Ünnep plébánia-közösségeink számára a 14 gyermek első szentáldozása. Megdicsérem őket, mert szépen felkészültek a vizsgára. Ezzel reményt adtak, hogy bár  nyári időszakban kétségeim támadtak, most látszanak a buzgóság jelei. Imádkozzunk, hogy hűségesek maradjanak. Köszönet az őket támogató családtagoknak, a hitoktatóknak, és a mai ünnepet előkészítőknek, az értük szépen, buzgón imádkozóknak is!

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  az éhezőkért, csillagászokért, textiliparban dolgozókért és a hazai zenei élet felvirágzásáért is! A Szentatya, a plébános és a testvérek által küldött imaszándékokat a túloldalon olvashatjuk.

Misszió – küldetés  Jövő vasárnap felajánláskor a missziók javára gyűjtünk. Tavaly a testvérek jóvoltából e szándékra mintegy 40,000 Ft-ot to­vábbíthattunk a három templomból.

Naptárak  Hátul iratkozhatunk föl a jövő évi naptárakra.

 A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

16. Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP, A KENYÉR VILÁGNAPJA |||BAROSS LÁSZLÓ, A „BÁNKÚTI BÚZÁK ATYJA” SZÜLETÉSNAPJA – 1865
17.  ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC – A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA
18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
19. A GELLÉRTHEGYI CSILLAGVIZSGÁLÓ FELAVATÁSA – 1815 – csillagászokért
20. A CSONTRITKULÁS VILÁGNAPJA – e betegség sikeres háttérbe szorításá­ért
21. SZENT HYLARION – remetékért;  FÖLDÜNKÉRT VILÁGNAP;
22. SZENT SZEVÉRUS – Textiliparban dolgozókértLISZT FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1811 – hazai zenei élet virágzásáért

 Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

A 42. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 18. Szerda 7 óra Szentmise – tisztuló lelkekért
Süttő 19. Csütörtök 7 óra!!! Szentmise
Lábatlan 20. Péntek 18 óra Szentmise: +Szeifert László, N.+Piroska, Fiaik +László és +Kálmán, menyük +Anikó, vejük +Rezső, majd adoratio előtte
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise: +Varga József, Varga és Tóth család +Tagjai
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel, N: +Kecskés Julianna
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Szentatya 2017., októberi imaszándéka:  A munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a tisztelet és a jogvédelem, és hogy a munkanélküliek lehetőséget kaphassanak a közjó építésében való részvételre

Plébániai imaszándékok 2017., október:   – Plébániáink Eucharisztikus megújulásáért. – Karitász csoportokért. – Azért, hogy minél többen érezzék meg a közösségi szolgálatra való meghívást (például: ministrálás, énekkar, templomdíszítés-takarítás, szeretetszolgálat).

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: –  Azért,hogy az Első Szentáldozásra készülődő gyermekek, a hitoktatásban résztvevő diákok, és az ifjúság felfedezzék a Rózsafüzér imádságot, és azt ők is imádkozzák, szívvel-lélekkel és felajánlásaikkal családjaikért,  összetartásért, önmagukért, és hogy mindig érezzék, hogy a Katolikus Anyaszentegyházhoz tartoznak! – Azért, hogy minél több egészséges gyermek születhessen egészségesen, akiket a szüleik, nagy szeretettel, gondviseléssel nevelnek fel a jövő nemzedékként. Legyen erre példakép a Szűz Anya, és az ő jegyese Szent József minden édesanya és édesapa számára! – Egy édesanya, bérmakeresztanya, nagymama jobbulásáért! – Családom egészségéért. – Azokért, akik a Rózsafüzért templomainkban, vagy otthonaikban, esetleg kis közösségben imádkozzák, a Szűzanya közbenjárását kérve a világ békéjéért! Gné K.J.: Gyermeket váró családtagokért és kisbabáikért. – Elhunyt Juliannáért. – Beteg Édesanyák gyógyulásáért. – Balesetet szenvedettek gyógyulásáért. . —
B.I.: – Plébániaközösségükért. – Zarándoklatért – Édesanyáinkért—Hazánkért –  Az elmúlt évek elsőáldozóiért, bérmálkozóiért.

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért.

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
id, id justo fringilla felis ipsum nunc Phasellus