1. Öröm töltött el a 22 testvér láttán, akik ott voltak Gyertya­szentelő Boldogasszony ünnepén. Örömöm még nagyobb lett volna, ha komoly asszisztenciával, a hívek nagyobb számú je­lenlétével ünnepelhettünk volna.Hasonlóképp szép volt a templomainkat ismét évközi díszbe öltöztető, a fák kihordását és a takarítást végző testvérek szorgos munkája.
  2. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A testvérek februári imaszándékait túloldalon olvashatjuk.
  3. Emlékezzünk, hogy másfél hét múlva, február 14-én lesz Hamvazószerda,a farsangi meghívásoknak eddig az időpontig te­hetünk eleget. Az addig terjedő időt pedig keresztényi öröm­mel és józansággal töltsük el.
  4. A testületek megvitatták és elfogadták a plébániák szám­adását és költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak. Örömmel nyugtáztuk Piszkén az or­gona-felújítás kapcsán létrejött széleskörű összefogást, Süttőn pedig a bel­ső felújítás folytatása reményében, az Alapítványon keresztül megnyilvánuló adakozó kedvet.

Ugyanakkor az elmúlt évekhez képest úgy tűnik, egyre kevésbé vagyunk önállóak, hiszen idén rendkívüli, és nagyobb összegű segítséget kell kérnünk az egyházmegyé­től. A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként (tavaly például Süttőn torony-veszélyelhárítás, Piszkén lépcsőjavítás) jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak,hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó­jával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek.

Az 1%-os felajánlásról bővebben a http://ajosagosszekot.hu világhálós címen tájéko­zódhatunk. Ezzel kapcsolatban három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók február 26-ig, a magánszemélyek pedig május 22-ig rendelkez­hetnek erről.

  1. Másfél hét múlva, február 15-én csütörtökön Süttőn, február 16-án pénteken Piszkén várom a testület tagjait, hogy időszerű kérdéseket, jövőbeli teendőket, az Eucharisztiában való megújulásunk mikéntjét megbeszéljük.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05.. Hétfő  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiértANDRÁSSY GYÖRGY SZÜLETÉSNAPJA – 1797 — Az MTA-ért
06. Kedd Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért
07. Szerda Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
08. Csütörtök Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
09. Péntek  A II. MAGYAR HADSEREG PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKNAPJA – „A VORONYEZSI KATASZTRÓFA” – 1943 – honvédelmünkértBOLYAI FARKAS SZÜLETÉSNAPJA – 1775 – tudósokért
10. Szombat  SZENT SKOLASZTIKA – szerzetesekértBATTHYÁNY LAJOS SZÜLETÉSNAPJA – 1807 – hazánk vezetőiért
11. Vasárnap Szűz Mária Lourdes-i megjelenése –  A BETEGEK VILÁGNAPJA

 

Az 6. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatása Szentmise…
Süttő 05. Hétfő 10 óra Szentmise az idősek otthonában
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise
17 óra Karitász tanácskozás
07. Szerda Nem lesz Szentmise
 
08. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Süttő 09. Péntek 15 óra Szentmise, majd temetés: + Lernyei Ákos
Lábatlan 18 óra Szentmise: +László, majd adoratio előtt
Piszke 19 óra Fehi-Bóra (felnőtt-hittan)
Lábatlan 10. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Somogyi Család +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Főpásztor szándékára után

 

Szentatya 2018., februári imaszándéka:  A korrupció ellen: Hogy akiknek anyagi, politikai, vagy spirituális hatalmuk van, ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól

Plébániai imaszándékok 2018., február:  – Katekumenekért. – Hitokta­tóinkért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Azért, hogy az elvándorolt családok haza tudjanak  térni otthonaikba, ahonnan éle­tüket féltve menekülni kényszerültek, és hitükben megmaradva békében élhessenek abban az országban ahol születtek, ahol őseik is éltek! –  A Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe ragyogja be a templomokban imádkozó emberek hitét, de otthon is, ahogy a gyertya lángja ég, úgy világítsa be a szívünket, lelkünket ez a hit, hogy tudjunk egymásnak segíteni a bajban, és kimutatni a szeretetünket, amire nagy szükség van ebben a rohanó világban! – Az árvízkárosultakért, hiszen több országban, városokban áldozatot követelt az áradat. Tudják helyre hozni az életüket, házaikat, amit elsodort a sárlavina, víz, vagy tönkretett a nagy havazás! –
B.I.: Plébánia közösségeinkért. –  Azért, hogy az evangéliumot, Urunk Jézus örömhírét át tudjuk adni környezetünknek.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
ut eget at Sed ut Aliquam risus. elit.