1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A héten várom a testvérek februári imaszándékait!
  2. Pénteken, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Lábatla­non, a Szent István templomban szenteljük meg az egész évre való gyertyát. Másnap, szombaton, Szent Balázs napján, illetve vasárnap is Balázs-áldásban részesülhetünk.
  3. Emlékezzünk, hogy február 14-én lesz Hamvazószerda. Igye­kezzünk, hogy a farsangi meghívásoknak eddig az időpontig te­hetünk eleget. Az addig terjedő időt pedig keresztényi örömmel és józansággal töltsük el.
  4. Tegnap este Lábatlanon Stibál Károly atyáról, holnap este Süttőn Békés Antal atyáról emlékezünk, ajánljuk föl a Szentmi­sét értük. Az emlékezet megkopik, az értük való imádság azon­ban nem szűnhet. Emlékeztessük erre egymást, az őket nagy szeretettel emlegető, de körünkben ritkábban látható ismerőse­inket is!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

29. Hétfő GEGŐ JÓZSEF ADOLF, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Kedd  A  LEPRA  ELLENI  HARC  VILÁGNAPJASÁVOLY PÁL SZÜLETÉSNAPJA-1893-híd- és útépítőkért
31. Szerda BOSCO SZENT JÁNOS-az ifjúságért
01. Csütörtök SZENT BRIGITTA-szegénygondozásban fáradozókértHAJÓS ALFRÉD SZÜLETÉSNAPJA-1878-magyar sportolóinkért
02. Péntek                                URUNK BEMUTATÁSA – GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONYA SZERZETESEK VILÁGNAPJA ||| A VIZES ÉLŐHELYEK NAPJA
03. Szombat SZENT BALÁZSCSÓKÁS FERENC, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824
04. Vasárnap RÁKELLENES VILÁGNAP

 

Az 5. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatása Szentmise…
Süttő 29. Hétfő 18 óra Szentmise: +Békés Antal atya,majd adoratio előtt
19 óra Testületi tanácskozás
Piszke 30. Kedd 8 óra Szentmise: +Magdolna évf.
Süttő 31. Szerda 8 óra Szentmise –  a szenvedő lelkekért
Lábatlan 11 óra Temetés: +Horváth Jenő
 
Süttő 01. Csütörtök 18 óra Szentmise
Lábatlan 02. Péntek 18 óra Szentmise, gyertyaszentelés,majd adoratio és Jézus Szíve litánia előtt
Lábatlan 03. Szombat 18 óra Szentmise: : +Kiss László 5. évf.,majd Balázs-áldás
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: »A hívekért«, majd Balázs-áldás
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Richter István és + Családtagok, majd Balázs-áldás után

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
pulvinar vel, id, adipiscing ut Sed