Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.08.04.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött a nukleáris- és más tömegpusztító fegyverek betiltásáért, matematikusokért és csillagászokért, szőlősgazdákért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Nagy köszönet az elmúlt hét minden szolgálatáért, kiváltképp a hittanos nap előkészületeiért!

 

 1. Alább olvashatjuk a Szentatya, a plébánia, és a testvérek imaszándékait augusztusra.

 

 1. Készülvén az ünnepre, augusztus 17-én, szombaton a lá­batlani Szent István templomot és a kertjét szeretnénk alapo­sabb takarítással felkészíteni a búcsúra.

 

 1. Ismét elindul a Jerikó zarándoklat, mely településeinket is érinti. Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy augusztus 16-án reggel 8 órakor Süttőre érkeznek, ahol egy félórás imádság után a plébánián látjuk őket vendégül. Részletes tudnivalókat a https://jerikozarandoklat.blogspot.com/p/csatlakozz.html világhálós címen olvashatunk.

 

 1. Augusztus 24-én Karva és Esztergom között evezős zarándoklat szerveztetik. Déli Szentmise után indulunk, és késő délutánra érkezünk meg Esztergomba. Érdeklődni nálam lehet, jelentkezni legkésőbb 5-e hétfő estig.

 

A 32. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 05. Hétfő 15 óra Szentmise, majd temetés:

+Bálint Gábor

 
Süttő 18 óra Szentmise: +Mezei Margit és

+Tóth István szülők, majd adoratio

előtte
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise  
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Lábatlan 10. Szombat 18 óra Szentmise  
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise:  +id. Heizelmann Árpád, N: +Mizser Róza  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : közös szándék utána

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Havas Boldogasszony – Szűz Mária római főtemplomának fölszentelése
06. Kedd  Urunk színeváltozása,
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja
07. Szerda

Thienei Szent Kajetán áp.. ||| Szent II. Sixtus pápa, vt.

Szent Donát, a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje.

Kondor Gusztáv matematikus-csillagász SZN – 1825 matematikus-csillagász

08. Csütörtök Szent Domonkos áldozópap
09. Péntek  Szt. Edit Stein sz., vt, Európa társvédőszentje, – Európáért
10. Szombat Szent Lőrinc – diakónusokért
11. Vasárnap                         Assisi Szent Klára  – Klarissza nővérekért||| 

Bláthy Ottó Titusz szn.– 1860 – elektromérnökeinkért

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Szentatya 2019., augusztusi imaszándéka:  A családokért: imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén mindjobban az „igazi emberi növekedés iskoláivá” váljanak

Plébániai imaszándékok 2019., augusztus: Azért, hogy plébániaközösségeink élen járjanak a teremtett világ megbecsülésében. – A szenvedély-betegekért

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Mindazokért akik a Süttő-Piszke-Lábatlan plébániákon önkéntesen, lelkes munkájukat végzik. – Azokért a hívőkért, keresztényekért, akik valamilyen (rajtuk kívül álló, pl. egészségügyi (szerk.)) okból kifolyólag nem tudnak eljárni a Szentmisékre, érezzék a szívükben, lelkükben ne feledjék, hogy a közös imák milyen erősen tudnak hatni a hitünkre. – Szent István király ünnepe buzdítsa Hazánk vezetőit, hogy békében, jólétben, nyugalomban élhessenek az emberek, összetartva az Országunkat, és hogy a fiatalok ne vándoroljanak el, hanem tudják itthon megalapozni a jövőjüket. – Várandós kismamákért, és akik gyermeket szeretnének vállalni, érezzék azt a felelősséget, szeretet, erős hitet, mint egykor a Boldogságos Szent Szűzanya várta a kis Jézus megszületését.

 1. I.: -alkalmas időjárásért a mezőgazdasági munkákhoz – betegápolókért – Hazánkért, magyarságért – ifjúságért, gyermekekért – házasságra készülőkért – szülőkért.

Gné K.J.: Gyermeket váró édesanyákért. – Az aratásban dolgozókért ! – Hogy a családok Krisztus békéjét követve éljek mindennapjaikat! – Hogy a sajátos helyzetben élők a Szentlélek segítségével megtalálják a helyes utat !

 

 

Süttő:  nincs újabb

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le

Szent Lipót Plébánia hirdetés 2019.07.21.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött Hazánkért,nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Megérkezvén a hittanos táborból hálát adunk az Úrnak a hét minden ajándékáért, a segítő hitoktatókért és munkatársakért, és a tábort adományaikkal támogatók nagylelkűségéért, figyelmességéért.

 

 1. Szentségimádási nap lesz 28-án, vasárnap Süttőn, délelőtt 9-12 óráig. Iratkozunk föl a hátul kitett lapra.

 

 1. Előre jelzem, hogy augusztus 1-én, csütörtökön, Piszkén tartunk hittanos napot. Jelentkezni a plébánián lehet, vagy a Szentmisék után.

 

A 30. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában
18 óra Szentmise: +Magdolna Édesanya, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise: +Imre, Szülők, +Testvérek
15 óra Temetés: + Miksza Károlyné
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Süttő 25. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Lábatlan 26. Péntek 18 óra Szentmise: +Horváth Béláné – Borbála (tem.III.27.), majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 27. Szombat 11 óra Temetés: +Mann Kálmán, majd Szentmise
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Éberle József és

+ Családtagjaiért

Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Hujber Győző (tem. VII. 8.)
9-12 Szentségimádás
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : +János és +Családtagok utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

22. Hétfő Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456
23. Kedd  Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr. SZN – 1889
24. Szerda Árpád-házi Szent Kinga –  a házasokért és a házasságra készülőkért
25. Csütörtök                         Szent Jakab – zarándokokért, úton lévőkért
26. Péntek Szent Anna és Szent Joákim – nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért
27. Szombat Szent Charbell Makhlouf áldozópap, Libanoni szerzetes, remete, +1898.

Eötvös Loránd szn. – 1848 – a természettudományok művelőiért, hogy tudásukat nemes célokért szolgálatába állítsák

28. Vasárnap Szent Pantaleon orvos, vértanú († 305)

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.07.14.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött építészeinkért, kertészeinkért, zarándokokért, úton lévőkért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. A Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a »Péter-fillérek« gyűjtésével idén e célra 25,030 (tavaly 26,440) illetve 42,920 (tavaly 29,360) Ft-ot továbbítottunk a testvérek buzgóságából a három templomból.

 

 1. Holnap 17 gyerek indul a hittanos táborba . (Tavaly 16-an voltak). A megvalósu­láshoz a velük tartó hitoktatók és felnőtt segítők mellett mi is hozzájárulhatunk étellel, adománnyal a szokott módon.

 

 1. A Szentatya, a plébánia, a testvérek imaszándékait alább olvashatjuk.

 

 1. Előre jelzem, hogy augusztus 1-én, csütörtökön, Piszkén tartunk hittanos napot. Jelentkezni a plébánián lehet, vagy a Szentmisék után.

 

A 29.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 15. Hétfő 15 óra Temetés: +Varga Miklósné – Margit  
Lábatlan 20. Szombat 18 óra Szentmise: közös szándék  
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nágel Mihály és N:+Czechner Erzsébet  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Lénárt János  
 

 

A 30.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
18 óra Szentmise: +Magdolna Édesanya, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise: +Imre, Szülők, +Testvérek  
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 25. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
Lábatlan 26. Péntek 18 óra Szentmise: +Horváth Béláné – Borbála (tem.III.27.), majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Süttő 27. Szombat 11 óra Temetés: +Mann Kálmán, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Hujber Győző (tem. VII. 8.)  
9-12 Szentségimádás  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : +János és +Családtagok utána

 

 

 

Szentatya 2019., júliusi imaszándéka:  Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

Plébániai imaszándékok 2019., július: Leendő első-gyónókért, bérmálkozókért, jegyesekért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Azért, hogy Ferenc pápa, Erdő Péter bíboros úr, a püspökök, a világ minden tájékán lévő papok, valamint a diakónusok, kántorok, ministránsok a hívőkkel együtt tudjanak békében-nyugalomban imádkozni a templomokban, vagy éppen más közösségben, a Szűz Mária közbenjárásával. – Azokért, akik a szabadban dolgoznak, hogy el tudják viselni az időjárás viszontagságait. – A mezőgazdaságban dolgozókért, a jó termésért. – Egy hívő társunk gyógyulásáért, aki sok minden jó szolgálatot tett a piszkei egyházközségért, és a templomban szorgoskodván.

 1. I.: -Európáért (Szt. Benedek) – A tisztaság értékeinek megőrzéséért (Goretti Szent Mária) – Újonnan kinevezett püspökeinkért. – Új feladatot kapott papokért, diakónusokért. – Nyaraló diákokért. – Hittanos-táborért. – Nagyszülőkért.

Süttő:  nincs újabb

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

15. Hétfő  Szent Bonaventúra ||| Jáky József szn. – 1893 – út- és alagút-építőkért
16. Kedd             Kármelhegyi Boldogasszony
17. Szerda Szent Zoerard András és Benedek remeték,
18. Csütörtök Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 – kertészekért
19. Péntek Jánszky Béla szn. – 1884 – építészeinkért
20. Szombat Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Vasárnap Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht. ||| Schlattner Jenő szn. – 1896
22. Hétfő Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456
23. Kedd  Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr. SZN – 1889
24. Szerda Árpád-házi Szent Kinga –  a házasokért és a házasságra készülőkért
25. Csütörtök                         Szent Jakab – zarándokokért, úton lévőkért
26. Péntek Szent Anna és Szent Joákim – nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért
27. Szombat Szent Charbell Makhlouf áldozópap, Libanoni szerzetes, remete, +1898.

Eötvös Loránd szn. – 1848 – a természettudományok művelőiért, hogy tudásukat nemes célokért szolgálatába állítsák

28. Vasárnap Szent Pantaleon orvos, vértanú († 305)

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.06.30

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött a magyar egészségügy dolgozóiért, orgonaépítőkért, Európáért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Ma a Szentatya karitatív tevékenységét támogatjuk a »Péter-fillérek« gyűjtésével. Tavaly e célra 26,440 illetve 29,360 Ft-ot továbbítottunk a testvérek buzgóságából a három templomból.

 

 1. Sarlós Boldogasszony ünnepén együtt örülünk a piszkei plébánia-közösséggel. Kedden ezért este 6 órakor lesz a Szentmise. Ma, vasárnap, mintegy elővételezzük ezt az örömet. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, a szokott feltételek mellett búcsút nyerhetünk e templomban a Szentatya szándékaira imádkozván. E szándékokat alább olvashatjuk. A testvérek imaszándékait is várom.

 

 1. Holnap, hétfőn este 7 órakor a hittanos-tábor kapcsán szülői értekezletet tartunk a süttői plébánián.

 

 1. Előre jelzem, hogy augusztus 1-én, csütörtökön, Piszkén tartunk hittanos napot. Jelentkezni a plébánián lehet, vagy a Szentmisék után.

 

A 27-28.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 01. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Lábatlan 02. Kedd 11 óra Temetés: +Szűcs József, majd Szentmise  
Piszke 18 óra!!! Szentmise:  A piszkei és lábatlani hívekért  
Süttő 07. Vasárnap 8 óra Közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Közös szándék  
 
Süttő 08. Hétfő 15 óra Temetés: +Hujber Győző  
18 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal, N:+Wendl Vilma előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 09. Kedd 8 óra Szentmise  
Lábatlan 12. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
Lábatlan 13. Szombat 18 óra Szentmise  
Süttő 14. Vasárnap 8 óra Szentmise: +György és fia +Péter  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

 

Szentatya 2019., júliusi imaszándéka:  Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

Plébániai imaszándékok 2019., július: Leendő elsőgyónókért, bérmálkozókért, jegyesekért.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

01. Hétfő Semmelweis Ignác szn – 1818 – A magyar egészségügy napja
02. Kedd Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária látogatása

Fonó Albert szn. 1881.  a repülőgép-sugárhajtómű feltalálója

03. Szerda Szent Tamás apostol
04. Csütörtök Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,
05. Péntek Csontváry Kosztka Tivadar szn.  – 1853
06. Szombat Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Vasárnap Angster József szn.– 1834 – orgonaépítőkért

Lénárd Fülöp (Fizikai Nobel-díj: 1905) szn. – 1862;

08. Hétfő Szent Kilián – hithirdetőkért
09. Kedd Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,

Makó Pál szn– 1723 – tankönyvírókért

10. Szerda Kandó Kálmán szn. – 1869

Petényi Salamon János, A magyar állattan megalapítója SZN – 1799

11. Csütörtök Nursiai Szent Benedek, Európa védőszentje
12. Péntek A Tizennégy Segítőszent
13. Szombat Szent Henrik
14. Vasárnap Lelliszi Szent Kamill – betegápolókért||| Hültl Hümér szn – 1868 – sebészekért

 

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.06.16.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött íróinkért, az igazi menekültekért, zenészeinkért, iskolai szünetet kezdő gyerekekért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya, a plébánia és a testvérek által küldött újabb imaszándékokat a túloldalon olvashatjuk és  kérem, imádkozzunk is e szándékokra!

 

 1. Hálát adunk az elmúlt tanév minden ajándékáért! Köszönet hitoktatóinknak: Urbánné Titter Gabriella, Molnárné Harkai Marianna, Rozmánné Eckl Erzsébet, Lángné Harkai Edit és Sárdi Tibor testvéreinknek, akik lelkiismeretesen és nagy türelemmel foglalkoztak a gyerekekkel, hithez közeli, és attól távoli háttérből érkezőkkel egyaránt!

Eszközeinkhez képest mindent tegyünk meg, hogy e hittanosok a nyáron ne távolodjanak, hanem inkább közeledjenek Krisztushoz és Egyházához. Szentmisére pedig az ország bármely szegletében eljuthatunk, legalább vasárnap és Nagyboldogasszony ünnepén. Nyaralás előtt tájékozódjunk. Becsüljük ennyire hitünket!

Külön köszönet mindazoknak, akik bekapcsolódtak a felnőtt-hittanokba, egymást gazdagítva gondolataikkal. Köszönet Piszkén a terem előkészítéséért, fűtéséért! A »Fehi-Bórák« nyáron is folytatódnak, a hirdetések szerint.

 

 1. Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja! A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és a lelki áldozás (vágyódás az Eucharisztikus Jézussal való találkozás után) pedig a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére. Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.

 

 1. Egy hét múlva Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe, azaz Úrnapja. A liturgia rendjét a táblázatban olvashatjuk. Öröm, ha az éppen nem távol nyaraló gyerekek bekapcsolódnak a körmenetbe, és a szirmok szórásával szolgálnak.

 

A 25.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 17. Hétfő 18 óra Szentmise: +Laczó Ferenc ob. (tem III.18.), majd adoratio előtte
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise: A Boros és Ézsiás család +Tagjaiért  
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Lábatlan 21. Péntek 18 óra Nem lesz Szentmise  
Lábatlan 22. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás  
18 óra Szentmise, majd körmenet  
Süttő 23. Vasárnap 8 óra  Szentmise – +Dr. Bombitz József,

N:+Irma, +Szülők, +Testvérek,

majd körmenet

 
Piszke ½ 11óra!! Szentmise : +János és +Családtagok utána

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

17. Hétfő Sütő András szn. 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő.
18. Kedd Korányi Sándor szn.– 1866
19. Szerda Szent Romuald apát
20. Csütörtök A menekültek világnapja
21. Péntek Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe
22. Szombat Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Vasárnap Olimpiai nap

 

Szentatya 2019., júniusi imaszándéka:  A papokért: imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alázatos életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorsközösséget a legszegényebbekkel.

Plébániai imaszándékok 2019., június: hitoktatóinkért – hittanos gyerekekért – hittanról elmaradókért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Azért, hogy Ferenc pápa csíksomlyói látogatása erősítse meg minden keresztény hitét. – Azért, hogy az egyházközségünkben és családjainkban Krisztus békéje uralkodjék! – Azért, hogy az elhagyatottak és az árvák felismerjék a Szentlélek erejét és a szeretetét! – Azért, hogy az iskolai szünet kezdetével jobban figyeljünk a gyermekre, figyelmeztetve őket az otthoni és a nyaralás közbeni veszélyekre! –  Egy idős néniért, jobbulást kívánva, aki évtizedek óta támogatta a plébániai közösséget!

 

 1. I.: diákokért – érettségizőkért – újmisés papokért – újonnan szentelt diakónusokért – terményért – mezőgazdaságban dolgozókért – megfelelő időjárásért

 

Süttő:  nincs újabb

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód