Tartsunk ki az imádságban. Erre indítanak az emléknapok naptárában jelzett szándékok (cukorbetegekért, termőföld meg­őrzéséért, atom-tudomány békés felhasználásért), a Szentatya és a testvérek szándékai, és az, amikor Szentgyónáshoz, Szentáldozáshoz egy hónapja já­rult gyerekeket keressük a Szentmise közösségében… Hiva­tásokért e héten is a szokott időkben az Eucharisztia előtt fo­hászkodunk! Megemlékezünk még a héten név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről, és csatlakozunk a jubiláns házaspárok hála­adásához az együtt töltött öt és öt-többszörös évekért! Egy hét múlva, 19-én Piszkén ünneplünk a jubiláns házaspárokkal

Búcsú Ma, Süttői templomunk búcsúnapján délelőtt 10 óra­kor ünnepi Szentmisén megköszönjük az évben elvégzett mun­kákat, és együtt örülünk a jubiláns házaspárokkal, akik megújít­ják házassági ígéretüket. Délután ½ 5 –kor a »Forrásunk szépsége« sorozat ré­szeként a Szent Lipót templomban egyházzenei áhítat az Ars Musica – Eszter­gom kórus szolgálatával, majd azt követően a »Közösségi udvar­házban« elő­adás lesz, melyet Dr. Kovács Zoltán iroda-igazgató, plébános atya tart, és ezt kö­vetően agapé. Készüljünk erre, hívjunk másokat is ünnepelni. Nem feledkezünk meg a búcsúnyerési lehetőségről, a szokott feltételek mellett: aki egy búcsúját ün­neplő templomban a kegyelem állapotában imádkozik a Szentatya szándékára egy  Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hitvallást és Dicsőséget, az teljes búcsút nyerhet.

Gyűjtés A missziók javára való gyűjtés után most a rászorulókra gondolunk, és jövő vasárnap a Katolikus Szeretetszolgálat munkáját támogatjuk adományainkkal.Tavaly mintegy 52 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból, a testvérek jóvoltából. A Szeretetszolgálat munkájáról a  https://www.karitasz.hu  világhálós címen tájékozódhatunk, olvasván a »kandalló program«-tól, a »lak6« akción át az évi több száz tonna élelmiszer-segélyig, a »vetőmag program«-tól  az »iskolakez­dési akció«-n át az »Egymillió csillag« programig. Dicséretes, ha csatlakozunk a helyi karitászcsoporthoz, melyre nemcsak az idősebb testvéreknek, hanem a fiata­loknak is van lehetőségük, akár közszolgálatként is.

Előre jelzem, hogy az Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként két hét múlva,  november 25-én, szombaton este 5-6 óráig Szentségimádást tartunk Lábatlanon, a Szent István templomban, ezzel csatlakozva a Kárpát-medence-szerte ebben az órában imádkozókhoz. A cél, hogy legalább 20,000-en legyünk, akik különböző templomokban, de egy időben »lélekben és igaz­ságban« imádjuk az Urat. Másnap, azaz november 26-án délután 4 órakor ismét Ftdő Szőcs László atya jön Piszkére, hogy alkalmat adjon a bűnbocsánat szentségének vé­telére.

Köszönet Többek között a tegnapi, idősek Szentmiséjén való szolgálatért, va­lamint a mai ünnep előkészítéséért.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

13. A MAGYAR SZENTEK EMLÉKNAPJA – hazánkértKLEBELSBERG KUNÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1875 – a magyar oktatásért
14. A cukorbetegek világnapja
15. SZENT LIPÓT – a süttői plébánia megújulásáért
16. Skóciai Szent Margit, – TREITZ PÉTER, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. SZN – 1866 – a termőföld megőrzéséért
17. Nagy szent Gertrúd,WIGNER JENŐ, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke SZN – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
19. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET |||– SCHULEK FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1841

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise: +Schenkengel Sándor és N:+Áprily Irén; +Szüleik, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise: +Papp Éva ob. (tem: nov.06) utána
Piszke 15. Szerda 15 óra Temetés: +Pétervári Zoltánné – Mária, majd Szentmise
Süttő 18 óra Szentmise – Pro populo
16. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Lábatlan 17. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Lábatlan 18. Szombat 18 óra Szentmise
í
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Szentatya 2017., novemberi imaszándéka:  Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal és cselekedeteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a kölcsönös megértést, főleg a más vallásokhoz tarto­zókkal.

Plébániai imaszándékok 2017., november:– Hittanos gyerekekért, hittanu­lókért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: –  Azért,hogy ne csak Min­denszentek és Halottak napja táján látogassunk ki az elhunyt  szeretteinkhez a temetőbe, hanem – hacsak nincs egészségi akadálya – többször is ellátogassunk sírjaikhoz. – Imádkozzunk azokért is, akiknek már nincs élő és hívő hozzátarto­zója. – Azért, hogy a Szentek közbenjárása segítse a szenvedő, beteg és gon­dokkal küzdő embertársainkat! –  A hajléktalanokért, hogy mielőbb találjanak helyet, ahol szükségeikről jó szívvel gondoskodni tudnak.  . —
Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
facilisis id risus. venenatis ut diam ut dictum Aenean efficitur.