1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. Ma kérjük a Szentlélek Úristen segítségét a tanév, és benne különösen a hitoktatás ügyéért, hogy a hit elmélyítése, megélése mind a kisdiákok, mind a felnőttek életében sikeres lehessen. Imádkozzunk a szolgálatukat folytató hitoktatóinkért!

 

 1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, ke­reszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folya­mán elkövetett bűneink terhét nem magunkkal hurcolni, lete­hetjük azokat Jézus lába elé: saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… ki­váló alkalom lesz ma, vasárnap délután – 16 óra­kor – Piszkén a szentgyónásra, Ftdő Szőcs László atya szolgálatával..

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Az Országos és az egyházmegyei Karitász Központ számtalan módon segít alkalmi, illetve rendszeres módon családokat és egyéneket – felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezen ös­szegből és a Karitász Központ közvetítésével Lábatlanon -4- rá­szoruló család -7- általános iskolás gyermeke, Süttőn 3 család -6- gyermeke részére adhatunk segítséget utalványokat, 45,000.- Ft, illetve 30,000.- Ft értékben.

 

 1. Az üldözött keresztény testvéreink megsegítésére Karácsonyig bezárólag is­mételten gyűjtést hirdet a Püspöki Kar, kérve a hívek és minden jószándékú em­ber nagylelkű adományát az alábbi számlaszámra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003. Mint írják: Már a két évvel ezelőtti gyűj­téskor is megtapasztalhattuk nagylelkűségüket, amikor is 126 millió forinttal tudtuk támogatni a Kö­zel-Keleten üldözött keresztény testvéreinket. A teljes felhívást a világhálón olvas­hatjuk a https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye címen.

 

 1. A plébániai foglalkozások is elindultak. Szükséges a hitismeretek gyarapí­tása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Öröm volt az első alkalom, mindkét helyen, Remélem, sikerül majd még az eddiginél nagyobb létszámban gyarapodni hitismeretekben.

 

 1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége teszi lehe­tővé.

 

 1. 8. Zarándoklatra indulunk szeptember 22-én, azaz most szombaton Máriagyűdre. Ma még feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra. Indulás reggel ½ 7 órakor, visszaérkezés 19 óra körül. Részvételi díj 7,000.- Ft., diákoknak 3,500.- Ft. A teljesebb részvételhez szorosan kötődik a búcsúnyerés, melynek feltétele a szentgyónás elvégzése. Mint fentebb hirdettem, akár ma délután is szabadulhatunk bűneink terhétől…

 

 1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek, és ehhez címlistára van szükségük. Csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ez­zel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk meg­fogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk. Emellett az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Jószándékú embertársaink is épülhetnek rajta, ha eljuttatjuk hozzájuk.

 

 1. Egyházzenei áhítatra várjuk a testvéreket a héten vasárnap, azaz szeptember 23-án 16 órára, a süttői templomba, ahol Vadász Attila orgonamű­vész úr és tanítványai, a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola orgona-tanszakos hallgatói szolgálnak majd.
 2. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe Tari Annamária előadását a világháló gyerekekre gyakorolt hatásáról, mely szeptember 28-án 17 órakor lesz Nyergesújfalun a templomban. Szórólapokat is találunk, vigyük bátran.

 

 1. A képviselő testületek tagjait október 1-én, hétfőn este Süttőn, 5-én, pénteken Piszkén várom megbeszélésre, este 7 órára.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

17. Hétfő Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Kedd A Rokkantak napja
19. Szerda Vándor József vegyészmérnök szn – 1897 ||| Szent Januáriusz püspök, vértanú,
20. Csütörtök Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási áron író szn – 1897

Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk

21. Péntek Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Szombat

Szent Mór és Társai vértanúk

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisváltós mozdonyt szn – 1891 |||AUTÓMENTES VILÁGNAP

23. Vasárnap Pietrelcinai Szt. Pio Szerzetes

 

A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 17. Hétfő 15 óra Temetés: Baksáné Juhász Ilona, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 21. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
22. Szombat ½ 7 – 19 óra ZARÁNDOKLAT MÁRIAGYŰDRE

este nincs Szentmise

 
Süttő 23. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Édesanya, +Szülők, +Testvérek, +Nagyszülők, benne keresztelője  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Matkovics István, N:+Eszter, fiúk: +Péter utána
Süttő 16 óra Egyházzenei áhítat, majd agapé  

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

Betűméret
Kontrasztos mód
risus. Aliquam massa nunc amet, lectus Lorem ut Sed ut id