. Kedd 16:15 Szentmise, majd temetés: +Eckl József  
 
Piszke 05. Szerda 15 óra Temetés: +Blau Istvánné  
 
Süttő 06. Csütörtök 17 óra Temetés, majd Szentmise:

+Szporni Lászlóné

 
 
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise: +Blau Istvánné ob., majd adoratio előtte
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal, N:+Wendl Vilma  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)             és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

XXI. Baráti tűzoltóverseny

XXI. Baráti tűzoltóverseny

2017.JÚNIUS 24. SÜTTŐ FOCIPÁLYA

KEZDÉS 8:30

PROGRAMOK:

  • ARCFESTÉS
  • ÜGYESSÉGI FELADATOK
  • RAJZVERSENY
  • KÖTÉLPÁLYA

FELLÉPNEK

NAPFÉNY MAZSORETT CSOPORT

CIRIL TÁNCSTÚDIÓ BEMUTATÓJA

HABPARTY

GYERE ÉREZD JÓL MAGAD

A RENDEZVÉNYEN HANG ÉS KÉPANYAG KÉSZÜL,VALAMINT FELHÍJUK FIGYELMÜKET A HABPARTYRA VÁLTÓRUHÁT KÉSZÍTSENEK.

BELÉPÉS DÍJTALAN

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.06.18.

 A mai szép ünnep erősítse hitünket, hogy Urunk Jézus jelenléte nem esetleges és időleges, hanem mindennapjaink részese akar lenni. Viszonozzuk ezt a szeretetet a gyakori Szentmise, Szentséglátogatás, Szentségimádás és a felkészült, tiszta lélekkel való Szentáldozás által.

Külön imádkozzunk azokért a fiatalokért és gyermekekért, akik a közelmúltban voltak elsőáldozók, de eltávolodtak a Szentségi Jézustól.

 

Urunk áldása legyen mindazokon, akik templomainkat, oltáraink­at feldíszítették, ahhoz hozzájárultak.

 

A Püspöki Kar adománygyűjtést hirdet az otthonukból elüldözött keresztények javára, amelyhez egy erre a célra létrehozott bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003) keresztül tudnak hozzájárulni. A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését.   

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

19. Hétfő Szent Romuald apát
20. Kedd A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA
21. Szerda Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A ZENE ÜNNEPE
22. Csütörtök Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

WEÖRES SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1913

23. Péntek OLIMPIAI NAP
24. Szombat Keresztelő Szent János születése
25. Vasárnap Barlangok napja

 

A 25. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Lábatlan 23. Péntek 10 óra!!! Szentmise,  majd adoratio előtt
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise:+Eipl István, N:+Mária, Fiúk:+Ottó
Süttő 25. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Tóth és a Tóth család +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Süttői halomsírok az Interreg-Danube Európai Uniós pályázatban

Süttői halomsírok az Interreg-Danube Európai Uniós pályázatban

 

 

Öt ország húsz különféle, a kulturális örökség védelmében tevékenykedő intézményének összefogásával indult 2017 januárjában az Interreg-Danube program, amelynek célja egy tágabb régióban – a Duna és déli mellékfolyóinak környezetében – található kora vaskori (Kr. e. 8-5. század) halomsírok és magaslati telepek kutatása, helyük vizsgálata az őket körülvevő tájban. A több múzeum, felsőoktatási intézmény és turisztikai cég között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete Dr. Czajlik Zoltán vezetésével a Süttő nyugati határában található lelőhely-együttesre koncentrál, a programnak köszönhetően az elkövetkező két évben itt komplex kutatásokra nyílik majd lehetőség.

A süttői határban található kora vaskori emlékekre már a 20. század első felében felfigyeltek. Legkorábban – az 1920-as, 1930-as években – a tájból vizuálisan is kiemelkedő halomsírok feltárása indult meg. Az 1970-es, 1980-as években újrakezdődő ásatásoknak köszönhetően vált ismertté az a nagyméretű, jelenleg 82 feltárt temetkezést számláló temető, ahol a sírokat nem fedték halmok, és a löszplató északkeleti felét elfoglaló, déli oldalán sánccal megerősített település. A modern munkákat Vékony Gábor, és felesége, Vadász Éva vezették. Az évtizedek során feltárt leletanyag – főként gazdagon díszített edények, kisebb számban a női viselet részét képező tűk, ruhakapcsok, néhány fegyver – az Esztergomi Balassa Bálint Múzeumba került. A tárgyak több kiállításon láthatóak voltak, jelenleg számos darab az esztergomi látványtárban tekinthető meg.

Ahogy ez a fentiekből is kitűnik, Süttő határából nem pusztán kora vaskori halomsírok csoportjai, vagy egy a korszakhoz sorolható telep ismert – a kép már az eddigi adatok alapján is sokkal komplexebb. Az Interreg-Danube program célja, hogy különféle módszerekkel ennek az összetett vaskori világnak még több elemét ismerhessük meg. Repülőgéppel a terület fölé szállva, geofizikai kutatási módszerekkel, vagy a felszínről gyűjthető kerámiatöredékek segítségével többletinformációkat szerezhetünk a lelőhely részleteire vonatkozóan.  A felsorolt módszerek mind részét képezik a 2017-2018-ra tervezett és az Interreg-Danube program keretei között megvalósuló munkának.

A nemzetközi együttműködés keretei között további horvátországi, szlovéniai, ausztriai és magyarországi régiók összetett régészeti módszerekkel történő vizsgálata zajlik. Mivel Süttőhöz hasonlóan minden esetben monumentális kora vaskori halomsírjairól vagy magaslati telepeiről ismert területeket kutatnak a régészek az együttműködés végére jól összehasonlítható eredményekre számíthatunk. Emellett a program egyik fontos célja, hogy javaslatot tegyen ezeknek a kiemelkedő, 2700-2500 éves régészeti emlékeknek a nagyközönség számára is érthető módon történő bemutatására, méghozzá abban a tájban, amelyben egykor léteztek.

 

 

/Novinszki-Groma Katalin/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.06.04

 Ma véget ér a húsvéti idő. Megköszönjük a  sok lelki ajándékot, amelyet ezen ötven nap alatt kaptunk. A harangszóra ismét az »Úr angyala« imádságot végezzük.

 

Ma a trianoni békediktátumtól szenvedőkre gondolva, Piszkén, a Szentmise után imádkozunk a (felújítandó)  országzászlónál.

 

Jövő vasárnap adunk hálát az elmúlt tanév ajándékaiért. A hálaadó Szentmisére várjuk a hittanosokat Szüleikkel, Kereszt szüleikkel együtt.

 

Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége.

 

Szombaton Főpásztorunk négy áldozópapot, három szerpapot (diakónust), és hat, a saját plébániájukon szolgálatot teljesítő állandó szerpapot (diakónust) szentel Esztergomban, a székesegyházban. Imádkozzunk értük. Közülük Horváth Márton jövő vasárnap délután öt órakor mutatja be első Szentmiséjét Nyergesújfalun. Tudjuk: »Egy újmisés áldásért érdemes egy pár új csizmát is szétszaggatni.«

 

Két hét múlva, 17-én, szombaton kerül sor az arra felkészült gyermekek első Szentgyónására. Imádkozzunk értük, hogy kitartsanak a jóban, és őszinte Szentgyónás után érezzék a tiszta lélek örömét. Imádkozzunk azokért is, akik megfeledkeztek az első örömről, amit a Jézussal való találkozás jelentett, és szinte minden fontosabb lett, mint a Szentmise, a szentgyónás vagy a szentáldozás. Térjenek meg!

 

A héten várom a testvérek imaszándékait!

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

05. Hétfő Szent Bonifác pp. És vt. ||| KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP

GÁBOR DÉNES SZN  – 1900; FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1971

06. Kedd Szent Norbert püspök

TIRTS REZSŐ, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Szerda BÖZSÖNY DÉNES,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Csütörtök Prágai Szent Ágnes szűz  ||| AZ ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA III,

CZETZ JÁNOS, honvéd tábornok,  az argentin katonai térképészeti intézet és a katonai akadémia megalapítója és vezetője. SZN – 1822

09. Péntek Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Szombat APÁCZAI CSERE JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1625

A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG NAPJA

OLÁH PÁL, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Vasárnap SZENT BARNABÁS APOSTOL

 

 

 

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 05. Hétfő ½ 9 óra Szentmise előtt
 
Piszke 06. Kedd 08 óra Szentmise: +Emmer István  
Süttő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
 
Süttő 08. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise,  majd adoratio  
19 óra Fehi-Bóra  
 
Esztergom 10. Szombat ½ 11 óra Papszentelési Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel és unokája: +Aliz  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése-2017.05.29.

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

 

Köszönet mindenkinek, aki kertjeink karbantartásában és a helyiség kiürítésében közreműködött.

Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége.

 

Hétfőn délután történik a Piszkei templom orgonájának műszaki átadása. Mivel a munkálatok nem titkosak, ezért várjuk az érdeklődőket.

 

Ma délután a Lábatlani Borostyán  Baráti Kör majálist szervez a Búzás-hegyi térre. Minden érdeklődőt örömmel várnak.

 

Jövő vasárnap a trianoni békediktátumtól szenvedőkre gondolva, Piszkén, a Szentmise után imádkozunk a (felújítandó)  országzászlónál. Hozzunk mécsest.

Litániák rendje – 2017 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra

 

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

29. Hétfő ARÁNYI LAJOS SZN – 1812 – <orvosokért>  CHOLNOKY LÁSZLÓ SZN – 1899 – <gyógyszerészekért>
30. Kedd Szent István király ereklyéinek átvitele,

IFJ. ENTZ GÉZA, A Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Szerda DOHÁNYMENTES VILÁGNAP
01. Csütörtök Szent Jusztinusz vértanú
02. Péntek Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk,

Szent Erazmus vértanú (†303)

03. Szombat Jézus Szentséges Szíve

Lwanga szent Károly és társai vértanúk,

BÉKÉSY GYÖRGY SZN – 1899; ORVOSI-ÉLETTANI NOBEL-DÍJ: 1961

04. Vasárnap Szűz Mária Szeplőtelen Szíve

A TRIANONI Békediktátum, Országunk felszabdalásának NAPJA

AZ ERŐSZAK ÁRTATLAN GYERMEKÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJA

 

 

 

A 22. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 29. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szülők, +testvérek, +Nagyszülők, majd adoratio-s litánia előtt
 
Piszke 30. Kedd 08 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 01. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Kuratóriumi ülés  
 
Lábatlan 02. Péntek 13 óra Temetés: Szvoboda István  
18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia  
 
Lábatlan 03. Szombat 18 óra Szentmise: +Ughyné Fazekas Eszter és férje:+László  
 
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Holdampf Tibor  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Egyenlő bánásmód

Forduljon az                  

ügyfélszolgálatához, ha

 

neme,

faji hovatartozása,

bőrszíne,

nemzetisége,

nemzetiséghez

való tartozása,

fogyatékossága,

életkora,

egészségi állapota,

vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

családi állapota,

anyasága vagy apasága,

szexuális irányultsága,

nemi identitása,

vagyoni helyzete

 

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/900-4624, domebe@t-online.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. tel: 06 34/515-100
2017.06.13.  09:00-13:00

 

Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.06.06. 10:00-14:00

 

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.06.20. 09:00-13:00

 

Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

2890 Tata, Erzsébet királyné tér 10.

2017.06.28. 10:00-14:00

 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet

Trianoni megemlékezés

 

 

 

Emlékezzünk együtt!

 

    TALÁLKOZZUNK

  1. június 2-án 18 órakor, a hálás utódok által felújított

Országzászlónál!

(rossz idő esetén a Közösségi Udvarházban)

 

Program:

 

Köszöntő: Czermann János polgármester

Himnusz

Vers: Lukóczki Anna, Izsó Zoltán

Ünnepi beszéd: Banai Pál polgármester

Az ünnepség során fellép a dunamocsi Vadvirág Énekkar és a Süttői Hársfa Dalkör

 Szózat

 

Koszorúzás és gyertyagyújtás a trianoni békediktátum

  1. évfordulóján.

 

 

 

Süttő Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

 

 

1 7 8 9 10 11 19