1.1.  Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért!

1.2.. Egyúttal a világ éhezőiről tevékenyen emlékezzünk meg! Az asztalunkra került étel megbecsülése, a pazarlás kerülése, a magánúton, vagy karitatív szervezeteken keresztül való jótékonykodás teszi hitelessé az értük való imádságot! A hagyományos tartós-élelmiszer gyűjtés majd a nagyböjtben lesz.

1.3. A ma kezdődő »Házasság hete« is imára és tevékeny támogatásra indít bennünket. Alkalmakról bővebben a http://hazassaghete.hu világhálós címen olvashatunk.

2.1. A héten Hamvazószerdával megkezdődik a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek.Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

2.2. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, vagyis minden 18-60 közötti katolikus keresztény e napon csak háromszor eszik és ebből egyszer lakhat jól, és tartózkodik a húseledeltől. E napon és minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem  megfelelő lelkület elérése, bűnbánatunk kifejezése a cél, szem előtt tartva Jézus szavát: „(…)ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van!” /Mt 6,18/

2.3. Hamvazószerdán idén Süttőn ünnepel a két plébánia közössége, este 6 órakor. Ha valami akadályozna e napon, vasárnap, a Szentmise után részesülhetünk e szentelményben.

2.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat!

2.5. Készületünket segítik a hátul elhelyezett, a ferences atyák által összeállított  ‘Nagyböjti Lap’, il­letve a lelki tükrök. Használjuk azokat!  A »nagyböjti lap a

https://drive.google.com/file/d/1NPq3IOGezdnCcSsz6DQ9sODKZDvBfUTV/view?usp=sharing címről letölthető, ám néhány példányt az első másfél hétről kinyomtattam. Aki szívesen használja és feliratkozik, azok számára nyomtatom ki a továbbiakat is.

3.1. A héten, február 15-én csütörtökön Süttőn, február 16-án pénteken Piszkén várom a testület tagjait, hogy időszerű kérdéseket, jövőbeli teendőket, az Eucharisztiában való megújulásunk mikéntjét megbeszéljük.

4.1. Az anyagiakról az előző heti hirdetésben olvashattunk. Ismét figyelmükbe ajánlom, hogy az 1%-os felajánlásról bővebben a http://ajosagosszekot.huvilághálós címen tájéko­zódhatunk. Ezzel kapcsolatban három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ az idei rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók február 26-ig, a magánszemélyek pedig május 22-ig rendelkez­hetnek erről.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

12. Hétfő WINDISCH RICHÁRD, agrokémikus, szakíró  SZN – 1872
13. Kedd  WEINEK LÁSZLÓ, A csillagászati fényképezés úttörője SZN – 1848
14. Szerda HamvazószerdaSZENT CIRILL ÉS METÓD –  egyházszervezők, Európa védőszentjei

PAPP SIMON, A magyar kőolajbányászat megteremtője SZN – 1886

15. Csütörtök MARKÓ DEZSŐ, orvos, röntgenológus. SZN – 1896
16. Péntek SZENT JULIANNAAZ ORSZÁGOS VÍZÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG MEGALAKULÁSA – 1899
17. Szombat A Szervita rend hét szent alapítója,PÉTER RÓZSA matematikus,  a ‘Játék a végtelennel’ c. könyv szerzője SZN – 1905
18. Vasárnap JÓKAI MÓR SZÜLETÉSNAPJA – 1825

 

Az 7. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 12. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra (felnőtt-hittan)
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise: +Lovász György, N:+Ilona, a Barna és a Micsei család élő és +Tagjai utána
Süttő 14. Szerda 18 óra Egész nap szigorú böjt!!!Szentmise és hamvazkodás
 
Süttő 15. Csütörtök 18 óra Szentmise
19 óra Testületi tanácskozás
Piszke 16. Péntek 16:30 Keresztút
Süttő 18 óra Keresztút
Lábatlan 17:30 Keresztút
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás
Lábatlan 17. Szombat 18 óra Szentmise – Jótevőkért
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendelné – Ilona és +Kovács Isvánné – Ilona
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Huj János, N:+Király Teréz, +Családtagok utána

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
mattis ut Praesent Nullam suscipit libero. dapibus quis eleifend leo eget