Épültünk a testvérek buzgóságán. A süttői templom nagytakarítá­sa, a piszkei harangozó óra javítása, templomainkban a friss virág, a tiszta járda, a szentségimádási napon a maroknyi lelkes imádko­zó, és a szép ( 3 fő ) asszisztencia bizonyítja, hogy van remény…

Jótékonyság A Püspöki Kar folyamatos adománygyűjtést hirdet az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

Házasság Némedi László feleségül kívánja venni Kiss Erzsébetet. Imádkozzunk értük, és aki e házasság akadályáról tud, jelezze a Süttői Plébánián.

Imádság Imádkozzunk a jelzett szándékokra, a tömegpusztító fegyverek betiltásáért, tervező-mérnökeinkért, azért, hogy minden gyermek egészséges táplálékhoz jusson. A testvérek imaszándéka­it is várom.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

31. Hétfő LOYOLAI SZENT IGNÁC – Jezsuita szerzetesekértA SEGESVÁRI ÜTKÖZET NAPJA – 1849–  Hazánkért
01. Kedd VASAS SZENT PÉTER – ártatlanul fogságban sínylődőkértLigouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító – jogszolgáltatásban dolgozókért (ügyvédek, ügyészek, bírák)

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA

02. Szerda Vercelli Szent Özséb püspök és Eymard Szent Péter Julián áldozópap,VARGA BÁLINT SZN – 1891 – számos új vasúti kocsiszerkezet (új kerék-, tengely-, csapágyas ütközőtípusok) és különleges kocsitípusok tervezője.PORCIUNKULA – ferences szerzetesi családért
03. Csütörtök GEDEON TIHAMÉR SZN – 1898 A magyar alumíniumipar jeles alakja
04. Péntek Vianney Szent János Mária áldozópap
05. Szombat Havas Boldogasszony – Szűz Mária római főtemplomának felszentelése,
06. Vasárnap Urunk színeváltozása,
A NUKLEÁRIS FEGYVEREK BETILTÁSÁÉRT FOLYÓ HARC VILÁGNAPJA

 

A 31. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 31. Hétfő 10 óra Szentmise – Idősek Otthona
Piszke 17 óra Temetés: +Kasza Imre
Piszke 01. Kedd 8 óra Szentmise: +Kasza Imre
Lábatlan 03. Csütörtök 15 óra Temetés: Schomeisz Istvánné – Teréz, majd Szentmise
Süttő 18 óra Szentmise: +Engelbrecht Rezső és fia:+Rezső előtte
Süttő 04. Péntek 15:30 Szentmise: +Boros Imre, majd
16:30 Temetés: +Boros Imre
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Süttő 05. Szombat 17 óra Esküvő: Némedi László és Kiss Erzsébet
Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Mezei Margit és +Tóth István
Piszke ¾10 óra Szentmise utána

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
ut libero libero. vel, pulvinar nec