Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.06.21.

  Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra. Ma, Gonzága Szent Alajos ünnepén gondoljunk kispapjainkra, és imádkozzunk értük; a zene világnapján pedig a zenét művelő, azzal másoknak örömet szerző emberekért, beleértve a kisgyermeküknek szép éneket mondó édesanyákat, édesapákat.

 

   Az újabb rendelkezés szerint nem kötelező az arc-maszk viselete és a 1,5 távolságtartás a templomban, de a kézfertőtlenítés és a kézbe áldozás kötelező.

 

   Papszentelés Tegnap Főpásztorunk négy új szerpapot és hat új állandó diakónust szentelt a Főegyházmegye szolgálatára. Imádkozzunk értük!

 

Papi találkozó A kedves hívek papság iránti szeretete, mint már sokszor, így az elmúlt szerdán is megnyilvánult. A résztvevő kéttucatnyi atya és a püspök atyák is elismerően szóltak a szervezésről, összeszedettségről, a liturgia és szent zene minőségi mivoltáról, és az élő közösség megnyilvánulásáról. Hálásan köszönöm szolgálatokat a testvéreknek, a Polgármester Úrnak és Süttő Önkormányzatának, amelyek a szervezéssel jártak. Azt gondolom, hogy a jelenlévő atyák szép emlékekkel és nagyon jó benyomással tértek vissza állomáshelyeikre!

Az irányomban megnyilvánuló elfogadást és kedvességet is köszönöm, mely elsősorban Krisztus papságának szól, és amelyet oly méltatlan módon tudok csak közvetíteni a testvérek felé. Annál értékesebb elfogadó szeretetük.

Köszönetem jele, hogy a Szentmise végén csoportos ezüstmisés áldást adok. A szokásnak megfelelően egy kifeszített stóla előtt családonként, vagy baráti közösségként fogadjuk Isten áldását, melyet a pap szolgálata által kapunk. A Szentképet pedig fogadják szeretettel.

 

Zarándoklat Bikolpusztán, a Keresztelő Szent János templomban szerdán, 17 órakor tartunk Szentmisét, majd a hozott falatokat és kortyokat közösen fogyasztjuk el a kertben. Többen is kerékpárral tervezik az utat. A kiutazásban pedig az önkormányzati kisbuszok segítenek, illetve a gépkocsival rendelkezőkkel megbeszélve juthatunk ki a kápolnához.

 

   Házasság Hirdetem, hogy

 

Galambosi László feleségül kívánja venni Sárközi Tamarát.

 

Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigyek akadályát ismeri, írásban jelezze a plébánosnak. A másik jegyespár megkötötte a házasságát, értük is imádkozzunk!

 

Plébániai Délután Ma délután, vasárnap testvéri együttlétre, »Plébániai Délután«-ra hívjuk a testvéreket, ezúttal Süttőre, délután 4 órára. Eső esetén fedett helyen gyülekezünk. Hasonlóan a Piszkén szervezett alkalmakhoz, ide is egyaránt várjuk Lábatlanról, Piszkéről is a testvéreket.

 

Készület a Szentségek vételére  Az elmaradt bérmálásokat öt központi helyszínen pótolják Egyházmegyénkben. Hozzánk Esztergom áll közel, ahol 2020., szeptember 26-án, ½ 11-kor kerül sor a szentség kiszolgáltatására.

 

Az első Szentgyónásra és Szentáldozásra – amennyire azt tudni lehet – október első hétvégéjén kerülhet sor. Aki a jövőre halasztott Kongresszuson szeretne Szentáldozáshoz járulni, arra is lehetőség van.

 

A felkészülés félbeszakadt. Ezért a korlátozások megszűntével jelzem, hogy az elsőáldozók felkészítő foglalkozásai szeptemberben folytatódnak, a bérmálkozók pedig augusztus 16-tól folytatják az előkészületet.

 

A sajátos helyzet miatt pedig a Szentmisén való részvétel még hangsúlyosabb szerepet kap. Nyáron is!!! Kérem, hogy a jelöltek, ha a nyár folyamán máshol vesznek részt Szentmisén, akkor is írassák alá a misenaplót. Újat kapnak a Szentmise után. Akik a múlt alkalommal nem kapták kézhez, a kijáratnál kaphatják meg.

 

A polgári esztendő 26. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő-Bikol-puszta 24. Szerda 17 óra!!! Szentmise  
 
Lábatlan 25. Csütörtök 13 óra Temetés: +Knizl János  
15 óra Temetés: +Dinnyés Ferencné – Ballabás Erzsébet, majd Szentmise  
Süttő Nincs Szentmise  
 
Piszke 26. Péntek 13 óra Temetés: +Dobos Lászlóné – Szabadi Gertrúd  
Lábatlan Nincs Szentmise  
 
Lábatlan 27. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Bombitz József, N: +Irma,

+Szülők, +Testvérek

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Kedd Olimpiai nap
24. Szerda Keresztelő Szent János születése
25. Csütörtök Barlangok napja
26. Péntek Alexandriai szent Cirill püspök, egyháztanító,

A kínzás áldozatai támogatásának világnapja ||| a Kábítószerrel való visszaélés és az illegális kereskedelem elleni harc napja

27. Szombat Szent László király

A cukorbetegek világnapja ||| A Határőrség napja Magyarországon

28. Vasárnap Szent Iréneusz püspök, vértanú,

Gerlóczy Gedeon szn – 1895, Sabathiel Richárd szn – 1875 – Építészeinkért

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.06.16

   Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, első szentgyónásukra és szentáldozásukra készülő gyermekekért, az oltártól elmaradottakért, hitoktatóinkért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

 

    Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is kötelessége, akik ritkán járul­nak e szentségekhez. A mai napon nagyszerű alkalmunk lesz a szentgyónásra Süttőn, délután 4 órakor Ftdő Szőcs László atya szolgálata által.

 

Főegyházmegyénkben máig élt a felmentés a vasárnapi Szentmisén való személyes részvétel alól. Az általános szabály szerint aki betegsége, vagy betegápolás okán, vagy munkahelyi beosztása miatt nem tud részt venni a Szentmisén, annak felmentése van.

 

A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és vágyódás, hogy az Eucharisztikus Jézussal találkozzunk, a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

 

Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Kiváltképp, akik a bérmálás szentsége vételére készülnek.

 

Te Deum A tanév megannyi ajándékáért is hálát adunk a mai vasárnap. Külön köszönet hitoktatóinknak egész éves munkájukért, elhivatottságukért. Köszönet az egész tanévben, de kiváltképp az utóbbi hónapok sajátos helyzetében is együttműködő szülők buzgóságáért, akik lelkükön viselik gyermekük lelki, hitbéli fejlődését! A körmenetben résztvevő gyermekek és fiatalok számossága mutatja közösségeink erejét, jövőjét!

 

   További rendelkezésig a közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: az arc-maszk viselete, a kézfertőtlenítő használata és a 1,5 távolságtartás (a nem egy háztartásban élők számára) kötelező.

 

   Úrnapján, Krisztus Testének és Vérének ünnepén az Eucharisztikus Jézus iránti szeretetünk jele a készülődés, a szépen takarított, díszített templomok, oltárok. Urunk áldása az ebben résztvevő, illetve az erre adakozó, és a világméretű Szentségimádásba bekapcsolódó testvéreken!

 

Papszentelés Tegnap Főpásztorunk négy új papot szentelt a Főegyházmegye szolgálatára, míg most szombaton szerpapokat fog szentelni. Imádkozzunk értük! A kedves hívek papság iránti szeretete már sokszor megnyilvánult, többek között a hivatásokért való rendszeres imádság, a kispapoknak küldött sütemények, és a mostani, szerdai papi találkozóra való lelkes előkészület kapcsán. Köszönet érte!

 

   Házasság Hirdetem, hogy

 

Pásztor Máté feleségül kívánja venni Latorcai Dalma Mónikát,

 

valamint

 

Galambosi László feleségül kívánja venni Sárközi Tamarát.

 

Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigyek akadályát ismeri, írásban jelezze a plébánosnak.

 

  Plébániai Délután Jövő vasárnap testvéri együttlétre, »Plébániai Délután«-ra hívjuk a testvéreket, ezúttal Süttőre, délután 4 órára. Hasonlóan a Piszkén szervezett alkalmakhoz, ide is egyaránt várjuk Lábatlanról, Piszkéről és Süttőről is a testvéreket.

 

 

 

   Készület a Szentségek vételére  Az elmaradt bérmálásokat öt központi helyszínen pótolják Egyházmegyénkben. Hozzánk Esztergom áll közel, ahol 2020., szeptember 26-án, ½ 11-kor kerül sor a szentség kiszolgáltatására.

 

Az első Szentgyónásra és Szentáldozásra – amennyire azt tudni lehet – október első hétvégéjén kerülhet sor. Aki a jövőre halasztott Kongresszuson szeretne Szentáldozáshoz járulni, arra is lehetőség van.

 

A felkészülés félbeszakadt. Ezért a korlátozások megszűntével jelzem, hogy az elsőáldozók felkészítő foglalkozásai szeptemberben folytatódnak, a bérmálkozók pedig augusztus 16-tól folytatják az előkészületet.

 

A sajátos helyzet miatt pedig a Szentmisén való részvétel még hangsúlyosabb szerepet kap. Nyáron is!!! Kérem, hogy a jelöltek, ha a nyár folyamán máshol vesznek részt Szentmisén, akkor is írassák alá a misenaplót. Újat kapnak a Szentmise után.

 

A polgári esztendő 25. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 15. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 16. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 17. Szerda 10 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 18. Csütörtök 15 óra Temetés: +Kiss Zoltán, majd Szentmise  
19 óra Útkereső hittan  
 
Lábatlan 19. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio  
 
Süttő 20. Szombat 16 óra Esküvő: Pásztor Máté – Latorcai Dalma  
Lábatlan 18 óra Szentmise,

 majd litánia és adoratio

 
 
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel, unokája +Aliz ; +Heizelmann József  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  
Süttő 16 óra Plébániai Délután  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

15. Hétfő Árpád-házi Boldog Jolán

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Kedd A Független Magyarország Napja
17. Szerda Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő. ||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem
18. Csütörtök Korányi Sándor szn.– 1866
19. Péntek Szent Romuald apát
20. Szombat A menekültek világnapja
21. Vasárnap Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.06.07.

   Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, a gyermekekkel, diákokkal áldozatosan törődő pedagógusokért és pedagógákért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

 

    Buzdítás Ne feledjük, hogy  húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja!

 

A jelenlegi helyzetben Főegyházmegyénkben jövő vasárnapig él a felmentés a vasárnapi Szentmisén való személyes részvétel alól. Az általános szabály szerint aki betegsége, vagy betegápolás okán, vagy munkahelyi beosztása miatt nem tud részt venni a szentmisén, annak felmentése van.

Aki közösségi (tehát külön bűnbevallás nélküli) feloldozásban részesült volna bárhol az elmúlt hetekben, az első lehetséges alkalommal szükséges a bűneit rendes, tehát bűnbevallással történő szentgyónásban is elmondani. A Szentmisében való bűnbánati imádság azonban (»Gyónom a Mindenható Istennek« kezdetű) nem szentgyónás!

 

A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és vágyódás, hogy az Eucharisztikus Jézussal találkozzunk, a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Kiváltképp, akik a bérmálás szentsége vételére készülnek.

 

Te Deum A tanév megannyi ajándékáért is hálát adunk jövő vasárnap. Hívunk és várunk minden hittanost és családtagjaikat, hogy együtt köszönjük meg az Úrnak a segítséget. Természetes, hogy a körmenetben ők is részt vesznek.

 

   A közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: az arc-maszk viselete, a kézfertőtlenítő használata és a 1,5 távolságtartás (nem egy háztartásban élők számára) kötelező.

 

A halasztott miseszándékokra lehet új időpontot kérni.

 

  Ünnep Épp 82 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Ezért hálával gondolunk azokra, akik a Gondviselés eszközei voltak, mint e templom építői, illetve fenntartói!

 

   Felnőtt hittan Hétfőn Süttőn, pénteken Piszkén este 7 órakor Fehi-Bóra.

 

   Készüljünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére!

Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, illetve a gyermekek buzdításával, hogy ők is bekapcsolódjanak az ünneplésbe.

Másrészt Szentgyónásunk elvégzésével. Jóllehet, eddig is volt lehetőségünk a bűnbocsánat szentségének vételére, megfelelő távolságtartás mellett, de az előírások enyhítésével gondoljunk arra, hogy az elmúlt hetek feszültségeit, a részben azokból is következő vétkeinket le tudjuk tenni.

Harmadrészt a világméretű Szentségimádásba való bekapcsolódás által.

 

  Zarándoklat Idén főegyházmegyénkben zárt körű lesz a diakónus és a papszentelés. Imádkozzunk értük. Erre nagyszerű alkalom lesz szombaton az a gyalogos zarándoklat, mely a héten, 13-án, szombaton Péliföldszentkeresztről indul Esztergomba.  Érdeklődni, jelentkezni Szőcs László atyánál lehet.

 

   Házasság Hirdetem, hogy Pásztor Máté feleségül kívánja venni Latorcai Dalma Mónikát. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

 

 

Szentatya 2020.,  júniusi imaszándéka:   Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.:  -Azért, hogy a Szentlélek Úristen világosítsa meg a Világ vezetőit abban az értelemben, hogy legyen -BÉKE- a Föld minden Országa között, független attól, hogy a népeik milyen Vallást gyakorolnak! – Azért, hogy a Szentlélek által tudjuk felismerni azt a szeretet, amit kapunk, szenvedők, betegek, árvák, magányosak, bajba jutottak és a családok! – Azért, hogy akik a Mezőgazdaságban dolgoznak, egészségügyben, a kereskedelemben, üzemekben, minden dolgozóért, akik minden nap tevékenykedtek, azért, hogy az emberiségnek legyen meg a mindennapi eledele a krízis helyzetben is! –  Tanárokért, hitoktatókért, diákokért, hogy tudjanak jó pihenéssel, jó egészséggel felkészülni a következő tanévre! – Azért, hogy a plébánia-közösség újra tudjon együttműködni a helyi Plébánossal, mint az elsőáldozók és akik bérmálkozni szeretnének!
B.I.: – Szentelendőkért; – tanárokért, pedagógusokért; – Hazánkért; – diákokért, és tartalmas, Jézustól nem távoli vakációért; – termésért (aratás eredményességéért)

 

Plébános: Hálával és bocsánatkéréssel az elmúlt negyedszázadért.

 

A polgári esztendő 24. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 08. Hétfő 15 óra Temetés: +Jeges Tiborné – Bargel Kornélia, majd Szentmise  
 Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra (felnőtt hittan)  
 
Piszke 09. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 10. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 11. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 12. Péntek 18 óra Szentmise  
Piszke 19 óra Fehi-Bóra (felnőtt hittan)  
 
Lábatlan 13. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Magdolna és +József szülőkért,

 majd körmenet

előtte
 
Süttő 14. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Ferenc, majd körmenet  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Pathó Endre, a Pathó és a Szatai család + Tagjai  
Süttő 16 óra Gyóntatás – Ftdő Szőcs László atya  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

08. Hétfő  Szent Medárd pp. ||| Prágai Szent Ágnes szűz  ||| Boldog Sándor István vt. |||

Az óceánok világnapja III Czetz János, honvéd tábornok,  az argentin katonai térképészeti intézet és a katonai akadémia megalapítója és vezetője. SZN – 1822

09. Kedd Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Szerda Apáczai Csere János szn – 1625

A Magyar Ügyészség Napja ||| Oláh Pál, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Csütörtök Szent Barnabás apostol
12. Péntek Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689
13. Szombat Páduai Szent Antal

Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért

14. Vasárnap Chudy József szn.– 1753, Az optikai és akusztikai távíró feltalálója

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.05.31.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

 

1.2  Június hónapra várom a testvérek imaszándékait.

 

1.3 Ma még bekapcsolódhatunk a Szűz Anya köszöntésébe.

 

1.4 A mai nappal véget ér a Húsvéti idő. A harangszóra ismét az ‘Úrangya­lát’ imádkozzuk, antifónaként pedig az ‘Irgalmas Szűzanyánk’, (és ennek megfele­lő többi) szent éneket. A mindennapi köszönésnél pedig ismét a jól ismert >>Dicsértes­sék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Ámen!<< – formát használjuk. Ügyeljünk a tel­jes, szép köszönésre, hiszen ez is imádság, és arra is, hogy ha nekünk köszön­nek, akkor mi válaszolunk: ‘Mindörökké! Ámen!’

 

1.5 Buzdítás Ne feledjük, hogy  húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja!

A jelenlegi helyzetben Főegyházmegyénkben él a felmentés a vasárnapi Szentmisén való személyes részvétel alól, valamint élhettünk a közös feloldozás lehetőségével is, ha egészségi állapotunk, korunk ezt indokolja. Tudnunk kell azonban, hogy aki közösségi (tehát külön bűnbevallás nélküli) feloldozásban részesült volna bárhol az elmúlt hetekben, az első lehetséges alkalommal szükséges a bűneit rendes, tehát bűnbevallással történő szentgyónásban is elmondani. A Szentmisében való bűnbánati imádság azonban (»Gyónom a Mindenható Istennek« kezdetű) nem szentgyónás!

 

A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és vágyódás, hogy az Eucharisztikus Jézussal találkozzunk, a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Kiváltképp, akik a bérmálás szentsége vételére készülnek.

 

 

3.1 A közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: az arc-maszk viselete, a kézfertőtlenítő használata és a 1,5 távolságtartás (nem egy háztartásban élők számára) kötelező.

 

3.3 A halasztott miseszándékokra lehet új időpontot kérni.

 

4.2 . A bérmálandók félbemaradt készületét alkalmas időben folytatjuk. Addig is a Szentmiséken való részvétel, illetve a közösség életébe más, alkalmas módon való bekapcsolódás annak jele, hogy a jelöltek továbbra is komolyan veszik a felkészülést.  Ilyen például az Úrnapjára való készület, a köznapi Szentmiséken való részvétel. A szentség vételére ősszel kerül sor.

 

4.3 Az első szentgyónásra-áldozásra készülő gyerekekre is ugyanez érvényes.

 

4.4 Mindeközben imádkozzunk a bérmálkozásra és szentgyónásra készülőkért.

 

4.5 Csütörtökön folytatjuk az Útkereső hittant – Süttőn…

 

8.1 A héten csütörtökön Süttőn, pénteken Piszkén emlékezünk arra, hogy a politikai határok lelkiekben nem választhatják szét a magyarokat: összetartozunk. Csütörtökön Délután fél ötkor a 9 (8) harang zúgása közös imádságra szólt fel. Ha komoly akadályba ütközne a Szentmisén való részvételünk, ebben az időben legalább az Úr imáját mondjuk el mély hittel, áhítattal. Erről a https://777blog.hu/2016/06/04/imadsag-a-hazaert/ oldalon olvashatunk. Aznap este 20 óra 20 perckor pedig – a szabályok megtartása mellett – tűzgyújtással, vagy legalább gyertyagyújtással emlékezhetünk, üzenhetünk, fohászkodhatunk. Milyen szép lenne, ha a Duna két partján, egymást kiegészítve fellobbannának az összetartozás lángnyelvei. Erről a kezdeményezésről a https://vasarnap.hu/2020/05/29/cserkesztuzek-gyulnak-trianon-100-evfordulojan/ oldalon olvashatunk.

 

8.2 A héten lesz 82 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Ezért szombaton ünnepi lélekkel jövünk Szentmisére!

 

9.1 Már most készüljünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére!

Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, illetve a gyermekek buzdításával, hogy ők is bekapcsolódjanak az ünneplésbe.

Másrészt Szentgyónásunk elvégzésével. Jóllehet, eddig is volt lehetőségünk a bűnbocsánat szentségének vételére, megfelelő távolságtartás mellett, de az előírások enyhítésével gondoljunk arra, hogy az elmúlt hetek feszültségeit, a részben azokból is következő vétkeinket le tudjuk tenni.

 

9.2 A munkatársak után a két Képviselő Testület gazdasági tanácsának tagjait várom megbeszélésre június 2-án, kedd estére, Süttőre, hogy át tudjuk tekinteni az anyagi lehetőségeinket, meg tudjuk beszélni a teendőinket.

 

10.1 Hirdetem, hogy Pásztor Máté feleségül kívánja venni Latorcai Dalma Mónikát. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

 

A polgári esztendő 23. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 01. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 02. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 19 óra Gazdasági tanács (Süttő és Piszke)  
 
Süttő 03. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 04. Csütörtök 17 óra!!! Szentmise, majd  megemlékezés  a Nemzeti Összetartozás jegyében  
19 óra Útkereső hittan  
 
Piszke!!! 05. Péntek 16 óra!!! Szentmise, majd  megemlékezés  a Nemzeti Összetartozás jegyében   
 
Lábatlan 06. Szombat 18 óra Szentmise – templomunk építtetőiért és mindenkori fenntartóiért, az ide betérő hívekért előtte
 
Süttő 07. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

01. Hétfő Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja; Szent Jusztinusz vértanú
02. Kedd Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erazmus vértanú (†303)
03. Szerda Lwanga Szent Károly és Tsi vértanúk; Békésy György szn. 1899. akusztikus, biofizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas (1961).
04. Csütörtök A mi Urunk Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe;

A trianoni békediktátum, Országunk felszabdalásának napja;

Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja

05. Péntek Szent Bonifác pp. és vt. ||| környezetvédelmi világnap;

Gábor Dénes szn  – 1900; fizikai Nobel-díj: 1971

06. Szombat Szent Norbert püspök

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Vasárnap Szentháromság vasárnapja; Bözsöny Dénes,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Betűméret
Kontrasztos mód
efficitur. Curabitur leo felis nunc id mattis justo in Aliquam