1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, ke­reszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folya­mán elkövetett bűneink terhét nem magunkkal hurcolni, lete­hetjük azokat Jézus lába elé: saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… ki­váló alkalom lesz jövő vasárnap – szeptember 16-án 16 óra­kor – Piszkén a szentgyónásra.

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Az Országos és az egyházmegyei Karitász Központ számtalan módon segít alkalmi, illetve rendszeres módon családokat és egyéneket – felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezen ös­szegből a Karitász Központ közvetítésével Lábatlanon -4- rá­szoruló család -7- általános iskolás gyermeke részére adhattunk utalványokat, összesen 45,000.- Ft értékben. Süttőn a Szent Antal persely e havi adakozását is felhasználva fogunk néhány családot segíteni ugyanezen céllal.

 

 1. Az üldözött keresztény testvéreink megsegítésére Karácsonyig bezárólag is­mételten gyűjtést hirdet a Püspöki Kar, kérve a hívek és minden jószándékú em­ber nagylelkű adományát az alábbi számlaszámra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003. Mint írják: Már a két évvel ezelőtti gyűj­téskor is megtapasztalhattuk nagylelkűségüket, amikor is 126 millió forinttal tudtuk támogatni a Kö­zel-Keleten üldözött keresztény testvéreinket. Minden forint segítséget jelent abban, hogy elűzött testvéreink visszatérhessenek azokba a váro­sokba és falvakba, melyekben őseik évszázadok, sőt évezredek óta éltek. Keresztény testvéreink nevében is megköszönjük nagylelkű támogatásukat. A teljes felhívást a világhálón olvas­hatjuk a https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye címen.

 

 1. A tanévnyitó Szentmisét, melyen a gyerekek tanszereit is megáldjuk, azaz szeptember 16-án, azaz jövő vasárnap tartjuk.

 

 1. A plébániai foglalkozások is újraindulnak. Szükséges a hitismeretek gyarapí­tása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Első alkalom Süttőn holnap, szeptember 10-én, hétfőn, Piszkén pedig szeptember 14-én, a héten pénteken lesz, este 7 órától.

 

 1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége teszi lehe­tővé.

 

 1. A Nagy Szent Gergely imaszövetséghez bármikor csatlakozhatunk, így bizto­sítva az imahátteret plébániai munkához. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zését vállalják a tagok. Emlékezzünk Jézus szavaira: nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. (vö. Jn15,5) Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva Kérem a meglévő tagokat, ellenőrizzék, mikor kerül rájuk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, mindenképpen jelezzük a plébánosnak, hogy a folyamatos imádság meg ne szakadjon. A plébániai munka elengedhetetlen feltétele az imaháttér.

 

 1. 9. Ismét jelzem, hogy szeptember 22-én, szombaton Máriagyűdre zarándokolunk. Még a héten feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra. Indulás reggel 7 órakor, visszaérkezés 19 óra körül. Részvételi díj 7,000.- Ft., diákoknak 3,500.- Ft.

 

 1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek, és ehhez címlistára van szükségük. Csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ez­zel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk meg­fogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk. Emellett az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Jószándékú embertársaink is épülhetnek rajta, ha eljuttatjuk hozzájuk.

 

 1. 10. Süttőn a plébánia-kertben fűnyírásra várjuk testvéreinket most, szombaton, azaz 15-én. Alkal­mas eszközöket kérjük, hozzunk magunkkal.
 2. Egyházzenei áhítatra várjuk a testvéreket, két hét múlva vasárnap, azaz szeptember 23-án 16 órára, a süttői templomba, ahol Vadász Attila orgonamű­vész úr és tanítványai, a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola orgona-tanszakos hallgatói szolgálnak majd.

 

 1. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe Tari Annamária előadását a világháló gyerekekre gyakorolt hatásáról, mely szeptember 28-án 17 órakor lesz Nyergesújfalun a templomban. Szórólapokat is találunk, vigyük bátran.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

10. Hétfő Telegdi-Róth Alajos (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:
11. Kedd

.                      Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú emléknapja +1840

12. Szerda Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Csütörtök Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Péntek A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Szombat Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Vasárnap Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise: +József és +Családtagok,

majd adoratio

előtte
19:15 Fehi-Bóra (felnőtthittan)  
 
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Karitász megbeszélés  
 
Piszke 14. Péntek 11 óra +Szabó Józsefné sz: Lóki Ilona temetése  
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Szabó Ernő és + Családtagok, majd adoratio előtte
Piszke 19:15 Fehi-Bóra (felnőtthittan)  
 
Lábatlan 15. Szombat 18 óra Szentmise:  közös szándék  
 
Süttő 16. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N: +Ilona; +István és +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: A Madocsai és a Kurmann család élő és + Tagjai utána
16 óra Gyóntatás Ftdő Szőcs László atya szolgálatával  

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
nunc dapibus risus libero dolor. amet, ipsum venenatis Curabitur quis,