1. A magyar közoktatásért, Vietnam népéért, a hat hete első­áldozáshoz járultakért és (keresztszüleikért!), a házasságra ké­szülőkért is imádkozzunk! Hiva­tásokért e héten is a szokott időkben az Eucharisztia előtt fo­hászkodunk! Megemlékezünk még a héten név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről, és csatlakozunk a jubiláns házaspárokhálaadásához az együtt töltött öt és öt-többszörös évekért!
  2. Gyűjtés Ma a rászorulókra gondolunk, és felajánláskor a Ka­tolikus Szeretetszolgálat munkáját támogatjuk adománya­inkkal. Tavaly mintegy 52 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból, a testvérek jóvoltából. A Szeretetszolgálat munká­járól a https://www.karitasz.hu világhálós címen tájékozódha­tunk, olvasván a »kandalló program«-tól, a »lak6« akción át az évi több száz tonna élelmiszer-segélyig, a »vetőmag program«-tól  az »iskolakez­dési akció«-n át az »Egymillió csillag« programig.

Itt köszönöm a karitász-munkatársak áldozatos munkáját, akik a rászorulók rend­szeres látogatásával, sokféle szolgálattal bizonyítják, jó az Isten hozzánk. Dicsé­retes, ha csatlakozunk a helyi karitászcsoporthoz, melyre nemcsak az idősebb testvéreknek, hanem a fiata­loknak is van lehetőségük, akár közszolgálatként is.

A Szent Antal perselybe helyezett ado­mányainkkal, melynek összege 2016-ban 32,900 illetve 43,710 Forint volt, egész évben a helyi Karitász-csoportok jótékonyságát támogat­hatjuk, csakúgy, mint az adventi vásárral, ha megláto­gatjuk a sátrukat.

  1. NEKed!-Veled! Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként a hé­ten, november 25-én, szombaton este 5-6 óráig Szentségimádást tartunk Lá­batlanon, a Szent István király templomban, ezzel csatlakozva a Kárpát-medence-, sőt világszerte ebben az órában imádkozókhoz. A cél, hogy legalább 20,000-en legyünk, akik különböző templomokban, de egy időben »lélekben és igaz­ságban« imádjuk az Urat.

A szervezők kérik, hogy jelezzük előre, hányan leszünk itt biztosan, ezért kérem, hogy iratkozzunk föl a hátul el­helyezett lapon, vagy, ha az könnyebbnek látszik, közvetlenül regisztráljunk a https://www.krisztuskiraly.iec2020.hu/#/ honlapon. Itt, a térképen megkeressük a Lábatlan Szent István király templomot, és a »csatlako­zom« kapcsolóval regisztráljuk magunkat. Természetesen enélkül is szeretettel várunk mindenkit, de jó, ha másokat is tudunk lelkesíteni, és jelezni, nekünk fon­tos Krisztus ügye, és az Eucharisztiában való jelenléte.

További hasznos olvasni-, nézni- és hallgatnivalók is vannak a http://www.iec2020.hu oldalon.

Másnap, azaz november 26-án délután 4 órakor ismét Ftdő Szőcs László atya jön Piszkére, hogy alkalmat adjon a bűnbocsánat szentségének vé­telére.

  1. Teremtés-védelem November 4. péntekje a »Ne vásárolj semmit« kezdemé­nyezés akciónapja. Figyelemfelhívás, ha e napon a vásárlástól való távolmaradás­sal, vagy épp csak a szükséges dolgok vásárlásával jelezzük, a fogyasztói szem­lélet zsákutca, az igazi javak a kereskedelemben nem kaphatóak.
  2. Készülődve Urunk születése ünnepére, örömmel vesszük a felajánlást, ha valakinek van templomainkba szánt fája.

Ugyancsak a készület része, hogy advent három hetében – idén a negyedik hét mindössze egy nap lesz – a »Szállást keres a Szentcsalád« régi hagyományát is szeretnénk feleleveníteni. Süttőn hétfőnként, Piszkén péntekenként a plébánián találkozunk egy rövid órácskára, melyben rövid imádság és beszélgetés foglalta­tik. A hét többi napján az adott kép vándorol a családok között. A lényeg, hogy amikor új helyre érkezik, ott a képet hozó és az azt fogadó család együtt imádkoz­zék. Az egyik változatot a http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000005.HTMvilághálós oldalon ol­vashatunk. Akik szívesen részt vennének ebben, kérem iratkozzanak föl a hátul el­helyezett lapon.

  1. Visszatekintve a múlt vasárnapi búcsúi Szentmisére és a »Forrásunk szépsége« délutáni zenei áhítatra, előadásra, köszönetet írok az előkészítésben résztvevő, és az alkalmat megtisztelő testvéreknek, különösen is a szomszédos településről érkezőknek. Itt ajánlom figyelmükbe az akkori előadónkkal, Dr. Kovács Zoltán atyával készült beszélgetést, amely a http://www.magyarkurir.hu világhálós oldalon olvasható.
  2. Előre jelzem, hogy idén advent 2. vasárnapján, december 10-én 15 órától kerül sor a plébániai munkatársak találkozójára Péliföldszentkereszten.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

20.                 IFJÚ ZENEBARÁTOK VILÁGNAPJA
21. SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA  – A TELEVÍZIÓ VILÁGNAPJA
22. SZENT CECÍLIA – A MAGYAR KÖZOKTATÁS NAPJA
23. SZENT KELEMEN PÁPA
24. Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéértnovember negyedik péntekje    „Ne vásárolj semmit” nap
25. ALEXANDRIAI SZENT KATALIN –  A házasságra készülő fiatal lányokért
26. BABITS MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1883 – költőinkért

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 20. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise: +Családtagok utána
Süttő 22. Szerda 7 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért
23. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Lábatlan 24. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Felnőtt-hittan (Fehi-Bóra)
Lábatlan 25. Szombat 17 óra Kárpát-medencei Szentségimádás alatta
18 óra Szentmise: +Varga János (10. évf.)
í
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Tóth István, és N:+Mezei Margit
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
16 óra Gyóntatás: Ftdő Szőcs László atya szolgálata

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
quis Phasellus dolor. luctus neque. Sed nec eleifend justo suscipit leo