1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért. Miközben ismét figyelmükbe ajánlom az imaszándéko­kat, megköszönöm az imaszövetség tagjainak, hogy csende­sen és megbízhatóan végzik szolgálatukat, a kilencedeket, biztosítva az imahátteret; valamint az imaszándékot rendsze­resen küldő testvérek fáradtságát, mellyel példát adnak, mi­ként hordozhatjuk nagyobb közösségünket is az Úr előtt.
  2. Folytatódott a szép munka Lábatlanon a Szent István templom és a kertje, valamint Süttőn a templom, a kápolna és a plébániaház kertjének ékesítésével. Urunk áldása legyen azokon, akik fáradoztak!

 

  1. Fényes ünnepek közelednek a héten, az ünnepi miseren­det figyelemmel olvassuk, különösen ügyelve Nagyboldog­asszony parancsolt ünnepére! Katolikus kereszténynek kiemelt, magyar ember­nek kétszere­sen is fényes ünnep. E napon ajánlotta első szent királyunk, István Or­szágát és Koronáját a Szűz Anya oltalmába. Ugyanúgy szenteljük meg, mint a va­sárnapot: Szentmisével. Ha saját hibánkból elmulasztjuk, az olyan megbántása az Úrnak, mintha a vasárnapot hagynánk el. Akár jól megérdemelt pihenésünket töltjük, akár munkahelyünkön állunk helyt, gondolkodjunk előre, és találjuk meg a módját a Szentmisén való részvételnek. Ne feledjük, az első századok keresztényei, (és a sok országban a ma élő keresztények is) nem a szabadnapon, hanem munká­ba menet – munkából jövet, üldözések, zaklatások közepette ünnepelte, ünnepli az Eucharisztiát. A nyaralás tervezéséhez belföldön hasznunkra lehet a miserend.hu vi­lághálós oldal.

 

 

  1. Közösség-építő alkalom lesz 13-án, azaz most hétfőn Piszkén, a Duna partján. Alkalmas időjárás esetén este hét órakor szalonna-sütéssel egybekötött beszélge­tés szerveztetik, »batyus« jelleggel, azaz ülőalkalmatosságot, és sütnivaló ele­delt, nyársat, italt hozván egymást is kínáljuk ez estén. Bővebb tudnivaló a közös­ségi oldalon terjed.

 

  1. Ötödször indul el Esztergomból a »Jerikó zarándoklat«, melynek célja imádsá­gos lélekkel körbejárni Hazánk trianoni határait, imádkozván az országért, nemze­tért. A múlt heti hirdetést ismételvén jelzem, hogy aki szívesen imádkozna velük, vagy csatlakozna, akár kisebb távolságra is, a http://jerikozarandoklat.blogspot.hu világhálós címen tájékozódhat. Sajnos pontos időpontot nem kaptam érkezésük kap­csán, így az iménti cím lehet tájékozódásunk alapja.

 

  1. Előre jelzem, hogy szentségimádás lesz 21-én, azaz keddhez egy hétre Lá­batlanon, a Szent István templomban! Iratkozzunk föl minél többen!

 

Szentatya 2018., augusztusi imaszándéka:  A családokért: hogy a politika és a gazdaság nagy döntései óvják a családokat, mint az emberiség kincsét.

 

Plébániai imaszándékok 2018., augusztus:  – Egykor közösségeinkhez tartozó, de azóta  lelkileg eltávolodott testvéreinkért: ismét leljenek otthonra Katolikus Egyházunk helyi sejtjeiben, a süttői és a piszkei plébániaközösségben. – A Nagy Szent Gergely imaszövetség tagjaiért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: – Hazánk Eucharisztiában való megújulásáért Nagyboldogasszony, és Szent István közbenjárására. –  Pál József most szentelt püspökért. –  Hitoktatókért, hittanosokért az új tanév elején.

P Mné E.:  – Azért, hogy a Nagyboldogasszony Ünnepe töltse be a szívünket – lel­künket jó szándékkal, hogy segítőkészséggel legyünk egymás iránt, szeretteink, családjaink körében és a munkatársainkkal szemben. – Azért, hogy Szent István ünnepe, a róla való megemlékezés legyen mindenki számára példakép, és legyen erős hittel való békés összetartás országunkban és egész Európában. – Azért, hogy a katasztrófában szenvedők tudjanak új otthonokat építeni, és ne veszítsék el az Úristenbe vetett hitüket.

Gné K.J.: Hogy családjaink Krisztust követve békében éljenek és gyakorolják a szeretet parancsát – Hogy Szent István király és a többi Árpád-házi szent közben­járása erősítse Plébánia-közösségünket és Nemzetünket. – A keresztségre váró­kért. – Házassági évfordulójukat ünneplő családtagokért.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

13. Hétfő  Boldog XI. Ince pápa ||| A világosi fegyverletétel napja – 1849
14. Kedd

                Szent Maximilián Kolbe áp, vt

15. Szerda Szűz Mária mennybevétele, azaz Nagyboldogasszony|||

Szent Tarzíciusz ||| Farbaky István szn.– 1837 – a villanyáram tá­rolását tökéletesítő feltalálókért

16. Csütörtök Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, SZT. RÓKUS
17. Péntek Feszty Adolf építész szn – 1846
18. Szombat Eudes Szent János – Buzgó papokért, papi hivatásokért

Szent Ilona – Szent életű édesanyákért

Európa nap Magyarországon – ‘betegeskedő’, lelkiekben el­öregedő  Európánkért

19. Vasárnap Szent Bernát – Szent életű szerzetesekért

 

 

A 33. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise: +Márton,

majd adoratio

előtte
Piszke 14. Kedd 18 óra!!! Előesti Szentmise
Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe!!!
Lábatlan 15. Szerda 10 óra!!! Szentmise
Süttő 18 óra Szentmise
Süttő 16. Csütörtök 8 óra!!! Szentmise a szenvedő lelkekért
0
Lábatlan 17. Péntek 18óra Szentmise előtte
Süttő 18. Szombat 10 óra!!! Szentmise a Szent Ilona kápolnában előtte
Lábatlan 18 óra Szentmise: közös szándék
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

 

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
consectetur felis elit. sit ipsum facilisis eleifend dolor quis, ante. sem, Aenean