1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért, valamint a testvérek által küldött újabb szándékokra!

 

  1. Segítőkész testvérek áldozatos munkáját dicséri oltár, temp­lom, kert és konyha…

 

  1. A hittanos táborba 16 gyerek indul egy hét múlva. A megvalósu­láshoz a velük tartó hitoktatók és felnőtt segítők mellett mi is hozzájárulhatunk étellel, adománnyal a szokott módon.

 

  1. Megtartották alakuló ülésüket a testületek. A névsort, tisztsé­geket, vállalt feladatokat a hirdetőtáblán olvashatjuk. Segítsük munkájukat!

 

  1. Kántori szolgálatra Sudár Zoltán testvérünket kérem fel, ed­digi szolgálata, és a Piszkei Testület egyhangú javaslata alap­ján. Továbbra is kérem a testvérek együttműködését. Nagy kö­szönet az elmúlt években segítő Szalontai Lászlóné süttői kán­torunknak, az énekes szolgálatot ellátó Bálint Gáborné, Kissné Záborszky Erzsébet, Kiss László testvéreinknek, akiket továbbra is kérek, segítsék kántorunk munkáját, helyi szokásokkal való megismerkedését!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

16. Hétfő             Kármelhegyi Boldogasszony
17. Kedd Szent Zoerard András és Benedek remeték,
18. Szerda Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 – kertészekért
19. Csütörtök Jánszky Béla szn. – 1884 – építészeinkért
20. Péntek Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Szombat Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht. ||| Schlattner Jenő szn. – 1896
22. Vasárnap Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456

 

A 29. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise:+ Sághy Antal, és N:+Wendl Vilma,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise: +Latorczai János, N: +Erzsébet, +Szüleik  
 
18. Szerda 8 óra Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 19. Csütörtök 18 óra Szentmise: +id. Szakmáry László, a Kokas és a Szakmáry +Szülőkért  
0
Süttő!!! 20. Péntek 15 óra Temetés: +Beck Gyula, majd Szentmise előtte
Lábatlan Este nem lesz Szentmise!  
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise:+Magdolna Édesanya  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Scharb Heinz Ferdinánd (évf.)  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise:+Családtagok, +Imre évf. utána

Újabb szándékok 2018., júliusra: PM-né: Azért, hogy a Sarlós Boldogasszony ünnepe erősítse meg a családok közti szeretetet, tudjanak erős hitet adni a betegség­ben szen­vedőnek, segíteni az otthoni ápolásban, legyenek türelmesek egymáshoz, va­lamint a bajba jutott családtagnak segíteni. – Azért, hogy akik a Piszkei templomban részesül­tek a Szentáldozásban, amikor lehetőség van, újra Szentmisén vegyenek részt, bárhol is élnek. – Azért, hogy a szülők gyermekeiket felelősséggel és szeretettel neveljék, és törekedjenek a hit tanítá­sára. – Azért, hogy a plébániai közösség és az újonnan válasz­tott képviselők között, és a helyi plébánossal jól működjék az Egyházi feladatok megbe­szélése és tevékenykedé­se, az Úr Isten segítségével, szeretetével!

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
luctus porta. quis Praesent justo mattis odio libero. fringilla consectetur risus