1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért. A hátoldalon a testvérek imaszándékait is olvashatjuk.

 

  1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, kereszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folyamán sok minden előfordulhatott, különösen saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… keressük az alkalmat a szentgyónásra.

 

  1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk.

 

  1. A tanévnyitó Szentmisét, melyen a gyerekek tanszereit is megáldjuk, szeptember 16-án, vasárnap tartjuk.

 

  1. A plébániai foglalkozások is lassan újraindulnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Itt fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik megtiszteltek – többen testületi tagok is – a részvétellel, és gondolataikat, élményeiket megosztották, a lelkipásztort is gazdagítva. Első alkalom Süttőn szeptember 10-én, hétfőn, Piszkén pedig szeptember 14-én, pénteken lesz, este 7 órától.

 

  1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége tette eddig lehetővé. Ha­vonta 16,000 Ft-ot költöttünk erre. Mindössze annyit kérünk, hogy a vasárnapi Szentmise végén jöjjön be érte a gyerek a szedecsbe.

 

  1. Nyolc esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük.

 

  1. Ismét jelzem, hogy szeptember 22-én, szombaton Máriagyűdre zarándokolunk. Már most feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra.

 

  1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek és a jó szándékú embereknek, de ehhez címlistára van szükségük. Az adatvédelem miatt azonban csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ezzel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk megfogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk, vihetünk belőle jó szándékú ismerőseinknek. Az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Az is misszió.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő  Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért
04. Kedd Szent Rozália
05. Szerda Calcuttai Szent Teréz

Krippel Móric(1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,

06. Csütörtök Hutyra Ferenc (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Péntek Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk

Buda visszafoglalásának emlékezete

08. Szombat Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja

09. Vasárnap Claver Szent Péter áldozópap,

Sajó Elemér (1875–1934) vízmérnök  Budapesten egy dunai kikötő létrehozását ha­tározta el és felállította a Kikötőépítési Igazgatóságot, melynek élére Sajó Elemért nevez­ték ki.

 

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise: +József és +Családtagok,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise  
 
05. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 06. Csütörtök 18 óra Szentmise  
0
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise: Eipl és Gazdag család + Tagjai,

majd adoratio

előtte
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise:  A Gazdag és a Siklósi család élő és +Tagjaiért  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

Szentatya 2018., szeptemberi imaszándéka:  Afrika fiataljaiért: Hogy az afrikai föld­rész fiataljai hozzáférhessenek a tanuláshoz és a munkához.

 

Plébániai imaszándékok 2018., szeptember:   A közösségeinkből származó megszen­telt szerzetesnőkért. – Településeink vezető embereiért. – Válságba került családo­kért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: -Ministránsokért. – Hitoktatókért, hittanoso­kért. –  Honvédjeinkért. – Szerzetesnőkért. –  Hazánkért. —  Plébániánkért. – Jó termésért.

 

P Mné E.:  -Azért, hogy a zajos, világi rohanó életünkben vegyük észre, hogy szükség van a csendre, és magunkba fordulva, lelkileg tudjunk napi imánkat elvégezni, tudjunk a nehézségekben, feladata­inkra gondolni, elmélkedni!  – Azért, hogy a jó szándékunkat tudjuk erősíteni, ne lankadjunk el a fára­dozásainkban! –  Kismamákért, hogy éljék meg úgy a várandóság idejét, hogy nagy szeretettel és fele­lősséggel tudják felnevelni a keresztényi életre a gyermekeket.! – A tanév kezdése adjon új lelki erőt a tanuláshoz minden diáknak, és a tanároknak, hitoktatóknak, plébániai közösségnek, megújult lelki­erőt, jó egészséget, a Szentháromság Egy Isten szeretete.

Gné K.J.: Gyermeket váró édesanyáért! – Betegségben szenvedő családi barát gyógyulásáért. – Hogy a családokban Jézus által vezetett béke és szeretet uralkodjék. – Hogy Szentkereszt felmagasztalásá­nak ünnepe figyelmeztessen bennünket Krisztus értünk szenvedett keresztáldozatára! –

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
risus Phasellus ut nec adipiscing lectus