Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.04.05.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

1.2 A Szentatya, a plébánia és a testvérek áprilisi imaszándékait alább olvashatjuk.

Szentatya 2020., áprilisi imaszándéka:  A függőségekből való szabadulásért: Imádkozzunk azért, hogy a függőségekben szenvedők segítséget és támogatást kapjanak.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: 

P Mné E.: -Azért, hogy Húsvét Ünnepének örömét, kegyel­mét merjük kérni imáinkban, Jézus Krisztus feltámadásá­ban! – Azért, hogy a betegek és a szomorkodók Jézus Bol­dogságos Anyjánál, Szűz Máriánál tudjanak vigasztalódni! – Azért, hogy a Világ összes papjai a járvány ellenére is tudjanak Szentmisét bemutatni, jó erőben, jó egészséggel!!   B.I.:Járvány megszüntetéséért, áldozataiért; – a megváltás értékének, misztériumnak felismeréséért; – püspökeinkért;  – Európa megtéréséért;

– családjainkért;  Plébános: Azért, hogy a szentáldozásra, bérmálkozásra készülők  tartsa­nak ki, és ne veszítsék el lelkesedésüket; Azokért, akik krízis-helyzetbe kerülnek: kapja­nak támogatást gondjaik megoldásához;

 

3.1 A nagyheti szertartások is rendhagyó módon, a kedves hívek távollétében tarttatnak meg. A rendkívüli helyzetben a süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos  esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – lehet kijönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:

 

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

Mindez pedig a hatósági intézkedések tükrében. Ha azok szigorodnak, felelősen mi is ahhoz igazodunk.

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból. Szentáldozáshoz a liturgiákon kívül, megfelelő szabályok megtartásával járulhatunk. E szabályokat helyben ismertetem. Jelzem a táblázatban, amikor erre lehetőség nyílik.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk!

A bíboros atya engesztelő imádságát   megtaláljuk a https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhá­lós címen.

 

3.5 A Szentmiséket, liturgiákat a jelzett időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket, mint például a keresztúti áhítatot.

Itt köszönöm meg a közvetítésben és a szükséges segédkezésben résztvevő testvéreink áldozatos munkáját, és mindazok érdeklődését, akik figyelemmel kísérik ezeket a közvetítéseket, különös tekintettel a fiatalokra.

 

A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés. Főegyházmegyénk központi eseményeit külön is feltüntettem, hogy azokat a jelölt csatornákon tudjuk követni.

 

A közvetítéseknél is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

  1. Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.
  2. Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.
  3. A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, például ezekkel a szavakkal:

Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,

hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

 

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást, pihenéssel, egymással való törődéssel!

Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

 

3.7. A családi liturgiákhoz segédanyagot , ötleteket találhatunk a

https://katolikus.hu/cikk/segedanyag-a-nagyhet-szemelyes-es-csaladi-imadsagaihoz

világhálós címen. Lehetőség ez az időszak, hogy újra felfedezzük a családi közös imádság szépségét, értékét. Azoknak is lehetőség ez az időszak, akik családjukban egyedüliként gyakorolják a hitüket. A gondokat bajokat türelmesen viselve, keresztényi derűt sugározva tehetünk tanúságot a hittől távolabb járó, illetve azt nem gyakorló családtagjaink felé.

 

5.1.  Tudjuk, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. 5.2. Többek között (…) Nagypénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, az egészséges felnőtt ember pedig 18 – 60 éves koráig e napon csak háromszor ehet, és ebből egyszer lakhat jól! A jelenlegi helyzet nehézségeit is felajánlhatjuk bűnbánatunk jeleként, engesztelésül is.  Megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

6.1. Köszönetet mondok mindenkinek, aki a sajátos körülmények között is segített templomaink díszítésében, kertjeink, a szabadtéri kálvária rendbehozatalában!

 

 

 

 

 

 

 

 

A polgári esztendő 15. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje megjegyzés
 
 Süttő 06. Nagy

hétfő

18 óra Szentmise  
 
Süttő 07. Nagy

kedd

8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Gyóntatás Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 08. Nagy

szerda

18 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Közvetítés 09. Nagy-csütörtök 10 óra Bíboros atya üzenete Bonum TV, világháló
18 óra Szentmise a Főpásztorral
Süttő 19 óra Szentmise

 az Utolsó Vacsora emlékére

A templom a Szentmise után – 21 óráig nyitva, magánimádság céljára

Szentmise után áldozás kérésre,

gyóntatás kérésre a templom­kertben – 20 óráig

 
Közvetítés 10. Nagy-péntek 9 óra Keresztút Gábor püspök atyával Bonum TV, világháló
Süttő 10 óra Keresztúti áhítat

a Süttői kálvárián, majd a kápolnában a szentsír megnyitása

 
Közvetítés 15 óra Liturgia György püspök atyával Bonum TV, világháló
Piszke 17 óra Keresztúti áhítat

 a Piszkei kálváriáról

 
18 óra Nagypénteki Liturgia  
 
Süttő 11. Nagy-szombat 11-12 óra Csendes Szentségimádás

A templom nyitva magánimádság   céljára

Alatta a templom­kertben délig
Közvetítés 18 óra Vigília a Bíboros atyával Bonum TV, világháló
Lábatlan 20 óra Vigília és Szentmise  
 
Süttő 12. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – délig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után áldozás, mintegy 11 órakor
Közvetítés 11 óra Szentmise a Bíboros atyával Duna televízió

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Ybl Mikós szn. – 1814 – építészeinkért
07. Kedd De la Salle Szent János –  keresztény nevelőkért ||| Egészségügyi világnap
08. Szerda Koltay Pál, A méhészkedés szakértője és szakírója SZN – 1896 – méhészeinkért
09. Csütörtök Vásárhelyi Győző –  festőművész szn. – 1906.
10. Péntek Nemzeti rákellenes nap – betegeinkért és felelős viselkedésért
11. Szombat Szent Szaniszló püspök, vt. ||| a Parkinson-kór világnapja
12. Vasárnap A Muhi csata emléknapja – 1241 ||| az űrhajózás napja

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.29.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

1.2 Várom a testvérek áprilisi imaszándékait.

 

3.1 A rendkívüli helyzetben a süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos  esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – lehet kijönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – csak a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! Egy új kezdeményezés szerint délben a Szentatya és a Bíboros atya engesztelő imádságát   közösen végezzük. A https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-egyutt-naprol-napra-jarvany-megszunesert világhálós címen olvashatunk erről.

 

3.5 A Szentmiséket a jelzett időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket, mint például a keresztúti áhítatot.

Itt köszönöm meg a közvetítésben és a szükséges segédkezésben résztvevő testvéreink áldozatos munkáját, és mindazok érdeklődését, akik figyelemmel kísérik ezeket a közvetítéseket, különös tekintettel a fiatalokra.

A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

 

Itt is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

– Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

– Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

– A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, a túloldalon írt imádságot mondva. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

 

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást, pihenéssel, egymással való törődéssel!

{{Itt köszönöm meg a példamutató egymásra-figyelést, az irányomban is megnyilvánuló törődést – kertrendezés, érdeklődés, »maszkok« készítése –, és minden imádságot!}}

Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Most különösen is igye­kezzünk jól fel­használni ezt a kegyelmi időt. Tudjuk, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. 5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Ha azonban a rendkívüli állapo­tok miatt nem tudunk beszerezni húsmentes eledelt, úgy felmentésünk van, és más módon fejezzük ki a bűnbánatunkat. A jelenlegi helyzet nehézségeit is felajánlhatjuk bűnbánatunk jeleként, engesztelésül is. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

6.1 A héten elsőpéntek. Mivel akadályoztatva vagyunk, a lelki-áldozást végezve nem szakad meg a nagykilenced.

 

7.1 Jövő héten megkezdődik a nagyhét. Ezek a szertartások sajátosak lesznek az idén. Mindazonáltal barkát szentelünk, de azokat eltesszük, és majd a járvány elmúltával vihetjük magunkkal otthonainkba.

 

A polgári esztendő 14. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje Gyóntatás
 
 Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise  
 
Süttő 31. Kedd 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 01. Szerda 18 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 02. Csütörtök 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 03. Péntek 18 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 04. Szombat 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 05. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

30. Hétfő Szent Quirinus (Kerény)
31. Kedd  Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Szerda Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)
02. Csütörtök Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja
03. Péntek

Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

04. Szombat Zipernowsky Károly szn.  – 1853 – mérnökeinkért |||  Kőrösi Csoma Sándor szn.– 1784 – Hazánk jó hírnevéért
05. Vasárnap Urunk szenvedése »Virágvasárnap« ||| Ferreri Szent Vince – Hithirdetőkért

 

 Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splp

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.23.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott embertársain­kért, azokon segítő orvosokért, ápolókért, legfőképpen békességért, megtérésért, és minden más, az emberiséget sújtó katasztró­fa elkerülésért, úgy mint éhínség, háborúk, abortuszok, tiszta levegő és ivóvíz hiánya, etc. Van miért imádkozni, engesztelni!

 

3.1 A Püspök atyák rendelkezése szerint 2020., március 21-e, szombat déltől további rendelkezésig semmilyen közös liturgikus alkalom nem lesz templomainkban.

A süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira, míg a másik két templom csak alkalomadtán.

Betérve a következő szabályokat tartsuk meg:

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – csak a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! A bíboros atya engesztelő imádságát   megtaláljuk a https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhá­lós címen.

3.5 A Szentmiséket általában a szokott időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén harangozni fogok, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét. A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

Itt is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

– Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

– Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

– A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, a túloldalon írt imádságot mondva. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

A kért szándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Most különösen is igye­kezzünk jól fel­használni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Ha azonban a rendkívüli állapo­tok miatt nem tudunk beszerezni húsmentes eledelt, úgy felmentésünk van, és más módon fejezzük ki a bűnbánatunkat. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

  1. A tartósélelmiszer-gyűjtést felfüggesztjük. A már megérkezett élelmet alkalmas időben juttatjuk el a rászorulókhoz.
A polgári esztendő 13. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje Gyóntatás
Süttő 21. Szombat 18 óra Szentmise: +Mária Róza szerz. nővérért  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
 Süttő 23. Hétfő 18 óra Szentmise  
 
Süttő 24. Kedd 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

 ½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
Süttő 25. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

 
 
Süttő 26. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Süttő 28. Szombat 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
Süttő 29. Vasárnap 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

23. Hétfő Meteorológiai világnap
24. Kedd A tuberkolózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője SZN – 1656

25. Szerda Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, A reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, SZN – 1795

26. Csütörtök  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Péntek II. Rákóczi Ferenc szn – 1676
28. Szombat Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Vasárnap  Kosztolányi Dezső szn – 1885

 

 Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy

a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,

jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.17.

Mint az a püspök atyák közleményéből kiderül, szombat déltől nem tartunk nyilvános liturgiát.

 

Eszerint a holnap reggeli süttői, a péntek esti piszkei Szentmisék, előtte a keresztutak (Süttő 18 óra, Piszke 17:30) még nyilvánosak, de hangsúlyosan a járványügyi szabályok megtartásával.

 

Az ezt követő Szentmiséket azonban magánmiseként mondom. Ezek rendjét is közölni fogom, hogy lélekben be tudjunk kapcsolódni.

 

Ezzel együtt, amint sikerül megszervezni a felügyeletet, meghatározott órákban templomaink nyitva lesznek a magánimádság számára, szintén a járványügyi helyzetet és intézkedéseket – min. két méter távolság, fizikai kontaktus kerülése, etc. – megtartva.

 

Ezekről is értesítem majd a testvéreket.

 

A felvett miseszándékokat alapértelmezetten mind halasztom, kivéve, ha a mondató kifejezetten kéri, hogy az előjegyzett időben végezzem el.

 

A lelkiáldozásról már korábban is írtam, olvashattunk.

 

Az általános feloldozás kérdéséről majd később.

 

Fontos tudni, hogy a megadott felmentés kizárólag a Szentmiséken való személyes részvétel alól ment fel, de nem a vasárnap megszentelése alól.

 

Vagyis továbbra is vasárnap és parancsolt ünnepeken:

– többet imádkozunk – legalább annyit, mintha Szentmisén lennénk;

– többet törődünk egymással, családtagjainkkal, veszélyeztetés esetén akár távbeszélő, világháló segítségével;

– tartózkodunk a »szolgai munkától«, azaz olyan tevékenységtől, amely elvonna a nap megszentelésétől, kivéve, ha súlyos szükség, például munkánk jellege (például tűzoltó, orvos, mentős), vagy a felebaráti szeretet halaszthatatlan esete (bajba került szomszéd, testvér megsegítése) állna fenn.

 

 

Arra is figyeljünk, hogy a felfokozott hangulatban a hiábavaló vitákba, a dolgokat fekete-fehéren bemutató, sokszor politikai indíttatású eszmefuttatásokba – »minden rendben van« – »semmi sincs rendben«  – nem érdemes bekapcsolódni. Sőt! Legyünk a béke apostolai, megértve az indulatokat, de csitítva azokat, különösen akkor, ha az a helytálló dolgozókat, boltosokat, tanárokat, etc. éri.

 

Ki-ki tegye a dolgát, amennyire a körülmények engedik. Amint elmúlik a járvány, visszatér az élet az eredeti kerékvágásba. Nem mindegy, hogy utána hogyan nézünk egymásra: barátként, akik egymást segítve élték át e napokat, vagy ellenfelet látva a másikban.

 

Békességes napokat!

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.15.

1.1 Imádkozzunk  Hazánkért, Nemzetünkért a mai szép napon! Továbbá a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! Különös szeretettel Szentatyánkért, akinek választási évfordulója volt, valamint a járvánnyal sújtott embertársainkért, azokon segítő orvosokért, ápolókért, legfőképpen békességért, megtérésért, és minden más, az emberiséget sújtó katasztrófa elkerülésért, úgy mint éhínség, háborúk, abortuszok, tiszta levegő és ivóvíz hiánya, etc. Van miért imádkozni, engesztelni!

 

1.2 Szentatya 2020., márciusi imaszándéka:  A kínai katolikusokért: imádkozzunk, hogy a kínai egyház kitartson az Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az egységben.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: -Azért, hogy a szeretetéhség ne a bűnök által legyen csillapíttassék, és a családokon belül tudjuk megtanulni, milyen fontos szerepe van a szeretetnek, hitnek, reménynek, és a megbocsátásnak!! – Azért, hogy az igazságszolgáltatás a rossz-szándékú emberek, a vétkesek javulására szolgáljon, ezzel is segítve a társadalomnak; aki rossz útra tévedett, tudjon mihamarabb jó útra visszatérni !! – Azért, hogy az orvostudomány minél hamarabb meg tudja állítani a korona vírus (COVID-19) fertőzését, és akik ebben szenvednek, mielőbb meggyógyuljanak!!
B.I.: -családokért; -azokért a betegekért, idősekért, akiket nem látogathatnak; – Ferenc pápáért; – papjainkért; – azon rokonaink lelki üdvéért (dédszüleink felmenői), akiket nem ismertünk. – Európa, Hazánk krisztusi megújulásáért;

 

Plébános: Azért, hogy a nagyböjtben minél többen elvégezzék a szentgyónásukat;

 

3.1 A Püspök atyák ajánlásai mellett további óvatosságra van szükség. Jó lélekkel fogadjuk meg ezeket. Eddig is törekedtünk a tisztaságra, ezután sem lesz másképpen. A következőket tartsuk meg:

– csak kézbe áldozzunk, tiszta  kézzel, és megtartva az ide vonatkozó szabályokat;

– ehhez kapcsolódik, hogy a perselygyűjtést ezután nem felajánláskor, hanem a Szentmise végén tartjuk, a kijáratnál. Kérjük, hogy adományaikat akkor helyezzék el;

– a közös szenteltvíz-használatot kerüljük, de bátran vigyünk magunkkal szenteltvizet otthonainkba;

– a kézfogást kerüljük;

Mindezt nem önmagunkért, vagy saját egészségünket féltve, hanem azon idősebb, vagy gyengébb immunrendszerű embertársainkra figyelve, akikkel találkozhatunk, és tudtunkon kívül továbbadhatjuk nekik a kórokozókat.

 

3.2 További rendelkezésig a liturgikus alkalmakat – Szentmisék, keresztutak, adoratiok – megtartjuk. Minden más alkalom – szentségi előkészítő, Fehi-Bóra, ministránsok foglalkozása, ifisek, énekkarosok, rózsafüzér társulatok találkozója –, elmarad, kivéve, ha azok liturgikus körülmények között történnek. Ha lesz ilyen, jelezni fogom. Fontos, hogy csak akkor vegyünk részt ezeken, ha egészségesnek érezzük magunkat. Betegen, lázzal, köhögve ne menjünk semmilyen közösségbe!!!

 

3.3 A Péliföldszentkeresztre tervezett plébánia-közi keresztút elmarad nagyböjt V. vasárnapján.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! A bíboros atya engesztelő imádságát külön lapon olvashatjuk, illetve megtaláljuk a  https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhálós címen.

 

  1. Evangelizáljunk! Jóllehet, elmaradt, illetve elmarad a leendő első osztályosok szüleinek a tájékoztatója, de reméljük, hogy előbb-utóbb visszatér a megszokott életrend. Ezért buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. A keresztutak Piszkén tematikusak lesznek. Aki szeretne bekapcsolódni, felolvasással szolgálni, Sárdi Tibor testvérünknél érdeklődjön.

 

5.8. A nagyböjti szentbeszéd-sorozat befejező részeként holnap, hétfőn ismét nagyböjti elmélkedést hallhatunk Süttőn, az esti Szentmise keretében, Ftdő Cselik László atyától. László atya a Szentmise előtt gyóntatni fog. Szánjunk időt a lelkünkre, és tegyük szabaddá magunkat erre az estére is, megtisztelve a vendég atyát, aki messziről érkezik hozzánk.

 

  1. A korábbi évek hagyománya szerint március 15-22-ig tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk. Kérjük, hogy adományaikat azon a héten hozzák maguk­kal ide, a templomba. Az adományokat a karitász munkatársak fog­ják szétosztani a rászorulóknak. Tavaly a kedves hívek buzgóságából Süttőn és Piszkén 180-180 kg élelmet 26, illetve 18 család között tudtunk szétosztani.

 

A polgári esztendő 12. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise, benne lelkigyakorlatos Szentbeszéd,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 19. Csütörtök 18 óra Nem lesz Szentmise  
 
Piszke 20. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat alatta
18 óra Szentmise  
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise: +Pataki László és +Pataki István  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann József és +Lengyel József  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Mária Róza szerz. nővérért  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

16. Hétfő Kölni Szent Heribert püspök/+1021/ – világi vezetőknek jó tanácsadókért
17. Kedd Szent Patrik, az írek térítője és nemzeti szentje (†461)
18. Szerda  Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

A Pesti Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása – 1850

19. Csütörtök Szent József – a Boldogságos Szűz jegyese
20. Péntek Boldog Csák Móric O.P. ||| Gestetner Dávid, a stencilgép és –papír feltalálója SZN – 1854
21. Szombat A költészet világnapja
22. Vasárnap A víz világnapja

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

Betűméret
Kontrasztos mód
mattis nunc lectus ut elit. Curabitur justo quis tristique Donec venenatis, ipsum