Szentségimádás lesz holnap, 21-én hétfőn, Lábatlanon, a Szent István templomban, 15 órától a 18 órakor kezdődő Szentmiséig. Iratkozzunk föl a lapra, mikor tudunk jön­ni, hiszen e napon e temp­lom közössége áll őrt az egész Főegyházmegye nevében a Szentsé­gi Jézus előtt!

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjá­építésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  Egyházi iskoláinkért, édes anyanyelvünk megőrzéséért!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

21. Hétfő Szent X. Piusz pápa – A liturgia szépségének felfedezéséértBRUST DÁVID SZN – 1846 A magyar nyelv megbecsüléséért

FORRÓ MAGDOLNA SZN – 1904 – Tudományos munkát folytató nő­kért

22. Kedd Boldogságos Szűz Mária királynőBEKE JÓZSEF SZN – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért
23. Szerda                         A RABSZOLGA-KERESKEDELEMRŐL ÉS ANNAK ELTÖRLÉ­SÉRŐL VALÓ MEGEMLÉKEZÉS NEMZETKÖZI NAPJA – Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért
24. Csütörtök Szent Bertalan apostol
25. Péntek Kalazanci Szt. József áp, rendalapító,  – Egyházi iskoláinkért
26. Szombat BALOGH BÉLA SZN – 1909 – hajóépítőkért
27. Vasárnap Szent Mónika özvegy |||  LECHNER ÖDÖN SZN– 1845 – építészeinkért

 

A 34. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 21. Hétfő 15 óra Temetés: +Sárosi György
15-18 óra Szentségimádás 17 órától
18 óra Szentmise
Süttő 25. Péntek 16:30 Temetés: Holdampf Rezsőné – Krisztina
Lábatlan 18 óra Szentmise Szentmise előtt
Piszke 26. Szombat 18 óra Szentmise: +Mária és +István
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
sem, elit. Sed Aliquam lectus felis vel,