Szent Lipót Plébánia hirdetések 2019. 03. 23

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött mérnökeinkért, költőinkért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

Nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől.

 

 1. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától.

 

 1. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat!

 

 1. A múlt heti körlevél és hirdetés szellemében mától tartós élelmiszert gyűjtünk a templomokban a helyi szegények javára.

 

 1. Ma délután a lábatlani református templomban imádkozunk együtt református testvéreinkkel, délután 4 órától. Jövő vasárnap pedig a piszkei plébánia-templomban folytatjuk ez imádságot. Jövő vasárnap szeretnénk vendégül látni a reformtus testvéreket. Ehhez kérünk segítséget.

 

 1. Idén a Szent István templomban énekelni szeretnénk a passiót. Az első próba is itt lesz 30-án, szombaton, az esti Szentmise után.

 

 1. Ugyancsak 30-án, szombaton, a süttői plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket.

 

 1. E napon Esztergomban kerül sor egy plébánia-közi ministráns – találkozóra, melyre az itteni ministránsokat is nagy örömmel várják. Jelentkezés a szedecsben.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

25. Hétfő Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, A reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, SZN – 1795

26. Kedd  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Szerda II. Rákóczi Ferenc szn – 1676
28. Csütörtök Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Péntek  Kosztolányi Dezső szn – 1885
30. Szombat Szent Quirinus (Kerény)
31. Vasárnap  Szabó Lőrinc szn – 1900

 

 

A 10. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő

 

 25. Hétfő 18 óra Szentmise: +Mária (tem. III.8.)  
18 óra Fehi-Bóra előtte
 
Piszke 26. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
 
Süttő 28. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
  29. Péntek Keresztút: Piszke 16:30 \\ Lábatlan 17:30 \\ Süttő 18:00
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 30. Szombat 18 óra Szentmise: Szülők+Antal és +Julianna; +János és +Mária  
 
Süttő 31. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Tóth József, N:+Szabó Erzsébet; +Szülők, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
Lábatlan 16 óra Ökumenikus imádság a Református templomban  

 

Közelgő események

Március 31., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 24-31., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Április 07. vasárnap 15 órától Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Április 12 – 17. A Missziós kereszt Nyergesújfalun – közös imaalkalmak
Április 27. Buszos zarándoklat…
Május 05. vasárnap 16 óra Süttő – Szent Lipót templom Elsővasárnapi Szentségimádás
Süttő – plébániaház PLÉbániai Délután
Május 25., szombat 9 -15 óra Tarján Regionális hittanverseny
Május 10 – 12. péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 22., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.02.03.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött honvédjeinkért, népünk vezető embereiért, a japán népért, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ünneplő­kért!

 

 1. Ma, Szentmisék után Balázs-áldásban részesülhetünk. Imádkozzunk, ne csak a testi egészségért, hanem szavaink tisztaságáért, üdvösséget szolgáló mivoltáért is!

 

 1. Ma elsővasárnap lévén Szentségimádást, majd ezt követően plébániai délutánt tartunk, ez alkalommal Süttőn, délután 4 órától.

 

 1. Megkezdődött a farsangi időszak. Miközben ügyelünk, hogy mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezze kikapcsolódásunkat, ismét hirdetem, hogy a szomszédos plébániaközösségekkel felnőtt farsangi bált szervezünk Bajótra, március 2-ra, szombatra. A hittanosok számára kettő hét múlva, február 16-án, a piszkei plébániaház­ban lesz játékos délután.

 

 1. Csíksomlyóra, a Szentatya látogatásának idejére busszal való zarándoklatot szervezünk. A május 30. – június 2.-ig tartó útra a hátul elhelyezett lapon jelentkezhetünk. Bővebb felvilágosítást Lernyei Csaba testvérünk tud adni a +36 30 337 4452-es távbeszélőn.

 

 1. Épültem a templomainkat ismét évközi díszbe öltöztető, a fák kihordását és a takarítást végző testvérek szorgos munkáján, a megújított feszület szépségén, minden fáradozáson az Úrért és népéért.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

04. Hétfő Rákellenes világnap
05. Kedd  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért
06. Szerda Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért
07. Csütörtök Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
08. Péntek Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
09. Szombat A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja –  a »Voronyezsi katasztrófa” – 1943 – honvédelmünkért ||| Bolyai Farkas szn.– 1775 – tudósokért
10. Vasárnap Szent Skolasztika – szerzetesekért

Batthyány Lajos szn. – 1807 – hazánk vezetőiért

 

 

A 6. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő  04. Hétfő 15 óra Temetés: +Polhammer Győző, majd Szentmise  
 
Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise: +Richter István, +Hozzátartozók  
 
Süttő 06. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 07. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Süttő 08. Péntek 15 óra Temetés: +Jánoska Andrásné – Veronika  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi – Bóra  
 
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Lernyei Ákos, +Szülei  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.01.27.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött az ifjúságért és nevelőikért, a sportolókért, a szerzetesekért, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ünneplő­kért!

 

 1. Szombaton, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Lábatla­non, a Szent István templomban szenteljük meg az egész évre való gyertyát. Másnap, vasárnap, Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesülhetünk.

 

 1. Idén a hónap első vasárnapjain Szentségimádást, majd ezt követően plébániai délutánokat fogunk tartani. Az első ilyen alkalom jövő vasárnap lesz. Örömmel várjuk a híveket a testvéri együttlétre.

 

 1. A testületek megvitatták és elfogadták a plébániák szám­adását és költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak.

 

Az előző évekhez képest sikerült jobban gazdálkodni, de úgy tűnik, idén is lesznek rendkívüli feladataink. Süttőn a kövezet javítása, Piszkén a szentély tetőfedésén túl a toronykereszt és a megrongált Kálvária ad többlet feladatot, míg a Szent István templomban a harmónium felújítása szerepel terveink között. Ezen felül a szent edények felújítása is feladatunk lesz.

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó­jával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek. Külön köszönet Kállai Gyuláné és Nemes Imréné és Oláh Melinda megajánlások gyűjtése terén végzett áldozatos munkájáért.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a tavalyi rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók február 26-ig, a magánszemélyek pedig május 20-ig rendelkez­hetnek erről.

 

 1. Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

Idén a szomszédos plébániaközösségekkel szervezünk felnőtt farsangi bált Bajótra, március 2-ra, szombatra. A hittanosok számára február 16-án, a piszkei plébániaház­ban lesz játékos délután.

 

 1. Csíksomlyóra, a Szentatya látogatásának idejére busszal való zarándoklatot szervezünk. A május 30 – június 2-ig tartó útra a hátul elhelyezett lapon jelentkezhetünk. Bővebb felvilágosítást Lernyei Csaba testvérünk tud adni a +36 30 337 4452-es távbeszélőn.

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

28. Hétfő  Aquinói Szent Tamás – teológusokért
29. Kedd Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Szerda A lepra elleni harc világnapja

Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért

31. Csütörtök Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Péntek Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Szombat Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

03. Vasárnap Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

 

A 4. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke  28. Hétfő 13 óra Temetés: + Kovács Józsefné – Margit  
Lábatlan 14 óra Szentmise: + Kovács Józsefné – Margit  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 01. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 02. Szombat 18 óra Szentmise: +Kiss László; +Magdolna  
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
Süttő 16 óra Elsővasárnapi Szentségimádás  
16:30 Plébániai délután  

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.01.06.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött orvosainkért, feltalálóinkért, a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!

 

 1. Az előttünk álló napok alkalmait a táblázatban olvashatjuk. Jövő vasárnaptól visszaáll az évközi miserend.

 

 1. A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

 1. A Don-kanyarban elesett hőseink­ről jövő vasárnap Süttőn és Piszkén a Szentmisén emlékezünk. Hozzunk magunk­kal mécseseket, hogy azokat a Szentmisék után az em­lékműveknél elhelyezve imádkozhassunk e férfiakért!

 

 1. A Süttői Képviselő testület tagjait január 21-én, hétfőn Süttőn, a Piszkei Képviselő Testület tagjait január 26-án, szombaton Piszkén, a várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 17-én, csütörtökön, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

 1. A héten várom a testvérek imaszándékait.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

07. Hétfő Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes,

Horváth László *1921szn. vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló.

08. Kedd Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője SZN – 1865
09. Szerda Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Csütörtök Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Péntek Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Szombat Újhelyi Imre, mezőgazdász, állatorvos, a szarvasmarha-gümőkór elleni, Bang-Újhelyi-eljárás egyik kidolgozója; az óvári és az illmici csemege sajt előállítója. SZN – 1866
13. Vasárnap Szent Hilarius – igaz tanítás ismeretéért

Steinschneider Lilly, Magyarország első női pilótája. SZN – 1891

 

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő  07. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Lábatlan 10. Csütörtök 13 óra Temetés: +Ferenc József  
Süttő 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 11. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 12. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Izsó Jánosné – Julianna ob.  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszínhez kevesebb festék kell.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.12.30.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött tudósainkért, költőinkért, a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!

 

 1. Az előttünk álló napok alkalmait a táblázatban olvashatjuk. Ne feledjük, hogy Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának napja parancsolt ünnep. Ha elhúzódna az évbúcsúztatás, mind 31-én, mind elsején az esti Szentmisével is megszentelhetjük, de semmiképpen se Szentmise mulasztással kezdjük az évet!

 

 1. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a karácsonyfáknál, soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat, fényfüzéreket felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 

 1. Vízkereszt napjával megkezdem a házszenteléseket. Örömmel látogatom meg azokat a családokat is, ahová az elmúlt nyolc esztendőben még egyszer sem jutottam el…

 

 

 1. A jövő évi előjegyzési naptárat megkezdtem. Már most gondoljunk élő és megholt családtagjainkra, barátainkra, és mondassunk értük Szentmisét.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

31. Hétfő Szent Szilveszter pápa – azért, hogy a keresztények és a jó szándékú emberek élhetőbbé tegyék világunkat
01. Kedd Szűz Mária, Isten Anyja||| A béke világnapja
02. Szerda Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely

Decsy Sámuel szn. – 1742. író, orvos, mecénás, a Magyar Tudós Társaság megalapításának kezdeményezője.

03. Csütörtök Jézus neve napja||| Nemes Nagy Ágnes Szn.– 1922
04. Péntek Apáthy István, az állattan kiemelkedő művelője szn. – 1863
05. Szombat Idősebb Oszlopos Szent Simeon
06. Vasárnap Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése

 

Az 1. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő  31. Hétfő 18 óra Hálaadó Szentmise előtte
 
Süttő 01. Kedd 9 óra Szentmise  
Piszke 11 óra Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Piszke 02. Szerda 11 óra Temetés: +Kerle Tiborné – Judit, majd Szentmise  
 
Süttő 03. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 04. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 05. Szombat 18 óra Szentmise, vízszentelés  
 
Süttő 06. Vasárnap 9 óra Szentmise, vízszentelés  
Piszke 11 óra Szentmise, vízszentelés utána

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszínhez kevesebb festék kell.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód