Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar ál­tal hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítés­ére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú szám­lájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  üldözött keresztényekért, irodalmunk megbecsüléséért, vasuta­sokért, diákjainkért!

Jön Örömtől kipirult arccal várják a diákok az első tanítási napot. Ez­zel együtt a hitoktatás munkája is folytatódik csakúgy, mint a hűség­ben megmaradt gyerekekkészülete a szentáldozásra. A Szentlélek segítségét kérjük mindehhez szeptember 10-én, a vasárnapi Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át ez esztendőre a megbízást hitoktatóink, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is.

A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe –  hátul több változatot is ta­lálunk –, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

28. Hétfő Szt. Ágoston pp és egyháztanító
29. Kedd Keresztelő Szent János vértanúsága – üldözött keresztényekért, igazságért szenvedőkértA MOHÁCSI VÉSZ EMLÉKEZETE – 1526 – Hazánk fennmaradásáért
30. Szerda                         SZENCZI MOLNÁR ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1574 – irodalmunk megbecsüléséért
31. Csütörtök Az Esztergomi-Főszékesegyház felszenteléseÉRDI KRAUSZ GYÖRGY SZN – 1899– térképészekért
01. Péntek A II. VH. KITÖRÉSÉNEK EMLÉKNAPJA – igazságos világbékéértA PEST-SZOLNOK VASÚTVONAL MEGNYITÁSA – 1847 – vasutasokért
02. Szombat HALTENBERGER MIHÁLY  1888. Szn., geográfus, aki elsőként adott összefoglaló földrajzi képet Budapestről.
03. Vasárnap Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért

 

A 35. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise: +Oláh Gyula, N:+Márta és +Családtagok
Süttő 31. Csütörtök 18 óra Szentmise
Lábatlan 01. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Lábatlan 02. Szombat 18 óra Szentmise: +Pataki János és + Családtagok  
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei
Piszke ¾10 óra Szentmise

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
dapibus sem, quis nunc consectetur elit. risus ut libero. elit. ipsum ut