Köszönet a Süttőn elkészült torony-felújításért, a Főegyházmegye anyagi segítségéért, a megnövekedett takarítási igényt is szorgosan végző testvérek fáradozásáért.

Ünnep Ma, Sarlós Boldogasszony ünnepén, templo­munk búcsú napján hálát adunk Piszkei Plébánia-közösségünk önállóságának 90 esztendejéért. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, fáradozásaival hozzájárult a mai szép ünnephez, és azoknak is, akik az esztendő minden napján gondoskodnak közösségünkről, templomainkról.

A tablók és a mellékelt összefoglaló számok az elmúlt évtizedek emlékeit hordozzák. Reményeink szerint ez egy kiállítás kezdeti lépése. A számok összevetése mutatja, mennyire távolodik a keresztelések száma a temetésektől, ez utóbbiak javára…

Köszönet az anyagot összeállító testvérek fáradságáért is!

Ma, e templomban, a szokott feltételek mellett – Szentgyónás, Szentáldozás, a Szentatya szándékára végzett imádság – teljes búcsút nyerhetünk. Éljünk a lehetőséggel!

Jótékonyság Ma felajánláskor a Péter-filléreket gyűjt­jük. Tavaly a Szentatya karitatív tevé­kenységét támogatandó 40,595 Ft-ot továbbítottunk a három templomból, az országból pedig közel 56 millió forintot. Bővebben a http://www.magyarkurir.hu/hirek/julius-2-an-gyujtik-peterfillereket világhálós címen olvashatunk a gyűjtésről.

A Püspöki Kar folyamatos adománygyűjtést hirdet az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltételeinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakozhatunk e célra.

Öröm Mint arról a katolikus sajtóból értesültünk, Őszentsége Dr. Székely János püspök atyát nevezte ki a Szombathelyi egyházmegye főpásztorává. Személyét jól ismerjük, imádkozzunk érte! Beiktatása jövő szombaton lesz.

Ifjúság Jelentős lépést tettünk visszafelé, és idén már nem lesz nyári napközis foglalkozás a hittanosoknak. Tekintettel az igen szerény jelentkezésre, mindkét tervezett napközis hittanos hét – Süttőn és Piszkén – elmarad. Megtisztelt bizalmával az a 6 illetve 2 szülő, akik tervezték gyermekük számára e napokat. Megértésüket köszönjük. Az ugyancsak gyér érdeklődés ellenére a Pilismarótra tervezett tábort megtartjuk, mert ott a létszám épp a határon van.

Harangszó Tájékoztatom a testvéreket, hogy mindhárom templomban meghibásodott a harangozó berendezés, illetve időkapcsoló, ezért részlegesen, vagy teljesen kimaradnak a harangszók. A hibák kijavításáig türelmüket kérjük.

Orgonaszó Öröm számunkra, hogy az »Ars musica« aranyminősítésű kórus Vereckei Attila karnagy úr vezetésével emelik a mai Szentmise fényét, és megszólaltatják az orgonát. A hivatalos átadás azonban, melyen köszönetet mondunk az adakozóknak is,  ősszel, egy még meg nem határozott napon lesz,amelyre már most hívjuk és várjuk a testvéreket.

Imádság Imádkozzunk a héten többek között orgonaépítőinkért, hithirdetőkért, tankönyvírókért és a kínai népért. A héten várom a testvérek imaszándékait.

Reméljük, hogy diákjaink nem felejtették el egy jó Szent­gyónással zárni a tanévet. Családtagjaik, keresztszüleik, és idősebb testvéreik jó példája pedig buzdítja őket…

Süttőn a templomkert már nem munkaterület, de a szomszédos, életveszélyes ház miatt csak elölről közelíthetjük meg a templomot!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő Szent Tamás apostol
04. Kedd Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,KOVÁTS MIHÁLY orvos, nyelvújító, többek között a „Szükségben való és segedelem…” c. könyv SZN – 1768
05. Szerda                         CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1853
06. Csütörtök Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Péntek ANGSTER JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1834 – orgonaépítőkértLÉNÁRD FÜLÖP (FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1905) SZN – 1862;
08. Szombat SZENT KILIÁN – hithirdetőkért
09. Vasárnap Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,MAKÓ PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1723 – tankönyvírókért

 

A 27. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 04. Kedd 16:15 Szentmise, majd temetés: +Eckl József
Piszke 05. Szerda 15 óra Temetés: +Blau Istvánné
Süttő 06. Csütörtök 17 óra Temetés, majd Szentmise:+Szporni Lászlóné
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise: +Blau Istvánné ob., majd adoratio előtte
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal, N:+Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)             és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
libero. mattis luctus Phasellus elementum quis fringilla