Zarándoklat A héten, október 14-én, szombaton a hagyomá­nyos őszi zarándok­latra indulunk Máriabesnyőre. A busz reggel 8 órára indul Lábatlanról. Felszállás a szokott helyeken. A za­rándoklat okán a szombat esti Szentmise elmarad.

Kertjeink Ma adunk hálát a föld terméséért. Köszönet, akik meghallották a kérést, és segítenek újraéleszteni a szép hagyo­mányt. Fontos tanítás ez a felnövekvő nemzedéknek. Közös kertjeink fenntartásáért, ott, a legutóbbi napokban is végzett szolgálatért, valamint az oltárainkra felajánlott virágokért is kö­szönet az adományozóknak! Ez utóbbi nagy kincs, nem minden templomi közösségnek adatik meg!

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  a postai dolgo­zókért, orvosainkért, matematikusainkért, a műemlékvédelemben hasznosan serénykedő­kért, és a látássérült embertársainkért!

Készület Mához egy hétre járulnak először szentáldozáshoz a készülő gyerekek. Előtte való szerdán vizsgáznak, és végzik el a nagy találkozás előtti Szentgyónásukat, Piszkén, délután ½ 5-kor. Minél többen kísérjük el őket a családból a szerdai alkalomra is. Szomorúan, ha sem szülő, sem idősebb – esetleg pár esztendeje szentáldozáshoz járult – testvér nem áll mellettük. E vasárnapon Süttőn ½ 9, Piszkén ½ 11-kor kezdődik a Szentmise.

Naptárak  Hátul iratkozhatunk föl a jövő évi naptárakra.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

09. Szent Dénes püspök és társai vértanúk, ||| Leonardi Szent János áldozópap,SEGNER JÁNOS ANDRÁS, A „TURBINA ATYJA” SZÜLETÉSNAPJA – 1704 ||| POSTAI VILÁGNAP
10. FLÓR FERENC, A „LEGMAGYARABB MAGYAR ORVOS” SZÜLETÉSNAPJA – 1809
11. Boldog XXIII. János pápa,HAAR ALFRÉD, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885
12. BENE FERENC, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775
13. HENSZLMANN IMRE, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813
14. Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. AVILAI SZENT TERÉZ ||| A LÁTÁSSÉRÜLTEK NEMZETKÖZI NAPJA / A FEHÉR BOT NAPJA

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő Elmarad a Szentmise
Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 11. Szerda 7 óra Szentmise – tisztuló lelkekért
Piszke 16:30 Elsőáldozási vizsga, a gyermekek és családjuk szentgyónása, majd próba
Süttő 12. Csütörtök 7 óra!!! Szentmise
Lábatlan 13. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra
SPL 14. Szombat 8 óra Zarándoklat Máriabesnyőre
Lábatlan –- Elmarad a Szentmise
Süttő 15. Vasárnap ½ 9 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma, első Szentáldozás
Piszke ½ 11 óra Szentmise, első Szentáldozás

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
elit. justo Lorem Praesent odio libero. leo.