Szentírás vasárnapján, az elmúlt évek gyakorlata szerint megáldom a testvérek által elhozott Bibliákat. Újból figyelmükbe ajánlom az okoseszközre letölthető alkalmazást, amelyről a plakátokon is olvasha­tunk, ileltve a https://www.evangelium365.hu oldalon.

Hála az Úrnak és sokak munkájának, hogy méltósággal ünnepelhet­tük a Piszkei Plébánia 90 éves fennállását. Köszönet a liturgia, a kiál­lítás előkészítéséért, felajánlásokért!

 Zarándoklat Miként azt a plakátokon is olvashatjuk, a fatimai jele­nések centenáriumát ünnepelendő a Szűz Anya Soroksáron épült templomába várnak minden katolikust október 13-án, pénteken. E napon a szomszédos plébániák szervezésében indított busszal is eljut­hatunk oda, mert van még szabad hely. Érdeklődni a +36 20/823 1676-os számú távbeszélőn lehet.

Másnap, október 14-én, szombaton a hagyományos őszi zarándok­latra indulunk Máriabesnyőre. Erre a hátul elhelyezett lapon jelentkezhetünk.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  orvosainkért, ten­gerészekért, a hazai oktatásért, helyi elöljáróinkért, idősekért.Imádkozzunk azokért a gyerekekért is, akik arra készülnek, hogy találkozzanak a Szentségi Jézussal.  Az elmúlt évek hagyománya szerint felajánlhatunk értük imádságokat, önmegtagadásokat is. A hátul elhelyezett cédulákat magunkkal víve, majd elvégzés után a gyűjtőládába helyezve fejezzük ki, mennyire fontosak ők számunkra. Az »ima-dobozt« az elsőáldozási Szentmisén visszük az oltárhoz.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

25. Hétfő SÜSS NÁNDOR (*1848. szept. 25.) műszerész, a magyar finommechanikai ipar megalapítója.
26. Kedd  SZENT KOZMA ÉS SZENT DAMJÁN – orvosokért és gyógyszerészekértTengerészeti világnap – tengerészekért

RISZDORFER ÖDÖN SZÜLETÉSNAPJA – 1893 – fényképészekért

27. Szerda PÁLI SZENT VINCE szerzetes – az irgalmas szeretet gyakorlóiértTurisztikai világnap – természetjárókért

KERPELY ANTAL SZÜLETÉSNAPJA – 1866 – kohászokért

28. Csütörtök Szent Vencel Vértanú,Ruiz Szent Lőrinc és társai, Fülöp-szigeteki vértanúk – a Fülöp-szigeteki népekért

ORMÁNDY MIKLÓS piarista szerzetes SZÜLETÉSNAPJA – 1846 – a hazai oktatásért

29. Péntek Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael FőangyalokA PÁKOZDI CSATA – 1848 – Hazánkért

BÍRÓ LÁSZLÓ JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1899 –  magyar feltalálókért

30. Szombat SZENT JEROMOS – Szentírás elterjedéséértA HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NAPJA MAGYARORSZÁGON – helyi elöljárókért

– BENEDEK ELEK SZÜLETÉSNAPJA – 1859; A NÉPMESE NAPJA – A felnövekvő nemzedékért

01. Vasárnap                 A zene világnapja – zenészekért;  Az idősek világnapja – idősekértLISIEUX-I SZENT TERÉZ – missziókért

 

A 39. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 25. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 26. Kedd 8 óra Szentmise:+Gellért, élő és + Családtagok
Piszke 27. Szerda 16 óra Temetés: +Torda Elemérné – Gráf Ilona, majd Szentmise
Piszke 28. Csütörtök 13 óra Temetés: +Szakay Tiborné – Gabriella
Süttő 18 óra Szentmise
Lábatlan 29. Péntek 18 óra Szentmise: A Bednár és a Pekár család élő és +Tagjaiért, majd adoratio előtte
Lábatlan 30. Szombat 18 óra Szentmise: +Szakay Tiborné – Gabriella ob.
Süttő 01. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾10 óra Szentmise

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
libero massa odio libero. mattis Lorem