Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.02.02.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! A héten várom a testvérek februári imaszándékait.

 

 1. A keresztények egységéért ma, február 2-án, a plébánia templomban, 9-én a református templomban imádkozunk, 16 órai kezdettel.

 

 1. Tart a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

 1. Ma, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén imádkozzunk a szerzetesekért, és új hivatásokért! A megszentelt gyertyák pedig emlékeztessenek Krisztusra és hivatásunkra: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,16) Ügyeljünk a gyertyák használatánál a tűzvédelemre: ne hagyjuk felügyelet nélkül, éghető anyag (pl. függöny) közelében az égő gyertyát, illetve a gyerekeket egyedül a tűzzel!!!

 

 1. Holnap, Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesülhetünk. Akinek nincs alkalma eljönni e napon Szentmisére, az jövő vasárnap csoportosan részesülhet e szentelményben.

 

 1. A héten elsőpéntek. Dicséretesen sokan kezdték meg a »Nagykilencedet« januárban, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére. Mivel bármelyik hónapban elkezdhetjük, ezért buzdítok mindenkit a szentgyónás elvégzésére és arra, hogy szentáldozáshoz járuljon. A héten Süttőn hétfőn és csütörtökön, valamint Lábatlanon pénteken a Szentmise előtt, Piszkén kedden a Szentmise után lesz alkalmunk gyónni. Megbeszélés alapján más időpontokban is állok rendelkezésre.

 

 1. A testületek megvitatták és elfogadták a plébániák 2019. évi szám­adását és 2020. évi költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak.

 

Tavaly Süttőn kisebb javítások történtek, illetve néhány szent edényt sikerült felújítani. Piszkén a szentély és sekrestye tetőfedésén túl az új toronykereszt és a megrongált Kálvária felújítása volt soron. Minderre 4millió 800 ezer forintot költöttünk, nagyrészt egyházmegyei segítséggel, de így is több, mint 600,000 Ft-ot  fizettünk ki saját forrásból, azaz a kedves hívek adományaiból. (A biztosítóra sajnos nem számíthatunk. Néhány éven belül ez már harmadik alkalom, hogy nem fogadják el a káreseményt.) Feladataink és terveink idén Süttőn továbbra is a templombelső festésének folytatása, illetve a kövezet megújítása, míg Piszkén a plébánia oldalsó kerítésének újjáépítése és a plébánia-templom sekrestye mennyezetének javítása és festése halaszthatatlan feladat. A főegyházmegye segítségén túl a kedves hívek adakozó készségére is szükség lesz mindezek megvalósításához.

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó­jával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek. Külön köszönet Kállai Gyuláné, Nemes Imréné és Oláh Melinda megajánlások gyűjtése terén végzett áldozatos munkájáért.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a tavalyi rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkez­hetnek erről.

 

 1. A kiadó februártól emelte az Új Ember és az Adoremus árát. Ez januárban még nem volt ismeretes, ezért kérjük, hogy aki januárban előre rendezte az előfizetését, rendezze a különbözetet.

 

A polgári esztendő 6. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 03. Hétfő 16:30 Elsőgyónó hittan  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise utána
17 óra Karitász tanácskozás (szedecsben)  
 
Süttő 05. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 06. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
19 óra Útkereső hittan  
 
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 08. Szombat 16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Richter István és +Hozzátartozók  
Lábatlan 16 óra Ökumenikus imaalkalom

a református templomban

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

04. Kedd Rákellenes világnap
05. Szerda  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért
06. Csütörtök Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért
07. Péntek Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
08. Szombat Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
09. Vasárnap A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja –  a »Voronyezsi katasztrófa” – 1943 – honvédelmünkért ||| Bolyai Farkas szn.– 1775 – tudósokért

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.01.26.

. Imádkozzunk  a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra!

 

 1. A keresztények egységéért imádkoztunk a héten. A közös imádságra lábatlani református testvéreinkkel idén február 2-án, a plébánia templomban, 9-én a református templomban kerül sor, 16 órai kezdettel.

 

 1. Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

 1. Főpásztorunk a héten, február 1-én, szombaton Nyergesújfalun Rózsafüzért imádkozik 17:30-kor, majd Szentmisét mutat be. Ha tehetjük, ünnepeljünk vele együtt.

 

 1. Jövő vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Hozzunk magunkkal gyertyákat, melyeket a pap a Szentmise elején megszentel. A Szentmiséken a gyermekek megáldására is sor kerül, hiszen e napon ünnepeljük a 40 napos gyermek Jézus templomban való bemutatását.

 

Az 5. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 28. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 29. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 30. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Munkatársak tervező megbeszélése  
 
Lábatlan 31. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 01. Szombat 15 óra Esküvő: Roszmann István és Kókai Mária Julianna (Bp. – Gazdagrét)  
Lábatlan 18 óra Szentmise,  benne gyertyaszentelés és körmenet, valamint a gyermekek megáldása  
 
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise – közös szándék, benne gyertyaszentelés és körmenet, valamint a gyermekek megáldása  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: A Gubody és a Petercsák család + tagjai,   benne gyertyaszentelés és körmenet, valamint a gyermekek megáldása,

utána elsőgyónók készülete

 
16 óra Ökumenikus imaalkalom  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

27. Hétfő Merici Szent Angéla szűz, nevelő,
28. Kedd  Aquinói Szent Tamás – teológusokért
29. Szerda Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Csütörtök A lepra elleni harc világnapja |||Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért
31. Péntek Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Szombat Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Vasárnap Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.01.19.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra!

 

 1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 25-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 20-án, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára.

 

 1. A keresztények egységéért imádkozunk a héten. A közös imádságra lábatlani református testvéreinkkel idén február 2-án és 9-én kerül sor.

 

 1. Tartsuk szem előtt, hogy hétfőn Békés Antal atyáért, szombaton Stibál Károly atyáért, egykori lelkipásztorainkért ajánljuk a Szentmise áldozatot!

 

 1. Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

 1. Folytatom a leendő elsőgyónók felkészítését. A korábban kiadott papírnak megfelelően Piszkén ma, azaz 19-én, a Szentmise után, Süttőn holnap, azaz 20-án délután fél ötkor várom őket. Áttekintjük, hogy az elmúlt hetekben hol vettek részt a Szentmiséken, ezért hozzák magukkal a misenaplójukat!

A bérmálási előkészítő is folytatódik, a héten szombaton, azaz 25-én várom őket Süttőre, délután fél ötre.

 

 1. A Szentatya rendelkezése nyomán jövő vasárnap az »Isten Igéjének vasárnapja« lesz, ami a régi, szeptemberi »Szentírás vasárnapja« helyébe lép. Ezért kérem, hogy jövő vasárnapra, azaz január 26-ra (illetve előtte, 25-re, a szombat esti Szentmisére) hozzuk magunkkal a Szentírásunkat, hogy megáldhassuk azokat.

 

A 4. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 20. Hétfő 16:30 Elsőgyónási előkészítő  
18 óra Szentmise: +Békés Antal atya, majd adoratio előtte
19 óra Testületi tanácskozás  
 
Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 22. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 23. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Hitoktatói megbeszélés  
 
Lábatlan 24. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 25. Szombat 16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Stibál Károly atya  
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás  
 
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, Esztergomi Boldog Özséb rendalapító
21. Kedd Szent Ágnes szűz és vértanú ||| Madách Imre (SZN. 1823.) drámaíró, költő
22. Szerda Szt. Vince diakónus, vt.,  B. Batthyány-S. László,  – orvosokért

A Magyar Kultúra Napja – A Himnusz születésnapja

23. Csütörtök Lajta Béla – építész Szn 1873
24. Péntek Szalézi Szent Ferenc – újságírókért
25. Szombat Szent Pál apostol megtérése
26. Vasárnap Szent Timóteus és Szent Titusz püspök

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Szent Lipót Plébánia Hirdetések 01.12

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint a Szentatya és a testvérek imaszándékaira!

 

 1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 25-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 20-án, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 13-án, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

 

 

 

 

A 3. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra A Süttői és Piszkei Gazdasági bizottságok ülése  
 
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 15. Szerda 13 óra Temetés:   +Hujber Győzőné – Elvira,

majd Szentmise

 
 
Piszke 16. Csütörtök 15 óra Temetés:  +Sebők Pál,

majd Szentmise

 
Süttő 19 óra Felnőtt-Útkereső hittan  
 
Lábatlan 17. Péntek 13 óra Temetés: +Di Giovanni Károlyné – Rajcsik Gizella  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 18. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő Szent Hilarius igaz tanítás ismeretéért

Steinschneider Lilly, Magyarország első női pilótája. SZN – 1891

14. Kedd Szent Félix
15. Szerda Remete Szent Pál

Mártonfi József (szn 1746.)püspök, egyházi író.

16. Csütörtök Szent Marcellus pápa (+287)
17. Péntek Remete Szent Antal apát |||  Alpár Ignác építész (SZN 1855.) Számos historizáló középületünk tervezője.
18. Szombat Szent Piroska – napjaink hitvalló, vértanú keresztényeiért

Árpád-házi Szent Margit – engesztelésül népünkért

19. Vasárnap Nagyváthy János (szn 1755.) Első gazdasági szakírónk, »A szorgalmatos mezei gazda« című, első jelentős magyar nyelvű mezőgazdasági szakkönyvünk szerzője.

Sztoczek József (szn 1819.) a Műegyetem első rektora

 

 

 

 

 

 

 

Szentatya 2020., januári imaszándéka:  A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Azért, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mutassa meg a Világnak, hogy az Eucharisztia miként válhat a megbocsátás és a megbékélés forrásává, és e kiengesztelődés helye lehessen Magyarország. -Azért, hogy figyeljünk oda az idősebbek tanácsaira, tapasztalataira, még ha nem is mindig teszünk úgy, ahogyan ők cselekedtek, de legalább kellő tisztelettel hallgassuk meg, amit üzennek a mai kor embereinek! – A családok egyben-maradásáért, összefogásáért, a bajba jutottakért, segítve őket és egymásért ! -Azért, hogy akik bármilyen okból rossz útra tértek, tudjanak újra bízni Istenben, és legyen önbizalmuk, hogy sikerül megjavulniuk, és a társadalmi életben találják meg a helyüket.
B.I.: -vizsgázókért, -iskolaválasztás előtt állókért, – elsőáldozásra, bérmálkozásra készülőkért, – hitoktatókért, – Európáért, – szerzetesnőkért,

– Hazánkért,  – háborúk áldozataiért, – egyházközségeinkért;

S.Z.: – kispapjainkért, hogy a szenteléshez közeledve elegendő kegyelmet kapjanak Isten szent egyházának méltó szolgálatához; – ministránsainkért, ifjúságunkért, hogy szerető, összetartó közösség alakuljon ki a három templom közössége között; – a süttői kántor néniért, hogy gyógyulása teljes legyen, szolgálatát pedig ismét örömmel, lelkesen tudja ellátni; – plébánosunkért, hogy mindig Krisztusi örömmel, és lelkesedéssel tudja végezni közösségeinkben a Legszentebb áldozat bemutatását, a Szentségek kiszolgáltatását, és minden rá bízott feladatot :);

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/  által.

 

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.01.05.

 1. Imádkozzunk a héten többek között szerzeteseinkért, feltalálóinkért, orvosainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Ne feledjük, hogy Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Akár ma este Lábatlanon, akár holnap, hétfőn Süttőn veszünk részt Szentmisén, egyaránt megszenteljük a napot.

 

A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

Egyeztetett időpontban örömmel látogatom meg a test­véreket, hogy a házszentelés szolgálatával kérjem Urunk áldását 2020-ra is a házban lakók életére.

 

 1. Hetvenhét éve, 1943. január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. Imádsággal emlékezünk meg hőseink­ről! Ezért jövő héten Lábatlanon szombaton este, Süttőn és Piszkén a va­sárnapi Szentmisén róluk emlékezünk. Hozzunk magunk­kal mécseseket, hogy azokat a Szentmisék után az em­lékműveknél elhelyezve imádkozhassunk e férfiakért!

 

 1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 25-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 20-án, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 13-án, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

 1. Továbbra is várom a testvérek január hónapra szánt imaszándékait.

 

 1. Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás esetén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

 

 1. Nagy örömmel tölt el, hogy a püspök atyák buzdítása nyomán sokan éltek a lehetőséggel és elkezdték a »Nagykilencedet«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 06. Hétfő 18 óra Szentmise és vízszentelés  
 
Piszke 07. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 08. Szerda 8 óra Szentmise   a Szenvedő lelkekért  
 
Süttő 09. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 10. Péntek 13 óra Temetés: +Bodor Irén  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 11. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
07. Kedd Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Horváth László, vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló SZN – 1921

08. Szerda Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője szn – 1865
09. Csütörtök Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Péntek Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Szombat Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Vasárnap Újhelyi Imre, mezőgazdász, állatorvos, a szarvasmarha-gümőkór elleni, Bang-Újhelyi-eljárás egyik kidolgozója; az óvári és az illmici csemege sajt előállítója. SZN – 1866

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

elit. fringilla suscipit elementum Curabitur eleifend velit, odio commodo