Ma véget ér a húsvéti idő. Megköszönjük a  sok lelki ajándékot, amelyet ezen ötven nap alatt kaptunk. A harangszóra ismét az »Úr angyala« imádságot végezzük.

Ma a trianoni békediktátumtól szenvedőkre gondolva, Piszkén, a Szentmise után imádkozunk a (felújítandó)  országzászlónál.

Jövő vasárnap adunk hálát az elmúlt tanév ajándékaiért. A hálaadó Szentmisére várjuk a hittanosokat Szüleikkel, Kereszt szüleikkel együtt.

Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége.

Szombaton Főpásztorunk négy áldozópapot, három szerpapot (diakónust), és hat, a saját plébániájukon szolgálatot teljesítő állandó szerpapot (diakónust) szentel Esztergomban, a székesegyházban. Imádkozzunk értük. Közülük Horváth Márton jövő vasárnap délután öt órakor mutatja be első Szentmiséjét Nyergesújfalun. Tudjuk: »Egy újmisés áldásért érdemes egy pár új csizmát is szétszaggatni.«

Két hét múlva, 17-én, szombaton kerül sor az arra felkészült gyermekek első Szentgyónására. Imádkozzunk értük, hogy kitartsanak a jóban, és őszinte Szentgyónás után érezzék a tiszta lélek örömét. Imádkozzunk azokért is, akik megfeledkeztek az első örömről, amit a Jézussal való találkozás jelentett, és szinte minden fontosabb lett, mint a Szentmise, a szentgyónás vagy a szentáldozás. Térjenek meg!

A héten várom a testvérek imaszándékait!

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Szent Bonifác pp. És vt. ||| KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAPGÁBOR DÉNES SZN  – 1900; FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1971
06. Kedd Szent Norbert püspökTIRTS REZSŐ, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866
07. Szerda BÖZSÖNY DÉNES,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Csütörtök Prágai Szent Ágnes szűz  ||| AZ ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA III,CZETZ JÁNOS, honvéd tábornok,  az argentin katonai térképészeti intézet és a katonai akadémia megalapítója és vezetője. SZN – 1822
09. Péntek Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Szombat APÁCZAI CSERE JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1625A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG NAPJA

OLÁH PÁL, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Vasárnap SZENT BARNABÁS APOSTOL

 

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatása Szentmise…
Süttő 05. Hétfő ½ 9 óra Szentmise előtt
Piszke 06. Kedd 08 óra Szentmise: +Emmer István
Süttő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában
Süttő 08. Csütörtök 18 óra Szentmise
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise,  majd adoratio
19 óra Fehi-Bóra
Esztergom 10. Szombat ½ 11 óra Papszentelési Szentmise
Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel és unokája: +Aliz
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
elit. Praesent Donec risus nunc id, adipiscing justo commodo ut fringilla