Egyesület neve: Süttő Község Óvodásaiért, Bölcsődéseiért Közhasznú Egyesület
Az Egyesület székhelye: 2543 Süttő Kőfaragó tér 5.
Az Egyesület alapításának éve: 2010.
Az Egyesület adószáma: 18274477-1-11
Az Egyesület számlaszáma: 63200205-14970968
Az Egyesület elnöke: Schleicher Csilla
Elnökségi tagok: Engelbrecht Rezsőné és Barisné Wierl Henrietta

Az Egyesület nyilvántartásában 14 rendes tag és 24 pártoló tag szerepel.

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

 1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 2. kulturális tevékenység
 3. természetvédelem, állatvédelem,
 4. környezetvédelem

Az Egyesület célja

 1. Hátrányos helyzetű és az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek esélyegyenlőségének növelése, érdekképviselete.
 2. Szociális tevékenység, családsegítés
 3. Játékok, szemléltető eszközök, tornaszerek és mozgásfejlesztő eszközök, logopédiai és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése
 4. A foglalkozásokhoz szükséges tárgyi feltételek jobbításának, bővítésének, berendezés korszerűsítésének, beruházások finanszírozásának támogatása.
 5. Az egészséges életmódra nevelés megteremtése és annak elősegítése, illetve ezek támogatása
 6. Az óvodai munkaközösségek működésének támogatása
 7. Művészetek iránti fogékonyság, érdeklődés feltételeinek megteremtése
 8. Kirándulások szervezése
 9. Az óvodások és bölcsődések részére külön foglalkozások szervezése, azok támogatása ( pl. úszás oktatás, színház látogatás, stb. )
 10. Az óvoda és bölcsőde játszóudvarának fejlesztése
 11. Az óvodás és bölcsődés korú gyermekeket nevelő, krízishelyzetben lévő családok segítése – felvilágosító előadások, családi programok, tanácsadás szervezés, életvezetési problémák megoldása által,-, annak érdekében, hogy a gyermekek testi-,lelki és szellemi képességei életkoruknak megfelelően alakuljanak
 12. Prevenciós programokba való bekapcsolódás, részvétel elősegítése
 13. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 14. Segítség nyújtása az óvodai tevékenységek, rendezvények, ünnepek, ünnepségek szervezéséhez, ellátásához
 15. természetvédelem, állatvédelem
 16. környezetvédelem
 17. Az óvodai és bölcsődei dolgozók részére továbbképzések, továbbképzéseken való részvétel, további szakképesítés megszerzésére irányuló továbbtanuláson való részvétel támogatása
 18. Az óvodai és bölcsődei dolgozók motiválása, pénzbeli, és nem anyagi jutalmazása
 19. Az egyesület tagjainak motiválása, pénzbeli, és nem anyagi jutalmazása
 20. A gyermekek optimális fejlődését szolgáló óvodai pályázatokhoz – szükség szerint – az önerő biztosítása
 21. Pályázatokban való részvétel
 22. Szakkönyvek, folyóiratok beszerzése
 23. szülők és pedagógusok részére szakmai előadások finanszírozása
 24. Más óvodákkal, bölcsődékkel, szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányi utak szervezése.

 

Ennek keretében az Egyesület elsődleges célja:

 1. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása
 2. Olyan nevelési, oktatási és tevékenységi területeket segítő eszköz, tárgyak, bútorzat beszerzése, melyre az óvoda költségvetésében nincs, vagy kevés a pénzügyi lehetőség ( pl. egyéni képességfejlesztő eszközök, audivizuális eszközök, kellékek stb. )
 3. Kulturális, egészségmegőrző, környezetvédelmi programok támogatása
 4. Pedagógusok továbbtanulásának, továbbképzésének támogatása, munkájának motiválása
 5. Más óvodákkal, szervezetekkel való kapcsolatteremtés támogatása, tanulmányi utak szervezése

Az Egyesület alaptevékenysége, feladatai

 

 1. az egyesületi célok megvalósításához szükséges működési feltételek biztosítása,
 2. az egyesületi tevékenység fejlesztési célkitűzésinek meghatározása és gondoskodás azok megvalósításáról ,
 3. az egyesületi élet alapjait képező öntevékeny közösségi élet kibontakozásának elősegítése
 4. a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.
 5. Az egyesület a célokban megfogalmazott feladatokat az egyesület rendelkezésére álló vagyoni, anyagi és személyi feltételekhez igazodóan fokozatosan valósítja meg.

Az Egyesület – céljainak megvalósítása érdekében, megállapodás alapján – szoros kapcsolatot tart mindazokkal az állami, önkormányzati, civil és gazdálkodó szervezetekkel, amelyek elősegítik céljai megvalósulását, részt vállalnak az egyesület működési feltételeinek biztosításában és fejlesztésében.

pulvinar Phasellus Aliquam libero fringilla id, sem, dolor Curabitur nunc id