Süttő Község jegyzője

                       

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Süttő Község jegyzője
Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2543 Süttő, Templom tér 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Önkormányzat költségvetési terv előkészítése A gazdálkodásról szóló év közi és éves beszámoló elkészítése Főkönyvi könyvelés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 2011. évi CXCIX. törvény 21/2003. (XXII. 16.) Ök. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Középiskola/gimnázium, Költségvetési szak,

•         ASP könyvelési ismeretek – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, azokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Józó Antal nyújt, a 0633/474360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Süttő Község jegyzője címére történő megküldésével (2543 Süttő, Templom tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 945/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton dr. Józó Antal részére a jegyzo@sutto.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: dr. Józó Antal, Komárom-Esztergom megye, 2543 Süttő, Templom tér 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Süttő Község weboldalán – 2018. július 18.

•         Süttő Község Önkormányzatának hirdetőtábláján – 2018. július 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Betűméret
Kontrasztos mód