Pályázati felhívás civil szervezetek részére

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot ír ki a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére az I. pontban megjelölt szervezetek részére.

I. Pályázók köre

Önkormányzati támogatást kaphatnak a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett, süttői székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet süttői szervezettel rendelkező, valamint nem süttői székhelyű, de tevékenységét Süttőn is folytató

 • egyesületek
 • alapítványok
 • közalapítványok
 • egyéb szervezetek
 • egyházak,

amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak / alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

II. A pályázat útján támogatható tevékenységek köre

 • civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, rendezvények támogatása
 • hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása
 • civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása
 • civil szervezetek pályázati önrészének támogatása
 • civil édekképviseleti tevékenységek támogatása
 • civil szervezetek működési költségeinek támogatása

III. A támogatás forrása

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében biztosított keretösszeg terhére.

IV. Egyéb feltételek

 • A pályázat kizárólag akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha a támogatást kérő a I-II. pontban foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelel.
 • Hiányos, vagy nem az V.pontnak megfelelően benyújtott pályázat nem terjeszthető a Képviselő-testület elé.
 • A Képviselő-testület nem adhat támogatást a mulasztástól számított két éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette, a támogatást nem fizette vissza.
 • Az elszámolás és a pályázati eljárás feltételeit az Önkormányzat rendeletben szabályozza.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázatot papír alapon, az 1.sz. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Formanyomtatvány igényelhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy letölthető a www.sutto.hu honlapról. A pályázat kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a meghatározott feltételeknek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. március 1.

A beérkezett pályázatokat Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el és a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket.

Süttő, 2018.02.08.

Czermann János
polgármester

Betűméret
Kontrasztos mód
sed eleifend risus ipsum sem, suscipit quis, mattis Donec risus.