1. Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkese­déssel kezdjük hitünk titkainak ünneplését! E lendületben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának felelevenítése, az adventi hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeállított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a https://drive.google.com/file/d/0B82yysrFb9C1U3hwcy1JT09ndW8/viewvilághálós címről.
  2. Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről – például jövő vasárnap a munkatársak lelki délutánján -, vagy, akik akadályoztatva vannak, legalább az alapos lelki­ismeret vizsgálatról és a bűnbánat felindításáról.
  3. Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sincsenek kizárva.

Külön gondunk legyen a hét hete (vagy éppen több éve) első Szentáldozáshoz járult gyermekekre. Buzdítsuk őket is, hogy még adventben végezzék el szentgyónásukat!

  1. Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, üdvösségünk szent titka! Válasz: Üdvözíts bennünket vi­lág Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket!
  2. A bányászokért és a veszélyes munkahelyeken dolgozókért, az orvosokért és az építészekért is imádkozzunk a héten! Megemléke­zünk még a héten név-, születés­napjukat, házassági évfordulóju­kat ünneplőkről. Alább olvashatjuk a testvérek által küldött decemberi ima­szándékokat! Köszönet mindenkinek, aki küldi, és aki e szándékokra imádkozik!

Szentatya 2017., decemberi imaszándéka:  Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generációk nevelésében.

Plébániai imaszándékok 2017., december:  – A képviselő testület tagjaiért és a munkatársakért, hogy lobogjon bennük az Úr iránt való szeretet, és továbbra is tudjanak helytállni az evangéliumról való tanúságtétel nehéz feladatában, támogatva a plébános munkáját.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: –   Azért, hogy mi, az Egyház tagjai a betlehemi pásztorok lelkületével tudjunk hinni, és hitünk ne rendüljön meg semmi külső tényezőtől. – A kis Jézus megszületése erősítse a szeretetünket! – Azért, hogy a Szent Család legyen példakép minden édesanya, édesapa, és kisgyermekek számára az összetartásban. – Azért, hogy ne csak az ajándékozás örömeiben legyünk boldogok! Gné K.J.: Hogy az új egyházi esztendő megújulást hozzon plébánia-közösségeinkben! – Műtétre váró betegekért. – Hogy karácsony békéje az ünnepek elteltével is megmaradjon családjainkban. – Azokért, akik a karácsonyt szolgálatban, ügyeletben töltik, másokat szolgálva.. B.I.: A közlekedési balesetek áldozatainak lelki üdvéért (december 2. a szajoli baleset 23. évf.) – Az ünnepi készülődés ne az e világi örömök, a fogyasztás hajszolása, a karácsony misztériumának és értékeinek kiüresítése legyen. – A “tékozló ifjakért”. – Plébánia közösségeink eucharisztikus megújulásáért.

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

Pestszentlőrinc: Tné H.K.: Földi életből váratlanul távozott Édesapáért és családjáért, plébánia-közösségéért.

  1. A plébániai munkatársak adventi találkozójára mához egy hétre, advent 2. va­sárnapján, december 10-én 15 órától kerül sor Péliföldszentkereszten.
  2. A szeretetszolgálat országos céljaira 7,020, 21,450, illetve 21,750 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból. Ma Piszkén, jövő héten Süttőn segíthetjük a helyi karitász csoportot, ha az adventi vásáron felkeressük a sátrukat.
  3. Köszönet az adventi koszorú-kötésben gyerekeket segítők buzgóságáért, templomaink adventi díszbe öltöztetéséért, a hó- és csúszásmentesítés fáradságos munkájáért. A karácsonyi díszítésre szánt adományokat a szokott dobozba/perselybe helyezhetjük el. Szükség esetén köszönettel vesszük a segítő kezeket. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a koszorúk használatánál, soha ne hagyjuk a gyertyákat égve felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!
  4. Török Csaba atya előadása kivételesen nem az első, hanem a második kedden, december 15-én lesz Nyergesújfalun.
  5. A rendelt naptárak megérkeztek, Szentmise után átvehetőek.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

04.           Bányásznap
05. A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS FEJLŐDÉS ÖNKÉNTESEINEK VILÁGNAPJA
06. SZENT MIKLÓS ||| GOLDMARK PÉTER KÁROLY SZÜLETÉSNAPJA – 1906
07. SZENT AMBRUS ||| A NEMZETKÖZI POLGÁRI REPÜLÉS NAPJA
08. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA  ||| HILD JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1789 – építészekért
09. A LABDARÚGÁS VILÁGNAPJA
10. KORÁNYI FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1827 – orvosokértPATAI IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1894 – elektro-mérnökökért

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 05. Kedd 6 óra Szentmise
Süttő 06. Szerda 6 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért
Süttő 07. Csütörtök 6 óra Szentmise
Lábatlan 08. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise: +Szeifert László és Szülei: +László és +Piroska; apósa:+Németh József és N:+Viktória;+Nagyszülők
í
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára utána

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)           és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
libero. ut porta. ut suscipit pulvinar leo nunc mattis felis