Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.01.05.

  1. Imádkozzunk a héten többek között szerzeteseinkért, feltalálóinkért, orvosainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. Ne feledjük, hogy Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Akár ma este Lábatlanon, akár holnap, hétfőn Süttőn veszünk részt Szentmisén, egyaránt megszenteljük a napot.

 

A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

Egyeztetett időpontban örömmel látogatom meg a test­véreket, hogy a házszentelés szolgálatával kérjem Urunk áldását 2020-ra is a házban lakók életére.

 

  1. Hetvenhét éve, 1943. január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. Imádsággal emlékezünk meg hőseink­ről! Ezért jövő héten Lábatlanon szombaton este, Süttőn és Piszkén a va­sárnapi Szentmisén róluk emlékezünk. Hozzunk magunk­kal mécseseket, hogy azokat a Szentmisék után az em­lékműveknél elhelyezve imádkozhassunk e férfiakért!

 

  1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 25-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 20-án, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 13-án, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

  1. Továbbra is várom a testvérek január hónapra szánt imaszándékait.

 

  1. Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás esetén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

 

  1. Nagy örömmel tölt el, hogy a püspök atyák buzdítása nyomán sokan éltek a lehetőséggel és elkezdték a »Nagykilencedet«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 06. Hétfő 18 óra Szentmise és vízszentelés  
 
Piszke 07. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 08. Szerda 8 óra Szentmise   a Szenvedő lelkekért  
 
Süttő 09. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 10. Péntek 13 óra Temetés: +Bodor Irén  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 11. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
07. Kedd Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Horváth László, vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló SZN – 1921

08. Szerda Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője szn – 1865
09. Csütörtök Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Péntek Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Szombat Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Vasárnap Újhelyi Imre, mezőgazdász, állatorvos, a szarvasmarha-gümőkór elleni, Bang-Újhelyi-eljárás egyik kidolgozója; az óvári és az illmici csemege sajt előállítója. SZN – 1866

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

ipsum Nullam libero. Curabitur efficitur. id felis ante. luctus Sed